Xây dựng hệ thống mã hóa nội dung bản đồ địa hình

PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH

PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH
... CHƯƠNG 2: PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH 2.1: PHẦN MỀM XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MICROSTATION 2.1.1 Giới thiệu chung Microstation phần mềm trợ giúp ... 1.2.2.3: Siêu liệu địa - Siêu liệu địa lập cho CSDL địa cấp, cho khu vực lập hồ sơ địa chính, đồ địa cho tờ đồ địa - Siêu liệu địa lập trình xây dựng CSDL địa cập nhật có biến động CSDL địa  Nội dung ... Software - FAMIS)" phần mềm nằm Hệ thống phần mềm chuẩn thống ngành địa phục vụ lập đồ hồ sơ địa FAMIS có khả xử lý số liệu đo ngoại nghiệp, xây dựng, xử lý quản lý đồ địa số Phần mềm đảm nhiệm công...
 • 81
 • 435
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xây dựng bàn đồ địa chính bằng kỹ thuật tin học

Nghiên cứu phương pháp xây dựng bàn đồ địa chính bằng kỹ thuật tin học
... TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH ĐẤT ĐAI Báo cáo đề tài NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH BẰNG KỸ THUẬT TIN HỌC Mã số: 93-34-098/ĐT Những người ... CHƢƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH 1.1 Các yêu cầu kỹ thuật 1.2 Các bƣớc đo vẽ đồ địa 1.3 Các kỹ thuật đo đạc áp dụng xây dựng đồ địa CHƢƠNG 2: HIỆN ... bƣớc xây dựng đồ số địa Trên sở yêu cầu đật khả hệ phần mềm AUTOCAD, quy trình công nghệ xây dựng bán đồ địa đƣợc xây dựng bao gồm bƣớc nhƣ sau: 1/ Nhập liệu a/ Các đồ có sẵn xây dựng theo phương...
 • 31
 • 100
 • 0

Xây dựng bản đồ địa chính số xã yên dương huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc

Xây dựng bản đồ địa chính số xã yên dương  huyện tam đảo  tỉnh vĩnh phúc
... nghiên cứu đề tài: " Xây dựng đồ địa số Yên Dƣơng, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc " 1.2 Mục tiêu tổng quát - Ứng dụng phần mềm Microstation V8i VietMap xây dựng đô địa Yên Dương 1.3 Mục tiêu ... VietMap xây dựng đô địa Yên Dương 8ivà P h m v i n g h i ê n c ứ u : Đ ị a b àn Yên Dương- huyện Tam Đảo- tỉnh Vinh - Phúc Thu thập 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Sở TN&MT tỉnh ... vùng Tạo đô địa - Đánh số - Ve nhãn - Tạo khung đô Lưu trữ, in đô Hình 2.6 Quy trình thành lập đồ địa phần mềm VietMap 2.4 Tình hình thành lập đồ địa đại bàn huyện Tam Đảo , tỉnh Vĩnh Phúc Để...
 • 72
 • 229
 • 2

Xây dựng bản đồ địa chính số xã yên dương huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc

Xây dựng bản đồ địa chính số xã yên dương  huyện tam đảo  tỉnh vĩnh phúc
... nghiên cứu đề tài: “ Xây dựng đồ địa số Yên Dương, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc 1.2 Mục tiêu tổng quát - Ứng dụng phần mềm Microstation V8i va VietMap xây dựng đồ địa Yên Dương 1.3 Mục tiêu ... 8i va VietMap xây dựng đồ địa Yên Dương - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn Yên Dương - huyện Tam Đao - tỉnh Vĩnh Phúc 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Sơ TN&MT tỉnh Vĩnh Phúc - Thời ... đồ địa Bản đồ địa tài liệu hồ sơ địa chính, mang tính chất pháp lý cao phục vụ chặt chẽ việc quản lý đất đai đến đất, chủ sử dụng đất Bản đồ địa khác với đồ chuyên ngành thông thường chỗ đồ địa...
 • 67
 • 102
 • 0

Chương 6: Sử dụng bản đồ địa hình pdf

Chương 6: Sử dụng bản đồ địa hình pdf
... hướng dựa vào địa vật Ta dựa vào địa vật hình tuyến đường sắt, đường ô tô,… để định hướng đồ Đặt đồ nằm ngang xoay phương địa vật hình tuyến đồ trùng với phương địa vật hình tuyến thực địa §6.2 ... đánh số theo chiều kim đồng hồ (9.5) x y §6.4 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DỰA VÀO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 6.4.1 Dựa vào đường đồng mức để xác định độ cao Ví dụ cần xác định độ cao HN điểm N hình vẽ a Ta có: H N = ... HƯỚNG BẢN ĐỒ 6.1 Định hướng địa bàn Đặt đồ nằm ngang mặt đất, đặt địa bàn cho đường nối Bắc Nam trùng với trục X lưới toạ độ Xoay tờ đồ đầu Bắc kim nam châm hướng trùng với hướng Bắc Nam tờ đồ 6.2...
 • 12
 • 912
 • 10

Chương 6: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH pdf

Chương 6: SỬ DỤNG BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH pdf
... NỘI DUNG CHƯƠNG • Xác định khoảng cách, tọa độ, diện tích • Độ dốc góc dốc địa hình • Đường bình độ ứng dụng §6.1 ĐỊNH HƯỚNG BẢN ĐỒ 6.1.1 Định hướng địa bàn Đặt đồ nằm ngang mặt đất, đặt địa bàn ... hướng đồ Đặt đồ nằm ngang xoay phương địa vật hình tuyến đồ trùng với phương địa vật hình tuyến thực địa §6.2 XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐIỂM TRÊN BẢN ĐỒ 6.2.1 Xác định đoạn thẳng a) Dùng ... số tăng theo chiều kim đồng hồ (6.5) x y §6.4 SỬ DỤNG BẢN ĐỒ DỰA VÀO ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 6.4.1 Dựa vào đường đồng mức để xác định độ cao Ví dụ cần xác định độ cao HN điểm N hình vẽ a Ta có: H N ...
 • 12
 • 1,324
 • 38

đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình

đo vẽ và sử dụng bản đồ địa hình
... NIỆM VÀ NỘI DUNG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 5.1.1 Khái niệm Đo vẽ đồ địa hình gồm cơng đo n: Thiết kế lập lưới khống chế toạ độ, độ cao; đo vẽ chi tiết địa hình; tính tốn vẽ đồ Bản đồ địa hình thể địa ... hành đo vẽ mặt cắt địa hình Mặt cắt địa hình biểu diễn hình dáng cao thấp mặt đất tự nhiên chạy dọc theo tuyến Mặt cắt địa hình gồm: mặt cắt dọc mặt cắt ngang Đo vẽ mặt cắt địa hình gồm cơng đo n ... PP thành lập đồ địa hình • Các PP xác định điểm chi tiết đo vẽ đồ Đo vẽ mặt cắt địa hình • Xác định khoảng cách, tọa độ, diện tích • Đường bình độ ứng dụng - Độ dốc góc dốc địa hình - Mặt cắt,…...
 • 39
 • 302
 • 1

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý GIS xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì, TP Hà Nội.
... biết môi trường Nước mặt huyện mức độ nào? Đề tài “: Ứng dụng hệ thông tin địa GIS xây dựng đồ trạng môi trường nước mặt huyện Ba Vì ” MỞ ĐẦU  Mục tiêu đề tài : xây dựng đồ chất lượng môi trường ... thể thông số vượt mức QCVN 08:2008 cột B1  Các ô màu xanh : thể thông số đạt QCVN 08:2008 cột B1 4 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN BA VÌ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ... ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT HUYỆN BA VÌ  Qua đồ thể nồng độ Fe ta có nhận xét:Tất Cả mẫu đạt QCVN 08:2008 cột B1đảm bảo vệ sinh môi trường nước mặt 4 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG...
 • 32
 • 327
 • 0

ứng dụng hệ thống thông tin địaxây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện mỹ đức, thành phố hà nội

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện mỹ đức, thành phố hà nội
... dụng hệ thống thông tin địa xây dựng đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất huyện Mỹ Đức, thành phố Nội lựa chọn để thực 1.2 MỤC ĐÍCH NGHİÊN CỨU - Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng đồ đơn vị ... NAM ĐÀO THỊ PHƯƠNG HOA ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ ĐẤT HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Mã số: 60.85.01.03 Người ... sử dụng đất huyện - Phân cấp tiêu phân cấp xây dựng đồ đơn vị đất đai - Xây dựng đồ đơn vị đất đai mô tả đơn vị đồ đất đai 3.4.3 Định hướng sử dụng đất huyện Mỹ Đức Trên sơ xây dựng đồ đơn vị đất...
 • 92
 • 241
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả giảm nhẹ biến đổi khí hậu khi sử dụng nguồn nhiệt nước ngầm trong trường hợp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại viện địa chất, phố chùa láng đống đa hà nội

Nghiên cứu hiệu quả giảm nhẹ biến đổi khí hậu khi sử dụng nguồn nhiệt nước ngầm trong trường hợp lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tại viện địa chất, phố chùa láng  đống đa  hà nội
... CHƢƠNG KẾT QUẢ THỰC TẾ KHI ỨNG DỤNG LẮP ĐẶT CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA ĐỊA NHIỆT TẠI VIỆN ĐỊA CHẤT, PHỐ CHÙA LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI 51 3.1 Đặc điểm khí hậu Nội nhu cầu điện cho ĐHKK nhà cao tầng ... địa nhiệt Viện Địa chất 58 3.3 Kết thí nghiệm công nghệ ĐHKK địa nhiệt Viện Địa chất ,Viện HLKHCNVN62 3.4 Phân tích hiệu giảm nhẹ BĐKH công nghệ thiết bị ĐHKK địa nhiệt 66 3.4.1 Tính toán giảm ... 17 1.2 Công nghệ điều hòa không khí bơm nhiệt lòng đất (GSHP) 18 1.2.1 Lịch sử phát triển thành tựu nghiên cứu 18 1.2.2 Công nghệ điều hòa không khí bơm nhiệt lòng đất (GSHP)...
 • 12
 • 172
 • 0

Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ ( Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới)

Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ ( Mỹ Trung - Tám Lu - Đồng Hới)
... E-4 8-5 8-C-c E-4 8-5 8-C-d E-4 8-6 9-B-a E-4 8-6 9-B-b E-4 8-7 0-A-a E-4 8-7 0-A-b E-4 8-6 9-B-c E-4 8-6 9-B-d E-4 8-7 0-A-c E-4 8-7 0-A-d E-4 8-7 0-B-c E-4 8-7 0-B-d E-4 8-6 9-D-a E-4 8-6 9-D-b E-4 8-7 0-C-a E-4 8-7 0-C-b ... E-4 8-7 0-D-a E-4 8-7 0-D-b E-4 8-6 9-D-c E-4 8-6 9-D-d E-4 8-7 0-C-c E-4 8-7 0-C-d E-4 8-7 0-D-c E-4 8-7 0-D-d E-4 8-8 1-B-b E-4 8-8 2-A-a E-4 8-8 2-A-b E-4 8-8 2-B-a Hỡnh 3.1: S ủ cỏc m nh ch p lu v c sụng Nh t L - ... y (h yy ) + x (h xy ) q 2 h x h w t y y C h h fVV y + ( pa ) = w xy (2 .7) ủú : ( x, y , t ) : m c n c (m) h( x, y , t ) : ủ sõu dũng ch y (m) d ( x, y , t ) : cao ủ ủỏy (m) p (...
 • 73
 • 526
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cấu trúc chức năng của phần mềm tích hợp đo vẽ và xây dựng bản đồ địa chính famissử dụng bản đồ địa hìnhsử dụng bản đồ địa hình quân sựbài sử dụng bản đồ địa hình quân sựbai giang sử dụng bản đồ địa hình quân sựhướng dẫn sử dụng bản đồ địa hìnhmục đích sử dụng bản đồ địa hìnhbài giảng sử dụng bản đồ địa hình quân sựcách sử dụng bản đồ địa hìnhcách sử dụng bản đồ địa hình quân sựphân loại đặc điểm công dụng bản đồ địa hìnhứng dụng thông tin viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng bản đồ rừngtrình xây dựng bản đồ mức độ nhạy cảm môi trường do sự cố tràn dầu trong hệ thông tin địa lýtrình xây dựng bản đồ sử dụng thích hợp không gian vùng hải phòng và phụ cận cho các hoạt động của con ngƣời trong hệ thông tin địa lýxây dựng bản đồ độ lộ diện trước hiểm họa lũ ngập lụt lưu vực sông nhuệ đáy trên địa bàn thành phố hà nộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học