ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ

Đề cương môn học :Luật sở hữu trí tuệ

Đề cương môn học :Luật sở hữu trí tuệ
... xuất Sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ Tín Thuyết trình Vấn đề TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ TRUNG TÂM LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ Hệ đào tạo: Tên môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: ... Vấn đề 19 Vấn đề 16 Vấn đề 19 Vấn đề 15 Vấn đề 2 Vấn đề Vấn đề 7 18 Vấn đề 5 16 Vấn đề 18 Vấn đề 10 12 26 Vấn đề 11 19 Vấn đề 12 Vấn đề 13 11 Vấn đề 14 12 26 Tổng mục tiêu 92 77 55 224 Vấn đề HỌC ... Luật sở hữu trí tuệ luật sửa đổi, bổ sung số điều luật sở hữu trí tuệ quyền giống trồng Nghị định Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật sở hữu...
 • 58
 • 1,121
 • 5

Day hoc hoa nhap hoc sinh Khuyet Tat Tri Tue cap Trung hoc-Co Hanh-TP HCM

Day hoc hoa nhap hoc sinh Khuyet Tat Tri Tue cap Trung hoc-Co Hanh-TP HCM
... KTTT v dy hc HN HS KTTT cp trung hc Mc tiờu Mc tiờu Hỡnh thnh mt s k nng c bn: quan sỏt, ỏnh giỏ, t chc H DH Cho HS KTTT cp TH Mc tiờu Mc tiờu Cú ý thc XD trin Cú ý thc XD trin khai hot ng ti khai ... Các nhóm/HV khác nhận xét 17 ặc điểm HS KTTT Cảm giác, tri giác -phản ứng chậm, hạn hẹp - Phân biệt kém, thiếu xác -Thiếu tính tích cực tri giác cam giác xúc giác T Trí nhớ Chú ý - Chủ yếu t ... hn ch Cỏc xó hi: hvi t.ng, ng c gim sỳt/s tht bi S ỡnh tr s phỏt trin ngụn ng Cỏc v ng cm giỏc Cỏc v trớ nh Cỏc v kh nng trung Cỏc v kh nng phõn tớch,tng hp thụng tin 19 Thầy cô chia sẻ thực...
 • 49
 • 398
 • 2

Đề cương tốt nghiệp: Phương pháp dạy học sinh môn sinh học potx

Đề cương tốt nghiệp: Phương pháp dạy học sinh môn sinh học potx
... phương pháp dạy học • Thế đổi phương pháp; Đổi phương pháp phát huy ưu điểm phương pháp dạy học truyền thống lựa chọn, vận dụng PPDH đại cách phù hợp hiệu • Những định hướng Cải tiến phương pháp ... Sử dụng kỹ thuật dạy học tích cực Kiểm tra đánh giá Bồi dưỡng phương pháp học tập đặc biệt phương pháp tự học cho học sinh Câu 4: Phân tích nhiệm vụ dạy học chương trình sinh học THCS mối quan ... điểm phương pháp truyền thống Vận dụng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề - Vận dụng để mở Tăng cường sử dụng, phương tiện dạy học ứng dụng công nghệ t hông tin vào giảng dạy cần lưu ý vấn đề...
 • 5
 • 311
 • 2

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI CƯƠNG MÔN TOÁN

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI CƯƠNG MÔN TOÁN
... thống dạy học tối thiểu Trong hệ thống dạy học, hoạt động dạy học diễn trớc hết nhằm mục đích dạy tri thức xác định Theo LTTH, hệ thống dạy học tối thiểu (các yếu tố tối thiểu tạo nên trình dạy học) ... tợng dạy học, mục tiêu dạy giáo viên mục tiêu học học sinh Cấp độ thứ ba: Tri thức dạy học: Để đạt đợc mục tiêu dạy học, giáo viên cần tổ chức lại tri thức chơng trình dới dạng giáo án giảng dạy ... nên tri thức giải vấn đề nảy sinh thiết lập lại cân 5.2.2 Tình học tập lý tởng tình dạy học 5.2.2.1 Tình học tập lý tởng Tình học tập lý tởng tình mà thy giáo đề xuất cho học trò tự giác đảm đơng...
 • 55
 • 640
 • 2

Đề cương ôn tập phương pháp dạy học toán

Đề cương ôn tập phương pháp dạy học toán
...  Về phương pháp dạy học - Vận dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề Trong dạy học vấn đề khó Đặc biệt khó tạo tình hấp dẫn điển hình nhằm tạo động cho hoạt động học tập HS VD: dạy học định ... trọng dạng toán phối hợp nhiều phương pháp khác để giải, phương pháp tổng hợp, phương pháp véc tơ, phương phá tọa độ - sau học xong tập phương pháp tọa độ yêu cầu học sinh tổng kết lại dạng toán sử ... cầu việc dạy học giải tập vectơ dạy học hình học không gian lớp 11 trường THPT? Trả lời - Quy trình giải tập phương pháp véc tơ gồm: B1: Chọn hệ véc tơ gốc biểu diễn kiện toán sang ngôn ngữ véc...
 • 22
 • 2,435
 • 3

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỤ THỂ 1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỤ THỂ 1 (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN)
... toỏn hc .3 1. 1 i cng v khỏi nim v nh ngha 1. 1 .1 Khỏi nim 1. 1.2 Khỏi nim i tng v khỏi nim quan h 1. 1.3 nh ngha khỏi nim 1. 1.4 Khỏi nim khụng ... 10 Cõu hi, bi tp, ni dung ụn v tho lun: 10 CHNG Dy hc nh lý toỏn hc 11 2 .1 V trớ ca nh lớ v yờu cu dy hc nh lớ 11 2.2 Hai ng dy hc nh lớ .11 2.2 .1 Con ... 13 2.4 Phỏt trin nng lc chng minh toỏn hc 13 2.4 .1 Gi ng c chng minh 14 2.4.2 Tp luyn cho hc sinh cỏc hot ng thnh phn chng minh .14 2.4.3 Hng dn cho hc sinh nhng...
 • 49
 • 278
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP DẬY HỌC SINH HỌC
... yếu đề cập đến Sinh học Tế bào có phần Sinh học Vi sinh vật Thực chất Sinh học Vi sinh vật Sinh học Tế bào vi sinh vật chủ yếu tồn dạng đơn bào Đồng thời, Vi sinh vật thể nên nói SGK Sinh học ... hiểu Sinh học thể (Sinh học 11) Sinh học vi sinh vật coi chương trình sinh học trình bày Sinh học thể Tuy nhiên đối tượng vi sinh vật chủ yếu sinh vật đơn bào, thể gồm tế bào nên phần Sinh học ... vực Sinh học tế bào Những phương pháp học tập tích cực giúp học sinh chủ động tự lực nắm vững di sản tri thức loài người lĩnh vực 4.4 Phương pháp dạy học Sinh học tế bào 4.4.1 Đặc điểm phương pháp...
 • 51
 • 244
 • 0

Đề cương môn học sinh học và y học hạt nhân

Đề cương môn học sinh học và y học hạt nhân
... KHTN − Môn tiên : Các môn học sở Vật lý hạt nhân Môn song hành :Các môn học Vật lý hạt nhân ứng dụng Mục tiêu môn học: − Mục tiêu kiến thức kỹ năng: Nắm vấn đề môn học + Tác dụng sinh học xạ ... phóng xạ sử dụng Y -Sinh học + Các Kỹ thuật ghi đo xạ ion hoá Y -Sinh + Nguyên lý, chế, bước tiến hành số kỹ thuật ứng dụng lượng hạt nhân Y -Sinh học + Vệ sinh an toàn xạ y tế − Sau môn học có khả tự ... xạ ion hoá Y -Sinh học − X y dựng mô hình nghiên cứu thích hợp ứng dụng xạ ion hoá Y -Sinh học − Có kiến thức kiểm soát vấn đề Vệ sinh an toàn xạ y tế Tóm tắt nội dung môn học: Môn học ứng dụng...
 • 5
 • 508
 • 1

Đề cương môn học sinh thái môi trường

Đề cương môn học sinh thái môi trường
... dung môn học Nêu khái niệm liên quan đến môi trường sinh thái nhân tố môi trường nhân tố sinh thái, mối quan hệ tương tác sinh thái học, sinh vật, quy luật sinh thái học với loại môi trường Sinh ... chung hệ sinh thái, hệ sinh thái nhạy cảm, ảnh hưởng đến hệ sinh thái môi trường khai thác tài nguyên thiên nhiên Ngoài sinh viên hiểu đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học ... thức tổ chức dạy học Nội dung Khái niệm hệ sinh thái Đặc trưng hệ sinh thái Vai trò hệ sinh thái Khái niệm Các nhân tố môi trường Mối quan hệ nhân tố môi trường với hệ sinh thái tự nhiên Nguồn...
 • 6
 • 1,405
 • 18

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
... Trường Đại học Kinh tế Huế Khoa Kế toán- Tài Kế toán quản trị Đề cương môn học Kiểm soát biến động chi phí tổ chức Thiết kế hệ thống kế toán trách nhiệm tổ chức xây dựng tiêu đánh giá hiệu quản lý ... hạn dài hạn nhà quản lý Điều kiện tiên Kế toán quản trị giảng dạy cho sinh viên hoàn thành số môn học lĩnh vực kế toán tài nguyên lý kế toán kế toán tài Ngoài ra, kiến thức môn học liên quan đến ... Văn Dược, 1995 Kế toán quản trị phân tích kinh doanh (Chương 1) Nhà xuất Thống kê, Hà nội Hồ Phan Minh Đức Trường Đại học Kinh tế Huế Khoa Kế toán- Tài Kế toán quản trị Đề cương môn học 13 Phạm Phụ,...
 • 5
 • 396
 • 2

Đề cương môn học Kinh Tế Chính Trị

Đề cương môn học Kinh Tế Chính Trị
... kỷ cương kinh tế, điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức kinh doanh theo hướng xác định Chính vậy, pháp luật kinh tế phải rõ ràng, đồng bộ, thực tế, ổn định phù hợp với luật pháp kinh tế quốc tế ... định hướng cho hoạt động kinh tế- xã hội đất nước, tổ chức để xử lý, giải vấn đề kinh tế lớn, hỗ trợ để phát triển mục tiêu kinh tế xác định Chính sách kinh tế có giá trị định dài hạn nhà nước ... xây dựng chế kinh tế mới… Song trước yêu cầu đặt từ thực tế biến động không ngừng kinh tế thị trường, thách thức cạnh tranh kinh tế, phát triển khoa họccông nghệ hòa nhập kinh tế quốc tế, nước giới...
 • 27
 • 293
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC HÌNH SỰ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC HÌNH SỰ
... + Tự học: - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Bộ môn Nhân học - Sinh học + Khoa: Sinh học - Các môn học tiên quyết: - Di truyền học người - Sinh học người - Các môn học kế tiếp: ... đặc điểm sinh học người dùng giám định truyền thống khoa học hình Huyết học giám định hình Gen việc giám định gen khoa học hình Nội dung chi tiết môn học Chương MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC NGƯỜI ... yếu tố sinh học người trường Tóm tắt nội dung môn học Cung cấp kiến thức phương pháp thu thập phân tích mẫu vật đối tượng sinh học liên quan đến hình sự, pháp y hiểu biết kiến thức sinh học sử...
 • 9
 • 156
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC NGHỀ CÁ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC NGHỀ CÁ
... động học tập: + Nghe giảng lý thuyết lớp: 20 + Làm tập lớp: + Tự học: + Bộ môn: Động vật Có xương sống + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: + Địa lý sinh vật + Sinh học quần thể + Sinh học bảo ... nghề hợp lý Tóm tắt nội dung môn học - Phần lý thuyết với chương trình bày đầy đủ vấn đề liên quan đến sinh học nghề cá, đặc biệt trọng đến biến động số lượng đàn khai thác trình sinh học ... học liên quan đến nghề cá, phục vụ cho mục tiêu phát triển nghề hợp lý Những sinh viên theo hướng chuyên ngành Sinh thái học, đề tài KLTN biến động quần thể theo học môn học - Mục tiêu kĩ...
 • 13
 • 129
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC NGƯỜI

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC NGƯỜI
... phụ trách môn học: + Bộ môn: Nhân học & Sinh học + Khoa: Sinh học - Môn học tiên quyết: Tế bào học; học; Động vật có xương sống - Môn học kế tiếp :Sinh người động vật; môn chuyên đề (Cơ ... sở di truyền người; Sinh sinh sản; huyết học sở; dinh dưỡng học, nhân học ứng dụng…) Mục tiêu môn học: - Mục tiêu kiến thức: Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức sinh học, nguồn gốc, ... nội dung môn học: Sinh học người nghiên cứu sinh học thể người Khoảng nửa thời lượng môn học tập trung vào kiến thức giải phẫu học sâu nghiên cứu từ mức độ quan phân tử, tế bào mô có môn học riêng...
 • 12
 • 134
 • 2

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SINH HỌC PHÂN TỬ
... học: - Đơn vị phụ trách môn học: + Bộ môn: Tế bào Mô phôi Lý sinh + Khoa: Sinh học Các môn học tiên quyết: Tế bào, Di truyền, Vi sinh Các môn học kế tiếp: Chuyên ngành Tế bào, Di truyền, Vi sinh, ... 2 Thông tin môn học: - Tên môn học: Sinh học phân tử - Mã môn học: - Số tín chỉ: - Giờ tín hoạt động học tập: + Nghe giảng lý thuyết lớp: 20 + Làm tập lớp: ... Vi sinh, Sinh hoá Mục tiêu môn học: học xong môn học này, sinh viên có 3.1 Kiến thức: Các khái niệm bản, mức độ phức tạp cấu trúc genome (hệ gen) tế bào sinh vật nhân sơ nhân chuẩn Sinh viên...
 • 12
 • 207
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ hs kttt cấp trung họcđề cương bài giảng phương pháp dạy sinh họcđề cương môn học sinh thái môi trườngđề cương môn học kinh tế chính trịđề cương môn học kế toán quản trịphương pháp dạy trẻ chậm phát triển trí tuệđề tài đổi mới phương pháp dạy học môn hóađề cương môn học phương pháp sốde cuong mon hoc dinh gia dat soan theo phuong pháp dao tao tin chide cuong mon hoc nganh quản lý đất đai soan theo phuong pháp dao tao tin chiđề cương môn học phương pháp luận nghiên cứu khoa họcđề cương môn học phương pháp nghiên cứu khoa họcđề cương môn học lí luận dạy học địa lí phần 2 nguyễn phương liênđề tài đổi mới phương pháp dạy học môn toánđề cương môn học pháp luật cộng đồng aseanPain management in neonate | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNew evidence in paraquat poisoning | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnrestoring patency to central venous acess devices edited sau(1)Quy trình thụt tháo 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnNeonatal Hypoxic – Ischemic Encephalopathy | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnStevens-Johnson and Toxic Epidermal Necrosis, 2016.pdfPhác đồ điều trị Nhi khoa năm 2013 - Bệnh viện Nhi đồng 2 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnBài 11. Khu vực Đông Nam ÁBài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnKe hoach trien khai DNND. Hoan chinhỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tếBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụKẾ HOẠCH 4 năm đại HOCHo so thuc tap danh cho SVTT17 2013 TT BLDTBXH3. Giay uy quyen tham du DHDCD theo nhom28 11 K UBHH Prevention in TUMOR LYSIS SYNDROME