Phong tục cưới hỏi của người nhật

Tìm hiểu sự thay đổi về phong tục cưới hỏi của người dân tộc raglay trong bối cảnh xưa và nay

Tìm hiểu sự thay đổi về phong tục cưới hỏi của người dân tộc raglay trong bối cảnh xưa và nay
... 1.2 Quy tắc cưới hỏi 1.3 Một số nghi lễ cưới hỏi Sự thay đổi phong tục cưới hỏi người dân tộc Raglai sau năm 1975: 2.1 Những biến đổi cưới hỏi người dân tộc Raglai 2.1.1 Quan niệm cưới hỏi 2.1.2 ... muốn tìm hiểu cưới hỏi người Raglai bối cảnh xưa gồm: quan niệm, quy tắc, số nghi lễ cưới hỏi Phần sau tác giả tìm hiểu thay đổi cưới hỏi đồng thời đưa yếu tố dẫn đến thay đổi phong tục cưới hỏi ... tài nghiên cứu tìm hiểu phong tục cưới hỏi người dân tộc Raglai .Trong phong tục cưới hỏi dân tộc, thay đổi nhiều nhiều yếu tố tác động khác dần làm lên thay đổi, làm sắc dân tộc lưu truyền...
 • 60
 • 1,100
 • 14

CỦI HỨA HÔN VÀ PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI GIẺ ppt

CỦI HỨA HÔN VÀ PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI GIẺ ppt
... củi lễ mời cơm ấy, họ hàng hai bên thức trở hành "sui gia", tiếp tục lại thăm hỏi theo phong tục người Việt Nam LỄ HỘI CẦU MƯA CỦA NGƯỜI CHĂM VÂN CANH (BÌNH ĐỊNH) Bình Định tỉnh mà đặc điểm địa ... gạo, thổi cơm mời người cõng củi lại "dự tiệc" Ngoài ra, người tham gia cõng củi nhà trai "tặng" áo quần, Kà Tu Riêng anh em ruột cô gái thiết phải đủ người Sau ngày nhà gái cõng củi đến nhà trai, ... suối không khô, để người loài sống lại Cầu nước để người có nước trồng trỉa Chỉ có Giàng lớn trần gian Chỉ có Giàng cho nước, người có nước trồng lúa Ơ Giàng!" Phụ nữ cầm bó nan vuốt vào không...
 • 5
 • 233
 • 0

phong tục cưới hỏi của người việt ở miền bắc

phong tục cưới hỏi của người việt ở miền bắc
... đề, sở cho tác giả tham khảo viết nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Phong tục cưới hỏi người Việt miền Bắc Phạm vi nghiên cứu: Phong tục cưới hỏi người Việt miền Bắc ... toàn diện phong tục cưới hỏi người Việt xưa Thấy nét văn hóa tốt đẹp người Việt từ xưa đến Đề xuất số giải pháp để giữ gìn, bảo tồn phát huy sở không làm biến dạng phong tục cưới hỏi người Việt nói ... hòa thuận, hạnh phúc 12 Chương 2: PHONG TỤC CƯỚI HỎI CỦA NGƯỜI VIỆT MIỀN BẮC XƯA (TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XIX) 2.1 Tuổi kết hôn Người Việt Nam nói chung người miền Bắc nói riêng coi trọng vấn đề...
 • 63
 • 262
 • 0

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người việt (so sánh với người anh)

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người việt (so sánh với người anh)
... có hạn Chúng khảo sát từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Việt so sánh với từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Anh Những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin tiếng Việt tiếng Anh đối tượng ... định nghĩa phong tục; lịch sử hôn lễ người Việt; đặc điểm định danh nhóm từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa trường từ vựng biểu thị phong tục cưới xin người Việt người ... vấn đề: cấu trúc ngữ nghĩa trường từ vựng biểu thị phong tục cưới xin; ý nghĩa biểu trưng tượng cưới xin thành ngữ, tục ngữ, ca dao người Việt References Đào Duy Anh (2002), Việt Nam văn hoá...
 • 8
 • 507
 • 2

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người Việt (So sánh với người Anh[134728][134728]

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người Việt (So sánh với người Anh[134728][134728]
... có hạn Chúng khảo sát từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Việt so sánh với từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Anh Những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin tiếng Việt tiếng Anh đối tượng ... định nghĩa phong tục; lịch sử hôn lễ người Việt; đặc điểm định danh nhóm từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa trường từ vựng biểu thị phong tục cưới xin người Việt người ... LINH CHI ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ NGỮ BIỂU THỊ PHONG TỤC CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI VIỆT (SO SÁNH VỚI NGƯỜI ANH) LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 NGƯỜI HƯỚNG...
 • 101
 • 332
 • 0

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người Việt (So sánh với người Anh[134728][134728]

Đặc điểm ngữ nghĩa của những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin của người Việt (So sánh với người Anh[134728][134728]
... có hạn Chúng khảo sát từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Việt so sánh với từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin người Anh Những từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin tiếng Việt tiếng Anh đối tượng ... định nghĩa phong tục; lịch sử hôn lễ người Việt; đặc điểm định danh nhóm từ ngữ biểu thị phong tục cưới xin Chương 3: Đặc điểm ngữ nghĩa trường từ vựng biểu thị phong tục cưới xin người Việt người ... LINH CHI ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA CỦA NHỮNG TỪ NGỮ BIỂU THỊ PHONG TỤC CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI VIỆT (SO SÁNH VỚI NGƯỜI ANH) LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÔN NGỮ HỌC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 60 22 01 NGƯỜI HƯỚNG...
 • 101
 • 222
 • 0

Phong tục cưới xin của người Mường ở xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

Phong tục cưới xin của người Mường ở xóm Sào Đông, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
... người Mường xóm Sào Đông, Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Chương 2: Cưới xin người Mường xóm Sào Đông, Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình truyền thống Chương 3: Biến đổi Cưới xin ... Chương 3: BIẾN ĐỔI TRONG CƯỚI XIN CỦA NGƯỜI MƯỜNG XÓM SÀO ĐÔNG, XÃ SÀO BÁY, HUYỆN KIM BÔI, TỈNH HÒA BÌNH HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 54 3.1 Cưới xin người Mường xóm Sào Đông 54 3.2 Nguyên ... vi nghiên cứu: Khóa luận nghiên cứu cưới xin người Mường xóm Sào Đông, Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình Trên sở so sánh với cưới xin người Mường xóm: Sào Bắc, Đồi Bổi, Đầm Giàn lân cận...
 • 10
 • 409
 • 1

PHONG tục cưới hỏi của dân tộc pà THẺN hà giang

PHONG tục cưới hỏi của dân tộc pà THẺN hà giang
... P T ẻ ộ m P T ẻ ễ ủ m ẽ ù ọ é ủ m kỳ ủ mộ ụ ỏ – mộ CHƢƠNG NGHI THỨC TI N HÀNH TẬP TỤC CƢỚI HỎI CỦA NGƢỜI PÀ THẺN Ở HÀ GIANG P ụ mỗ ỏ mộ é ắ m ộ ộ m k M ụ ù ớ mộ ố ủ kỹ m é é ắ ụ T ủ ố ủ ả é ... è M 20 ắ ễ ộ ộ M G ù ễ ộ ộ mộ m m ố ỏ ủ x ẹ m k P T ẻ Q CHƢƠNG KH I QU T VỀ ĐỜI SỐNG CỦA NGƢỜI PÀ THẺN Ở HÀ GIANG D ộ P T ẻ Q ộ T e k ả k ố Mộ ộ N ộ ọ m ộ P T ẻ ủ H G P T ẻ T ủ ỏ… ủ ù ọ N Mè Mè ... 03/ 05/ 2013 – ắ – x T Q ắ – Q – Giang V trí v c ức năn P m V ủ U ND T Q Q T m m U ND H ứ ả N ĩ ễ Q ả N ụ x V T mm ả T : U ND ứ ả ĩ ổ ộ ả C ủ V T k m D m ụ S T H Giang Q ả ĩ T mm V U ND ứ ĩ ộ ộ...
 • 35
 • 119
 • 1

10 phong tục lạ về cưới hỏi của người Trung Quốc pps

10 phong tục lạ về cưới hỏi của người Trung Quốc pps
... Tạ hôn cưới chịu Phía Nam Trung Quốc gần Việt Nam, người Mán có phong tục lạ tạ hôn cưới chịu Các cô gái thường có 3,4 người tình Nhưng cô thức đính hôn với ai, cô cắt bỏ quan hệ với người khác ... vậy, có đám cưới đến đầy đàn trả hết nợ Lễ cưới vào ban đêm Các dân tộc người Trung Quốc thường tổ chức làm lễ cưới vào ban ngày, riêng dân tộc Mãn làm đám cưới vào ban đêm Ngày cưới, nhà gái ... cổ tay chàng trai vài sợi màu đỏ Sau đó, lễ cưới tổ chức vào ngày lành tháng tốt 10 Tục thử giường Vùng Lạc Dương Trung Quốc tục thử giường trước cưới Trước hôm làm lễ ngày, nhà cửa phòng phải...
 • 8
 • 173
 • 2

