Áp dụng kỹ thuật thông gió trong bảo quản thóc ở việt nam

ứng dụng kỹ thuật rào cản trong bảo quản khô cá rô phi có độ ẩm trung bình

ứng dụng kỹ thuật rào cản trong bảo quản khô cá rô phi có độ ẩm trung bình
... KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RÀO CẢN TRONG BẢO QUẢN KHÔ CÁ RÔ PHI CÓ ĐỘ ẨM TRUNG BÌNH Giáo viên hướng dẫn Ts ... 2013 Trường Đại học Cần thơ Luận văn đính kèm theo với tên để tài Ứng dụng kỹ thuật rào cản bảo quản khô phi độ ẩm trung bình sinh viên Lý Thị Diệu Trang thực đƣợc hội đồng chấm luận văn ... phẩm khô phi với ứng dụng kỹ thuật rào cản làm giảm aw cho sản phẩm, tăng khả bảo quản giữ cho sản phẩm cấu trúc hƣơng vị tốt 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Tìm điều kiện để chế biến sản phẩm khô...
 • 82
 • 241
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật rào cản trong bảo quản khô cá rô phi có độ ẩm trung bình

Ứng dụng kỹ thuật rào cản trong bảo quản khô cá rô phi có độ ẩm trung bình
... sữathế khô (không 0,70 Cóhỗn thê hợp bảo không khí dòng không khí khô qua dung dịch H2SO4 cócho aw 2.5.3.1 Anh hưởng hoạt đ bình nước đến ứng oxy hóa chất béo quản tốtdòng sản phẩm m độcủa trung ... thường, sắc tố Cácnối phâm thực phâm độ âmglycerin trung bình phản ứng enzyme hợp hoạt độ nước sử dụng thấpcácawsản củaphẩm sản phẩm khác như: fructose, màu sẫm tạo rađếở hạ hàmCác ẩm đường ... sản phẩm thực phẩm hoạt độ nước caotrình trình học yếu chiếm Trong sản phấm độ ấm thấp v trung thủy-T phân môi chủ độ ẩm trung gian Các thực phẩm thường c bình hoạt độ nước từ 0,6 0,8sinh...
 • 35
 • 134
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIêN CứU ÁP DụNG Kỹ THUậT QF-PCR TRONG chẩn đoÁN MộT Số hội CHứNG BấT TH-ờNG NHiễM SắC THể" docx

Báo cáo y học:
... trờn phn mm chuyờn dng cho kt lun chớnh xỏc mu bnh trisomy 13, 18, 21, XXY v XO Bng 2: c hiu ca k thut QFPCR so vi k thut chn oỏn NST Kỹ thuật di Thể bất thờng Kỹ thuật truyền tế bào QF-PCR S ca ... tin quy trỡnh chn oỏn cỏc hi chng trisomy 13, 18, 21 v bt thng s lng NST X, Y bng k thut QF-PCR S ln sinh 2,2 1,1 2,4 1,4 - ỏnh giỏ k thut QF-PCR chn oỏn cỏc hi chng trờn đối tợng phơng pháp nghiên ... 28/28 100% Trisomy 13,18 3/3 100% 3/3 100% XXY, XO 3/3 100% 3/3 100% Trisomy 21 S dng k thut QF-PCR cho kt qu chn oỏn tng ng nh k thut di truyn t bo vi chớnh xỏc 100% Kt qu ny b sung s liu khoa...
 • 5
 • 306
 • 1

Mẫu Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống

Mẫu Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
... tiến hành sữa chữa - Vào cuối đơn hàng, Bộ phận KCS thống lỗi thống theo biểu đồ Parreto/cột để tìm biện pháp cho đơn hàng sau 4.3 Thống ý kiến khách hàng, cải tiến - Các ý kiến khách ... hàng, giá trò mã hàng 4.2 Thống lỗi, cải tiến: - Hàng ngày Bộ phận KCS tiến hành tổng hợp số lượng lỗi công đoạn mã hàng, bảng tổng hợp lỗi đơn hàng chuyển cho Bộ phận Kỹ thuật Bộ phận sản xuất ... trái qua phải Sử dụng biểu đồ Pareto để xác đònh đối tượng quan trọng nhằm cải tiến chất lượng So sách biểu đồ sau thực biện pháp cải tiến để xác đònh tính hiệu cải tiến 4.2 Thống sản xuất giá...
 • 3
 • 314
 • 2

Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống

Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê
... tiến hành sữa chữa - Vào cuối đơn hàng, Bộ phận KCS thống lỗi thống theo biểu đồ Parreto/cột để tìm biện pháp cho đơn hàng sau 4.3 Thống ý kiến khách hàng, cải tiến - Các ý kiến khách ... hàng, giá trò mã hàng 4.2 Thống lỗi, cải tiến: - Hàng ngày Bộ phận KCS tiến hành tổng hợp số lượng lỗi công đoạn mã hàng, bảng tổng hợp lỗi đơn hàng chuyển cho Bộ phận Kỹ thuật Bộ phận sản xuất ... trái qua phải Sử dụng biểu đồ Pareto để xác đònh đối tượng quan trọng nhằm cải tiến chất lượng So sách biểu đồ sau thực biện pháp cải tiến để xác đònh tính hiệu cải tiến 4.2 Thống sản xuất giá...
 • 2
 • 169
 • 0

Luận văn giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày huyện việt yên tỉnh bắc giang

Luận văn giải pháp chủ yếu đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong sản xuất cây ngắn ngày ở huyện việt yên tỉnh bắc giang
... y m nh áp d ng KTTB s n xu t ng n ngày 4.3.1 huy n Vi t Yên, t nh B c Giang huy n Vi t Yên, t nh B c Giang 83 ð nh hư ng áp d ng KTTB s n xu t ng n ngày ñ a bàn huy n Vi t Yên, t nh B c Giang ... L I CAM ðOAN Lu n văn th c sĩ “Gi i pháp ch y u ñ y m nh áp d ng k thu t ti n b s n xu t ng n ngày huy n Vi t Yên, t nh B c Giang chuyên ngành Kinh t nông nghi p, mã s 60.31.10 ... c Giang 4.3.3 83 Quan ñi m ñ y m nh áp d ng KTTB s n xu t ng n ngày 4.3.2 82 86 Gi i pháp ñ y m nh áp d ng KTTB s n xu t ng n ngày huy n Vi t Yên, t nh B c Giang 88 K T LU N 100 5.1 K t lu n 100...
 • 119
 • 223
 • 0

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ pptx

Tài liệu MẪU ISO9001-2000: THỦ TỤC ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ pptx
... tiến hành sữa chữa - Vào cuối đơn hàng, Bộ phận KCS thống lỗi thống theo biểu đồ Parreto/cột để tìm biện pháp cho đơn hàng sau 4.3 Thống ý kiến khách hàng, cải tiến - Các ý kiến khách ... hàng, giá trị mã hàng 4.2 Thống lỗi, cải tiến: - Hàng ngày Bộ phận KCS tiến hành tổng hợp số lượng lỗi công đoạn mã hàng, bảng tổng hợp lỗi đơn hàng chuyển cho Bộ phận Kỹ thuật Bộ phận sản xuất ... 4.2 Thống sản xuất giá thành: - Các Bộ phận báo cáo tiến độ sản xuất ngày cho Bộ phận Kế hoạch tập hợp...
 • 2
 • 260
 • 1

đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong ngành trồng trọt huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến bộ trong ngành trồng trọt ở huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... Từ đánh giá thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến ngành trồng trọt địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh áp dụng kỹ thuật tiến ngành trồng trọt huyện thời gian tới Học ... 2.1.3 Đặc điểm áp dụng kỹ thuật tiến ngành trồng trọt 2.1.4 Nội dung áp dụng kỹ thuật tiến ngành trồng trọt 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kỹ thuật tiến ngành trồng trọt ... hóa sở lý luận thực tiễn KTTB áp dụng kỹ thuật tiến trồng trọt - Đánh giá thực trạng áp dụng kỹ thuật tiến tìm nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng TBKT ngành trồng trọt địa bàn huyện Lộc Bình, Lạng Sơn...
 • 112
 • 92
 • 1

NGHIÊN CứU VậN DụNG PHƯƠNG PHáP CHỉ Số TRONG BảO HIểM NÔNG NGHIệP VIệT NAM

NGHIÊN CứU VậN DụNG PHƯƠNG PHáP CHỉ Số TRONG BảO HIểM NÔNG NGHIệP VIệT NAM
... phơng pháp bảo hiểm từ đề xuất phơng hớng ứng dụng bảo hiểm theo số vo bảo hiểm nông nghiệp nớc ta KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Những cản trở bảo hiểm nông nghiệp Hiện giới có loại hình bảo hiểm nông nghiệp, ... trng sai ó mua bo him) 3.3 Vận dụng phơng pháp bảo hiểm theo số vo nông nghiệp Việt Nam 3.3.1 Hiện trạng bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam v cần thiết vận dụng phơng pháp bảo hiểm Theo Bộ Ti chính, có ... áp dụng Việt Nam v giới, phân tích trạng bảo hiểm nông nghiệp nớc ta, từ đề xuất giải pháp để vận dụng phơng pháp bảo hiểm theo số thời tiết vo thực tiễn nớc ta PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu...
 • 8
 • 373
 • 4

Tài liệu Báo cáo " Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam " pptx

Tài liệu Báo cáo
... phơng pháp bảo hiểm từ đề xuất phơng hớng ứng dụng bảo hiểm theo số vo bảo hiểm nông nghiệp nớc ta KếT QUả NGHIÊN CứU 3.1 Những cản trở bảo hiểm nông nghiệp Hiện giới có loại hình bảo hiểm nông nghiệp, ... trng sai ó mua bo him) 3.3 Vận dụng phơng pháp bảo hiểm theo số vo nông nghiệp Việt Nam 3.3.1 Hiện trạng bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam v cần thiết vận dụng phơng pháp bảo hiểm Theo Bộ Ti chính, có ... áp dụng Việt Nam v giới, phân tích trạng bảo hiểm nông nghiệp nớc ta, từ đề xuất giải pháp để vận dụng phơng pháp bảo hiểm theo số thời tiết vo thực tiễn nớc ta PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu...
 • 8
 • 330
 • 1

Báo cáo " Nghiên cứu vận dụng phương pháp chỉ số trong bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam " ppt

Báo cáo
... yu phỏt trin ngh an cúi Kim Sn PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Một số phơng pháp nghiên cứu cụ thể đợc sử dụng sau đây: a) Các phơng pháp thu thập thông tin, số liệu: Số liệu sơ cấp đợc điều tra từ 220 ... doanh nghiệp cói địa bn theo phơng pháp điều tra thống kê kết hợp với phơng pháp đánh giá nông thôn có tham gia (PRA) Thông tin v số liệu thứ cấp đợc thu từ nguồn nh: báo cáo hng năm doanh nghiệp, ... UBND huyện, phòng Nông nghiệp, phòng Thống kê, phòng Ti huyện v Chi cục Phát triển ngnh nghề nông thôn tỉnh Ninh Bình b) Các phơng pháp phân tích: Sử dụng phơng pháp so sánh, phơng pháp phân tích...
 • 5
 • 198
 • 0

áp dụng sản xuất sạch hơn trong công ty tnhh bia việt nam

áp dụng sản xuất sạch hơn trong công ty tnhh bia việt nam
... Cơng ty có nhãn hiệu, sản phẩm, sản phẩm chủ lực bia Heineken, Tiger Bivina + 10/1993 Cơng ty sản xuất bia Tiger + 7/1994 Cơng ty sản xuất bia Heineken + 10/1997 Cơng ty sản xuất bia Bivina • Trong ... q trình vận hành sản xuất bia Tiềm tiết kiệm nước phân xưởng sản xuất cơng ty CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN I.ĐỊNH NGHĨA SẢN XUẤT SẠCH HƠN: Theo UNEP, “SXSH việc áp dụng liên tục chiến ... 2:TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN I II III IV ĐỊNH NGHĨA SẢN XUẤT SẠCH HƠN CÁC ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT KHI ÁP DỤNG SXSH PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SXSH CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN 1.Giảm chất...
 • 71
 • 1,441
 • 8

nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật lạnh vào ngành chế biến thuỷ sản viêt nam

nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật lạnh vào ngành chế biến thuỷ sản viêt nam
... đưa bệnh viện 1.4 Ứng dụng kỹ thuật lạnh 1.4.1 Bảo quản thực phẩm Lĩnh vực ứng dụng quan trọng kỹ thuật lạnh dùng để bảo quản thực phẩm Theo thống kê khoảng 80% suất lạnh sử dụng công nghiệp bảo ... Nhiệt độ lạnh, nhiệt chu trình lạnh  Nhiệt độ lạnh Là nhiệt độ môi chất lạnh trước vào van tiết lưu Nhiệt độ lạnh thấp suất lạnh lớn người ta hạ nhiệt độ lạnh xuống thấp tốt Tuy nhiên máy lạnh không ... kỹ thuật điều hòa không khí Ngày kỹ thuật lạnh đại phát triển mạnh mẽ, với phát triển khoa học, kỹ thuật lạnh có bước tiến vượt bậc - Phạm vi nhiệt độ kỹ thuật lạnh ngày mở rộng Người ta tiến...
 • 56
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: áp dụng kỹ thuật học máy trong dịch máyáp dụng sản xuất sạch hơn trong công ty tnhh bia việt namthực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp may việt namtrình bày những khó khăn trở ngại trong phân tích kỹ thuật nhận xét về hoạt động ptkt ở việt nammột số tồn tại vướng mắc phát sinh trong thực tiễn áp dụng chế định thi hành hình phạt tử hình ở việt nam hiện naynghiên cứu áp dụng haccp vào công nghệ sản xuất bánh dẻo ở việt namvận đụng cơ chế thị trường trong phát giáo dục ở việt namđịnh hướng xác lập và áp dụng khung pháp lý về kế toán cho dnnvv ở việt namthực trạng áp dụng thương mại điện tử cuẩ các doanh nghiệp ở việt nammột số kinh nghiệm rút ra có thể áp dụng cho việc đổi mới bộ máy nhà nước ở việt nam hiện nayáp dụng kỹ thuật sinh học phân tử trong bệnh đai tháo đườngáp dụng kỹ thuật pcr trong chẩn đoán clamidia trachomatis đường sinh dục tiết niệuskkn áp dụng kỹ thuật brainstorming trong các tiết dạy tiếng anh cho học sinh thptáp dụng kỹ thuật đảm bảo gắn bó dữ liệuthực trạng áp dụng kỹ thuật trong ngành trồng trọtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học