Đề THi đại học tuyển sinh 2017 hot

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC từ 2008-2012

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC từ 2008-2012
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 07 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn thi: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 980 Họ, tên thí sinh: Số ... ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: SINH HỌC; Khối: B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 827 Họ, tên thí sinh: ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 958 Họ, tên thí sinh: ...
 • 96
 • 540
 • 3

ĐỀ THI HÓA HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

ĐỀ THI HÓA HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
... CH4 A Ion Cl+ công trước vào phân tử CH4 tạo CH3+ B Ion Cl- công trước vào phân tử CH4 tạo CH3C gốc Cl• công trước vào phân tử CH4 tạo gốc CH3• D Phân tử Cl2 công trước vào phân tử CH4 tạo CH3+ ... xuất phản ứng oxi hóa ancol 100% D số mol Na phản ứng 0,2 mol Câu 23 Axit cacboxylic X mạch hở, chứa liên kết π phân tử X tác dụng với NaHCO3(dư) sinh nCO2 = nX X thuộc dãy đồng đẳng A no, đơn ... –OH B –CHO C –COOH D –NH3 Câu 22 Oxi hóa 0,1 mol ancol etylic thu m gam hỗn hợp Y gồm axetandehit , nước ancol etylic ( dư ) Cho Na (dư) vào m gam hỗn hợp Y , sinh V lít khí (đktc) Phát biểu sau...
 • 4
 • 115
 • 0

ĐỀ THI HÓA HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (15)

ĐỀ THI HÓA HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (15)
... axit nucleic, 22 Cho công thức : NH[CH2] 6CO Giá trị n công thức gọi : n A hệ số polime hóa B độ polime hóa C hệ số trùng hợp D hệ số trùng ngưng 23 Điền từ thích hợp vào chỗ trống định nghĩa ... glixerin (glixerol), glucozơ axit axetic, người ta thêm Cu(OH) môi trường kiềm, sau đun nóng nhẹ Một học sinh dự đoán tượng xảy Dự đoán không ? Công thức Hiện tượng Công thức Hiện tượng A CH3CHO kết ... Phương trình hoá học không ? A 2KNO3  2KNO + O → → B 2Fe ( NO3 )  2FeO + 4NO + O t C 2AgNO3  2Ag + 2NO + O2 → D 4Fe ( NO3 )  2Fe2 O3 + 12NO + 3O → t t PHẦN RIÊNG (thí sinh làm hai phần:...
 • 10
 • 68
 • 0

Tuyển tập 10 đề thi đại học môn sinh học

Tuyển tập 10 đề thi đại học môn sinh học
... Trang 34/65 - Mã đề thi 132 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 (Thí sinh không sử dụng ... 59A 10C 20A 30C 40B 50C 60B Trang 14/65 - Mã đề thi 132 SƠ GD&ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN: SINH Thời gian làm bài: 90phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi ... Mã đề thi 132 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC Trường THPT Phước Bình ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II Môn: Sinh học Thời gian làm 90 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ tên…………………………………… Số báo danh………… Mã đề...
 • 65
 • 177
 • 1

Tuyển tập các đề thi đại học môn Sinh học

Tuyển tập các đề thi đại học môn Sinh học
... 22/65 - Mã đề thi 132 SỞ GD & ĐT TP ĐÀ NẴNG TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH _ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN I Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có ... Trang 34/65 - Mã đề thi 132 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 (Thí sinh không sử dụng ... Trang 14/65 - Mã đề thi 132 SƠ GD&ĐT KHÁNH HÒA TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II MÔN: SINH Thời gian làm bài: 90phút; (60 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 628 (Thí sinh không sử dụng...
 • 65
 • 103
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 1
... F1 l: A 3:3 :1: 1 B 3 :1: 1 :1: 1 :1 C 1: 1 :1: 1 :1: 1 :1: 1 D 2:2 :1: 1 :1: 1 Cõu 38: Khi núi v tin hoỏ nh, iu no sau õy khụng ỳng? A Lm bin i gen ca qun th dn ti hỡnh thnh loi mi B Din mt thi gian di, trờn phm ... hỡnh s l: A 4:4 :1: 1 B 1: 6 :15 :20 :15 :6 :1 C 1: 4:6:4 :1 D 15 :1 Cõu 40: Xột hai phộp lai n gen gia hai b m thn chng di õy: B qu x m qu vng : F1 thu c 10 0% qu B qu vng x m qu : F1 thu c 10 0% qu iu ny ... trũn th ba i l A 1/ 2 B 1/ 6 C 1/ 4 D 1/ 12 11 Tuyn thi i hc trng chuyờn 2 012 -2 013 ThS Lờ Hng Thỏi Cõu 39: Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Tam...
 • 51
 • 293
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 2

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 2
... phải, mắt nâu sinh đầu máu O, thuận tay trái, mắt xanh Xác suất đứa thứ hai có kiểu hình không giống bố mẹ bao nhiêu? A 6/ 32 B 14/ 32 C 23 / 32 D 18/ 32 25 Tuyển tập đề thi đại học năm 20 12- 2013 ThS Lê ... 6 /27 C 12/ 27 D 4 /27 Câu 45: Các nhà khoa học Việt Nam tạo giống dâu tằm tam bội (3n) phương pháp sau đây? 39 Tuyển tập đề thi đại học năm 20 12- 2013 ThS Lê Hồng Thái A Cho lai dâu lưỡng bội (2n) ... AA aa có khả sinh sản Sau hệ tự thụ phấn tần số cá thể cókiểu gen dị hợp tử là: 44 Tuyển tập đề thi đại học năm 20 12- 2013 ThS Lê Hồng Thái A 25 ,33% B 12, 25% C 16,67% D 15 .20 % Câu 32: Tần số tương...
 • 114
 • 240
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 3

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 3
... C 35 :35 :1:1 D 105 :35 :3: 1 16 Tuyn thi i hc 2014 ThS Lờ Hng Thỏi Cõu 26: Cỏc b ba trờn mARN cú vai trũ quy nh tớn hiu kt thỳc quỏ trỡnh dch mó l: A 3GAU5; 3AAU5; 3AGU5 B 3UAG5; 3UAA5; 3AGU5 C 3UAG5 ... ang sinh sng, hóy cho bit ao cú my loi chui thc n v cỏ gic thuc sinh vt tiờu th bc no? Cõu tr li ln lt l A 3, bc dinh dng 3, 4 C 4, sinh vt tiờu th bc 2 ,3 B 3, sinh vt tiờu th bc 2 ,3 D 2, sinh ... 1/9 B 1/12 C 1 /36 D 3/ 16 TRNG THPT PHC BèNH T SINH- CễNG NGH THI TH I HC LN I NM HC 20 13- 2014 MễN: SINH HC 36 Tuyn thi i hc 2014 ThS Lờ Hng Thỏi Thi gian lm bi: 90 phỳt; ( thi gm cú 60 cõu...
 • 55
 • 316
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 4

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 4
... thể cân bằng) A XAXA=0, 646 4; XAXa=0, 347 2; XaXa=0,00 64 B XAXA=0, 746 4; XAXa=0, 247 2; XaXa=0,00 64 C XAXA=0, 846 4; XAXa=0, 147 2; XaXa=0,00 64 D XAXA=0, 946 4; XAXa=0, 047 2; XaXa=0,00 64 Câu 36: Từ quần thể ... cn+/cnvg 45 5+vg/cnvg 46 5++/cnvg 45 Tần số tái trao đổi chéo cn vg là: A 8% B 16% C 46 % D 92% 20 Tuyển tập đề thi đại học trường chuyên 2012-2013 ThS Lê Hồng Thái TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI ... Câu 46 : Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, nhóm linh trưởng phát sinh 40 Tuyển tập đề thi đại học trường chuyên 2012-2013 ThS Lê Hồng Thái A kỉ Krêta (Phấn trắng) đại Trung Sinh...
 • 88
 • 216
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 5

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 5
... cnvg/cnvg 35 cn+/cnvg 455 +vg/cnvg 4 65+ +/cnvg 45 Tần số tái trao đổi chéo cn vg là: A 8% B 16% C 46% D 92% 20 Tuyển tập đề thi đại học trường chuyên 2012-2013 ThS Lê Hồng Thái TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ... trăm số cá thể sống sót sinh sản) A pD=0 ,55 ; qd=0, 45 B pD=0, 25; qd=0, 75 C pD=0, 35; qd=0, 65 D pD=0, 75; qd=0, 25 Câu 24: Điều sau vật chất sinh KHÔNG đúng? A Vậot chất tuần hoàn sinh B Tổng lượng vật ... da bình thường, xác suất sinh bị bệnh bạch tạng họ là: A 0, 25% B 0,0 25% C 0,01 25% D 0,00 25% B Theo chương trình nâng cao (từ câu 51 đến câu 60): 19 Tuyển tập đề thi đại học trường chuyên 2012-2013...
 • 89
 • 271
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 6

TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌCTẬP 6
... (6) Di - nhập gen Các nhân tố làm thay đổi tần số alen quần thể cách ngẫu nhiên là: A: (1), (3), (5) B: (3), (4), (5) C: (2), (4), (6) D: (4), (5), (6) ĐỀ SỐ 2: Đề thi thử Đại học môn Sinh học ... 3’AGU5’ C: 3’UAG5’ D: 3’GAU5’ ĐỀ SỐ 4: Đề thi thử Đại học môn Sinh học tháng 3, năm 2014, trường Đại học Sư phạm Hà Nội hợp tác với ViettelStudy Cô Trần Khánh Ngọc đề Câu 1: Phương pháp tạo giống ... phân sinh bệnh C: Sử dụng phương pháp dung hợp tế bào trần để tạo dòng tế bào chủng D: Nuôi cấy hạt phấn thành đơn bội tiến hành lưỡng bội hóa đơn bội thu ĐỀ SỐ 6: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC...
 • 83
 • 375
 • 0

Đề thi Đại học môn Sinh năm 2009

Đề thi Đại học môn Sinh năm 2009
... vật cho thấy thời điểm ban đầu có 11000 cá thể Quần thể có tỉ lệ sinh 12% /năm, tỉ lệ tử vong 8% /năm tỉ lệ xuất cư 2% /năm Sau năm, số lượng cá thể quần thể dự đoán A 11020 B 11180 C 11260 D 11220 ... biểu sau tăng trưởng quần thể sinh vật? A Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản quần thể tối đa, mức tử vong tối thi u B Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản quần thể lớn mức tử vong ... ăn ngày đơn giản Trang 4/8 - Mã đề thi 297 Câu 35: Hiện nay, tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào Đây chứng chứng tỏ A trình tiến hoá đồng quy sinh giới (tiến hoá hội tụ) B...
 • 8
 • 574
 • 11

Đáp án đề thi đại học môn Sinh 2010

Đáp án đề thi đại học môn Sinh 2010
... Câu số 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mã đề thi 381 473 615 724 826 958 D B A B D D D A B D A B D A B B A C B B C C A A A D A C B D D B A...
 • 2
 • 5,672
 • 17

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Sinh khối B 2006 ppt

Tài liệu Đáp án đề thi Đại học môn Sinh khối B 2006 ppt
... th hai (kớ hiu F1-2): F1: AaBb (hoa trng) x cõy th hai AaBb (hoa trng) G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab F1-2: T l kiu gen: AABB AABb AAbb AaBB AaBb Aabb aaBB aaBb aabb 0,25 T l kiu hỡnh: 13 hoa ... AaBb Cõy th nht cú kiu gen Aabb 0,25 - S lai ca phộp lai F1 vi cõy th nht (kớ hiu F1-1): F1: AaBb ( hoa trng ) x cõy th nht Aabb ( hoa trng) G: AB, Ab, aB, ab Ab, ab F1-1: AaBb, AABb, Aabb ... hoa trng cú kiu gen AaBb kiu gen ca P: 0,25 AABB (hoa trng) x aabb (hoa trng) - S lai phộp lai t P F1: P: AABB (hoa trng) x aabb (hoa trng) G: AB ab 0,25 F1: 100% AaBb (hoa trng) Phộp lai...
 • 4
 • 195
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập đề thi đại học môn sinh các nămđề thi đại học môn sinhđề thi đại học môn sinh năm 2013đề thi đại học môn sinh 2013đề thi đại học môn sinh 2012đề thi đại học môn sinh năm 2012đề thi đại học môn sinh khối bđề thi đại học môn sinh 2008đề thi đại học môn sinh 2007đề thi đại học môn sinh 2011cấu trúc đề thi đại học môn sinhđề thi đại học môn sinh 2010đáp án đề thi đại học môn sinhđề thi đại học môn sinh 2006đáp án đề thi đại học môn sinh 2012Một số kinh nghiệm ôn thi THPT Quốc gia phần kỹ năng địa lý nhằm nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12 tại trường THPT Cẩm Thủy 2Dược liệu có tác dụng giảm đauRèn luyện kỹ năng sử dụng at lat trong dạy học Địa Lý 12 THPT1. CV số 126_HCQG-TCCB vv chuyển CDNN VC, chuyển xếp lương LĐHĐ1a. Mẫu số 1A (Đơn VC – CV so 126_HCQG-TCCB)1a.Mau so 1. Phieu TN (kèm CV so 73_HCQG-TCCB vv lay phieu tin nhiem PGS.TS. Hoang Van Chuc)Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 2875 QĐ-CT&HSSV ngày 18 8 2009)Don yeu cau CNQMCP _TC 2012Phụ lục 3 (Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)Form-De nghi mua CP ca nhan_20124 Phieu dong gop y kien DHDCD 20170 Danh muc tai lieu DHDCD 2016 (3)CHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUNghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người việt trưởng thànhBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)– Chiến trường thời Tống – Lý25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuĐề ôn thi toán 7 HKI