Tập tục ma chay- cưới hỏi của Người Nùng An Tại xã Phú Sen, huyện Quảng Uyên- Cao Bằng

Tập tục ma chay- cưới hỏi của Người Nùng An Tại xã Phú Sen, huyện Quảng Uyên- Cao Bằng
... xưa người Việt Nam ta coi trọng việc dựng vợ gả chồng, thờ cúng tổ tiên Đó việc hệ trọng đời người Dân tộc Nùng An mà tìm hiểu Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng tập tục ma chay cưới ... đồng dân tộc Người Nùng An Phúc Sen, huyện Quảng Uyên tỉnh Cao Bằng văn hóa cưới xin, ma chay,… thấy nét riêng, đặc sắc văn hóa mà nhiều vấn đề liên quan Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn ... giới người âm Với Người Nùng An việc tổ chức ma chay có nhiều công đoạn có phần mang tính hủ tục lâu đời 2.1 Nguyên nhân - Người bên kiêng không mang vào nhà, nghi lễ diễn trời Họ quan niệm người...
 • 9
 • 605
 • 5

Tìm hiểu tục tang ma, cưới hỏi của người mường ngọc lặc thanh hoá

Tìm hiểu tục tang ma, cưới hỏi của người mường ngọc lặc  thanh hoá
... Mờng Ngọc Lặc song phạm vi rộng, mang tính khái quát, cha sâu tìm hiểu nghi thức cụ thể phong tục tang ma, cới hỏi ngời Mờng Ngọc Lặc Thanh Hoá Vì mà nguồn t liệu phong tục tang ma, cới hỏi ngời ... Mờng Ngọc Lặc hạn chế Nguồn t liệu chủ yếu mà tiếp cận đợc nghe cụ già ngời am hiểu phong tục ngời Mờng Ngọc Lặc kể lại Hy vọng đề tài "Tìm hiểu tục tang ma, cới hỏi ngời Mờng Ngọc Lặc Thanh Hoá" ... Ngọc Lặc 25 2.3 Tổ chức đám tang 32 2.4 Nhận xét tang ma ngời Mờng Ngọc Lặc Chơng 3: Tục cới hỏi Mờng Ngọc Lặc Thanh Hoá 39 42 3.1 Quan niệm chung hôn nhân 3.2 Các tục lệ cới xin ngời Mờng Ngọc...
 • 74
 • 1,103
 • 10

Tìm hiểu về tục tang ma, cưới hỏi của người thái ở mường khoòng bà thước thanh hoá

Tìm hiểu về tục tang ma, cưới hỏi của người thái ở mường khoòng  bà thước  thanh hoá
... dạng thống phong tục Việt Nam nói chung Tìm hiểu phong tục tang ma, cới hỏi ngời Thái Mờng Khoòng - Bá Thớc nhằm mục đích hiểu sâu sắc phong tục ngời Thái nói chung, ngời Thái Mờng Khoòng - Bá Thớc ... tiến hành đám tang để tỏ lòng chí hiếu cháu cha mẹ, ông bà, bậc sinh thành, nhiên phong tục nơi khác, dân tộc có phong tục riêng Cho nên tìm hiểu phong tục tang ma, cới hỏi dân tộc để hiểu thêm riêng, ... táng ngời Thái Mờng Khoòng, hay điều kiện tự nhiên, loại hình sinh hoạt văn hóa c dân Thái Mờng Khoòng - Bá Thớc cha sâu tìm hiểu nghi thức phong tục tang ma cới hỏi ngời Thái Mờng Khoòng Chính...
 • 74
 • 494
 • 1

ĐỜI SỐNG, LỄ HỘI, PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI CHĂM pot

ĐỜI SỐNG, LỄ HỘI, PHONG TỤC TẬP QUÁN CỦA NGƯỜI CHĂM pot
... thống lễ hội Chăm lễ Puis, Payak loại lễ nghi tín ngưỡng người Chăm có từ lâu đời Đây lễ hội tộc họ tổ chức theo định kỳ năm, năm năm lần Lễ Puis, Payak hai loại lễ khác nhau, tuỳ theo phong tục ... dệt người Chăm phong phú, đáp ứng rộng rãi cho nhu cầu trang phục, trang sức người Chăm Vào dịp hội hè, lễ lạc, trai gái Chăm trang sức thắt lưng người Chăm tự dệt Hầu phần lớn sản phẩm vải người ... Sah): Lễ palau sah lễ cầu đảo liên quan đến cầu mưa, cầu nước người Chăm Lễ tổ chức vào tháng lịch Chăm Lễ ngồi tổ chức Thư mục chun đề Văn hóa Chăm đền tháp Chăm tổ chức cửa biển Đây lễ chung...
 • 74
 • 1,332
 • 2

luận văn Sự phản ánh phong tục cưới hỏi trong ca dao người Việt

luận văn Sự phản ánh phong tục cưới hỏi trong ca dao người Việt
... ca dao phản ánh phong tục cưới hỏi người Việt Chương II: Phong tục cưới hỏi người Việt qua ca dao góc nhìn văn hóa Chương III: Phong tục cưới hỏi người Việt qua ca dao góc nhìn văn học B PHẦN ... này, người Việt sử dụng số ca dao phản ánh phong tục cưới hỏi công cụ để kí thác khát khao chuyện trăm năm Khảo sát 162 ca dao phản ánh phong tục cưới hỏi người Việt, có 27 ca dao sử dụng số Sự ... Phạm vi: Nghiên cứu đề tài người viết khảo sát phong tục cưới hỏi phận ca dao người Việt Tư liệu khảo sát ca dao phản ánh phong tục cưới hỏi “Kho tàng ca dao người Việt (4 tập) Nguyễn Xuân Kính...
 • 104
 • 590
 • 0

Cưới hỏi của người Việt .DOC

Cưới hỏi của người Việt .DOC
... trọng đời người thân việc tổ chức hôn lễ giữ nét đẹp truyền thống người Việt Trong ngày ăn hỏi, nhà trai thường dẫn trau cau đến nhà gái để hỏi cưới, ngày cưới tổ chức sau ngày ăn hỏi ngày hay ... gái gặp nên lễ người ta gọi lễ xem mặt Giạm hỏi bước đầu nghi lễ hôn nhân Sau nhận lễ giạm hỏi, có thay đổi việc hôn nhân thay đổi Sêu: Sau giạm hỏi, người ta sêu Vậy sêu gì? Sêu đồ cưới mà nhà ... mùa cưới Đám cưới tổ chức theo nhiều kiểu: dù giàu hay nghèo cố gắng tổ chức lễ cưới cho tươm tất đâu Việc tổ lễ cưới có xu hướng vu lợi cân thu chi Nhưng tất người có mục đích thế, có nhiều người...
 • 18
 • 633
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: phong tục cưới hỏi của người châu âuphong tục cưới hỏi của người hàn quốcphong tục cưới hỏi của người nùngphong tục cưới hỏi của người việt namphong tục cưới hỏi của người việtphong tuc cuoi hoi cua nguoi vietphong tục cưới hỏi của người hoa ở việt namphong tục cưới hỏi của người hà nội xưaphong tục cưới hỏi của người trung quốcphong tục cưới hỏi của người dân tộc tháiphong tục cưới hỏi của người hà nộiphong tục cưới hỏi của người khmerphong tục cưới hỏi của người dân tộc nùngphong tục ăn hỏi của người hà nộiphong tục tặng quà của người nhậttb ve viec tam ung co tuc 12 08 220100426KSH_NQDHCD – KSH 20100426KSH NQDHCDThu moi du Dai hoi Dai hoi DCDTN 201720130423 KSH Dinh Chinh KQKD Quy 1 Nam 201320140123 20140123 KSH Dinh Chinh BCTC Quy 3 Nam 201320100723 KSH BCKQKD quy 2 201020110128 KSH BCTC quy 4 201020111026 KSH KQKD Cty me quy III 201120111101 KSH BCTC Cty me Quy III 201120090213 KSH BCTC tom tat quy4 200820091028 KSH BC luu chuyen tien te QIII 0920100125 KSH KQKD quy 4 200920100330 KSH BCTC KT 2009CVT Company%2bVisit%2bNote Chuy%e1%bb%83n%2bs%c3%a0n%2bni%c3%aam%2by%e1%ba%bft%2btrong%2bth%c3%a1ng%2b10%2b20171 chuong trinh dhcd bt 1208201120171013 BSC Vietnam Daily Review VN %c4%90i%e1%bb%83m s%e1%bb%91 leo d%e1%bb%91c C%c3%a2u chuy%e1%bb%87n cu%e1%bb%91i tu%e1%ba%a7n Mi%e1%ba%bfng b%c3%a1nh m%c3%ac ch%c3%a1y170428 API Annual Report 20161 uy quyen du hop dai hoi co dong bat thuong7 du thao nq dhdcd bt 1208201101. chuong trinh du kien