THI THU THPTQG 2016

BỘ ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 MÔN NGỮ VĂN (MỚI NHẤT)

BỘ ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 MÔN NGỮ VĂN (MỚI NHẤT)
... http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/99-de -thi- thu-thpt-quoc-gia-mon-van -2016- tude-31-35-752.html ĐỀ 36-40 36 THPT CHUYÊN LÀO CAI LẦN NĂM 2016 37 THPT HÀN THUYÊN BẮC NINH LẦN NĂM 2016 38 THPT ĐỒNG BÀNH LẠNG SƠN, LẦN 1, NĂM 2016 ONTHI24H.VN ... http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/99-de -thi- thu-thpt-quoc-gia-mon-van -2016- tude-41-45-792.html ĐỀ 46-50 46 THPT QUỲNH LƯU NGHỆ AN, LẦN 1, NĂM 2016 47 THPT THỪA LƯU THỪA THI N HUẾ, LẦN 1, NĂM 2016 ... http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/99-de -thi- thu-thpt-quoc-gia-mon-van -2016- tude-46-50-793.html ĐỀ 51-55 51 THPT ĐÔNG DU ĐẮC LẮC, LẦN 1, NĂM 2016 (ĐỀ 1) 52 THPT ĐÔNG DU ĐĂC LẮC, LẦN 1, NĂM 2016 (ĐỀ 2) 53 THPT LÝ TỰ TRỌNG QUẢNG NAM, LẦN 1, NĂM 2016 54 THPT...
 • 3
 • 302
 • 5

Đề thi thử THPTQG 2016

Đề thi thử THPTQG 2016
... GD&ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA LẦN III NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn thi: TIẾNG ANH – Lớp 12 ĐÁP ÁN (MÃ ĐỀ THI 321) SECTION A (8 points) Câu Đáp án ... tối đa Bố cục 0.40 o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận Phát triển ý 0.25 Trang 7/6- Mã đề thi 321 o Phát triển ý có ... TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN III NĂM HỌC 2015 – 2016 - Môn thi: TIẾNG ANH – Lớp 12 SECTION A (8 points) (Mã đề 321) Câu ĐA Giải thích Câu ĐA Giải thích...
 • 14
 • 205
 • 0

De Thi Thu THPTQG 2016

De Thi Thu THPTQG 2016
... khóa h www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 c môn HOCMAI.VN s giúp b n t tin đ t m s cao kì thi THPTQG s p t i ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 GV: Nguy n Thanh Tùng HOCMAI.VN ... mãn b c Suy s s thu c t p S mà có t ng ch s m t s l 27  10  17 s Tham gia khóa h www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 c môn HOCMAI.VN s giúp b n t tin đ t m s cao kì thi THPTQG s p t ... khóa h www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 c môn HOCMAI.VN s giúp b n t tin đ t m s cao kì thi THPTQG s p t i ! www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 GV: Nguy n Thanh Tùng HOCMAI.VN...
 • 8
 • 272
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016

ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016
... đơn chất hỗn hợp X gần với: A 65,35% B 62,75% C 66,83% D 64,12% -HẾT -ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 – MÃ ĐỀ 748 Câu Đáp án D Câu 26 Đáp án A D 27 C C 28 D B 29 D D 30 C D 31 D B 32 B ... este (hiệu suất phản ứng este hoá 80%) Giá trị m là: A 16,20 B 10,12 C 8,10 D 6,48 Trang 3/6 – Mã đề thi 748 Câu 29: Khi nói trình ăn mòn điện hóa cho Zn Cu nối với qua dây dẫn, nhúng vào dung dịch ... thấy khối lượng bình tăng 3,18 gam Tỉ lệ x : y gần với: A 0,6 B 1,2 C 1,0 D 0,5 Trang 4/6 – Mã đề thi 748 Câu 39: Cho 20,14 gam hỗn hợp rắn X gồm Ca(ClO3)2, KClO3 (x mol) CaCl2 vào dung dịch HCl...
 • 6
 • 426
 • 0

Đề thi thử THPTQG 2016 file word lời giải chi tiết

Đề thi thử THPTQG 2016 file word lời giải chi tiết
... CHÚNG TÔI ĐANG CÓ BỘ ĐỀ THI THỬ THPTQG 2016 VÀ CÁC BỘ ĐỀ THI ÔN LUYỆN KHÁC XEM CHI TIẾT TẠI www.dethithpt.com/xemthude/ ...
 • 2
 • 97
 • 0

Bộ đề Tiếng Anh thi thử THPTQG 2016 (full đáp án)

Bộ đề Tiếng Anh thi thử THPTQG 2016 (full đáp án)
... luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016 Câu Mã đề 235 A Mã đề 395 A Mã đề 402 D Câu Mã đề 157 C 33 Mã đề 157 C Mã đề 235 D Mã đề 395 A Mã đề 402 C B C D D 34 ... SỞ GD&ĐT THANH HÓA ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG I NĂM HỌC 2015 -2016 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: TIẾNG ANH 12 Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề đề thi A121 SECTION ... THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 8/11/2015 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề thi gồm trang) M· ®Ò thi: 132 Họ, tên thí sinh: …………………………………………… Lớp: ………… Số báo danh: ………...
 • 144
 • 361
 • 0

BO DE THI THU THPTQG 2016 MON SINH MOI NHAT

BO DE THI THU THPTQG 2016 MON SINH MOI NHAT
... WORD) VÀO LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/99 -de- thi- thu- thpt-quoc-gia -mon- sinh -2016- tu -de3 6-40-795.html ĐANG CẬP NHẬT BỘ 15 CHUYÊN ĐỀ ĐẶC SẮC ÔN THI THPTQG MÔN SINH 2016 (MỚI) CHUYÊN ĐỀ ... LINK: http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/48 -de- thi- thu- thpt-quoc-gia -mon- sinh- 20142015 -de4 148-582.html BỘ 99 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH 2016 ĐỀ 1-5 Chuyên Khoa họcTự nhiên năm 2016 lần THPT ... 16 http://onthi24h.vn/tai-lieu-hoc-tap/99 -de- thi- thu- thpt-quoc-gia -mon- sinh -2016- tu -de1 6-20-735.html ĐỀ 21-25 THPT Yên Thế - Bắc Giang lần năm 2016 22 Sở GD ĐT Thanh Hóa lần năm 2016 23 THPT...
 • 6
 • 578
 • 1

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngọc tảo

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngọc tảo
... "legendary" in paragraph 2? A foolish B perplexing C mythical D humorous Question 59: The phrase "sprangup" in paragraph most probably refers to something that has A operated vigorously B spread out ... Đáp án : A As a result,… = kết Câu 41: Đáp án : A Make + something = tạo Câu 42: Đáp án : C Natural resources = nguồn tài nguyên thi n nhiên Câu 43: Đáp án : D Keep + N + past participle/adj ... spend thirty minutes riding to school Cấu trúc: It takes +somebody + khoảng thời gian + to V = tốn thời gian để làm To spend + khoảng thời gian + Ving = dùng lâu để làm Câu 69: Đáp án: I spend thirty...
 • 19
 • 385
 • 3

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngô sĩ liênbắc giang lần 1

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngô sĩ liênbắc giang lần 1
... The word norm in paragraph is closest in meaning to A changing thing B strange thing C usual thing D unequal thing Question 61: According to the passage, a good relationship is the one in which ... mối quan hệ tốt đẹp Câu 62: Đáp án : A Dòng đoạn 1: In a survey of 1, 256 people ages between 18 and 65 -> điều tra với quy mô 12 56 người khoảng 18 -65 tuổi -> phạm vi lứa tuổi rộng Câu 63: Đáp ... German Câu 19 : Đáp án : C So sánh nhiều gấp lần với danh từ: twice as + many + Ns/es + as; với tính từ: twice as + adj + as Câu 20: Đáp án : D Come down = xuống, thấp xuống Keep up with something/somebody...
 • 11
 • 304
 • 2

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngô sĩ liên bắc giang lần 2

Đề thi thử THPTQG 2016 môn anh trường THPT ngô sĩ liên bắc giang lần 2
... A So sánh gấp lần: (với lần trở lên) số lần + times + as + adj + as Đồng thời “money” danh từ không đếm được, nên ta dùng “much” để “nhiều” Câu 5: Đáp án : D Câu điều kiện loại 2, giả định điều ... each of the following questions Question 22 : A kindergarten B Contaminate C curriculum D conventional Question 23 : A attend B visit C apply D appear Question 24 : A attendance B security C obedient ... quan hệ Câu 20 : Đáp án : B Maria nói cô thi cuối kì; Sarah chúc may mắn Câu 21 : Đáp án : A Đại từ quan hệ đứng sau dấu phẩy; gắn với most of which Câu 22 : Đáp án : A Trọng âm từ rơi vào âm tiết...
 • 11
 • 379
 • 4

Đề thi thử THPTQG 2016 môn hóa trường THPT lương ngọc quyến – thái nguyên – lần 2

Đề thi thử THPTQG 2016 môn hóa trường THPT lương ngọc quyến – thái nguyên – lần 2
... Chuyên trang đ thi th Hóa Trang 4/5 Mã đ thi 1 32 L TR NG THPT NG NG C QUY N Câu s 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... CuSO4, H2SO4 B CuSO4, H2SO4 C Fe2(SO4)3, CuSO4, H2SO4 D FeSO4, Fe2(SO4)3) H2SO4 Câu 20 : t cháy hoàn toàn 6,48gam h n h p ch t r n X g m: Cu, CuS, FeS, FeS2, FeCu2S2, S c n 2, 52 lit khí O2 th y ... c 26 , 125 gam mu i CTPT c a A là: A C2H5O2N B C3H8O2N2 C C4H7O4N D K t qu khác Câu 15: Cho dung d ch Ba(HCO3 )2 l n l t vào dung d ch: CaCl2; Ca(NO3 )2; NaOH; Na2CO3; KHSO4; Na2SO4; Ca(OH )2; H2SO4,...
 • 5
 • 219
 • 0

Xem thêm