Bài giảng môn học công nghệ chế biến lạnh thủy sản

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT THỦY SẢN SẢN XUẤT GELATIN TỪ DA CÁ

TIỂU LUẬN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT THỦY SẢN SẢN XUẤT GELATIN TỪ DA CÁ
... lớn Để giải 12 Sản xuất gelatin từ da vấn đề này, người ta sử dụng da để sản xuất gelatin nguyên liệu dùng để sản xuất gelatin da chiếm khoảng – 6% 2.2 Cấu tạo da Da chia làm ba ... liệu Có loại như: - Gelatin có nguồn gốc động vật: gelatin sản xuất từ da, xương, gân động vật có vú - Gelatin cá: gelatin sản xuất từ da loại cá tuyết, trắm cỏ… Gelatin từ có hàm lượng ... phương pháp sản xuất Có loại: - Gelatin loại A: Quá trình sản xuất xử lý acid, dùng sản xuất gelatin từ da heo - Gelatin loại B: Quá trình sản xuất xử lý kiềm, dùng sản xuất gelatin từ da xương...
 • 30
 • 325
 • 0

SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC

SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC
... SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC Biên tập bởi: Hồ Viết Bình Các tác giả: ... ppt để đọc) 16/19 Tham gia đóng góp Tài liệu: SOẠN THẢO BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY (HỌC PHẦN 3) CÓ SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH VÀ MÔ HÌNH THỰC Biên tập bởi: Hồ Viết Bình URL: http://voer.edu.vn/c/253ec945 ... quy trìn công nghệ thông thường Công nghệ chi tiết chế tạo chi tiết dạng hộp Công nghệ chế tạo chi tiết dạng Công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục Công nghệ chế tạo chi tiết dạng bạc Gia công bánh...
 • 21
 • 209
 • 0

bài giảng công nghệ chế biến lạnh thủy sản nguyễn anh tuấn

bài giảng công nghệ chế biến lạnh thủy sản nguyễn anh tuấn
... GIÁ SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐƠNG CHƯƠNG SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ CHƯƠNG CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ MẶT HÀNG THỦY SẢN ĐƠNG LẠNH Cơng nghệ lạnh Thủy sản - Nguyễn Anh Tuấn Tài liệu tham khảo Bài giảng Cơng nghệ lạnh ... Publishers, technology, 1992 Cơng nghệ lạnh Thủy sản - Nguyễn Anh Tuấn CHƯƠNG CHƯƠNG I CÁC TÍNH CHẤT CỦA NGUN LIỆU THỦY SẢN Cơng nghệ lạnh Thủy sản - Nguyễn Anh Tuấn MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA ... Cơng nghệ lạnh Thủy sản - Nguyễn Anh Tuấn 46 CHƯƠNG II MƠI TRƯỜNG LẠNH Công nghệ lạnh thủy sản - Nguyễn Anh Tuấn I MƠI TRƯỜNG LẠNH KHƠNG KHÍ Khái niệm mơi trường lạnh: Mơi trường lạnh mơi trường...
 • 478
 • 325
 • 1

BÀI BÁO CÁO-SEMINAR CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT,THỦY SẢN

BÀI BÁO CÁO-SEMINAR CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỊT,THỦY SẢN
... thư ng g p 4/2006 Seminar công ngh ch bi n th t, th y s n GVHD: Cô Nguy n Th Hi n m lư i khai thác tôm Khoa Công ngh hóa h c Đ i h c Bách Khoa Hà N i ñã th c hi n thành công quy trình ch bi n Surimu ... bi n b t cá, ñ s d ng trongchăn nuôi ch ph m k thu t thi u công ngh ch bi n chúng thành th c ph m Công ngh s n xu t surimi ñư c coi công ngh t t nh t ñ ch bi n loài cá Nó cho phép kh c ph c ñư ... Seminar công ngh ch bi n th t, th y s n GVHD: Cô Nguy n Th Hi n Hình I.3.3 Nguyên lý ho t ñ ng c a thi t b ñánh v y cá Rotary Glazer Hình I.3.4 Thi t b ñánh v y cá Waterfall glazer 4/2006 Seminar công...
 • 25
 • 173
 • 0

công nghệ chế biến lạnh thủy sản

công nghệ chế biến lạnh thủy sản
... phẩm bảo quản lạnh + 44 06/04/12 BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH THỦY SẢN  Các phương pháp bảo quản lạnh thuỷ sản Bảo quản lạnh kho lạnh - Kho lạnh bọc cách nhiệt, có hệ thống máy lạnh cấu trúc ... hỏng nguyên liệu thực phẩm tăng chi phí lạnh BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH THỦY SẢN  Các phương pháp bảo quản lạnh thuỷ sản Bảo quản lạnh kho lạnh -Kho lạnh có cấu trúc dễ xếp dỡ thực phẩm/nguyên ... độ làm lạnh, nước đá nhận nhiệt tan chảy ổn đònh 00C - Nguyên liệu bò ngập nước/nước muối LOGO BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH THỦY SẢN 43 06/04/12 BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN LẠNH THỦY SẢN  Biến đổi...
 • 48
 • 391
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ

BÀI GIẢNG MÔN HỌC CÔNG NGHỆ VI ĐIÊN TỬ
... måïi ULSI Hiãûn cäng nghãû CMOS våïi minimum device dimension ( khong cạch gate to gate) đạt tới cåỵ vi chủc nm (0.65, 0.45) Khuynh hỉåïng ch âảo vi ûc gim nh kêch thỉåïc linh kiãûn cäng nghãû ... CHƯƠNG CƠ SỞ CƠNG NGHỆ MẠCH TÍCH HỢP §1.1 Cạc mảch têch håüp Cạc mảch têch håüp (IC) l cạc mảch âiãûn tỉí âỉåüc chãú tảo båíi vi ûc tảo mäüt cạch âäưng thåìi cạc pháưn ... dung lớp cách điện đơn vị diện tích, động bề mặt điện tử 18 µ n độ linh §1.6 Vê dủ thiãút kãú BJT Pháưn ny s xem xẹt mäüt thiãút kãú cho vi ûc chãú tảo mäüt BJT våïi mäüt låïp ngáưm â nọi tåïi...
 • 146
 • 572
 • 7

Bài giảng môn học công nghệ vi điện tử

Bài giảng môn học công nghệ vi điện tử
... L: chiều dài kênh, Ci : điện dung lớp cách điện đơn vị diện tích, động bề mặt điện tử 18 µ n độ linh §1.6 Vê dủ thiãút kãú BJT Pháưn ny s xem xẹt mäüt thiãút kãú cho vi ûc chãú tảo mäüt BJT våïi ... måïi ULSI Hiãûn cäng nghãû CMOS våïi minimum device dimension ( khong cạch gate to gate) đạt tới cåỵ vi chủc nm (0.65, 0.45) Khuynh hỉåïng ch âảo vi ûc gim nh kêch thỉåïc linh kiãûn cäng nghãû ... nhỏ nhiều so với qng đường khuếch tán lỗ trống (khơng xảy tái hợp vùng Base) Đồng thời dòng điện 14 tử từ Base đến Emitter phải nhỏ nhiều so với dòng lỗ trống từ E đến B →Pha tạp miền B thấp miền...
 • 146
 • 387
 • 3

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein, axit amin, và axit hữu cơ TS trương thị minh hạnh

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein, axit amin, và axit hữu cơ  TS trương thị minh hạnh
... II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN Chương 1: Khái quát chung axit amin 1.1 Đặc tính axit amin, vai trò ứng dụng 1.2 chế điều chỉnh sinh tổng hợp axit amin 1.3 Các phương pháp sản xuất axit ... Chương : Sản xuất valin triptophan 4.1 Nguồn nguyên liệu 4.2 Nguồn vi sinh vật tổng hợp 4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ Mở đầu Chương 1: Axit xitric ... đường axit glutamic betain làm thức ăn gia súc - Sản xuất nấm men bánh mì sinh khối nấm men cho gia súc sản xuất sinh khối nấm men cho gia súc quan tâm sản xuất nhiều Qui trình công nghệ sản xuất...
 • 66
 • 512
 • 11

bài giảng thực hành công nghệ chế biến trà, caphê, ca cao

bài giảng thực hành công nghệ chế biến trà, caphê, ca cao
... dụng công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao - Trình bày quy trình công nghệ sản xuất cách tiến hành chế biến số sản phẩm chè, cà phê, ca cao - Tính toán hao hụt nguyên liệu, bán thành phẩm qua công ... cho thực hành - Nghiêm túc chấp hành nội quy phòng thí nghiệm - Viết báo cáo sau thực hành theo nội dung giảng viên yêu cầu Phân bố chƣơng trình thực hành Bảng Phân bố chƣơng trình thực hành ... có giá thành tương đối hàm lượng caffeine cao giống cà phê Cây cao đến ÷ mét Cây cà phê vối có dạng gỗ ho c bụi, chiều cao trưởng thành lên tới 10m, kháng nhiều nấm bệnh, chứa hàm lượng caffeine...
 • 69
 • 1,435
 • 8

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein axit amin và axit hữu cơ

Bài giảng môn học công nghệ sản xuất protein axit amin và axit hữu cơ
... ăn protein từ vi sinh vật 5.1 Protein từ nấm men 5.2 Protein từ tảo vi khuẩn 5.3 Protein từ nấm sợi PHẦN II: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT AMIN Chương 1: Khái quát chung axit amin 1.1 Đặc tính axit ... hoá axit amin diễn qua bước nhờ vào xúc tác loại enzim axit amin –ARNv – sintetaza đặc trưng axit amin: - Trước hết axit amin phản ứng với ATP thành phức hợp cao axit amin AMT - Tiếp đến axit amin ... hợp axit glutamic từ rỉ đường Chương : Sản xuất valin triptophan 4.1 Nguồn nguyên liệu 4.2 Nguồn vi sinh vật tổng hợp 4.3 Sơ đồ dây chuyền công nghệ PHẦN III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC AXIT HỮU CƠ...
 • 66
 • 596
 • 1

Bài giảng môn học công nghệ môi trường

Bài giảng môn học công nghệ môi trường
... sở khoa học công nghệ môi trờng Yêu cầu chơng học: - Cung cấp cho sinh viên khái niệm trình vật lý, hoá học đợc ứng dụng Công nghệ môi trờng Đây đợc xem nh sở khoa học phục vụ cho môn học Xử lý ... II Nguyên lý công nghệ xử lý khí thải Yêu cầu chơng học: - Chơng học sâu chất trình công nghệ đợc ứng dụng chung Công nghệ môi trờng - Mục tiêu chơng học cung cấp cho sinh viên công nghệ xử lý ... Chơng học dừng lại mức độ nắm bắt công nghệ xử lý nói chung mà không sâu vào trình thiết bị xử lý trình xử lý riêng biệt - Sau học xong chơng này, yêu cầu sinh viên nắm vững chất công nghệ trình...
 • 131
 • 356
 • 3

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Môn học: Công nghệ chế biến dầu khí

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP Môn học: Công nghệ chế biến dầu khí
... thụ Chế biến khí phương pháp chưng cất nhiệt độ thấp Ứng dụng trình chế biến khí khác Tài liệu học tập: [1] Đinh Thị Ngọ, Công nghệ chế biến dầu mỏ, NXB Giáo Dục, 2000 [2] Lê Minh Tân, Công nghệ ... chung Làm khí dung môi alkalnolamin Làm khí dung môi vật lý tổng hợp Lựa chọn dung môi cho trình làm H2S CO2 Chƣơng 5: Công nghệ chế biến khí Chế biến khí phương pháp ngưng tụ Chế biến khí phương ... Petrochemical processes 2004 [5].Lưu Cẩm Lộc, Công nghệ chế biến khí (1996) [6].MA Berlin, VG.Gortrencốp, HP Volcốp, Công nghệ chế biến khí thiên nhiên khí dầu mỏ, Trường ĐH Kỹ thuật Tp.HCM Cấp phê...
 • 7
 • 371
 • 4

bài giảng môn học công nghệ môi trường

bài giảng môn học công nghệ môi trường
... liệu tham khảo: Kỹ thuật môi trường (Hoàng Kim Cơ tác giả khác) Công nghệ Môi trường (Hoàng Văn Huệ) Ô nhiễm không khí xử lý khí thải (Trần Ngọc Chấn) Giáo trình công nghệ xử lý nước thải (Trần ... II Công nghệ xử lý nước thải Chương III Công nghệ xử lý chất thải rắn 16/09/2013 16/09/2013 "Công nghệ môi trường tổng hợp biện pháp vật lý, hoá học, sinh học nhằm ngăn ngừa xử lý chất độc hại ... tán chất ô nhiễm Tập 2: Cơ học bụi phương pháp xử lý bụi Tập 3: Các phương pháp xử lý khí (2) Công nghệ Môi trường – Trần Yêm Trịnh Thị Thanh 16/09/2013 Chương I Công nghệ xử lý khí thải 1.1 Những...
 • 50
 • 121
 • 0

bài giảng môn học công nghệ enzim

bài giảng môn học công nghệ enzim
... MƠ TẢ MƠN HỌC Mơn học cung cấp kiến thức về:  Enzyme  Cơng nghệ Enzyme  Một số Enzyme thường gặp  Ứng dụng Enzyme đời sống MỤC TIÊU MƠN HỌC Sau kết thúc mơn học, sinh viên hiểu ... biên), 2004 Cơng nghệ Enzyme NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Phạm Thị Trân Châu, Phan Tuấn Nghĩa, 2007 Cơng nghệ Sinh học – Tập 3: Enzyme Ứng dụng NXB Giáo dục Trần Xn Ngạch Cơng nghệ Enzyme http://www.ntu.edu.vn/canbo/cucntk/privateres/canbo/cucntk/file/cong ... GIÁ MƠN HỌC Tiểu luận nhóm: 30% Thi cuối kỳ: 70% U CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN  Dự lớp đầy đủ để nắm vững nội dung quan trọng mơn học  Đọc tài liệu trước để trang bị thêm kiến thức mơn học TÀI...
 • 196
 • 460
 • 2

bài giảng môn học công nghệ xử lý nước thải

bài giảng môn học công nghệ xử lý nước thải
... nước thải Ước tính lưu lượng nước thải Giới thiệu hệ thống thoát nước Sơ đồ thoát nước xí nghiệp công nghiệp yêu cầu tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải TS.LÊ HỒNG NGHIÊM ĐỊNH NGHĨA NƯỚC ... gây ô nhiễm, nước thải chia thành loại sau: - Nước thải sinh hoạt; - Nước thải công nghiệp; - Nước mưa chảy tràn bề mặt; 18 TS.LÊ HỒNG NGHIÊM CÁC NGUỒN PHÁT SINH NƯỚC THẢI Nước thải sinh hoạt ... nghiệp, nước thải thường bao gồm ba loại có thành phần tính chất tương đối khác biệt nhau, là: Nước mưa Nước thải sinh hoạt Nước thải sản xuất 23 TS.LÊ HỒNG NGHIÊM NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Nước mưa:...
 • 55
 • 147
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thực hành công nghệ chế biến trà caphê ca caophương án bài giảng môn học công nghệ và thiết bị kéo sợi phần iicông nghệ chế biến thịt thủy sảnbài giảng khoa học công nghệngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn học công nghệ chế tạo máy 2đồ án môn học công nghệ chế tạo máyđô án môn học công nghệ chế tạo máy khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy dạng khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết khối v kẹp chặtđồ án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết dạng bạcmôn học công nghệ chế tạo máyhọc công nghệ chế biến thủy sản ra làm gìbài giảng cơ sở công nghệ chế tạo máyđồ án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết dạng càngĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Taxation of business entities 4th edition spilker test bankTaxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 2016 edition 7th edition spilker test bankAHP tutorial tutorial decisionGiới thiệu chung về quản lí chât lượngThe brief american pageant a history of the republic 8th edition kennedy test bankThe challenge of democracy american government in global politics 11th edition janda test bankThe challenge of democracy american government in global politics the essentials 9th edition janda test bankThe changing earth exploring geology and evolution 6th edition monroe test bankTechnical communication a practical approach 8th edition pfeiffer test bankTechnology in action complete 8th edition evans test bankTechnology now your companion to SAM computer concepts 1st edition corinne hoisington test bankTerrorism and homeland security 7th edition white test bankTerrorism and homeland security 8th edition white test bankTexas politics today 2013 2014 edition 16th edition maxwell test bankThe economic way of thinking 13th edition heyne test bankThe economy today 13th edition schiller test bank