Ôn Tập Xử Lý Ảnh - HAUI

Đề cương ôn tập xử nước thải pptx

Đề cương ôn tập xử lý nước thải pptx
... chế trình xử nớc thải phơng pháp sinh hoá điều kiện yếm khí ? yếu tố ảnh hởng đến hiệu suất trình xử ? Các thống số để thiết kế công nghệ ? 19 Cơ sở sinh hoá phơng pháp xử nớc thải UASB ... hởng đến trình xử ? Các thông số công nghệ chủ yếu để tính toán công trình ? 20 Cơ chế trình làm chất bẩn hồ sinh học tuỳ tiện ? Phân tích yếu tố ảnh hởng đến hiệu suất xử hồ ? Đánh giá ... 21 Cơ sở phơng pháp xử nớc thải hồ sinh học tuỳ tiện ? Phân tích u nhợc điểm phơng pháp triển vọng áp dụng phơng pháp điều kiện Việt nam ? 22 Cơ sở phơng pháp làm nớc thải hồ sinh học tùy...
 • 2
 • 385
 • 2

Bài tập xử ảnh số

Bài tập xử lý ảnh số
... tiên ta phân tích ảnh gốc thành ảnh xám xem ảnh histogram để biết phân bố cường độ điểm ảnh sau ta cắt ngưỡng lấy vùng màu cần chuyển đổi tạo thành ảnh bit.Và cuối ta ghép ảnh vào lại với màu ... Câu 2: Giải thích :Đầu tiên ta biến đổi ảnh gốc thành ảnh xám hàm rbg2gray(), sau ta lấy giá trị 255 giá trị cao mức sáng điểm ảnh trừ cho ảnh ray đảo điểm ảnh Kết : Code: a=imread(hinh 2.jpg'); ... theo bước cách biến cặp ảnh sau đây: Bài 1: Giải thích : Đầu tiên ta biến đổi ảnh gốc thành ảnh xám sử dụng hàm rbg2gray(), sau cân Histogram sử dụng hàm histeq() lên ảnh xám Kết Quả : Code:...
 • 13
 • 135
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-XỬ ẢNH SỐ

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-XỬ LÝ ẢNH SỐ
... phần sau, giả thiết thực phân đoạn ảnh biểu diễn pixel nền, biểu diễn pixel đối tượng of 39 Morphology gì? Xử ảnh Morphological (or morphology) mô tả dãy kỹ thuật xử ảnh liên quan đến hình ... Các thao tác Về bản, xử morphological giống lọc không gian Phần tử cấu trúc dịch qua pixel ảnh ban đầu tạo pixel ảnh sau xử Giá trị pixel tạo phụ thuộc vào thao tác thực Có hai thao tác morphological ... trúc Fit: Tất pixel nằm phần tử cấu trúc che phủ tất pixel A ảnh C Hit: Pixel phần tử cấu trúc cho phủ pixel ảnh Tất theo tác xử morphological dựa ý tưởng of 39 Phần tử cấu trúc Phần tử cấu...
 • 48
 • 245
 • 0

Bài tập ôn tập xử tín hiệu số thầy Trịnh Văn Loan ĐHBKHN

Bài tập ôn tập xử lý tín hiệu số thầy Trịnh Văn Loan ĐHBKHN
... nhân tín hiệu phụ thuộc tín hiệu vào ( ) = ( ) + ( + 4) Hệ không nhân tín hiệu có phụ thuộc tín hiệu vào tương lai (n+4) e) ( ) = ( ) Với n < 0, ta có < , tín hiệu có phụ thuộc vào tín hiệu vào ... Hệ TTBB có tính chất sau: Nếu tín hiệu vào ( ) = = − √5 1− ( ) Nếu tín hiệu vào ( )= Gọi y2(n) tín hiệu tín hiệu vào x2(n) − ( )= − √5 ( ) ( )− ( − ) tín hiệu ( ) , xác định tín hiệu Gọi H(z) ... tắc ( )= 3.4 Giả thiết tín hiệu x(n) tổng tín hiệu x1(n) x2(n) x1(n) tín hiệu cosin có tần số góc 0,1rad/s, x2(n) tín hiệu cosin có tần số góc 0,4rad/s Người ta dùng lọc thông cao FIR có độ dài...
 • 18
 • 349
 • 9

25 câu hỏi ôn tập: Xử chất thải rắn

25 câu hỏi ôn tập: Xử lý chất thải rắn
... chuẩn bị chất thải trình xử sơ pp xử hóa hay xử nhiệt -PP hóa lý: tách CT nguy hại từ pha sang pha khác, để tách pha nhằm giảm thể tích dòng thải chứa chất thải nguy hại Xử hóa PP ... người, động vật cỏ Câu 14 : Chất thải nguy hại? chất thải không nguy hại? Nêu nguồn phát sinh chất thải nguy hại? Đặc tính chất thải nguy hại? Chất thải nguy hại: bao gồm loại hoá chất, dễ gây phản ... gom vận chuyển, xử tiêu huỷ; - Chất thải nguy hại: bao gồm loại hoá chất, dễ gây phản ứng, độc hại, chất thải sinh học dễ thối rữa, chất dễ cháy, nổ chất thải phóng xạ, chất thải nhiễm khuẩn,...
 • 19
 • 1,433
 • 2

Báo cáo thực tập: XỬ ẢNH TRONG MATLAB

Báo cáo thực tập: XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB
... lợi hại giúp cho việc thực giải thuật xử ảnh nhanh chóng dễ hiểu Chính vậy,em lựa chọn đề tài thực tập: ”XỬ LÝ ẢNH TRONG MATLAB ” Đề tài vào tìm hiểu tổng quan xử ảnh MATLAB để hiểu rõ thêm ... tiến hành xử điểm có khoảng cách không nhỏ so với biên ảnh Kết ảnh sau lọc có kích thước nhỏ so với ảnh gốc toàn điểm ảnh xử Trong trường hợp cần ảnh sau xử có kích thước với ảnh gốc, ... ma trận Matlab cung cấp toolboxes chuyên dụng để giải vấn đề cụ thể xử ảnh, xử số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên xử ảnh Có thể nói Matlab...
 • 62
 • 252
 • 0

Bài tập xử ảnh

Bài tập xử lý ảnh
... Saveas(A,”giangcoi.jpg’); Ảnh lưu với tên khác hình sau: 4 • Yêu cầu 2: Tìm số bytes cần thiết để lưu ảnh 4000×3000 pixels nếu: a) Ảnh nhị phân b) Ảnh xám c) Ảnh màu  Lời giải: a) Ảnh nhị phân : k=1 ... định tên file ảnh ví dụ sau: >> imshow('giang.jpg'); - Để xem ảnh, ta sử dụng hàm imview thay cho imshow Ví dụ: >> imview(‘giang.jpg’); Màn hình hiển thị ảnh sau: Hiển thị thông tin ảnh: Hàm imfinfo(‘filename’) ... Muốn hiển thị ảnh phóng to, thu nhỏ ta dùng lệnh: imresize Ví dụ: Tăng kích thước ảnh lên lần: >> A=imread(‘giang.jpg’); >> B=imresize(A,2); >> imshow(A); >> Figure, imshow(B); Ảnh phóng to:...
 • 5
 • 194
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XỬ NƯỚC THẢI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
... làm gạch bêtông cốt thép  Phạm vi áp dụng: Được sử dụng cho trạm xử có công suất > 30000m3/ng trường hợp xử nước có dùng phèn áp dụng bất   kỳ công suất cho trạm xử không dùng phèn ... xúc: Thường xử dụng dây truyền xử nước mặt có dùngchất phản ứng với nguồn nước có hàm lượng cặn 150mg/l có độ màu đến 150 TCU với công suất khử sắt nước ngầm cho trạm xử có công suất đến ... 378 391 Bể lọc lớp Quy trình rửa lọc 350 Nước 351 Nước 352 Nước 360 Gió Nước 361 Gió Nước 362 Gió Nước 363 364 380 Gió 381 Gió 382 Nước 383 Nước 392 Nước 344 339 Cường độ rửa(l/sm2) 345 353 354...
 • 21
 • 255
 • 0

Ôn Tập Môn Xử Ảnh.

Ôn Tập Môn Xử Lý Ảnh.
... dùng toán tử Roberts (cửa sổ 2x2) Làm biên ảnh dùng toán tử Prewitt (vuông góc nhau) Làm biên ảnh dùng toán tử Sobel (vuông góc nhau) BÀI 5: Cho ảnh số biểu diễn dạng 1 1  I = 11  1 1...
 • 7
 • 1,873
 • 78

PHÂN TÍCH XỬ ẢNH BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DẠNG ĐƯỜNG CẤM Ô TÔ

PHÂN TÍCH XỬ LÝ ẢNH BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH NHẬN DẠNG ĐƯỜNG CẤM Ô TÔ
... Yêu cầu toán Xác định đường cấm ô thông qua việc nhận dạng biển báo cấm ô ? Tìm đối tượng màu đỏ a Lấy thông tin lớp màu b Chuyển ảnh nhị phân function kq = tach_doi_tuong_do(a) ... ban dau l = r; tam = imcrop(anh_mau,[y0-l x0-l 2*l 2*l]); kq = tam; Kiểm tra có phải biển báo cấm • Tính tỉ lệ pixel màu trắng so với tổng số pixel khoảng bán kính 3R/4 • So sánh với ngưỡng ... kq = b; • • • • Loại bỏ đối tượng có kích thước nhỏ Tách đối tượng có dạng hình tròn Tìm biên đối tượng Kiểm tra biên có dạng hình tròn -> tách lưu vào ma trận có kích thước Vị trí biên -> gán...
 • 4
 • 649
 • 0

Bài tập lớn xử ảnh

Bài tập lớn xử lý ảnh
... phép lọc ảnh Phép lọc ảnh sử dụng nhiều xử ảnh , dùng giảm nhiễu , làm nét ảnh , phát cạnh , biên ảnh …Các phép lọc ảnh chủ yếu sử dụng để ngăn chặn tần số cao hình ảnh , làm mịn ảnh hay tần ... số để xử ảnh Chính nhóm em chọn đề tài : " Tìm hiểu phép lọc số , khảo sát lập trình thử nghiệm ứng dụng phép lọc miền tần số với xử ảnh màu " Đây đề tài hay, đặc biệt tạo nên nhiều ảnh ... lọc ảnh sử dụng cách xử cục bộ, tức điểm ảnh đầu chịu ảnh hưởng số điểm ảnh lân cận theo kĩ thuật mặt nạ Người ta sử dụng phép nhân chập rời rạc để thực lọc 2.1 Định nghĩa mô hình Một hình ảnh...
 • 16
 • 2,473
 • 8

Ôn tập Vật 12 chương VIII: Lượng tử ánh sáng

Ôn tập Vật lý 12 chương VIII: Lượng tử ánh sáng
... xạ tử ngoại nguyên tử H A Dãy Ly man B Dãy Banme C Dãy Braket D Dãy Pasen 16 Các xạ dãy Banme thuộc vùng vùng sau? A Vùng hồng ngoại B Một phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy,một phần nằm vùng tử ... nhìn thấy,một phần nằm vùng tử ngoại C Vùng tử ngoại D Vùng ánh sáng nhìn thấy 17 Phát biểu sau ĐúNG nói quang phổ nguyên tử H A.Quang phổ nguyên tử H quang phổ liên tục B Các vạch màu quang ... di chuyển e từ quỹ đạo N quỹ đạo M 19 Nguyên tử H bị kích thích chiếu xạ e nguyên tử chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Sau ngừng chiếu xạ nguyên tử H phát xạ thứ cấp, phổ gồm: A Hai vạch dãy...
 • 4
 • 744
 • 18

on tap vat ly va tieng anh 7

on tap vat ly va tieng anh 7
... 9/25/2013 20:13 4-19 97 Th n h Đạt Trơng Thành Đạt 2- 9/25/2013 20:13 Đề cơng ôn tập tiếng anh A.Review structures: Tenses Thì đơn: + S + V(s/es) + O S + V(chia) + O - S +dont / doesnt + V(inf) ... 14.1vật dao động phát âm có tần số 50Hz vật khác dao động phát âm có tần số 70 Hz Vật dao động nhanh hơn?Vật phát âm thấp hơn?Vì 15 ... nớc , bể có nắp miệng nhỏ ,bể không nắp đậy Nói vào bể em nghe thấy tiến vang ,nhng nói vào bể không nghe thấy tiếng vang Vì ? 13.Hãy giải...
 • 4
 • 121
 • 1

Bài tập tham khảo xử ảnh số

Bài tập tham khảo xử lý ảnh số
... Sơ đồ khối cho bài toán Tạo 1 cơ sở dữ liệu gồm n ảnh,  mỗi ảnh được đặt tên theo thứ tự là các só nguyên từ 1 đến n để tiện cho việc quản tập ảnh này (n tùy vào số lượng ảnh) Ảnh được đưa vào tập cơ sở dữ liệu sẽ được dùng để huấn luyện, từ đây sử dụng các phương ... Thực hiện lọc trung vị cho ảnh xám gray, gán kết quả vào biến gray_filtered ● Hiển thị độ sai khác tại mỗi điểm ảnh giữa ảnh xám của ảnh rgb_filtered và gray_filtered Bài làm: fnto   a9fl) ucind=bi(ie ... Đọc một ảnh màu vào biến origin và chuyển sang ảnh xám (gán vào biến gray) ● Tách riêng từng kênh màu (R, G, B) của ảnh origin ● Thực hiện lọc trung vị cho từng kênh màu R, G, B ● Tạo ảnh màu RGB có tên rgb_filtered từ kết quả lọc 3 kênh màu ở trên...
 • 11
 • 3,470
 • 110

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn kiến trúc máy tính hauiđề thi phương pháp tính hauiquy chế đào tạo tín chỉ hauikiểm tra tiến độ học tập hauicông ty cung ứng nhân lực hauihội sử dụng phần mềm cad cam cae cnc hauiđăng ký học phần hauibài tập lớn môn mạng máy tính hauibài tập lớn mạng máy tính hauingoại ngữ tin học hauiđồ án chi tiết máy haui thiết kế hộp giảm tốc 1 cấp bánh trụ răng nghiêngde thi trac nghiem kinh te vi mo cua hauiså âäư tênh tênh dáưm theo så âäư ân häưigiạ trë phãú liãûu thu häưithỉí nghiãûm häưi quyPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học