HẠN SỬ DỤNG

Giới hạn sử dụng một chương trình

Giới hạn sử dụng một chương trình
... clrscr; End; Thủ tục thứ hai,xoá chương trình sau số hữu hạn lần chạy Thủ tục dựa vào việcthay đổi ngày file để thực Trên file có lưu thông tinngày tạo file Ta sử dụng thủ tục Unpacktime, Packtime ... 00:01:00, lần chạy sau ta tăng lên phút va ghi lại trênfile nhờ thủ tục Setftime, đến lần chạy giới hạn thông báo gọithủ tục Erase để xoá file Tên file đọc nhờ hàm Paramstr(n=0).Bạn thay việc xoá ... file việc gọi lại thủ tục Nhap_mat_ma saocho hợp lí để đỡ phải dịch lại Thủ tục nên đặt cuối chương trình sau khiđã hoàn tất khâu xử lí Bạn thử thay việc tăng phút việc tăng giây xemhiện tượng...
 • 4
 • 364
 • 1

Phân loại cho vay của TCTD dựa vào thời hạn sử dụng vốn vay

Phân loại cho vay của TCTD dựa vào thời hạn sử dụng vốn vay
... Cho vay tiêu dùng 13 II.2.4 Phân loại cho vay dựa vào phương thức vay 13 II.2.4.1 Cho vay lần 13 II.2.4.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng 13 II.2.4.3 Cho vay theo dự án đầu tư 15 II.2.4.4 Cho vay ... hạn khoản vay thời hạn cho vay từ 12 tháng đến 60 tháng” Đây loại hình cho vay bên thỏa thuận thời hạn sử dụng vốn vay từ – năm Mục đích loại cho vay nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản ... động phân tích điều tra tín dụng khách hàng II.2.3 Phân loại cho vay dựa vào mục đích sử dụng vốn vay Căn vào tiêu chí này, hoạt động cho vay TCTD khách hàng chia thành hai loại II.2.3.1 Cho vay...
 • 28
 • 233
 • 0

Tập hấn sử dụng tài liệu hướng dẫn SGV lớp 12

Tập hấn sử dụng tài liệu hướng dẫn SGV lớp 12
... học Một thơ, đoạn thơ Tác phẩm văn xuôi đoạn trích Luyện tập phục vụ cho văn nghị luận - Luyện tập kết hợp phương thức biểu đạt - Luyện tập kết hợp thao tác lập luận - Chữa lỗi lập luận - Mở bài, ... phẩm, đoạn trích văn xuôi II Gợi ý… Các luyện tập kĩ Về hai Phát biểu theo chủ đề Phát biểu tự Về trả viết III Mấy điều lưu ý chung Một số định hướng Quy trình lí thuyết Quy trình thực hành Cám ... Phần Làm văn Trọng tâm chương trình Làm văn 12 II Gợi ý cách dạy kiểu cụ thể III Mấy điều lưu ý chung I I Trọng tâm chương trình Văn nghị luận...
 • 12
 • 218
 • 0

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình: - Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng) - Công trình xây dựng mới hoặc cả

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt quốc gia, hành lang an toàn đường sắt quốc gia đối với công trình: - Công trình xây dựng tạm (thời hạn sử dụng công trình không quá 12 tháng) - Công trình xây dựng mới hoặc cả
... công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ; gia hạn giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép, nêu rõ lý đề nghị gia hạn giấy phép; Thành phần hồ sơ Bản giấy phép cấp Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu ... Không Kết vi c thực TTHC:Quyết định hành Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép Tổng công ty Đường sắt Vi t Nam; Tổng công ty ĐSVN thẩm tra hồ sơ; gia ... phép; Thành phần hồ sơ Bản giấy phép cấp Số hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 3
 • 257
 • 0

Đơn xin gia hạn sử dụng đất

Đơn xin gia hạn sử dụng đất
... thông tin đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Điểm ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin gia hạn - Người viết đơn ký ghi ... dấu) Hướng dẫn viết đơn - Đơn dùng trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất; - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đề gửi Uỷ ban nhân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, sở ... cuối phần khai người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn người ủy quyền ký, ghi rõ họ tên ghi (được uỷ quyền); tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn đóng dấu tổ chức...
 • 2
 • 670
 • 1

Tài liệu Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng pdf

Tài liệu Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng pdf
... viên điện lực trực tiếp Cục Điều tiết điên lực qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực Thành ... cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho cá nhân có hồ sơ hợp lệ Trong vòng ngày làm việc gửi công văn trả lời nêu rõ lý trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ Tổ chức, cá nhân nhận thẻ Kiểm tra viên điện ... tiết điện lực tổ chức Lớp Tập huấn, đào tạo sát hạch Kiểm tra viên điện lực Cấp Giấy chứng nhận đạt kết sát hạch cho người sát hạch đạt yêu cầu Trong vòng ngày làm việc Cục Điều tiết điện lực cấp...
 • 3
 • 223
 • 0

Tài liệu Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng ppt

Tài liệu Cấp Thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng ppt
... Thương cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho cá nhân có hồ sơ hợp lệ Trong vòng ngày làm việc gửi công văn trả lời nêu rõ lý trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ Tổ chức, cá nhân nhận thẻ Kiểm tra viên ... Tổ chức, cá nhân nhận thẻ Kiểm tra viên điện lực trực tiếp Sở Công Thương qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn đề nghị cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Bản hợp lệ văn chuyên môn, định nâng ... lệ văn chuyên môn, định nâng bậc lương công nhân Giấy chứng nhận đạt yêu cầu sát hạch Kiểm tra viên điện lực Thành phần hồ sơ 02 ảnh cỡ x cm; Số hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC:...
 • 3
 • 189
 • 0

Tài liệu Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ docx

Tài liệu Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ docx
... Cục Thuỷ lợi Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép Thành phần hồ sơ Bản giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL cấp; Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận ... xin gian hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội Quyết định số dung) giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL 56/2004/QĐ-BNN Chất lượng nước thải Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không Quyết ... kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép) Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống CTTL (đối với...
 • 4
 • 260
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi pptx

Tài liệu Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng (hoặc điều chỉnh nội dung ) giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi pptx
... thác bảo vệ công trình thuỷ lợi Đề nghị Bộ Nông nghiệp PTNT (UBND tỉnh, huyện, xã ) xem xét cho phép (tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép) gia hạn (hoặc điều chỉnh) thực hoạt động Chúng cam kết hoạt ... toàn cho công trình quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép) ; Báo cáo vi c thực quy định giấy phép cấp; biên lần vi phạm hình thức xử phạt ( c ); Văn ... trí hoạt động - Thời hạn xin gia hạn ; từ ngày tháng năm, đến ngày tháng năm Các tài liệu kèm theo: Bản giấy phép cấp; Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo...
 • 2
 • 901
 • 0

Tài liệu Biểu mẫu: " Đơn xin gia hạn sử dụng đất" ppt

Tài liệu Biểu mẫu:
... thông tin tài sản giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản - Điểm ghi rõ tổng số số năm (hoặc số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin gia hạn - Người viết đơn ký ... tháng… năm … Thủ trưởng quan tài nguyên môi trường (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn viết đơn - Đơn dùng trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất; - Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng ... tên địa người sử dụng đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Điểm ghi thông tin đất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trường hợp tài sản gắn liền với đất đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy...
 • 2
 • 1,092
 • 3

Tài liệu Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề) ppt

Tài liệu Cấp lại Chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế tàu biển(đối với các trường hợp: hết hạn sử dụng, bị mất, bị rách, nát, bổ sung nội dung ngành nghề) ppt
... phí: Tên phí Lệ phí cấp chứng hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ Mức phí Văn qui định Cấp lại 250.000 đồng/ 0 1chứng Cấp bổ sung nội dung chứng chỉ: 1.000.000 Quyết ... quyền địa phương); Có khai kết hành nghề theo chứng cấp; Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hành nghề phải có thêm văn chứng liên quan đến nội dung xin bổ sung Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, ... định cấp Giấy chứng nhận; - Trường hợp không giải thông báo văn Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp chứng hành nghề kinh doanh thiết kế tàu biển (bản gốc); Có chứng (trường hợp bị chứng...
 • 4
 • 262
 • 0

Tài liệu Đơn xin gian hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi pptx

Tài liệu Đơn xin gian hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi pptx
... lượng nước thải (Có báo cáo phân tích chất lượng nước thải kèm theo) Chúng cam kết thực đầy đủ nghiêm chỉnh yêu cầu ghi giấy phép cấp Các tài liệu kèm theo gồm: Bản giấy phép xả nước thải vào hệ thống ... lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép) Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thuỷ lợi (đối ... thống công trình thuỷ lợi cấp; Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép) Báo cáo phân tích chất lượng nước thải phòng...
 • 2
 • 228
 • 0

Tài liệu Thủ tục " Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương " ppt

Tài liệu Thủ tục
... sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép Bản giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL cấp Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải ... xin gia hạn sử dụng giấy phép) Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống CTTL (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép) ; Báo cáo việc thực quy định giấy ... giấy phép cấp; Biên lần vi phạm hình thức xử phạt (nếu có) Văn đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi vị trí tiếp nhận nước thải thời điểm xin gia hạn, điều...
 • 4
 • 220
 • 0

Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất pdf

Tài liệu Mẫu Đơn xin gia hạn sử dụng đất pdf
... số tháng) xin gia hạn tiếp tục sử dụng; ngày tháng năm hết hạn sử dụng đất xin gia hạn - Người viết đơn ký ghi rõ họ tên cuối phần khai người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn người ủy ... GCN quyền sử dụng đất: , ngày cấp: ./ / Thời gian xin gia hạn sử dụng đất: , đến ngày tháng năm Lý xin gia hạn: Giấy tờ nộp kèm theo đơn gồm ... quan tài nguyên môi trường Người thẩm tra (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Hướng dẫn viết đơn - Đơn dùng trường hợp người sử sụng đất xin gia hạn sử dụng đất; - Đề gửi đơn: Hộ gia...
 • 5
 • 813
 • 1

Tài liệu Cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc

Tài liệu Cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài doc
... Các giấy tờ hết giá trị ảnh dùng tham khảo để làm cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành - Nếu hộ chiếu quan đại diện Việt Nam cấp không yêu cầu nộp giấy tờ làm cấp hộ chiếu Giấy ... việc thực TTHC :Hộ chiếu phổ thông Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ sơ trực tiếp trụ sở quan đại diện (xem danh sách quan đại diện chức lãnh để biết thông tin chi tiết địa thời gian nộp hồ ... yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Cấp mới, cấp đổi, Mức phí Văn qui định 70 USD /hộ Thông tư số 236/2009/TT- chiếu BTC n Cấp lại hộ chiếu làm 150 USD /hộ Thông tư số 236/2009/TT- hỏng, BTC n chiếu...
 • 5
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thời hạn sử dụnghạn sử dụng của sản phẩmhạn sử dụng của mỹ phẩmcài lại idm sau kh đã hết hạn sử dụnggiới han sử dụng đĩathời hạn sử dụng thẻ ngân hànghạn sử dụng thuốcgia hạn sử dụng đấtgia hạn sử dụngđơn xin gian hạn sử dụng giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợimẫu đơn xin gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợimẫu đơn xin gia hạn sử dụng đấtxử lý vi phạm hoá đơn hết thời hạn sử dụnghạn sử dụng của tình yêuthủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệpufquan tri nhan luc26001ufcong nghe may26003ufthiet ke thoi trang26004ufcong nghe ky thuat hoa hoc26432ufcong nghe ky thuat moi truong26433[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không2016 VEF Fellowship Announcement VNVSP Announcement VN 20162015 USFS Announcement VNFULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAcbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 201771ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 20147451c Noiqui hocduong uttCổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gì