CHUẨN TIẾT 43 LICH SỬ 7

Tiết 1-Lịch sử 6

Tiết 1-Lịch sử 6
... q khứ lịch sử GV định nghĩa lịch sử u cầu HS lặp lại HS: Đọc lại định nghĩa GV: Vậy có khác lịch sử người lịch sử xã hội lồi người? HS: Lịch sử người nói riêng hoạt động người lịch sử xã hội lồi ... lịch sử để làm ? - Lịch sử diễn q khứ - Lịch sử mơn khoa học - Học lịch sử để hiểu nguồn cội, để ghi nhớ kiện, biết q khứ dân tộc Dựa vào đâu để biết GV: Từ đâu mà em biết sống dựng lại lịch sử ... xem biến đổi dẫn đến khác xưa Lịch sử ? GV: Gọi HS đọc mục SGK? HS: Đọc mục SGK “ Học lịch sử cho đất nước” GV: Học lịch sử để nhằm mục đích gì? HS: Học lịch sử khơng để hiểu nguồn cội, để ghi...
 • 5
 • 166
 • 0

Tiết 3-Lịch sử 6

Tiết 3-Lịch sử 6
... -2- Giáo án Lòch sử - Năm học: 2008 - 2009 III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC: 1.Kiểm tra cũ: GV cã thĨ sư dơng mét nh÷ng ... THẦY VÀ TRỊ GHI BẢNG Phạm Thanh Tuấn – Trường THCS Lương Thế Vinh-Krông Ana-Đăk Lăk Giáo án Lòch sử - Năm học: 2008 - 2009 -3- Con người xuất ? GV: u cầu HS đọc đoạn 1- mục SGK tr - Người tối cổ ... tối cổ hồn tồn hai chân, hai chi trước biết cầm nắm, hộp sọ phát triển, thẻ tích sọ não lớn, biết sử dụng chế tạo cơng cụ GV: Cho HS quan sát mơ tả hình hình ( nơi ở, số lượng người, trang phục...
 • 5
 • 281
 • 0

Tiet 4 . Lich su 9

Tiet 4 . Lich su 9
.. . TIẾT 4: I Giai đoạn từ năm 1 94 5 đến năm 60 kỉ XX BAÍN ÂÄÖ THÃÚ GIÅÏI Ở Đông Nam Á : nước tiêu biểu giành độc lập : In-đô-nê-xi-a 17/8/1 94 5 Việt Nam 2 /9/ 1 94 5 Lào 12/10/1 94 5 2 /9/ 1 94 5 12/10/1 94 5 .. . 12/10/1 94 5 17/8/1 94 5 1. Nam Á Bắc Phi, Mỹ La Tinh - Ấn Độ:(1 94 6 - 195 0) - Ai Cập:( 195 2) - An- giê-ri: ( 19 54- 196 2) Diễn sôi nổi, 196 0 17 nước châu phi tuyên bố độc lập Bản - Ở Mĩ La Tinh: 1/1/ 195 9 cách .. . khủng hoảng , rối loạn 21/12/ 199 1 LBXV giải tán 25/12/ 199 1 Gooc-ba- chốp từ chức, chế độ XHCN Liên Xô sụp đỗ (74năm) CHƯƠNG II : CÁC NƯỚC Á, PHI,MĨ LA-TINH TỪ NĂM 1 94 5 ĐẾN NAY QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN...
 • 23
 • 196
 • 0

Tiết 35. Lịch sử địa phương L6

Tiết 35. Lịch sử địa phương L6
... S¬n ®éng - Cánh đồng Cửa Ngò (Bố Hạ), Tiết 35 Bắc Giang từ thời nguyên thuỷ An Châu (Sơn Động), Chũ (Lục Ngạn) tìm thấy hàng trăm công cụ đá đượ ghè đẽo thuộc sử I/ Bắc Giang buổi bình cminh lòchvăn ... (Hiệp Hoà) tìm thấy trống đồng thuộc văn hoá Đông Sơn Tiết 35 Bắc Giang từ thời nguyên thuỷ đến kỉ X I/ Bắc Giang buổi bình minh lòch sử II/ Bắc Giang thời kì dựng nước giữ nước * Trong khëi...
 • 7
 • 890
 • 4

Bài 15 tiết 2 Lịch Sử 8

Bài 15 tiết 2 Lịch Sử 8
... BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1 921 ) (tiếp theo) BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1 921 ) ... quân nhà lãnh đạo BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1 921 ) (tt) II/ Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ thành cách mạng ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng ... chủ nghĩa giới BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1 921 ) (tt) II/ Cuộc đấu tranh xây dựng bảo vệ thành cách mạng ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng...
 • 11
 • 3,221
 • 10

Tiết 30, Lịch sử địa phương -ĐăkLăk

Tiết 30, Lịch sử địa phương -ĐăkLăk
... nghĩa chất dứt -GV tóm lược lại giai đoạn phát triển phong trào Ý nghĩa lịch sử đấu tranh yêu cầu HS rút ý nghĩa lịch sử phong -Cuộc khởi nghĩa N’Trang Lowng lãnh đạo trào lãnh tụ phong trào ... phong trào: khu rừng già Bu Siết -GV dùng đồ lịch sử tỉnh ĐăkLăk đầu kỉ XX trình thuộc núi nam nung (Đăk Nông) bày diễn biến khởi nghĩa N’Trang Lơng (1909- Địa bàn hoạt động: Khắp Đăk Nông vùng 1935), ... nghĩa quân công tiêu diệt Lơ-công-tỏ huy đồn số 65, tiếp đánh bại đội quân tiếp viện -2- BÀI SOẠN LỊCH SỬ 11 CƠ BẢN Trương Minh Đức-Trường THPT Krông Ana-Năm học 2008-2009 Ngày 20 tháng năm 1935,...
 • 3
 • 2,500
 • 12

GDCD lớp 6-Bài 9 tiết 11-Lịch sự tế nhị

GDCD lớp 6-Bài 9 tiết 11-Lịch sự tế nhị
... n, xin li Núi trng khụng Núi to quỏ 10 Quỏt mng ngi khỏc Khụng lch s, t X X X X X X X X X X X Bi9 LCH S, T NH II,NOI DUNG BAI HOC: HOT NG 2:Nhúm Chia lp lm nhúm Nhúm 1: Nh An rt nghốo My hụm lin...
 • 10
 • 9,882
 • 35

Dạy học theo chuẩn KTKN môn Lịch Sử- Địa Lý TH

Dạy học theo chuẩn KTKN môn Lịch Sử- Địa Lý TH
... học Quản lý, đạo Dạy học Mức độ cần đạt Chủ đề, HK Đánh giá Th c chuẩn KTKN dạy học Quản lý, đạo Dạy học Bài tập cần làm Bài học Đánh giá Th c chuẩn KTKN dạy học Xác định yêu cầu bản, tối thiểu ... cầu bản, tối thiểu kiến th c, kĩ môn học Chuẩn kiến th c, kĩ cụ th hoá chủ đề môn học theo lớp, lĩnh vực học tập cho lớp cấp học Chuẩn kiến th c, kĩ sở để biên soạn SGK, quản lí dạy học, đánh giá ... tập Môn Lịch sử Địa lí tiểu học bốn môn học đánh giá điểm số Đánh giá môn Lịch sử Địa th c theo hai hình th c: đánh giá th ờng xuyên đánh giá định kì Vận dụng chuẩn kiểm tra, đánh giá kết học...
 • 36
 • 830
 • 12

Chuan KTKN mon Lịch Sử- Địa lí TH

Chuan KTKN mon Lịch Sử- Địa lí TH
... trình môn Lịch sử Địalí 1.4.1 Mục tiêu: - Cung cấp cho học sinh số kiến th c bản, thiết th c về: + Các kiện, tượng, nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ th ng theo dòng th i gian lịch sử ... 3 Kiểm tra, đánh giá kết học tập Môn Lịch sử Địa tiểu học bốn môn học đánh giá điểm số Đánh giá môn Lịch sử Địa th c theo hai hình th c: đánh giá th ờng xuyên đánh giá định kì Vận dụng ... kiến th c, kĩ môn Lịch sử Địa để xây dựng kế hoạch học - Th nhất, soạn (nội dung dạy học) cần tập trung khắc sâu yêu cầu chuẩn kiến th c, kĩ năng: Có th nói yêu cầu quan trọng việc th c...
 • 36
 • 242
 • 0

Chuan KTKN mon Lich su

Chuan KTKN mon Lich su
... đâu chảy đâu) Thực chuẩn KTKN dạy học Quản lý, đạo Dạy học Chuẩn SGK Đánh giá Thực chuẩn KTKN dạy học Quản lý, đạo Dạy học Mức độ cần đạt Chủ đề, HK Đánh giá Thực chuẩn KTKN dạy học Quản lý, đạo ... Bài học Đánh giá Thực chuẩn KTKN dạy học Xác định yêu cầu bản, tối thiểu tất HS đạt sau học xong học Quá trình tích luỹ qua yêu cầu cần đạt học bào đảm cho HS đạt chuẩn KTKN môn Toán theo chủ đề, ... SGK Thực chuẩn KTKN dạy học Bài tập cần làm lựa chọn theo tiêu chí: - Là tập bản, cần thiết, tối thiểu để HS thực hành nắm KT, rèn KN đạt yêu cầu cần đạt - Góp phần thực chuẩn KTKN chủ đề môn...
 • 36
 • 168
 • 1

Chuẩn KT- KN Lịch sử 5

Chuẩn KT- KN Lịch sử 5
... bé g¬ng mÉu ®ỵc tỉ chøc vµo th¸ng 51 952 ®Ĩ ®Èy m¹nh phong trµo thi ®ua yªu níc HƯ thèng nh÷ng sù kiƯn tiªu biĨu tõ 1 858 ®Õn tríc chiÕn dÞch §iƯn Biªn Phđ 1 954 - Têng tht s¬ lỵc ®ỵc chiÕn dÞch ... lƠ kÕt thóc - N¾m ®ỵc nh÷ng mèc thêi gian, nh÷ng sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu tõ n¨m 1 858 ®Õn n¨m 19 45: + N¨m 1 958 : Thùc d©n Ph¸p b¾t ®Çu x©m lỵc níc ta + Nưa ci thÕ kØ XIX: Phong trµo chèng Ph¸p ... c¶nh ®êi cđa nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi: Th¸ng 12 n¨m 1 955 ®Çu tiªn cđa níc víi sù gióp ®ì cđa Liªn X« nhµ m¸y ®ỵc khëi c«ng x©y dùng vµ th¸ng ta n¨m 1 958 th× hoµn thµnh - BiÕt sù ®ãng gãp cđa nhµ m¸y...
 • 9
 • 222
 • 2

Xem thêm