Nghiên cứu một số dạng móng sâu hợp lý trong xây dựng nhà ở

Nghiên cứu một số kỹ thuật hái hợp cho hai giống chè mới tại trung tâm nghiên cứu chè phú hộ phú thọ

Nghiên cứu một số kỹ thuật hái hợp lý cho hai giống chè mới tại trung tâm nghiên cứu chè phú hộ  phú thọ
... pháp kỹ thuật hái 2.2 Tình hình sản xuất v tiêu thụ chè 2.3 Tình hình nghiên cứu hái chè v ngo i nớc 19 Đối tợng, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 34 3.1 Nội dung nghiên cứu 34 3.2 Phơng pháp nghiên ... th nh phần sinh hoá chè giống Phúc Vân Tiên 96 4.25 ảnh hởng kỹ thuất hái đến kết thử nếm cảm quan chè xanh giống chè Phúc Vân Tiên 4.26 Hiệu kinh tế công thức hái giống chè Phúc Vân Tiên 98 99 ... nh suất giống chè Phúc Vân Tiên 89 4.21 ảnh hởng công thức hái đến thời gian sinh trởng lứa hái giống chè Phúc Vân Tiên 92 4.22 ảnh hởng công thức hái đến th nh phần giới búp chè giống Phúc Vân...
 • 140
 • 297
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựngsở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan
... CƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ TẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... Nghiên cứu số giải pháp tích hợp liệu, ứng dụng xây dựng sở liệu nghiệp vụ tập trung ngành hải quan nhằm tìm hiểu, phân tích, so sánh kỹ thuật, công nghệ tích hợp liệu tiên tiến sở sâu nghiên cứu, ... triển khai ứng dụng Tích hợp nghiệp vụ ngành hải quan Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài tiếp cận nghiên cứu theo phương pháp đây:  Thu thập tài liệu kinh nghiệm quốc tế giải pháp tích hợp liệu, qua...
 • 73
 • 581
 • 1

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựngsở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan

Nghiên cứu một số giải pháp tích hợp dữ liệu, ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu nghiệp vụ tập trung trong ngành hải quan
... CƢỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU, ỨNG DỤNG XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ TẬP TRUNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Mã số: 60.48.01.04 ... 4.4.1 Giải pháp tích hợp liệu Error! Bookmark not defined 4.4.2 Giải pháp xây dựng ứng dụng tích hợp nghiệp vụ hải quan .Error! Bookmark not defined 4.4.3 Giải pháp xây dựng ứng dụng dự phòng, ... đề tích hợp liệu quan tâm lớn tổ chức, doanh nghiệp lớn đặc biệt quan nhà nước có Tổng cục Hải quan 11 Việc nghiên cứu, xây dựng nhóm giải pháp, quy trình phù hợp, bước thực toán tích hợp liệu...
 • 12
 • 182
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp canh tác góp phần xây dựng hệ thống cây trồng thích ứng với khí hậu biến đổi huyện yên thế tỉnh bắc giang

Nghiên cứu một số giải pháp canh tác góp phần xây dựng hệ thống cây trồng thích ứng với khí hậu biến đổi ở huyện yên thế tỉnh bắc giang
... dung nghiên c u 2.1.1 Môi trư ng t nhiên, kinh t - xã h i huy n Yên Th 2.1.2 Nghiên c u xu hư ng bi n ñ i khí h u ñ xu t gi i pháp 2.1.3 Nghiên c u gi i pháp canh tác thích ng v i ñi u ki n khí ... t thích ng v i ñi u ki n khí h u bi n ñ i c th c a ñ a phương Vì lý trên, th i gian làm lu n văn th c s th c hi n ñ tài Nghiên c u m t s gi i pháp canh tác góp ph n xây d ng h th ng tr ng thích ... ti p c n - Tránh bón dư th a ñ m - Qu n lý canh tác t n dư ch t th i - Gi m canh tác không c n thi t b ng cách s d ng canh tác t i thi u không canh tác (3) Qu n lý chăn nuôi, ñ ng c c i thi n...
 • 93
 • 295
 • 0

Nghiên cứu một số lỗ hổng thiếu an ninh trong ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp và công cụ kiểm soát, xử lỗ hổng

Nghiên cứu một số lỗ hổng thiếu an ninh trong ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp và công cụ kiểm soát, xử lý lỗ hổng
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN MẠNH DŨNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LỖ HỔNG THIẾU AN NINH TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT, XỬ LÝ LỖ HỔNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ... 1.2.2.3 Lỗ hổng hệ điều hành 32 1.2.2.4 Lỗ hổng ứng dụng 34 Chương MỘT SỐ LỖ HỔNG THIẾU AN NINH TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 36 2.1 LỖ HỔNG BẢO MẬT TRONG GIAO ... nước, phương pháp công cụ kiểm soát, xử lỗ hổng Bố cục đồ án gồm có chương, với nội dung chương sau: Chương 1: Các hiểm họa an ninh hệ thống thông tin Chương 2: Một số lỗ hổng thiếu an ninh ứng...
 • 91
 • 374
 • 2

Nghiên cứu một số lỗ hổng thiếu an ninh trong ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp và công cụ kiểm soát, xử lỗ hổng

Nghiên cứu một số lỗ hổng thiếu an ninh trong ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp và công cụ kiểm soát, xử lý lỗ hổng
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN MẠNH DŨNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ LỖ HỔNG THIẾU AN NINH TRONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHƢƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ KIỂM SOÁT, XỬ LÝ LỖ HỔNG Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ... nước, phương pháp công cụ kiểm soát, xử lỗ hổng Bố cục đồ án gồm có chương, với nội dung chương sau: Chƣơng 1: Các hiểm họa an ninh hệ thống thông tin Chƣơng 2: Một số lỗ hổng thiếu an ninh ứng ... sàng an toàn thông tin Vì vậy, việc kiểm soát phát lỗ hổng thiếu an toàn an ninh hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vô quan trọng Từ giải pháp an toàn thông tin cho hệ thống, cho ứng dụng công...
 • 12
 • 50
 • 0

Tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tường chắn đất hợp trong xây dựng đường ô CHDCND lào

Tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tường chắn đất hợp lý trong xây dựng đường ô tô ở CHDCND lào
... học giao thông vận tải - VIKHONE SAYNHAVONG tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tờng chắn đất hợp xây dựng đờng chdcnd lào Chuyên ng nh : Xây dựng đờng ô v đờng th ... trình giao thông CHDCND L o Đề t i nghiên cứu Tự động hoá tính toán, thiết kế, lựa chọn tờng chắn đất hợp xây dựng đờng ô CHDCND L o m nghiên cứu sinh (NCS) lựa chọn l cần thiết Kết nghiên ... trờng hợp tính toán 117 4.4.1 B i toán 1: Tính toán, lựa chọn kết cấu tờng chắn trọng lực hợp cho trờng hợp đất đồng 117 4.4.2 B i toán 2: tính toán, lựa chọn kết cấu tờng chắn...
 • 194
 • 751
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tường chắn đất hợp trong xây dựng đường ô chdcnd lào

tóm tắt luận án tiến sĩ tự động hóa tính toán thiết kế, lựa chọn tường chắn đất hợp lý trong xây dựng đường ô tô ở chdcnd lào
... cứu kỹ việc tính toán, thiết kế tờng chắn đất cho công trình giao thông CHDCND L o Đề t i nghiên cứu Tự động hoá tính toán, thiết kế, lựa chọn tờng chắn đất hợp xây dựng đờng ô CHDCND L o ... tổng hợp kết tính toán v so sánh để lựa chọn phơng án hợp 4.4.2 B i toán 2: tính toán, lựa chọn kết cấu tờng chắn trọng lực hợp cho trờng hợp đất nhiều lớp Giả sử, tính toán thiết kế tờng chắn ... trờng hợp tính toán 4.4.1 B i toán 1: Tính toán, lựa chọn kết cấu tờng chắn trọng lực hợp cho trờng hợp đất đồng Giả sử, tính toán thiết kế tờng chắn trọng lực cho đờng đắp cao 6m, với đất đắp...
 • 27
 • 224
 • 0

Tìm hiểu, nghiên cứu một số dạng tấn công hệ thống thông tin

Tìm hiểu, nghiên cứu một số dạng tấn công hệ thống thông tin
... tin Là bảo vệ thông tin đường truyền tin , từ hệ thống qua hệ thống khác Là khoa học đảm bảo thông tin đường truyền tin 2/ Hệ từ nội dung Để bảo vệ thông tin máy tính đường truyền tin , cần nghiên ... toàn hệ thống nhỏ 1.1.2.2.Đặc điểm hệ thống không an toàn Hệ thống có địa điểm sau không an toàn - Các thông tin liệu hệ thống bị người không quyền truy cập tìm cách lấy sử dụng (thông tin bị ... có thêm số quyền cao với hệ thống quyền kích hoạt số dịch vụ, xem xét thông tin khác hệ thống Mức 6: Kẻ công chiếm quyền Root Administrator hệ thống 2.2 2.2.1 Hệ điều hành mục tiêu công phá...
 • 83
 • 405
 • 1

phân lập, bảo quản, nghiên cứu một số điều kiện thích hợp cho nuôi trồng tảo n.oculata

phân lập, bảo quản, nghiên cứu một số điều kiện thích hợp cho nuôi trồng tảo n.oculata
... thức dinh dưỡng điều kiện môi trường nuôi cấy cụ thể đưa để áp dụng việc nuôi loại tảo Vì mà thực đề tài: "Phân lập, bảo quản, nghiên cứu số điều kiện thích hợp cho nuôi trồng tảo N.Oculata" Mục ... tảo N.Oculata" Mục tiêu đề tài phân lập, bảo quản nghiên cứu điều kiện thích hợp để nuôi trồng loài tảo N.Oculata Từ đề xuất quy trình hoàn thiện nuôi sinh khối tảo N.Oculata 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN ... triển tảo N Oculata Từ xây dựng quy trình nuôi phù hợp cho N Oculata điều kiện phòng thí nghiệm 31 Tảo giống Lựa chọn thông số thích hợp Nhân giống Xác định mật độ tảo sau 10 ngày Xác định điều...
 • 73
 • 488
 • 2

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÀNG MỎNG ITO VÀ MÀNG ĐA LỚP " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... TIỄN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU − Các màng oxide kim loại ứng dụng nhiều lãnh vực khoa học kỹ thuật đời sống Để đa dạng hoá khả ứng dụng màng oxide, số nghiên cứu màng oxide ... Nghĩa, Màng đa thành phần màng đa lớp sở oxide Si Oxide Ti (Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần III-Nha Trang 8/2002) ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua đề tài nghiên cứu tập họp số ... triển Khoa học Công nghệ ĐHQG Tp HCM, Vol 7, No7 , 2004 5.2 Các báo cáo khoa học hội nghị [2] Trần Quang Trung Lê Khắc Bình Trương Quang Nghĩa, Ứng dụng phương pháp Sol-Gel tạo số màng oxide, (Báo...
 • 4
 • 257
 • 0

nghiên cứu một số căn nguyên, đặc điểm lâm sàng, tổn thương não và sự phát triển sau phẫu thuật não úng thủy trẻ em

nghiên cứu một số căn nguyên, đặc điểm lâm sàng, tổn thương não và sự phát triển sau phẫu thuật não úng thủy ở trẻ em
... TRIN BM SINH CA H THNG NO THT THUC TI : NGHIÊN CứU MộT Số CĂN NGUYÊN, ĐặC ĐIểM L ÂM SàNG, TổN THƯƠNG NãO Sự PHáT TRIểN SAU PHẫU THUậT NãO úNG THủY TRẻ EM Chuyờn ngnh : Nhi Thn Kinh Mó s : 62.72.16.25 ... khoa thn kinh- Hc vin quõn y 103 Nguyễn Chơng (2005) Đặc điểm giải phẫu chức não tuỷ ứng dụng vào thực hành thần kinh, Tập san Thần kinh học, Số , tr 68 69 Đỗ Kính (2001), Phôi thai học ngời, ... thn kinh trc v l thn kinh sau cha úng ng nờn ng thn kinh thụng vi khoang i (dch ng thn kinh giai on ny l dch i) [3] l thn kinh trc c bt kớn vo ngy th 25-26, l thn kinh sau c bt kớn vo khong th...
 • 39
 • 222
 • 0

Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp tiếng nói

Nghiên cứu một số phương pháp tổng hợp tiếng nói
... để nghiên cứu tiếng nói xét khía cạnh luật âm -Vì lý lựa chọn đề tài “ Ngiên cứu số phương pháp tổng hợp tiếng nói ” , nhằm tìm hiểu vấn đề tổng hợp tiếng nói áp dụng chúng tổng hợp tiếng nói tiếng ... hiểu số phƣơng pháp tổng hợp tiếng nói Trong phần này, trình bày khái quát số phƣơng pháp tổng hợp tiếng nói đánh giá sơ phƣơng pháp - Phƣơng pháp tổng hợp theo cấu âm - Phƣơng pháp tổng hợp theo ... Các tổng hợp theo cấu âm công cụ lý tƣởng để nghiên cứu cấu âm tiếng nói hứa hẹn lâu dài giải pháp hoàn thiện để tổng hợp âm tiếng nói giống nhƣ tiếng nói tự nhiên ngƣời 2.2 Phƣơng pháp tổng hợp...
 • 82
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số bài toán tính chuyển toạ độ ứng dụng trong trắc địa công trìnhnghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn cho cây dâu đồi ở lâm đồngnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu viec huy dong nguon luc cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới o huyện dai tu thai nguyenbôi tỉnh hòa bìnhmẫu luận văn thạc sỹ nghiên cứu việc huy động nguồn lực cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện đại từ tỉnh thái nguyênmột số đặc điểm của định giá trong xây dựngbài học lịch sử rút ra từ nghiên cứu vai trò của phật giáo đối với việc xây dựng nhà nước trong thời kỳ lý trầnhợp đồng thầu xây dựng nhà ởhợp đồng thuê xây dựng nhà ởmẫu hợp đồng thuê xây dựng nhà ởchi phí nhân công hợp lý trong xây dựnghop dong xang xây dựng nhà ở gia đìnhnghiên cứu một số loài thiên địch côn trùng kí sinh bắt mồi và lợi dụng chúng trong phòng trừ tổng hợp sâu đục thân mía vùng bến cát tỉnh bình dương và phụ cậnhợp tác nghiên cứu một số yếu tố nguy cơ của hội chứng sa sút trí tuệ ở người cao tuổitrang thiết bị điện tàu 53000t đi sâu nghiên cứu một số hệ thống neo tời quấn dây tàu thuỷchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây