XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN,THỦY NGÂN,SELEN VÀ ANTIMON TRONG NƯỚC (IUH)

xác định glucose fructose từ quá trình đồng phân hóa glucose bằng hplc xác định hàm lượng đường glucose fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anion

xác định glucose và fructose từ quá trình đồng phân hóa glucose bằng hplc xác định hàm lượng đường glucose và fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anion
... Văn Trình Nguyễn Minh Tú XÁC ĐỊNH GLUCOSE FRUCTOSE TỪ QUÁ TRÌNH ĐỒNG PHÂN HÓA GLUCOSE BẰNG HPLC Giới thiệu chung glucid 2.Vài nét glucose fructose Phương pháp xác định Xác định glucose fructose ... PHẠM VI ÁP DỤNG Xác định hàm lượng đường glucose fructose nguyên liệu mía giới hạn phát từ 0.080% – 0.25% NGUYÊN TẮC  Hàm lượng glucose fructose xác định phương pháp sắc trao đổi anion  Thuốc ... %C6%A0ng-v-s%E1%BB%B0-Chuy%E1%BB%82n-HoA-c %E1%BB%A6a-Glucid XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG GLUCOSE FRUCTOSE TRONG NGUYÊN LIỆU MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ANION  Phạm vi áp dụng  Nguyên tắc  Thiết bị  Hoá chất...
 • 41
 • 862
 • 5

xác định hàm lượng cu, pb, zn, cd trong nước trầm tích sông hương

xác định hàm lượng cu, pb, zn, cd trong nước và trầm tích sông hương
... kim loại nước trầm tích sông Hương Từ vấn đề lí để chọn đề tài nghiên cứu áp dụng phương pháp ASV dùng điện cực MFE in situ để xác định đồng thời Cu, Pb, Zn .Cd nước trầm tích sông Hương CHƯƠNG II ... CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT Cu, Pb, Cd, Zn Các nguyên tố như: Cu, Pb, Cd, Zn thường tồn môi trường lượng vết siêu vết Vì để xác định chúng cần phải có phương pháp phân tích có độ nhạy ... thời Cu, Pb, Zn, Cd + Độ Áp dụng phân tích mẫu thực tế + Mẫu nước sông Hương + Mẫu trầm tích sông Hương + Mẫu sinh vật hai mảnh vỏ 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Tiến hành thí nghiệm theo phương...
 • 33
 • 536
 • 0

Xác định hàm lượng đạm tổng melamine trong sữa bằng phương pháp cực phổ

Xác định hàm lượng đạm tổng và melamine trong sữa bằng phương pháp cực phổ
... thiệu chung đạm tổng: Trong nhiều năm, hàm lượng protein thức ăn xác định dựa vào hàm lượng nitơ, phương pháp Kjeldahl ứng dụng chủ yếu để xác định hàm lượng nitơ (AOAC, 2000) Hàm lượng nitơ nhân ... phương pháp phân tích đạm tổng melamine khác nêu phần giới thiệu chung Nhưng chủ yếu phòng kiểm nghiệm dùng phương pháp Kjendahl để xác định đạm tổng kỹ thuật LC-MS/MS để xác định hàm lượng melamine ... gần với xuất melamine thực phẩm làm sai lệch kết phân tích hàm lượng đạm thực mẫu Vì vậy, xác định hàm lượng đạm tổng hàm lượng melamine mẫu tìm lượng đạm thực loại trừ sản phẩm nhiễm melamine gây...
 • 116
 • 449
 • 0

đại cương về qui trình sản xuất h2so4 - xác định hàm lượng h2so4, fe as trong h2so4 kỹ thuật

đại cương về qui trình sản xuất h2so4 - xác định hàm lượng h2so4, fe và as trong h2so4 kỹ thuật
... Đại cương quy trình sản xuất H2SO4 Xác định hàm lượng H2SO4 Xác định hàm lượng Fe Xác định hàm lượng As Đại cương quy trình sản xuất H2SO4    Nguyên liệu Các giai đoạn sản xuất Quy trình sản ... tính hàm lượng % Fe mẫu H2SO4 : % Fe = (M/m.1000).100  Trong : •M: lượng sắt nhận từ đường chuẩn (mg) •m: lượng mẫu sử dụng (g) Xác định hàm lượng As   Phạm vi áp dụng: quy định cách đo màu As ... thải Oxy hóa SO  SO 3 Hấp thụ khí SO H2SO4 Xác định hàm lượng H2SO4  Phương pháp: xác định phương pháp thử theo tiêu chuẩn TCVN 571 9-2 :2009 Có phương pháp xác định phương pháp ống Dely phương pháp...
 • 18
 • 455
 • 0

xác định hàm lượng vết selen asen trong ốc ở hồ tây (hà nội) bằng phương pháp von - ampe hòa tan

xác định hàm lượng vết selen và asen trong ốc ở hồ tây (hà nội) bằng phương pháp von - ampe hòa tan
... I HC QUC GIA H NI TR-ờng đại học khoa học tự nhiên - Hoàng châu thiện xác định hàm l-ợng vết selen asen ốc hồ tây - hà nội ph-ơng pháp von ampe hòa tan Chuyên ngành: Hoá phân tích ... selen v asen c H Tõy- H Ni bng phng phỏp von- ampe hũa tan Trong lun ny chỳng tụi ó thc hin nhng ni dung sau: - Kho sỏt xõy dng quy trỡnh phõn tớch selen v asen theo phng phỏp Von- Ampe ho tan ... thit b v cú hiu qu kinh t cao xỏc nh asen ú l phng phỏp Von- Ampe ho tan catot hay vit tt l CSV (Catotdic Stripping Vontamemtry ) Bờn cnh phng phỏp Von- Ampe ho tan, cú th s dng phng phỏp quang ph...
 • 96
 • 315
 • 0

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao điện năng di mao quản

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản
... 2,21% Astragalin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC RSD: 3,15% RSD: 1,99% RSD: 2,32% Isoquercitrin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC Kết phân tích Anova khác biệt có ý nghĩa kết định lượng Astragalin isoquercitrin ... quercetrin (91,34%) viện kiểm nghiệm thuốc tp.Hồ Chí Minh cung cấp Trang thiết bị  Máy sắc lỏng hiệu cao Alliance 2695-2996  Máy điện di mao quản Agilent G7100A Dung môi, hóa chất  Acenitril, ... chiếu xác định hàm lượng astragalin isoquercitrin cao flavonoid chiết từ TNHC HPLC TR S RS H α AF Mẫu Thông số TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB TB Mẫu đối chiếu Isoquercitrin Astragalin...
 • 27
 • 317
 • 3

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS
... này, kỹ thuật pha loãng đồng vị phát triển 1.5.4 Kỹ thuật pha loãng đồng vị Kỹ thuật pha loãng đồng vị kỹ thuật dựa vào tỉ số đồng vị để xác định nguyên tố mẫu cách thêm hàm lượng đồng vị biết 28 ... dựng quy trình phân tích hoàn thiện từ trình chuẩn bị mẫu, xử lý mẫu phép phân tích cần thiết Chính đề tài Phân tích xác định hàm lƣợng Pb, Cd Zn sữa phƣơng pháp pha loãng đồng ICP- MS lựa chọn ... “Xây dựng quy trình phân tích Chì nước tinh khiết phương pháp pha loãng đồng vị thiết bị ICP- MS ” Kết nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Pb kỹ thuật pha loãng đồng vị ICP- MS cho mẫu nước tinh...
 • 81
 • 245
 • 2

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS  luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf
... Pb, Cd v Zn 1.3.1 Trng thỏi t nhiờn ca cỏc kim loi Pb, Cd v Zn 1.3.2 Mt s tớnh cht lý, húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn ... NH HM LNG Pb, Cd V Zn TRONG SA BNG PHNG PHP PHA LONG NG V ICP- MS Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s : 60 44 01 18 LUN VN THC S KHOA HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TH HU H Ni - Nm 2014 L I CA ... v thờm vo mu ; i vi Cd, Cd, 113 Cd, 114 Cd v 116 Cd u cú th kho sỏt Tuy nhiờn, t l Cd/ 11 4Cd hay c la cho n Trong tai , t l 110 Cd/ 11 4Cd c s du ng Nh vy, phng phỏp pha loóng ng v cú u im...
 • 84
 • 86
 • 0

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS
... húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn 1.4 Vai trũ ca cỏc nguyờn t Pb, Cd v Zn i vi ngi 1.4.1 c tớnh ca Pb 1.4.2 c tớnh ca Cd 6 ... Cd, 112 Cd, 113 Cd, 114 Cd va 116 29 Cd ờu co thờ khao sat Tuy nhiờn, ty lờ 110 Cd/ 11 4Cd hoc 111 Cd/ 11 4Cd hay c la chon Trong tai nay, ty lờ 110 Cd/ 11 4Cd c s dung Nh vy, phng phỏp pha loóng ng v ... nhiờn (12,39%), 111 Cd (12,7%), 112 106 113 Cd (24,07%), Cd (12,26%), (7,58%) Trong cỏc ng v phúng x thỡ ng v Cd (0,875%), 110 Cd (28,86%), v 116 Cd (1,215%), 100 114 108 Cd Cd Cd cú chu k bỏn hy...
 • 83
 • 135
 • 1

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS
... húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn 1.4 Vai trũ ca cỏc nguyờn t Pb, Cd v Zn i vi ngi 1.4.1 c tớnh ca Pb 1.4.2 c tớnh ca Cd 11 ... nhim kim loi Pb, Cd v Za cỏc sn phm tiờu dựng (thc phm) Vit Nam 1.3 Trng thỏi t nhiờn v mt s tớnh cht lý, húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.1 Trng thỏi t nhiờn ca cỏc kim loi Pb, Cd v Zn 1.3.2 Mt ... QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN H TIN LNG PHN TCH XC NH HM LNG Pb, Cd V Zn TRONG SA BNG PHNG PHP PHA LONG NG V ICP- MS Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s : 60 44 01 18 LUN VN THC S KHOA HC...
 • 15
 • 196
 • 0

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 TRONG BẮP ĐẬU PHỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ BẢN MỎNG

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 TRONG BẮP VÀ ĐẬU PHỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ BẢN MỎNG
... cao Vì lí đó, tiến hành đề tài: Xác định hàm lượng độc tố aflatoxin B1 phương pháp sắc mỏng sử dụng cột lực miễn dịch cột silicagel” mẫu hay nhiễm đậu phộng bắp với ưu điểm sau:  Cô đặc cột ... hiện Bắp Phòng không phát không phát Hàng Hải hiện Bắp Cty Gò 10 Sao Bắp FCC Hà 20 14 Nội Bắp Cty Gò Sao Bắp FCC Hà Nội Bắp FCC Hà Nội Đậu phộng 10 Đậu phộng 11 Đậu phộng 12 Đậu phộng 13 Đậu phộng ... nhiễm Aflatoxin B1 mẫu phân tích Bảng 3.1 Hàm lượng Aflatoxin B1 mẫu khách hành Khách Cột IAC Cột Silicagel STT Tên mẫu hàng Hàm lượng Aflatoxin B1 (ppb) Bắp Cty Thái không phát Dương Bắp Phòng...
 • 6
 • 845
 • 18

Xác định hàm lượng NIKEN (II) CROM (VI) trong nước thải phòng thí nghiệm khoa vật lí, hoá học trường đại học vinh

Xác định hàm lượng NIKEN (II) và CROM (VI) trong nước thải phòng thí nghiệm khoa vật lí, hoá học  trường đại học vinh
... LOI NIKEN( II) V CROM( VI) TRONG NC THI KHOA VT Lí, HO HC, SINH HC - TRNG I HC VINH BNG CC PHNG PHP IN HO HIN I Trong phm vi khoỏ lun ny chỳng tụi t mt s nhim v sau : Sinh viên Trần Tiến Sự 46B Hoá ... tớch xỏc nh hm lng niken, crom mu t to v nc thi khoa Vt lý, khoa Hoỏ hc, khoa Sinh hc trng i Hc Vinh Sinh viên Trần Tiến Sự 46B Hoá Lớp Khoá luận tốt nghiệp Chuyên nghành hoá phân tích PHN I ... Hoá Lớp Khoá luận tốt nghiệp - Chuyên nghành hoá phân tích Tng quan mt s v niken v crom, mt s phng phỏp xỏc nh vt niken, crom nc - Kho sỏt mt s iu kin ti u xỏc nh hm lng niken v crom - Phõn...
 • 74
 • 673
 • 2

Bài 1: KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Fe(II) TỔNG SẮT pdf

Bài 1: KỸ THUẬT ĐƯỜNG CHUẨN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG Fe(II) VÀ TỔNG SẮT pdf
... Nội dung Tổng quan kỹ thuật đường chuẩn Ứng dụng xác định hàm lượng Fe(II) tổng Fe • Nguyên tắc • Các chất gây nhiễu • Hoá chất • Dụng cụ - thiết bị • Cách tiến hành Kỹ thuật đường chuẩn Ưu nhược ... dụng xác định hàm lượng Fe(II) tổng Fe Sắt nguyên tử vi lượng cần thiết thể Vì thế, sắt với hàm lượng 0,3 mg/l mức cho phép nước sinh hoạt Vượt giới hạn trên, sắt gây trở ngại: • Mùi đặc trưng sắt, ... • Tổng hàm lượng Sắt: dùng hidroxylamine khử Fe3+ Fe2+ • Hàm lượng Fe3+ = tổng hàm lượng Fe - hàm lượng Fe2+ Các chất gây cản nhiễu - Những chất oxi hóa mạnh: CN-, NO2-, PO43- - Zinc với hàm lượng...
 • 31
 • 7,503
 • 47

Bước đầu xác định hàm lượng daidzein geristrin 17 acid amin trong đậu tương sản phẩm chế biến

Bước đầu xác định hàm lượng daidzein geristrin và 17 acid amin trong đậu tương và sản phẩm chế biến
... cỏc acid amin cn thit cho c th Trong ch c tin hnh thu thp mu, phõn tớch v ly giỏ tr trung bỡnh cho thy tng hm lng 18 acid amin nm khong 10% Trong ú ngoi acid glutamic cú t l cao nht mt s acid amin ... tng acid amin l cao nht so vi u cỏc ch khỏc 10,6% Kt qu hm lng tng 17 acid amin u ph theo Bng thnh phn ca USA l 14,9% Kt qu ti Bng 17 cho thy, thnh sa u nnh cú cỏc acid amin cn thit cho c th Trong ... cỏc acid amin cn thit cho c th Tng hm lng 17 acid amin u tng chim khong 33 40% lng, khong 710% lng u ph, v cú khong 11-18 mg acid amin/ lớt sa u nnh Trong cỏc sn phm ó phõn tớch, ngoi acid...
 • 34
 • 606
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xác định hàm lượng asenxác định hàm lượng asen trong nướcxác định hàm lượng asen bằng phương pháp bạc dietyldithiocacbamatxac dinh ham luong asenxác định hàm lượng asen sau khi cất dưới dạng ash3 68xác định hàm lượng ẩm của cà rốt và dứaxác định hàm lượng các nguyên tố chì thủy ngân cadimi asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạtxác định hàm lượng thuỷ ngânxác định hàm lượng thủy ngânphương pháp xác định hàm lượng thủy ngânxác định hàm lượng thủy ngân bằng kỹ thuật hoá hơi lạnhnghiên cứu xác định hàm lượng vết selen trong một số loại nấm linh chi vùng bắc trung bộ bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phânxác định hàm lượng kim loại pb trong nước ngầm khối 7 phường bến thuỷ tp vinh nghệ an bằng phương pháp chiết trắc quangnghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen iii bằng phương pháp von ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại họcxac dinh ham luong selen trong mau sinh hoc bang phuong phap huynh quangufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H AĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không31f2d danh sach hoc bong K64 hk i 2014 2015Hỏi đáp 38 tại sao ngôn ngữ phụng vụ không thích nghi với ngôn ngữ ngày naycbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQ7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 20177451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tư fd1f3TV T8Cổ đông và nhà đầu tư 9ba85TV T6Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANH