Mô hình thủy văn lưu vực nhỏ

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 0 pptx

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 0 pptx
... Chơng 10: Một số hình lu vực sông điển hình 667 10. 1 Cấu trúc hình 669 10. 2 Các đặc điểm hình lu vực sông 671 10. 3 hình lu vực sông Stanford 674 10. 4 hình ... 10. 4 hình lu vực sông USDA HL-74 6 80 10. 4 hình lu vực sông SCS TR- 20 685 10. 5 hình SSARR 6 90 10. 6 So sánh hình 696 10. 7 Các hình tham số phân ... 3.3 hình lợng ma 149 3.4 Lợng ma - phần hình thủy văn 161 3.5 Tuyết hình hoá lu vực nhỏ 171 3.6 hình tuyết tan 176 3.7 Lợng tuyết tan hình thủy văn...
 • 17
 • 193
 • 2

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 1 docx

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 1 docx
... dụng thuật ngữ 23 hình toán hay đơn giản hình Trong tài liệu tập trung toàn ý vào hình toán Những hình toán chia nhỏ thành hình lý thuyết hình thực nghiệm Một hình lý thuyết ... tốt cho lu vực kể thành phố Hình 1. 1 Vòng tuần hoàn thuỷ văn (theo Horton, 19 31) Mục đích chơng thảo luận vai trò hình thủy văn lu vực nhỏ Những dạng hình đợc sử dụng để tả số 18 hạng quan ... phần, (c) hình lu vực hợp nhất, (d) hình lu vực toàn cầu Bốn mức độ đợc tả sơ đồ hình 1. 4 hình trình riêng biệt tả toán học trình vật lý có vòng tuần hoàn thủy văn Ví dụ, hình bốc...
 • 23
 • 126
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 2 doc

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 2 doc
... đặc biệt trang187189, 20 2, 23 1 -2 33; 22 4, 25 5 -2 56; 26 9 -2 73 phơng pháp thờng đợc sử dụng để xác định trình việc ớc lợng tham số hình 2. 5 .2 Các trình tự hồi quy Một hình khác đợc sử dụng rộng ... thống kê Bayơ 2. 2 Vai trò hình ngẫu nhiên hình hoá lu vực Thuật ngữ hình hoá lu vực có ý nghĩa khái quát đợc sử dụng để theo kết phân tích trình xảy lu vực tự nhiên Các hình đợc phát ... để ớc lợng tham số đợc tả (tr 190, 1 92, 24 5, 25 7, 49 5-5 16), ớc lợng tham số hình đơn giản nh trình AR (2) , MA (2) hay ARMA (1,1) tính đợc từ bảng sơ đồ (tr 20 1, 51 8-5 20 ) Matalas(1977) Finzi...
 • 96
 • 160
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 3 potx

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 3 potx
... cùng, vài hình lợng ma theo thời gian để đa vào hình hộp sáng Các hình dự báo chuỗi kết thủy văn từ lợng ma Các số liệu lấy hình ngẫu nhiên Rất nhiều hình thủy văn hình ... Mosscow, ID 3. 1 Lời nói đầu Nguồn liệu đầu vào hầu hết hình thủy văn giáng thủy Ma tuyết dạng giáng thủy - mối quan tâm chủ yếu hình thuỷ văn lu vực sông nhỏ Cũng lẽ hình giáng thủy đánh ... số hình thủy văn đợc sử dụng rộng rãi hay số hình đợc sử dụng nhng có khả phát triển tơng lai mà không cố gắng để miêu tả tất hình thủy văn hình có chứa giáng thủy 3. 2 Lợng ma 3. 2.1...
 • 70
 • 151
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 4 pdf

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 4 pdf
... gian t'p đòi hỏi để thấm Fp=0,54cm (thông qua phơng trình 4. 26) 0. 54 22 .4( 0. 249 ) 0. 54 ln(1 + ) 0. 044 0. 044 0. 249 x 22 .4 t ' p = 0.56h t'p = Sau từ phơng trình 4. 32 t = t p t'p +F / K s MS ... 0. 044 0. 249 x 22 .4 F (ln + ) 0. 044 0. 249 x 22 .4 245 Sau với F = 0,75cm thì: t = 0.51 + 0.75 / 0. 044 127 ln(1 + 0.75 ) 5.58 t = 1.53h Tốc độ thấm thời điểm đợc tính thông qua phơng trình (4. 31b) ... 0.67 0 .41 0 .41 0.50 0.33 2.00 0.11 0.002 0.10 1.6 0.98 0.29 0.29 0.29 0.33 3.70 0.11 0.002 0.10 1.77 1 .44 0.21 0.21 0.0 0.33 - - 0.10 1.77 1 .44 0.21 0.10 0.0 0.33 4. 00 - - 0.10 1.80 1 .47 0.21...
 • 76
 • 93
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 5 doc

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 5 doc
... chung cho hình lu vực hoàn chỉnh 283 5. 1 Tiếp cận hình lu vực sông Một phân loại đầy đủ hình lu vực sông đợc trình bày chơng 1, mục đích chơng xem xét phần nhỏ toàn hệ thống hình nói ... phơng pháp hình hoá thành phần số thành phần thủy văn hình lu vực, điều quan trọng phải thấy đợc hình hoá đợc dựa chất vật lý thành phần Nh đề cập phần đầu chơng này, công việc hình hoá, ... chảy cho hình lu vực đơn giản Q (Q Q ) = x x (5. 23) y y + y y y1 = 2t t (5. 24) Và trung bình dòng chảy bên qe = (q4 + q2)/2 (5. 25) Thay phơng trình 5( 25) 5. 24 vào phơng trình (5. 7), xếp...
 • 88
 • 114
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 6 doc

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 6 doc
... 1017 1002 9 76 9 36 883 819 745 66 6 588 517 459 418 Hớng độ dốc 10% E-W 1002 992 973 945 905 845 793 7 26 658 594 541 502 Theo chiều ngang bề mặt S 985 979 968 950 922 884 8 36 781 723 66 6 61 8 583 Jun ... Jul 27 957 969 977 972 May 13 Aug 10 898 922 940 924 Apr 19 Aug 25 823 859 890 861 Apr Sep 7 36 785 829 7 86 Mar 21 Sep 23 64 0 702 758 702 Mar Oct 544 61 6 68 2 61 6 Feb 20 Oct 22 453 532 60 6 532 Feb ... 20 45.7 - 61 .0 13 10 10 8 7 10 10 7 5 5 5 5 5 5 5 5 15.2 - 30.5 61 .0 - 76. 2 76. 2 - 91.4 91.4 - 1 06. 7 1 06. 7 - 121.9 121.9 - 137.2 137.2 - 152.4 Phần lớn trồng có đặc tính di truyền rễ cung cấp...
 • 74
 • 169
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 7 pdf

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 7 pdf
... 1 971 ; Bibby Sunada, 1 971 ; Freeze, 1 971 b; Stephenson Freeze, 1 974 ; Weeks cộng sự, 1 974 ; Jorgensen, 1 975 ; Getzen, 1 977 ) 7. 3 Lý thuyết dòng chảy dới mặt đất nỗ lực xây dựng hình lu vực gần ... gần nh tất trừ hình Đầu ban đầu nớc dới mặt đất, đợc xây dựng thành hình 16 hình, cha đến nửa tổng hình Dòng ngầm đầu khác - đợc xem xét cách đặc biệt 13 hình số hình giải thích ... dựng hình vật lý khả thi liên kết hình dựa sở vật lý với hình dựa cách tiếp cận khác Smith Woolhiser (1 971 ), 4 67 Freeze (1 972 a, 1 972 b), Weeks cộng (1 974 ) Rovey với Richardson (1 975 ) đa...
 • 35
 • 122
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương pdf

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương pdf
... phơng trình (8.11) 8.5 Các hình Các hình có nhiều thuận lợi phơng trình thực nghiệm: (1) Nói chung hình dựa vào tính chất vật lý nhiều ngoại suy xác (2) Các hình tả trình xác hơn, ví ... dựng hình xói mòn Mayer Wischmeier (1969) công thức khái niệm Ellison tác giả khác gần hình Họ Neger (1967), ngời đa thêm thành phần xói mòn vào hình lu vực Standford, minh họa tiềm hình ... riêng biệt nhiều xét gộp lúc (3) Các hình xác trận ma đơn 512 (4) Các hình xem xét vùng phức tạp (5) Các hình xét trực tiếp tới trình lắng đọng (6) Các hình xét đến trình xói mòn lắng...
 • 142
 • 100
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 9 pot

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 9 pot
... 197 5) sử dụng số liệu tính toán từ hình bùn cát (Onstad Foster, 197 5; Onstad nnk, 197 6) hình phòng thí nghiệm thủy văn USDA thủy văn lu vực (USDAHL) (Holtan Lopez, 197 1) hình thủy văn ... hiệu lực hình đợc xác định quy với số liệu từ lu vực khu vực trung tâm hai lu vực nông nghiệp nhỏ (Dougian Crauford 197 7) hình vận chuyển thủy văn Wiscosin (Datterson etal - 197 4) phiên ... đặc biệt chơng giải quy kiểm tra hình, đợc điểm lại 9. 2.1 Mục tiêu hình Mục tiêu hình vận chuyển chất hoá học hình tả tốc độ vận chuyển hóa chất từ lu vực dới điều kiện đặc biệt...
 • 43
 • 83
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 10 pptx

