Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản ngô

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản in vitro nguồn giống khoai tây sạch bệnh

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản in vitro nguồn giống khoai tây sạch bệnh
... Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản in vitro nguồn giống khoai tây bệnh 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu số yếu tố tác động làm chậm sinh trởng khoai tây in vitro trì củ khoai tây in vitro ... 3.2.6 Nghiên cứu khả bảo quản lu giữ củ khoai tây in vitro giống nghiên cứu Trong thí nghiệm tiến hành đánh giá khả bảo quản in vitro khoai tây thông qua kỹ thuật tạo củ lu giữ củ siêu bi giống khoai ... nghiệm nghiên cứu kỹ thuật bảo quản sinh trởng chậm khoai tây in vitro - Sử dụng khoai tây in vitro có chiều cao - cm với - cho thí nghiệm tạo củ trì củ siêu bi in vitro 3.2 Nội dung nghiên cứu...
 • 106
 • 439
 • 2

Nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN TRE DÙNG TRONG XÂY DỰNG " docx

Nghiên cứu khoa học
... thành tre Do ảnh hưởng yếu tố cấu tạo, tre gai có khả thấm thuốc bảo quản tốt so với luồng 3.2 Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tre theo phương pháp thay nhựa ngâm thường a/ Kỹ thuật bảo quản tre theo ... + Khảo sát ảnh hưởng cấu tạo tre đến trình thấm: Đánh giá độ sâu thấm thuốc lượng thuốc bảo quản thấm vào mẫu tre - Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tre dùng xây dựng theo phương pháp thay nhựa, ... KHKT, Viện Công nghiệp rừng Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2002 Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tre dùng xây dựng, Luận án tiến sỹ kỹ thuật, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Kumar S., Shukla K.S., Dobriyal...
 • 8
 • 282
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản in vitro một số giống khoai môn bản địa

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản in vitro một số giống khoai môn bản địa
... 1.3.2 Bảo quản in vitro nguồn gene thực vật 12 1.3.3 Kỹ thuật bảo quản in vitro 13 1.4 Tình hình nghiên cứu, bảo quản in vitro nước nước 16 1.4.1 Tình hình nghiên cứu bảo quản in vitro khoai môn ... phương pháp bảo quản tạo củ in vitro khoảng thời cấy chuyển tăng lên từ 6-15 tháng khoai môn Sự bảo quản quan thành công làm tăng chu kỳ bảo quản khoai tây, khoai mỡ… Bảo quản khoai môn in vitro 18 ... 1997) 1.4 Tình hình nghiên cứu, bảo quản in vitro giới nƣớc 1.4.1 Tình hình nghiên cứu bảo quản in vitro khoai môn giới Rất nhiều trồng hoa củ gây khó khăn cho việc bảo quản Do bảo tồn nguồn gene...
 • 112
 • 215
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tinh hầu cửa sông (crassostrea rivularis) trong nitơ lỏng ( 1960c

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản tinh hầu cửa sông (crassostrea rivularis) trong nitơ lỏng ( 1960c
... tháng bảo quản 72,7%; 69,6%) DMSO 15% (hoạt lực tinh trùng 62,22% , tỷ lệ thụ tinh 73,6%) nồng độ tốt nồng độ thử nghiệm để bảo quản tinh hầu Cửa Sông Bảo quản tinh trùng hầu Cửa Sông nitơ lỏng (- 196°C) ... thụ tinh 2.4 Tình hình nghiên cứu bảo quản tinh hầu giói Việt Nam 2.4.1 Tinh hình nghiên cứu bảo quản tinh hầu giói Cùng với đời công nghệ sản xuất giống nhân tạo, song song phương pháp bảo quản ... thí nghiệm bảo quản tinh hầu Cửa Sông cho kết tương đối tốt, nhiên kết tinh bảo quản thu nhỏ so với tinh tươi Tỷ lệ thụ tinh tinh bảo quản thấp so với tinh tươi nguyên nhân chất lượng tinh trùng,...
 • 43
 • 173
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định một số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định một số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... Lê Sỹ Hồng Thái Nguyên - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN THUẬT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG CỦA CÂY PHAY (Duabanga ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN THUẬT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG CỦA CÂY PHAY (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) TẠI ... kỹ thuật bảo quản xác định số tiêu chuẩn hạt giống Phay (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Kết nghiên cứu sở cho bảo quản hạt giống, ...
 • 81
 • 186
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định m ột số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản và xác định m ột số tiêu chuẩn hạt giống của cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG L M Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ XÁC ĐỊNH M T SỐ TIÊU CHUẨN HẠT GIỐNG CỦA CÂY PHAY (Duabanga grandiflora Roxb. ex DC; trư ờng đại học nông ... bảo quản nhân giống Phay tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản xác định số tiêu chuẩn hạt giống Phay (Duabanga grandiflora Roxb. ex DC) trường Đại học Nông L m Thái Nguyên 1.2 M c ... nhi m khoa L m Nghiệp đặc biệt giúp đỡ Th.S Lê Sỹ Hồng em tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật bảo quản xác định số tiêu chuẩn hạt giống Phay (Duabanga grandiflora Roxb. ex DC) trường...
 • 81
 • 40
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in vitro của chế phẩm kem Silver sulfa 1%
... dụng bật kháng khuẩn chống viêm Theo tài liệu Bạch hoa xà có chứa nhóm quinon chủ yếu chất Plumbagin Để nghiên cứu đầy đủ thành phần hoá học chúng em tiến hành chọn đề tài: " Nghiên cứu thành ... 12h, lọc, sấy Tinh thể P lần Tinh thể P lần Hình 3.4: Sơ đồ quy trình chiết xuất, tinh chế chất P2 sau sắc ký lớp chế hoá 3.4 Nhận dạng chất P2 chiết - Thể chất: tinh thể P2 tinh thể hình kim, ... đồ quy trình chiết xuất nhóm Quinon từ phận 3.3.2 Phân lập chất nhóm Quinon SK lớp chế hoá Vết P2 Vết P1 Hình 3.3: Sắc ký đồ lớp chế hoá nhóm hợp chất quinon - Đánh dấu, cạo riêng phần silicagel...
 • 25
 • 522
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%

Nghiên cứu kỹ thuật bào chế, đánh giá khả năng kháng khuẩn trên in Vitro của chế phẩm kem Silver Sulfa 1%
... Silvirin 1% invitro Kiến nghị Tiếp tục nghiên cứu tính chất khác kem Silver sulfa 1%: * Nghiên cứu độ ổn định lâu dài * Nghiên cứu độ giải phóng hoạt chất kháng khuẩn invivo * Nghiên cứu độc ... bỏng chế phẩm sulfadiazin bạc có nhiều ưu điểm chứng minh lâm sàng Viêc cung ứng thuốc có khó khăn Các mục tiêu cụ thể khóa luận : Nghiên cứu kỹ thuật bào chế kem Silver sulfa 1% Nghiên cứu độ ... 7,111 6,287 1.131 Khả giải phóng hoạt chất qua màng CT3 Silvirin 1% tương đương Kết đo kháng khuẩn invitro Bảng 9:So sánh khả khuẩn invitrô CT3 Silvirin 1% Vi khuẩn S.aureus P.aeruginosa E.coli Đường...
 • 35
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO VỆ BẢN QUYỀN CÁC SẢN PHẨM ĐỒ HỌA VECTƠ L

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO VỆ BẢN QUYỀN CÁC SẢN PHẨM ĐỒ HỌA VECTƠ L
... vo l c nh vi cỏc s ca cỏc ó c phõn chia bng cỏch lp li chỳng Dóy c lp li sau ú c chuyn thnh d liu lng cc, l thy võn cui cựng Mi bn u c dựng du mt bit thy võn i vi mt xỏc nh thỡ d liu a vo l ... khụng gian d liu, cỏc vựng a l ca bn i tng mụ t i tng a l th gii thc v luụn nm ly yu t a l c bn l im, ng v a giỏc Tt c cỏc i tng bn ny u c nh dng bi cỏc nh cú th t Khụng gian d liu l mt chui ... trng nh cỏc li cc ln v lm mộo nột L mt ý tng thy võn khụng tt cú th a vo nhiu bit thy võn S thun li ln ca ý tng ny l mnh cú th a vo cỏc im nhiu v n gin húa bn Nhc im ln nht ca nú l s thay...
 • 84
 • 249
 • 1

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO VỆ BẢN QUYỀN CÁC SẢN PHẨM ĐỒ HỌA VECTƠ docx

Luận văn thạc sĩ: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO VỆ BẢN QUYỀN CÁC SẢN PHẨM ĐỒ HỌA VECTƠ docx
... NGHIấN CU K THUT BO V BN QUYN CC SN PHM HA VECT Chuyờn ngnh: KHOA HC MY TNH Mó s: 60 48 01 Luận văn thạc sĩ : KHOA HC MY TNH NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS NG VN C Thái Nguyên - 2009 S húa bi Trung...
 • 84
 • 264
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật và an ninh mạng trong thương mại điện tử

Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật và an ninh mạng trong thương mại điện tử
... tài Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật an ninh mạng thương mại điện tử ” nhằm tìm hiểu rõ cách bảo mật, vấn đề an ninh thương mại điện tử Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài - Đề tài nghiên cứu kỹ thuật ... cương môn Thương Mại Điện Tử - Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên Báo cáo Thương Mại Điện Tử năm 2012 Thanh Hải – Thanh Hằng Trang 41 Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật an ninh mạng thương mại điện tử TÀI ... H^(-1)(m') Thanh Hải – Thanh Hằng Trang 27 Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật an ninh mạng thương mại điện tử CHƯƠNG III: BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Vấn đề an toàn thông tin Sự xuất mạng Internet...
 • 42
 • 332
 • 0

Báo cáo môn thương mại điện tử NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO MẬT VÀ AN NINH MẠNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Báo cáo môn thương mại điện tử NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO MẬT VÀ AN NINH MẠNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... đảm bảo an toàn bí mật lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Khái niệm thương mại điện tử - Thương mại điện tử hình thức mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua mạng ... quan thương mại điện tử Hệ mật mã, mã khóa đối xứng, mã khóa công khai chữ ký số Bảo mật thông tin thương mại điện tử Kết luận hướng phát triển LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  Ngày nay, lĩnh vực bảo mật an ... vấn đề thương mại điện tử - Tìm hiểu hệ mật mã, mã hóa - Tìm hiểu cách thức bảo mật an ninh thương mại điện tử, Hướng phát triển - Tìm hiểu sâu hệ mã hóa - Tìm hiểu triển khai cách thức bảo mật...
 • 15
 • 1,291
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật bảo quản ngô sau thu hoạchviện nghiên cứu kỹ thuật quân sựnghiên cứu kỹ thuật nhân giống và kỹ thuật trồng giống cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni tại thành phố việt trì – tỉnh phú thọnghiên cứu kỹ thuật quản lý băng thông trên mạng ipbáo cáo kết quả nghiên cứu kỹ thuật phối trộn các loại nguyên liệu với chất phụ giakỹ thuật bảo quảnnghiên cứu kỹ thuật nuôi trùngluận án nghiên cứu kỹ thuậtnghiên cứu kỹ thuật mật mãluận văn nghiên cứu kỹ thuậtkỹ thuật bảo quản giống câykỹ thuật bảo quản hoakỹ thuật bảo quản gạonghiên cứu kỹ thuật lâm sinhkỹ thuật bảo quản rauchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học