BCKQ cong tac mat tran 9t dau nam 2016

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012

87 /BC-MTTQ: BÁO CÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2012
... ảnh hưởng tới hoàn thành nhiệm vụ kinh tế- xã hội chung tỉnh năm 2012 II KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Công tác đạo, phối hợp MTTQ tổ chức thành viên việc thực nhiệm vụ ... hợp công tác năm 2012, là: MTTQ tổ chức thành viên với UBND tỉnh tổ chức tổng kết chương trình phối hợp năm 2011, ký kết chương trình công tác phối hợp năm 2012 Một số kết bật, hiệu công tác ... thực công khai quy hoạch, đầu tư hạ tầng, huy động nguồn vận động đóng góp nhân dân đảm bảo theo quy định pháp luật Trên số kết công tác tham gia xây dựng quyền năm 2012 Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng...
 • 8
 • 8,437
 • 32

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC năm 2016 môn THI VIẾT NGÀNH CÔNG tác mặt TRẬN tổ QUỐC

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC năm 2016 môn THI VIẾT NGÀNH CÔNG tác mặt TRẬN tổ QUỐC
... ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 02 ... (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 04 ... (33 điểm) ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH: CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi viết Đề thi số: 05...
 • 31
 • 300
 • 0

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI TRẮC NGHIỆM NGÀNH CÔNG tác mặt TRẬN tổ quốc việt nam năm 2016

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC môn THI TRẮC NGHIỆM NGÀNH CÔNG tác mặt TRẬN tổ quốc việt nam năm 2016
... trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh D Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 201 6 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm ... bảo vệ Tổ quốc ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 201 6 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm ... lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 23: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là? A Tổ chức trị B Tổ chức nhà nước C Tổ chức...
 • 140
 • 294
 • 0

Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ

Thực trạng của công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ
... trọng: -8/1945 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đời va vai trò mặt trận tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 -9/1945-12/1946 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đoàn kết,động viên, nhân dân tỉnh tham gia củng ... Thuỷ (Sn:1968) Sơ đồ:Tổ chức MTTQ Tỉnh Phú Thọ SV:Phạm Chiến Thắng Lớp: Quản lý công 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39 Công tác mặt trận 3.1 Lý luận công tác mặt trận -Đại đoàn kết dân tộc đoàn ... luật SV:Phạm Chiến Thắng Lớp: Quản lý công 46 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 42 Chương II: Thực trạng công tác mặt trận tỉnh Phú Thọ 1 .Thực trạng 1.1 Tình hình tư tưởng tầng lớp nhân dân Tình hình...
 • 72
 • 453
 • 2

Tổng quan về công tác mặt trận

Tổng quan về công tác mặt trận
... tố quan trọng bảo đảm vững mạnh chế độ b/ Mối quan hệ Mặt trận với quyền: Quan hệ Mặt trận với quyền quan hệ hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp thực nhiệm vụ chung Quyền hạn Mặt trận ... quan có thẩm quyền đề nghị giải theo luật định 1.3.4 Công tác xây dựng củng cố Mặt trận Công tác xây dựng củng cố Mặt trận MTTQ cấp trú trọng quan tâm , ý đến việc đổi phương thức hoạt động Mặt ... công tác Mặt trận, để Mặt trận chọn cử theo điều lệ Đảng lãnh đạo phối hợp thống hành động thành viên, phối hợp Mặt trận với quyền Đảng tôn trọng tính độc lập tổ chức hoạt động sáng tạo Mặt trận; ...
 • 71
 • 297
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ
... 1.3.4 Công tác xây dựng củng cố Mặt trận Công tác xây dựng củng cố Mặt trận MTTQ cấp trú trọng quan tâm , ý đến việc đổi phương thức hoạt động Mặt trận, hướng mạnh sở,KDC mạng lưới ban công tác Mặt ... đồ:Tổ chức MTTQ Tỉnh Phú Thọ SV:Phạm Chiến Thắng Lớp: Quản lý công 46 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công tác mặt trận 3.1 Lý luận công tác mặt trận -Đại ... trọng: -8/1945 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đời va vai trò mặt trận tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 -9/1945-12/1946 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đoàn kết,động viên, nhân dân tỉnh tham gia củng...
 • 72
 • 673
 • 0

CÔNG TÁC MẶT TRẬN

CÔNG TÁC MẶT TRẬN
... 1.3.4 Công tác xây dựng củng cố Mặt trận Công tác xây dựng củng cố Mặt trận MTTQ cấp trú trọng quan tâm , ý đến việc đổi phương thức hoạt động Mặt trận, hướng mạnh sở,KDC mạng lưới ban công tác Mặt ... công tác Mặt trận, để Mặt trận chọn cử theo điều lệ Đảng lãnh đạo phối hợp thống hành động thành viên, phối hợp Mặt trận với quyền Đảng tôn trọng tính độc lập tổ chức hoạt động sáng tạo Mặt trận; ... thư công khai cho đảng phái đề nghị gác ý kiến bất đồng để "bước tới thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương" thời kỳ từ phong trào Mặt trận dần hình thành Mặt trận với tính chất tổ chức f MẶT TRẬN...
 • 71
 • 118
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh phú thọ

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh phú thọ
... trọng: -8/1945 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đời va vai trò mặt trận tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 -9/1945-12/1946 Mặt trận Việt minh tỉnh Phú Thọ đoàn kết,động viên, nhân dân tỉnh tham gia củng ... (Sn:1950) Sơ đồ:Tổ chức MTTQ Tỉnh Phú Thọ Ban Văn phòng Trưởng ban Nguyễn Thị Thuỷ (Sn:1968) Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 39 Công tác mặt trận 3.1 Lý luận công tác mặt trận -Đại đoàn kết dân ... sách pháp luật, tổ chức hoạt động phổ biến kiến thức cộng đồng, kiến thức công tác quần chúng , công tác mặt trận điểm Phú Mỹ Vụ Quang thuộc tỉnh Phú Thọ bước đầu nhân dân hoan nghênh cách làm MTTQ...
 • 71
 • 546
 • 2

luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ potx

luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác mặt trận của MTTQ tỉnh Phú Thọ potx
... dẫn đến hạn chế 60 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác mặt trận MTTQ tỉnh Phú Thọ 62 Phương hướng, mực tiêu số nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2015 62 1.1 Phương ... 63 2.Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác MTTQ tỉnh Phú Thọ: 63 2.1 Đổi nội dung hoạt động MTTQ đoàn thể nhân dân: 63 2.1.1 Công tác tuyên truyền, giáo ... địng đời sống,phát triển kinh tế - xã hội hoàn cảnh quốc tế mới(1991-1996) 37 2.5 Sơ đồ cấu tổ chức MTTQ tỉnh Phú Thọ 39 Công tác mặt trận 43 3.1 Lý luận công tác mặt trận ...
 • 74
 • 751
 • 2

Quan điểm của Hồ Chí Minh về việc công tác mặt trận dân tộc thống nhất potx

Quan điểm của Hồ Chí Minh về việc công tác mặt trận dân tộc thống nhất potx
... công tác mặt trận, hạ thấp vai trò quần chúng, coi thường nhân tố dân tộc cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: công tác mặt trận công tác quan trọng toàn công tác cách mạng Để hình thành mặt trận, ... lượng thống dân tộc để giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đặt liên minh công nông khuôn khổ tảng Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Hồ Chí Minh giải cách sáng tạo mối quan hệ hài hoà dân tộc ... tịch Hồ Chí Minh Mặt trận Dân tộc Thống Xuất phát từ quan điểm đoàn kết lâu dài với người yêu nước tiến bộ, Người cho Mặt trận Dân tộc Thống đóng vai trò quan trọng cách mạng dân tộc dân chủ,...
 • 19
 • 335
 • 2

Công tác mặt trận, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở

Công tác mặt trận, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở
... ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: • - Tổ chức việc chuẩn bò, triệu tập chủ trì họp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc sở; • - Thực Nghò hàng năm, tháng Mặt trận Tỉ quốc cấp c¬ së chủ trương công tác Mặt trận Tổ ... hành động chung tổ chức thành viên thỏa thuận tích cực tham gia cơng tác Mặt trận khu dân cư Quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức thành viên - Quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức ... hành động tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tn thủ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời giữ tính độc lập tổ chức Theo Hiến pháp năm 1992: II Vai trß, tỉ chøc vµ nhiƯm vơ Mặt trận...
 • 9
 • 1,897
 • 11

MÔN NGHIỆP vụ CÔNG tác mặt TRẬN và đoàn THỂ 2

MÔN NGHIỆP vụ CÔNG tác mặt TRẬN và đoàn THỂ 2
... rộng, số hộ dân đông người ban công tác Mặt trận hình thành tổ công tác Mặt trận, tổ nhân dân tự quản, tổ ngành nghề, cộng tác viên Ban công tác Mặt trận Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị ... động tập thể (kể kỹnăng tổ chức trò chơi,…) 2. 4 Ngiệp vụ công tác tổ chức Đoàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chínhquyền, Mặt trận Tổ quốc Công tác tổ chức Đoàn bao gồm nhiều nội dung, đòi hỏi phải ... đổi Công tác tổchức Đoàn trước hết tập trung vào việc nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượngchi đoàn, đoàn sở Tiếp đó, tập trung vào nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán đoàn đápứng yêu cầu, nhiệm vụ...
 • 27
 • 225
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác mặt TRẬN tổ QUỐC

ĐỀ CƯƠNG ôn THI lớp TRUNG cấp CHÍNH TRỊ môn NGHIỆP vụ CÔNG tác mặt TRẬN tổ QUỐC
... (Sửa đổi); vo văn kiện công tác nhân Đảng Tổ chức phối hợp tuyên truyền phòng chống ma túy, tội phạm, mại dâm, HIV, an toàn giao thông, luật nghĩa vụ quân sự, giáo dục hệ trẻ thi u niên Xó (phng) ... hin tt công tác tuyên tuyền, vận động hội viên nhân dân thực chủ trơng, sách Đảng, pháp luật Nhà nớc; phong trào, vận động nhiệm vụ địa phơng, quan, đơn vị 13 Thờng xuyên bám sát nhiệm vụ trị điạ ... gi vng an ninh chớnh tr địa phơng Hi thực tốt công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình hoạt động, kết thực nhiệm vụ trị Hội, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra, giám sát nắm tình...
 • 16
 • 1,042
 • 14

Kế hoach thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016

Kế hoach thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
... cáo hành vi tham nhũng III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể xã vào tình hình thực tế quan, đơn vị mà xây dựng kế hoạch củ thể thực công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 cho ... trình, kế hoạch cụ thể năm 2016 để triển khai thực đạt mục tiêu theo kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2016 UBND huyện thực công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 Đề án tuyên truyền, ... truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng Công ước Liên hợp quốc phòng, chông tham nhũng cán bộ, công chức, viên chức nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt...
 • 4
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác mặt trận tổ quốcthực trạng công tác mặt trậncông tác mặt trận tổ quốc là gìbáo cáo sơ kết công tác mặt trận tổ quốcbáo cáo tổng kết công tác mặt trận tổ quốccông tác mặt trận tổ quốc ở cơ sởsơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu nămtập huấn nghiệp vụ công tác mặt trậnbáo cáo công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2013báo cáo công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2012ky nang cong tac mat trậnnghiệp vụ công tác mặt trậnbáo cáo công tác đoàn 9 tháng đầu năm 2013công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyềnbáo cáo công tác đoàn 9 tháng đầu năm 2011Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học