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 10 pptx
... thể đạt tới Các hình lu vực sông chia thành hình chung hình đặc biệt (mô hình dành cho mục đích đặc biệt) hình chung hình chấp nhận đợc kiểu cỡ lu vực sông khác hình có thông ... cửa sông hình USDA HL-74 xếp phân loại hình hoàn chỉnh xem xét toàn vòng tuần hoàn thủy văn lu vực sông Cũng phân loại cho hình hình liên tục hình tái tạo trình thủy văn xảy trận ... dụ hình lợng chảy vào đô thị Thờng hình nh có để ứng dụng cho kích cỡ lu vực sông khác nhau, miễn đặc điểm lu vực sông giống Các hình lu vực sông hình đợc hiểu hình phân bố hình...
 • 44
 • 211
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 11 ppt

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 11 ppt
... xác hình để định Quyết định ngời xây dựng hình ngời sử dụng nên xem xét lựa chọn hình, sửa đổi phù hợp việc kiểm tra chia thành mặt a) hình chiến lợc b) hình khái niệm c) hình ... ngời làm hình muốn thay đổi Do chơng đợc thu hẹp hình máy tính số 11. 3 Các bớc so sánh hình số trị ứng dụng hình máy vi tính để đạt đợc yêu cầu đa ra, đòi hỏi kiểm kê ớc lợng hình ... dựng hình lắng đọng, thấm, dòng chảy, bốc hơi, dòng chảy dới mặt đất Chơng 10 tả nhiều cách khác để liên kết hình trình thành phần thành hình thủy văn chung, chơng 13 liệt kê tất hình...
 • 61
 • 219
 • 2

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 12 ppt

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 12 ppt
... trữ mặt đờng xốp đợc hình hóa ảnh hởng biện pháp kiểm soát này, hình, đợc minh hoạ hình 12. 7 trận ma giả định Có lẽ hình thuỷ văn đô thị sử dụng rộng rãi hình quản lý nớc ma (SWMM) ... dụng hình: - dễ sử dụng cho ngời dùng thực địa - yêu cầu kỹ - dễ sử dụng kết - kiểu biểu diễn kết - giả thiết hình Khả số liệu: - khả sử dụng số liệu sẵn có hay số liệu số liệu - khả ... chọn hình thuỷ văn Tác giả: Thomas J Jackson, Nhà Thủy văn học, USDA, ARS, Hydrology Laboratory, Beltsville, MD 12. 1 giới thiệu Chơng nhằm tổng kết ứng dụng hình thuỷ văn lu vực sông nhỏ...
 • 54
 • 131
 • 1

hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 13 ppsx

Mô hình toán thủy văn lưu vực nhỏ - Chương 13 ppsx
... với hình vận chuyển khí quyển, hình hoá học đất, hình sinh thái, hình cho tình hấp thụ xoay vòng vật chất thực vật lu vực Nền tảng hình động lực nớc tơng tác đất - thực vật - khí ... thống lòng dẫn hình cho phép sử dụng thông số phân phối đầu vào giáng thủy riêng lẻ hình gần tơng tự với hình lu vực MIT hình đợc sử dụng cho loại hình sử dụng đất miền hình đợc viết ... hình Sự biến đổi theo không thời gian đợc hình hóa cách chia lu vực thành nhiều phần nhỏ, có đến chế độ thủy văn đợc sử dụng để hình hóa thay đổi theo không gian đặc tính vật lý hình...
 • 47
 • 108
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng mô hình thủy văn mike nammô hình thủy vănmô hình thủy văn mike nammô hình thủy văn thủy lựcmô hình thủy văn tankmô hình thuỷ văn đà nẵngthủy văn lưu vực sông đồng naimô hình quản lý lưu vực sông ở việt namứng dụng mô hình thủy văn mike nam dự báo dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện krông hnăngbài 6 thủy văn lưu vựcnhận thức chung về thủy văn lưu vựcp1 các đặc trưng địa lý thuỷ văn lưu vực sông ding tỉnh bình thuậnxây dựng mô hình quản lý lưu vực sôngtổng quan về các mô hình thủy văn thủy lực tính toán ngập lụtmô hình quản lý lưu vực sông murray darling australiađề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịphụ gia tự nhiên Carotenoidbài thuyết trình phụ gia carotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiepso sanh tin nguong ton giao me tinMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed Projectmệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuExercises PHRASAL VERBS LOOK vs PUTChuyen de ham so bac nhat haytopload grammar 1 3qCác biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn dị sản văn hóa thế thành nhà hồ cho học sinh lớp 10a1 trường THPT quan sơn qua tiết học lịch sử địa phươngHướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn lịch sử theo định hướng “ 5 bước, 1 vấn đề”, đáp ứng yêu cầu mới của kỳ thi THPT quốc giaMột số biện pháp nhằm khắc sâu nhân vật lịch sử tiêu biểu trong phần lịch sử việt nam 11 THPTMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ôn thi và làm bài thi cho học sinh THPT quốc gia môn lịch sửNâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp liên môn mục 1 quốc gia văn lang âu lạc (bài 14 lịch sử lớp 10) ở trường THPTBài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự