sing a song

Unit 12 A1, 2, 3: Let’s sing a song

Unit 12 A1, 2, 3: Let’s sing a song
... Let’s sing a song REVISION • Choose the correct answers and fill in the blank : Do you play soccer ? a Do/ plays b Does/ play c Do/ play Yes I play soccer a don’t play b play ... c plays Does he play volleyball? a Does/ plays b Does/ play c Do/ plays No He doesn’t play .volleyball a plays b don’t play c doesn’t play .Does Lan go to school? a Does/ ... No She doesn’t .go to school a doesn’t go b don’t go c does go Let’s sing : “What are you doing?” Tuesday, February 26th, 2008 soccer Sports badminton Pastimes ...
 • 7
 • 309
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh- sing a song pps

Giáo án điện tử tiểu học: Tiếng anh- sing a song pps
... up I can walk … run I can … I can skip … I can jump … •New lesson •Lesson 26 Yy Y/y / Yolanda yak yarn yo-yo Yolanda yarn yak yo-yo Yolanda yarn yak yo-yo The Y chant Y, Yolanda Y, yak, Y, ... Hi, Yolanda Y, Yarn, Y, yo-yo Y, Yolanda Y, Yak, Y, yo-yo Hello, Yolanda yo-yo, yak, yarn Y, Yolanda Hi, Yolanda Yolanda, hello Lucky number game Lucky number Lucky number Saturday, March 25th ... number game Lucky number Lucky number Saturday, March 25th 2011 Lesson 26: Y, y Từ - Yolanda - Yak: bò Tây Tạng - Yarn: sợi len - yo-yo: trò chơi Tập viết từ : dòng ...
 • 23
 • 300
 • 0

A song for peter

A song for peter
... had a good command of Pidgin A SONG FOR PETER so they all got by The local dialect was a sing song sound and his dad had mastered just a few words But they all laughed Perhaps that was all that ... what had happened at Pearl Harbour The bush telegraph was always active in Australia but so was government A SONG FOR PETER censorship, and no one really knew what was happening It could be a ... lots of boats and canoes and even a war ship A small one but Peter looked at the White Ensign on the stern and knew it was the Australian Navy After all this was part of Australia and why shouldn‟t...
 • 11
 • 194
 • 0

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông thuận an – thừa thiên huế

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông thuận an – thừa thiên huế
... 3.2.5 Thành phần loài cá kinh tế vùng ven biển cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế 19 Kết phân tích thành phần loài cá cửa sông Thuận An, Thừa Thiên Huế xác định 107 loài cá kinh tế (65,24% tổng số ... Mối quan hệ thành phần loài cá hệ cửa sông Thuận An với khu hệ khác: Bảng Mối quan hệ gần gũi thành phần loài cá vùng ven biển cửa sông Thuận An với khu hệ cá khác Đầm Ô Loan Cửa Thuận An Tổng ... đầm phá Tam Giang, Cầu Hai Kỷ yếu Hội thảo quốc gia đầm phá Thừa Thiên Huế, Sở Khoa học Công nghệ Thừa Thiên Huế Trang 381-399 24 Võ Văn Phú (2008), Đa dạng sinh học, Nxb Đại học Huế 25 Võ Văn...
 • 28
 • 390
 • 0

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông văn úc

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông văn úc
... cá theo thời gian Nghiên cứu trạng khai thác nguồn lợi cá cửa sông Văn Úc Đề xuất biện pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn lợi cá vùng cửa sông Văn Úc CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ... biến để nhân dân thực tốt các văn pháp luật bảo vệ nguồn lợi cá Đặc biệt cần trọng tới việc cấm đa nh bắt các loài quí hiếm, cấm sử dụng các phƣơng tiện cách thức khai thác mang tính huỷ ... nhiễm nƣớc gây các ngành công nghiệp, giao thông hàng hải cách quản lí chặt chẽ các nguồn nƣớc thải từ các nhà máy, xí nghiệp cách triệt để thông qua các hoạt động tra, kiểm tra các quan...
 • 20
 • 283
 • 0

A song for ben

A song for ben
... door She can't get out How can I get out? And how can I help Ben? Those men have guns What can I do? Maybe I can Yes! I know Thank you.But can you 12 13 Here's some Hey, what's wrong? Aah, I'm ... car? OK! We're going to the studios We're all going to be on television! Wait in the car, Ben I'm going to call your parents My car! It's a very new, very special, American car wait here, Ben! ... Hotel in Green Street Two men are kidnapping a little boy His name is Ben .Yes They're in a black car The number's P832 BCA Please be quick! P832BCA P832BCA Are you Katie Brown? Who is this boy?...
 • 13
 • 168
 • 1

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay thấu chi tài khoản thẻ tại PGD Đông Á ,Sóng Thần

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay thấu chi tài khoản thẻ tại PGD Đông Á ,Sóng Thần
... 2: Thực trạng cho vay thấu chi tài khoản thẻ PGD Đông Á ,Sóng Thần 2.1 Thực trạng cho vay thấu chi tài khoản thẻ qua năm 2011,2012,2013 2.1.1 Quy trình,quy định cho vay A Điều kiện vay thấu chi ... Sóng Thần thời gian thực tập vừa qua đặc biệt tiếp xúc thực tế với nghiệp vụ cho vay nên em định chọn đề tài Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu cho vay thấu chi tài khoản thẻ PGD Đông ,Sóng Thần , ... 12 Chương 2: Thực trạng cho vay thấu chi tài khoản thẻ PGD Đông Á ,Sóng Thần 14 2.1 Thực trạng cho vay thấu chi tài khoản thẻ qua năm 2011,2012,2013 14 2.1.1 Quy trình,quy định cho vay ...
 • 46
 • 792
 • 7

nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy

nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết ai đã ăn hết những cây sing-a ngày ấy
... Quan điểm trần thuật tiểu thuyết Ai ăn hết sing-a ngày ấy? Chương Không gian thời gian trần thuật Ai ăn hết sing-a ngày ấy? Chương Ngôn ngữ giọng điệu trần thuật Ai ăn hết sing-a ngày ấy? II NỘI ... Chương Quan điểm trần thuật tiểu thuyết Ai ăn hết sing-a ngày ấy? 1.1 Hình tượng người trần thuật tiểu thuyết Ai ăn hết sing-a ngày ấy? Theo Từ điển thuật ngữ văn học, trần thuật “phương diện ... văn học lớn Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật… Các công trình Nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Tạ Duy Anh”, Nghệ thuật trần thuật Báu vật đời Mạc Ngôn”, Nghệ thuật trần thuật yếu tố kì ảo tiểu thuyết...
 • 79
 • 199
 • 0

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông Văn Úc
... hải văn a Thủy văn Chế độ thủy văn khu vực cửa sông Văn Úc mang tính hỗn hợp sông biển ảnh hƣởng lƣu vực sông Văn Úc đổ Vịnh Bắc Bộ tác động thƣờng xuyên sóng biển Sông Văn Úc nhánh cấp sông ... cửa sông Văn Úc Nghiên cứu biến động loài cá theo thời gian Nghiên cứu trạng khai thác nguồn lợi cá cửa sông Văn Úc Đề xuất biện pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn lợi cá vùng cửa sông Văn Úc ... nhỏ vào tháng Sông Văn Úc nhận nƣớc từ sông Gùa sông Rạng Từ năm 1936 sau đào sông Mới, lƣợng nƣớc chủ yếu đổ vào sông Văn Úc từ sông Hồng Hàng năm, sông Văn Úc đổ biển khoảng tỷ m3 nƣớc khoảng...
 • 89
 • 337
 • 0

A song for lowalangi the interculturation of catholic mission and nias traditional arts with special respect to music

A song for lowalangi  the interculturation of catholic mission and nias traditional arts with special respect to music
... he speaks the languages of the Batak and Nias people, is aware of Nias culture and even able to join the traditional dances of Nias The participation of the Bishop in local dances among the community ... material to show the results of interculturation in the various art forms of Nias, the influence of missionary work and arts on each other, and the actions and choices made by the missionaries and the ... Church of Tögizita; a Nias stool for the altar boy and a chair, carved with Nias and Christian pattern for the priest 245 Figure 52: Altar painting in Idanö Gawo, Central Nias; The Holy Family...
 • 263
 • 168
 • 0

Ứng dụng mô hình toán xác định khả năng chịu tải của sông cầu và đề xuất giải pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm

Ứng dụng mô hình toán xác định khả năng chịu tải của sông cầu và đề xuất giải pháp kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm
... u phân theo khu v c nông thôn, thành th (đ n v : nghìn ng 2004 ô B cK n 2005 Nông ô Nông 2006 ô Nông S b 2008 2007 ô i) Nông ô Nông th thôn th thôn th thôn th thôn th thôn 44,1 251,0 46,0 252,6 ... ng đông b c-tây nam Dòng sông C u ch y qua t nh B c K n, Thái Nguyên, B c Giang, B c Ninh r i đ vào sông Thái Bình t i Ph L i Ngoài có nhi u ph l u (sông Công, sông Nghinh T ng, sông u, sông ... 41 Ch ng 2: NG D NG MÔ HÌNH MIKE 11 XÁC NH KH N NG CH U T I C A SÔNG C U 2.1 T ng quan hình ch t l ng n c sông V i m c đích nghiên c u, ph ng đ i t nên hình ch t l hình ch t l ng n...
 • 100
 • 117
 • 0

Nghiên cứu, tính toán và đánh giá quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông đáy bằng các mô hình số trị

Nghiên cứu, tính toán và đánh giá quá trình vận chuyển bùn cát vùng cửa sông đáy bằng các mô hình số trị
... xu ng Nam, có sông nhánh: sông Châu, sông Nhu nh p sông (Nam nh) chuy n n Vùng c a sông 10 km c t sông H ng vào sông áy t i Ph Lý, cB áy b b i l p nhi u, đo n t Vân C c đ n đ p b sông H ng thu ... a sông áy ngày l n bi n ông T c đ b i l ng h ng n m m t l p dày ch ng 20cm kéo dài bi n trung bình 200 m/n m Các sông nhánh c a sông áy sông Tích, sông Thanh Hà, sông Hoàng Long, sông Nhu , sông ... c a sông áy K t lu n ki n ngh CH NG 1: T NG QUAN V VÙNG C A SÔNG VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN C U V N CHUY N BÙN CÁT VÙNG C A SÔNG 1.1 Các khái ni m đ nh ngh a v vùng c a sông 1.1.1 C a sông C a sông...
 • 135
 • 44
 • 0

Nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực học vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông hồng, thái bình

Nghiên cứu đánh giá chế độ thủy động lực học vùng cửa sông ven biển thuộc hệ thống sông hồng, thái bình
... qua S n Tây sông H ng l n l áy, sông n Vi t Trì u ng, sông Lu c, sông Trà Lý, sông t có phân l u: Sông sông Ninh C Sông u ng sông Lu c n i li n sông Thái Bình v i sông H ng [10] Formatted: Font: ... u, Nguyên, Bàn Long sông Ph Mai N m nhánh sông sau ch y vào n c ta h p thành nhánh sông l n là: sông à, sông sông Thao Ba nhánh sông l i g p t i Vi t Trì đ c g i sông H ng Sông H ng, ch y vào ... Nguyên, Bàn Long sông Ph Mai N m nhánh sông sau ch y vào n c ta h p thành nhánh sông l n là: sông Thao Ba nhánh sông l i g p t i Vi t Trì đ à, sông sông c g i làh p thành sông H ng Sông H ng, ch...
 • 107
 • 61
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý đoạn đê xung yếu của sông chu trên địa phận tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý đoạn đê xung yếu của sông chu trên địa phận tỉnh thanh hóa
... m a l gõy trờn a bn t nh Thanh Húa núi riờng v trờn c n c núi chung 3 M c ớch c a ti Nghiờn c u xu t gi i phỏp x lý o n xung y u c a sụng Chu trờn a ph n t nh Thanh Húa it 3.1 ng v ph m ... c u xu t gi i phỏp x lý o n xung y u c a sụng Chu trờn a ph n t nh Thanh Húa r t quan tr ng v mang tớnh b c thi t nh m tỡm gi i phỏp gia c kh c ph c nh ng o n xung y u v i m c ớch ng n ch n ... nh c c 67 M U 1.Tớnh c p thi t c a ti T nh Thanh Húa cú 24 sụng l n nh bao g m: sụng Mó, sụng Chu, sụng Yờn, sụng Ho t, H th ng sụng ngũi c a Thanh Hoỏ phõn b khỏ u v i h th ng sụng bi n...
 • 94
 • 54
 • 0

Xem thêm