Đồ Án Sấy Hầm Đại Học Bách Khoa Hà Nội

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

ĐỒ ÁN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... hướng dẫn em hoàn thành đồ án Sinh viên: Trần Tất Đạt Dồ án môn học lưới điện Trường đại học bách khoa Nội CHƯƠNG I CÂN BĂNG CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ PHẢN KHÁNG TRONG MẠNG ĐIỆN I.Cân công suất ... Dồ án môn học lưới điện 30 14,52 26 12,58 6,08 25 Trường đại học bách khoa Nội Qmax(sau bù) cosϕ(sau bù) 7,52 0,97 0,97 6,5 0,97 0,97 Dồ án môn học lưới điện 7,52 0,97 6,5 0,97 26 Trường đại ... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Dồ án môn học lưới điện Trường đại học bách khoa Nội CHƯƠNG II CHỌN PHƯƠNG ÁN HỢP LÝ VỀ KINH TẾ, KỸ THUẬT I Phương án I sơ đồ nối dây O Thông số sơ đồ nối dây.( cách tính...
 • 68
 • 450
 • 0

Quản lý dự án phần mềm đại học bách khoa nội

Quản lý dự án phần mềm đại học bách khoa hà nội
... 31,1% dự án thất bại trước hoàn thành • Hơn 83,8% dự án thất bại không đáp ứng yêu cầu ban đầu Do phải quản dự án Quản dự án đem lại cho nhiều lợi ích giải mục tiêu mà dự án đề  Mục tiêu quản ... kết thúc kết thúc dự án dự án Hình 1.1 Bức tranh tổng thể tiến trình triển khai dự án II Tại lại phải quản dự án? -Vì dự án thông thường không hoàn thành hạn ,chi phí vượt dự án ,chất lượng ko ... hoạch quản dự án:  Tổ chức dự án  Phân tích rủi ro  Yêu cầu tài nguyên phần cứng, phần mềm  Phân công công việc  Lập lịch dự án  Cơ chế kiểm soát báo cáo V Các phong cách quản dự án: ...
 • 13
 • 272
 • 0

đồ họa cơ bản đại học Bách Khoa Nội

đồ họa cơ bản đại học Bách Khoa Hà Nội
... - Dấu hiệu nhận biết đồ thức: + Độ xa dương: A2 nằm phía trục x + Độ xa âm: A2 nằm phía trục x *Chú ý: Với điểm A không gian có đồ thức cặp hình chiếu A1, A2 Ngược lại cho đồ thức A1 A2 , ta xây ... phần tư (III) thành phần gọi mặt phẳng phân giác I (Pg1) + Mặt phẳng qua trục x chia góc nhị diện phần tư (II) góc phần tư (IV) thành phần gọi mặt phẳng phân giác II.(Pg2) Ví dụ: Vẽ đồ thức điểm ... 2.6 Đồ thức điểm A,B,C,D thuộc mặt phẳng phân giác (P1) (P2) 18 2.1.3 Bài toán: Tìm hình chiếu thứ ba điểm đồ thức Bài toán: Cho hình chiếu đứng hình chiếu điểm, tìm hình chiếu cạnh điểm đồ thức...
 • 125
 • 385
 • 2

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Nội potx

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội potx
... nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp nhận xét người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ, xem đủ tư cách để bảo vệ trước hội đồng Sinh viên xem làm quy định Khoa Kinh tế Quản đồ án tốt nghiệp, ban hành năm 2005 ... 2011 Nguyễn Tiến Dũng o Các quảng cáo, hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp o Các tài liệu có liên quan khác Tài liệu tham khảo  Phần liệt kê tài liệu mà sinh viên đọc, tham khảo để thực đồ án tốt nghiệp ... thông thường Các đề tài cụ thể có yêu cầu cụ thể đề cương đề mục người hướng dẫn đưa Quy định hình thức trình bày đồ án tốt nghiệp Đồ án tốt nghiệp có số trang phần từ 6 0-8 0 trang, trình bày...
 • 7
 • 924
 • 4

BỘ SƯU TẬP CÁC ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

BỘ SƯU TẬP CÁC ĐỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... Đầu đề thiết kế Thiết kế cung cấp điện cho khu công nghiệp bao gồm Thiết kế mạng điện cao áp khu công nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nh máy chế tạo máy khí nông nghiệp nằm khu công nghiệp ... kế cung cấp điện cho khu công nghiệp bao gồm Thiết kế mạng điện cao áp khu công nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nh máy khí công nghiệp địa phơng khu công nghiệp 7 Thiết kế chiếu sáng ... Trờng đại học Bách khoa Nội Bộ môn hệ thống điện Cộng hòa X hội Chủ nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp Họ tên sinh viên Lớp Khóa : : : II Các số liệu...
 • 69
 • 1,150
 • 9

BỘ SƯU TẬP ĐỀ CÁC BÀI TẬP DÀIĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

BỘ SƯU TẬP ĐỀ CÁC BÀI TẬP DÀI VÀ ĐỒ ÁN MÔN HỌC CUNG CẤP ĐIỆN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... 48 37 31 34 30 Bộ phận mài 38 33 21 42 Bộ phận sửa chữa Bộ phận sửa chữa đIện 66 Bộ phận rèn 53 28 64 55 Kho phụ tùng vật liệu 15 11 Kho thành phẩm 67 Bộ 25 phận khuôn 69 64 26 62 65 70 13 12 ... Bộ phận sửa chữa điện 13 25 25 17 25 25 Bộ phận dụng cụ 21 18 13 16 14 5 19 14 11 15 12 12 M : 150 Hình Sơ đồ mặt phân xởng sửa chữa khí Trang eBook for You Kho linh kiện điện hỏng 13 10 14 Đề ... toán III Lò ga 400 I PX rèn 1600 I Bộ phận nén ép 600 I 10 Trạm bơm 150 III 11 Chiếu sáng phân xởng eBook for You Theo diện tích 10 Từ Hệ thống điện đến Tỷ lệ : 1/3000 Hình Sơ đồ mặt toàn nhà...
 • 27
 • 630
 • 12

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy trường đại học bách khoa nội-thiết kế quy trình công nghệ gia công tay biên

đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy trường đại học bách khoa hà nội-thiết kế quy trình công nghệ gia công tay biên
... THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 1.1Nội dung đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy : Đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm: - Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi ... theo tỷ lệ khổ giấy A0 1.2 Trình tự thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy: Quá trình thiết kế đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy tiến hành theo nội dung trình tự sau đây: 1- Phân ... trục tay biên - Thiết kế đồ gá để gá đặt chi tiết gia công tay biên Như đồ án tốt nghiệp công nghệ chế tạo máy bao gồm phần tính toán vẽ 1.1.1 Khối lượng tính toán: Khối lượng tính toán viết thành...
 • 96
 • 882
 • 0

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐỒ ÁN NỀN MÓNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
... ∑ N tc täøng ti trng ngoi , ti trng bn thán mọng v låïp âáút màût phàóng qui ỉåïc Âäư n Män Hc : Nãưn Mọng Trang 18 Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa  Nàơng : Khoa xáy dỉûng cáưu âỉåìng  A1 + 2ltgα n ... 3h0 = × 0,6 + × 0,4 + × 0,5 = 3,5(m) Âäư n Män Hc : Nãưn Mọng Trang 12 Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa  Nàơng : Khoa xáy dỉûng cáưu âỉåìng  Ging Viãn Hỉåïng Dáùn: TS Hong Truưn Sinh Viãn Thỉûc Hiãûn ... n= Chn säú n=19 600 2200 II 400  I Âäư n Män Hc : Nãưn Mọng Trang 13 Trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa  Nàơng : Khoa xáy dỉûng cáưu âỉåìng II 210 = 11cm 19 Váûy khong cạch cạc l a =11 cm chiãưu di ca...
 • 31
 • 1,222
 • 1

Đồ án mạng điện đại học bách khoa đà nẵng

Đồ án mạng điện đại học bách khoa đà nẵng
... ạp ny ta khäng chn âáưu phán ạp cäú âënh Vç âäúi våïi mạy biãún ạp âiãưu ạp dỉåïi ti cọ thãø thay âäøi dãø dng âáưu phán ạp m khäng bë máút âiãûn Thỉåìng ta chn âáưu phán ạp cho MBA ÂDT cọ U âm1 ... ÂDT cọ U âm1 =115 KV,m =10,5 KV Loải ny cọ âáưu phán ạp phảm vi âiãưu chènh l 1,78% Ta cọ bng âiãưu chènh cạ âáưu phán ạp sau =9.1,78% Âáưu phán ạp Phảm vi âiãưu chènh Upa KV +9 16,02 133,423 ... =10,25 KV Uyc2 m(1+7,5%) =10,75 KV Uyc1 ≥m(1-2,5%) =9,75 KV Loải ny cọ âáưu phán ạp phảm vi âiãưu chènh 2,5% Âáưu phán ạp Phảm vi âiãưu chènh Upa(KV) +2 +5% 115,5 +1 +2,5% 112,8 0% 110 -1 -2,5%...
 • 68
 • 2,030
 • 6

