Hình thái giải phẫu thực vật - Sự sinh sản TV

Hình thái-giải phẩu thực vật pptx

Hình thái-giải phẩu thực vật pptx
... cứu khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong lịch sử phát triển thực vật học, hình thái giải phẫu thực vật phát triển ... nhiệm vụ hình thái giải phẫu thực vật Hình thái giải phẫu học thực vật khoa học chuyên nghiên cứu hình thái, cấu tạo tổ chức hệ thống sống Đối tượng hình thái giải phẫu thực vật nghiên cứu hình thái, ... 1 .Hình dạng kích thước tế bào Hình dạng kích thước tế bào thực vật nhân thực đa dạng Trừ thể có diệp lục nhân thực đơn bào (Protista), số lớn thực vật bật thấp đại đa số trường hợp thể thực vật...
 • 89
 • 798
 • 8

Hình thái giải phẩu thực vật potx

Hình thái giải phẩu thực vật potx
... vậy, nhờ có thực vật, vi khuẩn, nấm mà chu trình vật chất tự nhiên đảm bảo ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT Hình thái giải phẩu học thực vật khoa học nghiên cứu hình dạng ... thực vật giúp thúc đẩy khoa học thực nghiệm thực vật ngày phát triển, từ nhiều môn khoa học đời: Sinh lý học thực vật, Sinh hóa học thực vật, … QUAN HỆ GIỮA MÔN HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT ... thể thực vật giới tự nhiên, để tác động lên thể nhằm phục vụ cho nhu cầu lợi ích người LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT Câu hỏi: Tại môn Sinh lý học thực vật Giải phẩu thực vật...
 • 23
 • 352
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 10 ppsx

Hình thái giải phẫu thực vật phần 10 ppsx
... Đại học Sư phạm Huế Esau K, 1980 Giải phẫu thực vật (Tài liệu dịch) NXB- KHKT, Hà Nội Nguyễn Khoa Lân 2001 Giải phẫu Hình thái Thích nghi thực vật NXB- Giáo Dục Thái Duy Ninh 1996 Tế bào học NXB- ... Hoàng Thị Sản, P N Hồng, N T Chỉnh 1980 Hình thái giải phẫu thực vật NXB- Giáo Dục, Hà Nội 10 Takktajan AL, 1971 Những nguyên lý tiến hoá hình thái thực vật Hạt kín (Tài liệu dịch) NXB- KHKT, ... 1978 Hình thái học thực vật (Tập I II) NXB - KT, Hà Nội Võ Văn Chi, Dương Đức Tiến 1978 Phân loại thực vật, Tập I II, NXB- ĐH &THCN, Hà Nội Nguyễn Như Đối, Nguyễn Khoa Lân 1995 Hình thái giải phẫu...
 • 14
 • 438
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 9 pdf

Hình thái giải phẫu thực vật phần 9 pdf
... truyền phấn thực vật có hoa Nếu thực vật Tiền hạt Hạt trần chủ yếu thụ phấn qua trung gian gió, thực vật Hạt kín, ngược lại, thụ phấn chủ yếu nhờ động vật nhờ côn trùng Khoảng 80% thực vật Hạt kín ... Sự phát sinh phôi thực vật Một mầm Nguồn gốc phôi mầm Một mầm vấn đề phôi sinh học tiến hoá thực vật Hạt kín Ngày nay, khẳng định thực vật Một mầm, xuất trình tiến hoá từ thực vật Hai mầm phôi ... thực vật có túi noãn tiêu biểu biểu thị Quyết thực vật, thực vật Tuế, Bạch quả, Thông Ở nhóm thực vật Dây gắm, có Ma hoàng (Ephedrales) có túi noãn thực sự] Sự không phân hoá chức yếu tố nguyên...
 • 18
 • 289
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 7 pps

Hình thái giải phẫu thực vật phần 7 pps
... hn hp, trc phn bờn di vỏch nm cao hn (Monotropal / h Pyrolaceae) 6= ớnh noón bờn; 7, 8, ớnh noón gia ( t n 7: cỏc lỏt ct ngang bu; 8, cỏc lỏt ct dc, lỏt ct tng ng vi lỏt ct cỏc noón c biu th ... nú xut hin trờn c s ca cỏch th phn nh sõu b 4.1 Hoa 4.1.1 Hoa n c A Thnh phn v cu to ca hoa (H. 17) cỏc thnh phn hoa Cỏc c tớnh hỡnh thỏi, s lng v cỏc mi quan h ca cỏc thnh phn cu to hoa l khỏc ... noón mang cỏc noón ớnh vo mt hay nhiu khoang kớn ca bu Do s kin ny m chỳng c mang tờn Thc Hỡnh 17 Cu to ca hoa cõy vt Ht kớn (t ting Hy lp aggeion cú Mao lng (h Renonculaceae) ngha tt c cỏc cỏi...
 • 18
 • 348
 • 1

Hình thái giải phẫu thực vật phần 6 pptx

Hình thái giải phẫu thực vật phần 6 pptx
... nhị thực vật Hạt kín, nón đực tương đồng với hoa đực xếp xoắn + Bào tử bé thực vật Hạt trần Sự hình thành cấu tạo dị bào tử thực vật Hạt trần có quy luật với hình thành dị bào tử Quyết thực vật ... Hạt trần 131 Ngày vào hình thái giải phẫu quan sinh dưỡng sinh sản đặc biệt phát triển phôi, nhiều nhà phân loại phân chia ngành Thực vật có hạt thành hai ngành: ngành thực vật Tiền hạt gồm lớp ... dễ dàng hình thành nòi mới, loài Thực vật sinh vật sản xuất, có lối sống định cư, cần phải trì hình thức sinh sản vô sinh bào tử, nhằm tăng nhanh số lượng cá thể lên, đồng thời phải trì hình thức...
 • 18
 • 319
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 5 pdf

Hình thái giải phẫu thực vật phần 5 pdf
... sau, mt s cõy, chỳng cú th cht i to thnh nhng khong trng ln nh thõn tre, mớa, lỳa v.v 84 Hỡnh 15: Mụ mm d tr khớ cung lỏ Sỳng Hỡnh 16: Mụ mm d tr tinh bt r Mung bin Mụ mm tht lỏ Cú loi: Mụ ... mt a dng v chuyờn húa cao éú l nhng t bo cú tớnh bn vng bo m chc nng c hc, gi vng c th thc vt 85 Mụ c s cp cú ngun gc t mụ phõn sinh c bn Chỳng gm cú mụ dy v mụ cng, mụ cng gm cú cỏc si v t bo ... chuyờn húa lm chc nng bi tit Quỏ trỡnh tỏch cỏc sn phm c loi t s trao i cht l s bi tit (Kisser,1 958 ) T bo thc vt sinh nhiu cht dng nh khụng cú ớch s trao i cht v ớt nhiu tỏch ri th nguyờn sinh...
 • 18
 • 312
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 4 pptx

Hình thái giải phẫu thực vật phần 4 pptx
... theo hai mặt phẳng hình thành tản thực vật Từ tản lớp tế bào đến tản nhiều lớp - Ở thực vật có chồi xuất cạn có phân chia theo mặt phẳng tạo thành thực vật chồi cành Từ thực vật bắt đầu có mô ... tiến hóa thực vật phân hóa tế bào thể phân công chức chúng, cho phép tế bào hoạt động hiệu hơn, làm tăng tính phụ thuộc phần vào phần thể Sự tổn thương phần làm chết thể Ở thực vật chuyên hóa ... trung chức sinh sản tế bào vào số phần thể gắn với trình tiến hóa hoàn thiện chung thực vật Ở nhiều loài thực vật sinh trưởng kết hoạt động phân sinh, ngược lại động vật phân sinh tế bào dừng lại...
 • 18
 • 242
 • 1

Hình thái giải phẫu thực vật phần 3 pot

Hình thái giải phẫu thực vật phần 3 pot
... để bảo vệ chúng Ở sinh vật tiền nhân, nhiễm sắc thể phân tử ADN khiết, dạng vòng, nằm tế bào chất, chưa bao bọc màng kép nhân Ở sinh vật nhân thực, Hình 23 Nhân tế bào 33 nhiễm sắc thể khu trú ... thành phần nguyên sinh, nằm màng sinh chất, nên không coi thành phần tế bào chất Các thành phần nguyên sinh chất nguyên sinh (trừ sản phẩm tiết, tinh thể vô cơ) thành phần tế bào thực vật chúng ... lúc tế bào chất tế bào thực vật, hình thành hai cực phân bào, xem cực phân bào đám vật chất vô định hình tương tự trung thể trung tử Từ cực này, vi quản thoi phân bào hình thành - Cuối kì đầu...
 • 18
 • 300
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 2 pot

Hình thái giải phẫu thực vật phần 2 pot
... khác để hình thành tế bào nhân thực Đó khác biệt tế bào sinh vật nhân sơ tế bào sinh vật nhân thực 18 2. 3.1 Tính chất lý học thành phần hóa học tế bào chất + Thể suốt thành phần hình thái cấu ... protein nexin (hình 13) vi quản ba MAP dynei n nexin e cầu nối Hình 14 Sơ đồ liên kết vi quản trung tử 20 Thể có tế bào động vật, thực vật đơn bào bao gồm trung tử, khối vật chất vô định hình bao quanh ... góp phần thúc đẩy nhanh phản ứng khác tế bào, số nhiệt phế thải dạng entropie 2. 4 .2 Lạp thể Trong tế bào phần lớn thực vật có lạp thể - thể nhỏ mà diễn tổng hợp tích luỹ chất hữu Ở thực vật 30...
 • 18
 • 262
 • 0

Hình thái giải phẫu thực vật phần 1 pdf

Hình thái giải phẫu thực vật phần 1 pdf
... cứu khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong lịch sử phát triển thực vật học, hình thái giải phẫu thực vật phát triển ... Hình thái giải phẫu học thực vật khoa học chuyên nghiên cứu hình thái, cấu tạo tổ chức hệ thống sống Đối tượng hình thái giải phẫu thực vật nghiên cứu hình thái, cấu trúc hệ ... cứu hình thành tế bào mô, quan thể cá thể phát sinh - Một lĩnh vực nghiên cứu môn hình thái giải phẫu học so sánh hình thái giải phẫu học tiến hoá nhằm nghiên cứu dấu hiệu hình thái giải phẫu...
 • 18
 • 317
 • 2

Thực tập hình thái giải phẫu thực vật

Thực tập hình thái giải phẫu thực vật
... vậy, nhờ có thực vật, vi khuẩn, nấm mà chu trình vật chất tự nhiên đảm bảo ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT Hình thái giải phẩu học thực vật khoa học nghiên cứu hình dạng ... NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT Câu hỏi: Tại môn Sinh lý học thực vật Giải phẩu thực vật phát triển lâu sau Phân loại học thực vật ? Từ có loài người, người dựa vào giới thực vật chung ... thực vật giúp thúc đẩy khoa học thực nghiệm thực vật ngày phát triển, từ nhiều môn khoa học đời: Sinh lý học thực vật, Sinh hóa học thực vật, … QUAN HỆ GIỮA MÔN HÌNH THÁI GIẢI PHẨU HỌC THỰC VẬT...
 • 305
 • 348
 • 0

Bài giảng Hình thái giải phẫu thực vật GV. Đỗ Văn Tuân

Bài giảng Hình thái giải phẫu thực vật GV. Đỗ Văn Tuân
... Chỉnh: Hình thái giải phẫu học thực vật XNB GD Hà Nội - 1982 MỞ ĐẦU Giới thiệu chung thực vật Môi trường sống thực vật? Sự đa dạng thực vật ? MỞ ĐẦU Giới thiệu chung thực vật - Thực vật sống nơi ... nghệ sinh học thực vật, thực vật học, sinh lí học thực vật, bảo vệ thực vật, Dược học…) Phương pháp nghiên cứu môn Hình thái giải phẫu thực vật - Quan sát thiên nhiên Giải phẫu phòng thi nghiệm ... bào thực vật Chương II: Mô thực vật Chương III: Cơ quan dinh dưỡng thực vật Chương IV: Sinh sản quan sinh sản HỌC LIỆU Để học tốt môn Hình thái giải phẫu thực vật em cần chuẩn bị: Nguyễn Bá – Hình...
 • 59
 • 367
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình thái giải phẫu thực vậtthực hành hình thái giải phẫu thực vậtbài giảng hình thái giải phẫu thực vậtgiáo trình hình thái giải phẫu thực vậthình thái giải phẩu thực vật c3 c4 camhình thái giải phẫu thực vật học ở cây dâu tằmlược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vậtphương pháp nghiên cứu hình thái giải phẩu thực vậtphần i hình thái giải phẫu thực vậthọc phần hình thái giải phẫu thực vật số đvht 04 lý thuyết 39 tiết thực hành 42 tiết số bài kiểm tra giữa kì 4 bài thi học phần 01 bài thời gian kiểm tra và thi báo trướcđối tượng nhiệm vụ của môn hình thái giải phẫu thực vậtphương pháp nghiên cứu môn hình thái giải phẫu thực vậthình thái giải phẩu học thực vậtgiáo trình hình thái giải phẫu học thực vậthình thái giải phẫu học thực vậtTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhKhảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Vận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국 어 2 권Bài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO