TÌM HIỂU VỀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH THỒNG KÊ

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hệ số tương quan trong xử lý phân tích số liệu phổ gamma hàng không

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích hệ số tương quan trong xử lý  phân tích số liệu phổ gamma hàng không
... ứng dụng phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan xử - phân tích số liệu phổ gamma hàng không Mục đích đề tài Ngiên cứu phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan khả ứng dụng phƣơng pháp xử phân ... dung nghiên cứu - Tìm hiểu phƣơng pháp xử lý, phân tích thống kê số liệu địa vật - Ngiên cứu phƣơng pháp phân tích hệ số tƣơng quan khả ứng dụng phƣơng pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng ... phân tích số liệu phổ gamma hàng không Sử dụng phƣơng pháp hệ số tƣơng quan để tiến hành phân tích thử nghiệm số liệu thực tế từ đƣa khả ứng dụng phƣơng pháp xử số liệu địa vật hàng không...
 • 10
 • 752
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ LÝ - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ LÝ - PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG
... Ngiên cứu phương pháp phân tích hệ số tương quan khả ứng dụng phương pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không Sử dụng phương pháp hệ số tương quan để tiến hành phân tích thử nghiệm số liệu ... xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không, học viên tiến hành nghiên cứu đề xuất phương pháp hệ số tương quan góp phần bổ sung vào nhóm phương pháp xử phân tích số liệu phổ gamma hàng không ... NHIÊN - Nguyễn Viết Đạt NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƯƠNG QUAN TRONG XỬ - LÝ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU PHỔ GAMMA HÀNG KHÔNG Chuyên ngành: Địa vật số: 60 44 61 LUẬN...
 • 88
 • 372
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 1 doc
... CHUNG 1. 1 GII THIU CHUNG V ON TUYN: on tuyn cn thit k k thut thi cụng t Km0+900 n Km1+900 cú dc ngang sn t 1, 2% n 8,5%, cú cng trũn 1 17 5 ti Km1+00, 1 15 0 ti Km1+527,54, 1 17 5 ti Km1+700 v 2 17 5 ... a c k w N bu y c h xoi 2 .1, 55 1, 75 1, 0m 1, 75 2,5.5 Chiu sõu chõn tng chng xúi : h=hxúi + 0,5 =1, 0+0,5 = 1, 5m Chn h =1, 5m SVTH: Nguyn ỡnh Ninh- Lp 02X3B Trang 15 7 to k lic d o m o m w o ... u -tr a c k c bu y + Nu nn p cao hn 612 m thỡ di dc taluy phi thoi hn (11 ,75) v phn trờn (48)m dựng Taluy 1: 1,5 + Nn ng u cu v dc sụng ta ly cu to dc Taluy 1: 2 cho n mc nc thit k 0,5m + p nn trờn...
 • 10
 • 91
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 2 pdf
... AD.11 32 với mật độ nhỏ cây/100m2 0, 123 công/100m2 Vậy số công làm công tác là: 0, 123 .19.1000  23 ,37 (công) 100 2. 7.4.Công tác lên khuôn đường định vị tim cống: Công tác định mức 20 0m/công.Vậy số ... mép đường(m 2) A = b 12. i1 + b 1.i1.B + B2.ik /2 (3 .2. 4) +B: Chiều rộng đường (m) bl H il hk bm /2 im ik 1:m m.H B /2 Hình 3 .2. 4:Sơ đồ xác định mép đường đắp lề nửa Chiều rộng đường cao độ rộng thiết ... mặt thi công: 2. 7.3.1.Công tác nhổ rể cây: Khối lượng rể cần nhổ cho Km đường 195 Dùng máy ủi suất 124 /giờ để nhổ rể Vậy số ca cần thiết để nhổ rễ là: 195.1  0 ,22 (ca) 124 .7 2. 7.3 .2. Công tác dẫy...
 • 10
 • 88
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích tìm hiểu về hệ số kiểm định khẩu độ phần 3 pdf
... 105 90 90 85 31 1 221 175 30 16 161 620 Hình 3. 3 .3: Kích thước tường đầu Móng tường đầu: V= 1,61.0,9.6,20= 8,98m3 Tường đầu: V= (2,90.2,21+2.0,5.0,75.2,21)0, 63 3, 14.1,91.0, 63= 1 ,30 m3 3. 5.4.Tường ... 5,72 m 3. 5.6.Sân cống thượng hạ lưu: V = 2,05.0 ,3( 1,52 +3, 65)/2+ 2,40.0 ,3( 1,52+4,29)/2= 3, 68m3 3. 5.7.Gia cố thượng hạ lưu: Vgia cố = 1,2.0 ,3. 7,86+2,15.0 ,3. 8,27= 8,16m3 Vchống xói= 0,5.1,5.2, 83. 8,27= ... lớp đệm sau tính tốn nhân thêm hệ số 1 ,3 hệ số kể đến giảm thể tích đầm chặt) ghi bảng sau: STT Tên vật liệu Đơn vị Khối lượng m3 21,06 Đá dăm m3 63, 16 Cát vàng m3 38 ,72 Ximăng T 18,68 Nhựa đường...
 • 10
 • 76
 • 0

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính Tìm hiểu vềsở lý thuyết Logic mờ, ứng dụng Logic mờ trong khai phá dữ liệu

Tiểu luận môn toán học cho khoa học máy tính Tìm hiểu về cơ sở lý thuyết Logic mờ, ứng dụng Logic mờ trong khai phá dữ liệu
... Nhiệm vụ khai phá liệu 21 2.3.3 Một số ứng dụng khai phá liệu 21 2.3.4 Các kỹ thuật khai phá liệu 22 2.3.4.1 Khai phá liệu dự đoán 22 2.3.4.2 Khai phá liệu mô ... phân áp dụng sở liệu quan hệ có thuộc tính nhị phân sở liệu dạng giao dịch, áp dụng trực tiếp cho sở liệu có thuộc tính số thuộc tính hạng mục Do đó, phải tiến hành mờ hóa liệu cho thuộc tính số ... có thêm phƣơng pháp phân loại sinh viên dựa luật Tác giả biết đến khái niệm logic mờ khai phá liệu đƣợc học môn toán cho khoa học máy tính thầy Đỗ Văn Nhơn, công nghệ tri thức ứng dụng thầy Hoàng...
 • 43
 • 263
 • 0

Tìm hiểu các phụ thuộc bao hàm trong hình quan hệ và ứng dụng vào việc chuyển đổi sang hình EER

Tìm hiểu các phụ thuộc bao hàm trong mô hình quan hệ và ứng dụng vào việc chuyển đổi sang mô hình EER
... CSDL vật lý Việc chuyển đổi hình EER thành hình quan hệ thuộc giai đoạn thiết kế hình logic từ hình khái niệm 28 Để làm sở cho việc chuyển đổi hình quan hệ sang hình EER bàn đến ... dựng hình quan hệ tương ứng Để phục vụ việc này, chương 3, Luận văn xây dựng phương pháp để chuyển đổi hình quan hệ sang hình EER 38 Chương TRÍCH XUẤT MÔ HÌNH EER TỪ MÔ HÌNH QUAN HỆ CÓ ... vấn đề chuyển đổi hình [2], [8] Trong thực tế, việc giải vấn đề chuyển đổi ngược” không phục vụ cho việc chuyển đổi hình quan hệ sang hình liệu khác (mô hình hướng đối tượng, hình...
 • 79
 • 305
 • 0

TÌM HIỂU VỀ VPN - CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM HÌNH VPN EXTRANET

TÌM HIỂU VỀ VPN - CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH VPN EXTRANET
... Hoàng Hiệp Tìm hiểu VPN - Cài đặt thực nghiệm hìnhVPN Extranet DANH MỤC HÌNH MINH HỌA GVHD : Ths Nguyễn Quỳnh Mai SVTH : Trịnh Hoàng Hiệp Tìm hiểu VPN - Cài đặt thực nghiệm hìnhVPN Extranet ... Trịnh Hoàng Hiệp Tìm hiểu VPN - Cài đặt thực nghiệm hìnhVPN Extranet MỤC LỤC GVHD : Ths Nguyễn Quỳnh Mai SVTH : Trịnh Hoàng Hiệp Tìm hiểu VPN - Cài đặt thực nghiệm hìnhVPN Extranet GVHD : ... "PPTP-Echo-Request, PPTP-Echo-Reply" chúng giúp phát lỗi kết nối PPTP Server Client GVHD : Ths Nguyễn Quỳnh Mai 23 SVTH : Trịnh Hoàng Hiệp Tìm hiểu VPN - Cài đặt thực nghiệm hìnhVPN Extranet Hình...
 • 82
 • 237
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh Phân tích thống hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp của Công ty TNHH Anh Đào giai đoạn 2005-2009

luận văn quản trị kinh doanh Phân tích thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp của Công ty TNHH Anh Đào giai đoạn 2005-2009
... PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 1.1.1 Một số vấn đề hoạt ... PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO GIAI ĐOẠN 2005 -2009 2.2.1 Phân tích xu hướng biến động tiêu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ... Thanh 48 Thống Kinh Doanh Chuyên Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 20 Th.S Phạm Mai Anh CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH ANH ĐÀO GIAI ĐOẠN...
 • 52
 • 104
 • 0

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRONG HÌNH PHÂN LỚP CÂY QUYẾT ĐỊNH - CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH DEMO THUẬT TOÁN ID3

Tiểu luận môn CÔNG NGHỆ TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRONG MÔ HÌNH PHÂN LỚP CÂY QUYẾT ĐỊNH - CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH DEMO THUẬT TOÁN ID3
... Từ tri n khai cài đặt thử nghiệm hình phân lớp liệu thực tế Mục tiêu thu hoạch: -Trình bày số thuật toán phổ biến sử dụng hình phân lớp định - Xây dựng chương trình thực nghiệm thuật toán ... IBM .Trong thuật toán phân lớp liệu dựa định, C4.5 SPRINT hai thuật toán tiêu biểu cho hai phạm vi ứng dụng khác C4.5 thuật toán hiệu dùng rộng rãi ứng dụng phân lớp với lượng liệu nhỏ cỡ vài ... Khối tri thức (cơ sở tri thức) Gồm có loại là: hệ sở tri thức đóng, hệ sở tri thức mở hệ sở tri thức kết hợp  Hệ sở tri thức đóng: xây dựng với số tri thức lĩnh vực” ban đầu sử dụng suốt trình...
 • 68
 • 340
 • 0

luận văn quản trị nhân lực Phân tích thống thu nhập của người lao động tại công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội

luận văn quản trị nhân lực Phân tích thống kê thu nhập của người lao động tại công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội
... đề phân tích thống thu nhập người lao động công ty TNHH Thiết bị PCCC Nội 3.2.1 Tổng quan công ty TNHH Thiết bị PCCC Nội  Giới thiệu chung công ty:  Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết ... nghiên cứu đề tài: Phân tích thống thu nhập người lao động công ty TNHH Thiết bị phòng cháy chữa cháy Nội • Chương 2: Tóm lược số vấn đề lý luận thu nhập người lao động doanh nghiệp • ... cao 2.4 Hệ thống tiêu phân tích thống thu nhập người lao động 2.4.1 Hệ thống tiêu thống thu nhập 2.4.1.1 Tổng thu nhập người lao động Là toàn số tiền mà người lao động nhận từ lao động thân...
 • 48
 • 165
 • 1

Sử dụng SPSS để tìm hiểu về các hệ số tương quan giữa các cặp biến

Sử dụng SPSS để tìm hiểu về các hệ số tương quan giữa các cặp biến
... văn viết toán xác định hệ số tương quan sử dụng phần mềm SPSS để giải toán Đó lí chọn đề tài luận văn :"SỬ DỤNG SPSS ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CÁC HỆ SỐ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CẶP BIẾN" Mục đích nghiên cứu ... tả số liệu thực nghiệm 12 1.4 HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 13 1.4.1 .Hệ số tương quan Pearson: .13 1.4.2 Hệ số tương quan hạng Spearman 15 CHƯƠNG II SỬ DỤNG SPSS ĐỂ TÌM HIỂU VỀ TƯƠNG ... bày số kiến thức sở lý thuyết xác suất thống kê toán Chương Sử dụng SPSS để tìm hiểu tương quan Chương nội dung luận văn, chương giới thiệu sơ lược SPSS cách sử dụng SPSS để tính hệ số tương quan...
 • 53
 • 161
 • 0

TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÀ QUAN ĐIỂM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NẠN THẤT NGHIỆP VỚI LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG

TÌM HIỂU VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG TRONG LỊCH SỬ VÀ QUAN ĐIỂM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NẠN THẤT NGHIỆP VỚI LƯỢNG TIỀN CUNG ỨNG
... động có việc làm quan hệ vỏ lạm phát cao với thất nghiệp thấp! Mặc dù quan hệ vỏ diễn ngắn hạn Hệ thống Dự trữ Liên Bang Mỹ hiểu cách cặn kẽ mối liên hệ lạm phát khe hở sản lượng Những dấu hiệu ... thành NHTW với tư cách Ngân hàng giỏi Ngân hàng có, Nhà nước cộng đồng giao cho quyền lực phát hành đồng tiền quốc gia chi phối tất Định chế trung gian tài lại thông qua nghiệp vụ – Các nghiệp vụ ... hơn, họ đòi hỏi tiền lương cao Đến lượt nó, sức mua đơn vị tiền tệ nhỏ dầối với mệnh giá cũ trình xoá dần “ân huệ” tăng lương trước thất nghiệp tăng trở lại lên tới tỷ lệ "thất nghiệp tự nhiên"...
 • 3
 • 358
 • 0

Tìm hiểu về một số hệ thống xử lý khí thải trong thực tế pptx

Tìm hiểu về một số hệ thống xử lý khí thải trong thực tế pptx
... bụi pH thấp đưa hệ thống xử nước thải tập trung công ty để xử Tìm hiểu số hệ thống xử khí thải áp dụng thực tế © Copyright ... Sơ đồ qui trình công nghệ hệ thống xử khí thải lò sấy muối Tìm hiểu số hệ thống xử khí thải áp dụng thực tế © Copyright 2010 by ... nghệ hệ thống xử khí thải trình bày hình sau Khói từ máy phát điện -NOx= 1300mg/m3 -T = 4000C Nước tới hệ thống xử nước thải Tìm...
 • 11
 • 599
 • 9

luận văn tìm hiểu vềsở dữ liệu đa phương tiện và hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện từ đó xây dựng phỏng một cơ sở dữ liệu đa phương tiện

luận văn  tìm hiểu về cơ sở dữ liệu đa phương tiện và hệ quản trị cơ sở dữ liệu đa phương tiện từ đó xây dựng mô phỏng một cơ sở dữ liệu đa phương tiện
... liệu 34 CHƯƠNG 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN .44 2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (M-DBMS) .44 2.2 MỤC ĐÍCH CỦA HỆ QUẢN TRỊ CƠ SƠ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN ... 2: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN 2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN (M-DBMS): Hệ quản trị sở liệu đa phương tiện (Multimedia Database Management System {M – DBMS}) khung quản ... sẵn sàng liệu Với đề tài sở liệu đa phương tiện nội dung báo cáo gồm: CHƯƠNG I: CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN Chương giới thiệu sở liệu đa phương tiện Ví dụ vài sở liệu đa phương tiện hay nói...
 • 91
 • 636
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kiểm định của mô hình phân tích phân biệt bảng 4 3 3a hệ số xác định của mô hình phân tích phân biệtcác kiểm định đối với mô hình phân tích phân biệt bảng 4 4 3a hệ số xác định của mô hình phân tích phân biệthệ số tương quan trong xử lý ảnhma trận hệ số tương quan trong spssma trận hệ số tương quan trong eviewcách tính ma trận hệ số tương quan trong exceltính ma trận hệ số tương quan trong excelma trận hệ số tương quan trong excelhệ số tương quan trong hồi quy tuyến tínhcách tính ma trận hệ số tương quan trong eviewhệ số tương quan trong spsshệ số tương quan trong exceltim hieu ve mot so vat nuoi trong gia dinhcách tính hệ số tương quan trong spssý nghĩa hệ số tương quan trong spss15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostPhuong an phat hanh tang von dieu le 201406. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyetBC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018BC002 Bao cao cua BKS 201410 BB DHCD thuong nien nam 2013Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanPhu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quan