ĐỒ ÁN MẪU CHUẨN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI

ĐỒ ÁN MẪU CHUẨN LƯỚI ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
... phơng án nối dây nh sau: Phơng án 1: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện N Phơng án 2: N Phơng án 3: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện N Phơng án 4: N Phơng án 5: DHBKHN Đồ án môn học mạng lới điện ... suất phản kháng mạng điện, thiếu hụt cần tiến hành bù cỡng I chế độ phụ tải cực đại chế độ phải vận hành hai MBA trạm Điện áp định mức tren cao áp nhà máy điện phụ tải cực đại 110% điện áp định ... B Tính toán cụ thể cho phơng án I Phơng án I: N Điện áp ĐM mạng điện Việc lựa chọn điện áp cho MĐ ảnh hởng lớn đến tiêu kĩ thuật kinh tế MĐ Nếu chọn điện áp mạng điện nhỏ gây tổn thất điện nguồn...
 • 44
 • 654
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên giai đoạn chuyên ngành cho khoa SPKT- Trường Đại Học Bách Khoa Nội

đồ án công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên giai đoạn chuyên ngành cho khoa SPKT- Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
... (cán quản khoa) hệ thống quản điểm sinh viên 3.1 Những thông tin cần quản Hệ thống quản điểm sinh viên yêu cầu cần quản số thông tin sau: - Thông tin hồ sơ sinh viên làm để quản ... tính Chính đây, em chọn đề tài: Xây dựng hệ thống quản điểm sinh viên giai đoạn chuyên ngành cho khoa SPKT- Trờng Đại Học Bách Khoa Nội, nhằm mục tiêu giúp công tác quản điểm đợc thuận ... Quản thông tin sinh viên - Vì hệ thống quản điểm sinh viên giai đoạn chuyên ngành có nghĩa Phòng đào tạo tiến hành phân khoa, phân lớp cho sinh viên Mỗi sinh viên đợc cấp thẻ sinh viên giai...
 • 72
 • 626
 • 0

đồ án môn học 2 thiết kế lưới điện khu vực Đại học Bách Khoa Nội

đồ án môn học 2 thiết kế lưới điện khu vực Đại học Bách Khoa Hà Nội
... 1 12. 95 1 12. 95 1 12. 95 1 12. 95 1 12. 95 1 12. 95 106.81 106.81 108.86 104.77 108.86 106.81 22 .8 22 .85 23 .03 22 .71 22 .98 22 .84 21 .74 21 .86 21 .86 21 .79 21 .87 21 .81 22 .96 22 . 82 22. 99 22 .97 22 .85 23 .05 3.63 ... Y = 0. 125 *134 121 *106 + 25 677.345*106 = 424 42. 47*106 đ 26 ĐH Bách Khoa Nội – Viện Điện – Bộ môn hệ thống điện, Khóa 57 Đồ án môn học lưới điện vực Thiết kế lưới điện khu 2. 2 Phương án Bảng ... án 6.65 10. 62 6.55 10.96 7.39 12. 16 7.39 12. 16 29 ĐH Bách Khoa Nội – Viện Điện – Bộ môn hệ thống điện, Khóa 57 Đồ án môn học lưới điện vực Z.106 đ 424 42. 47 Thiết kế lưới điện khu 415 12. 302...
 • 52
 • 210
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình an toàn điện đại học bách khoa hà nộiđồ án tốt nghiệp đại học bách khoađồ án nền móng đại học bách khoa tp hcmđồ án tốt nghiệp đại học bách khoa đà nẵngmẫu bìa đồ án đại học bách khoa hà nộiđề thi tin học đại cương có đáp án truong dai hoc bach khoa ha noitrường đại học bách khoa hà nộiđồ án tốt nghiệpmục lục phần i tổng ppsxdap an tin hoc dai cuong dai hoc bach khoa ha noiđỗ ánh sao đại học bách khoa hà nộitrường đại học bách khoa hà nội viện công nghệ sinh học amp công nghệ thực phẩm học phần dinh dưỡng và an toàn thực phẩmthư viện đại học bách khoa hà nộitoán cao cấp đại học bách khoa hà nộiđại học bách khoa hà nội tuyển sinh năm 2012đại học bách khoa hà nội tuyển sinh 2012đại học bách khoa hà nội 2012don xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phídon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng quản trị thương mại doanh nghiệp công nghiệpĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cấu tạo ô tô (hệ cao đẳng)Năng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Đề cương bài giảng thực tập động cơ chuyên ngành cơ điện tử ô tôTuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôĐề cương bài giảng thực tập sửa chữa các trang thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngĐề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệpĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô