th phan tich thuc pham bai 3

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM BÀI XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA VÀ ĐỘ MẶN TRONG THỰC PHẨM
... 0, CsàgNtrongmu %mtrong1ml= 31, 25 13, 66.103 0, 01 0, 4268% Trong1 mlcú%m=0,4268% Vytrong100mlcú%m=42,68% c Nhn xột kt qu: Sovithctmtrongncmml450nhngthcttaemphõntớch ktquchl42,680.Vytrongquỏtrỡnhthớnghimmcsaisln. ... kộo theo nc trongthcphm. Bỏo Cỏo TN Phõn Tớch Thc Phm GVHD ThS V Hong Yn Khụngtantrongnc,dungmụivncstỏchthnhhailpriờngbitkhio trongngong. Nhhnnc,lpncdilpdungmụitrongngong. Xỏcnhmntrongncmm:DavokhnngphnngcaionAg+vi ... H Cr2O72 H 2O NutrongdungdchcúionCO32-.S2-thỡcngtothnhkttaviionAg+gõy sais. Cỏc cụng thc chuaquyvacidlactic: chua= V1.K f 1000 V (g/l) Trong : V1:ThtớchNaOH0,1Ntiờutntrongchun(ml). V:Thtớchmumangchun(ml)....
 • 52
 • 476
 • 6

Bài giảng: Phân tích thực phẩm

Bài giảng: Phân tích thực phẩm
... toàn đối tƣợng phân tích Xử lý mẫu Mẫu  dạng thích hợp cho việc thực trình phân tích: (hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở; làm giàu cấu tử phân tích) Đo mẫu Áp dụng pp phân tích  số liệu ... pháp - Điều kiện trang thiết bị phân tích - Thời gian, chi phí phân tích 1.3 Á GIAI ĐOẠN ỦA MỘT QUY TRÌNH PHÂN TÍ H Xác định vấn đề Thu mẫu đại diện - họn PP phân tích - PP xử lý mẫu - Kế hoạch ... PHÁP PHÂN TÍ H THỂ TÍ H 2.1 ĐẠI ƢƠNG VỀ PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍ H THỂ TÍCH 2.1.1 Nguyên tắc phƣơng pháp : Đo thể tích dung dịch chuẩn R cần dùng để phản ứng vừa đủ với thể tích xác dung dịch phân tích...
 • 186
 • 807
 • 2

Bài giảng phân tích thực phẩm

Bài giảng phân tích thực phẩm
... 1.2 Mục đích phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá loại thực phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất thành phần dinh dưỡng theo qui định Phân tích thực phẩm nhằm ... điển: phân tích trọng lượng chuẩn độ thể tích Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ 1.5 Lựa chọn phƣơng pháp phân tích Lựa chọn phương pháp phân tích dựa ... Chƣơng ĐẠI CƢƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM 1.1 Khái niệm phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm việc sử dụng phương pháp phân tích lý học, hóa học, hóa lý, vi sinh vật để...
 • 118
 • 653
 • 3

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM

BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
... số phân tích tránh khỏi, nhiên trình phân tích cần khống chế sai số mức thấp Giá trị thực mẫu đo đại lượng xác định, xác định sai số trình phân tích ước lượng giá trị thực nằm khoảng giá trị thực ... hành theo cách sau: o Thực song song mẫu trắng để loại đáp ứng gây chất không cần phân tích o Phân tích mẫu chuẩn để kiểm tra độ phương pháp o Phân tích mẫu phương pháp dự kiến thực song song với ... trị thực nghiệm Vì vậy, việc xử lý kết sau trình phân tích cần thiết, qua đánh giá kết phân tích xác đến mức Thông thường, cần tiến hành phân tích nhiều lần áp dụng toán thống kê để đánh giá...
 • 150
 • 447
 • 1

BÀI BÁO CÁO : THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM pptx

BÀI BÁO CÁO : THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM pptx
... GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang Vân-Vi-Tuyền-Tuyến Bộ Công Thương Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm CHƯƠNG 2: GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang ... Nghiệp Thực Phẩm TP HCM - Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm Cấu tạo gồm phần chính: Hệ chuẩn trực: để chuẩn trực chùm tia sáng vào Hệ thống tán sắc: phân li chùm sáng đa sắc thành đơn sắc Hệ buồng tối: ... có cấu tạo sau: GVHD: Nguyễn Thanh Nam SVTH: Trang-T.Trang-H.Trang Vân-Vi-Tuyền-Tuyến Bộ Công Thương Trường ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM - Thiết Bị Phân Tích Thực Phẩm Phần a: phần tối lửa...
 • 29
 • 330
 • 0

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng
... HĨA PHÂN TÍCH • 1/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH • 2/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH THỰC PHẨM • 3/ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH • 4/ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG • 5/ ĐÁNH GÍA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... chất cho thêm vào • Kiểm nghiệm phân tích thực phẩm phương pháp hóa học ngồi phân tích trạng thái cảm quan, vi sinh vật… THẾ NÀO LÀ PHÂN TÍCH HĨA THỰC PHẨM Thực phẩm thức ăn , nước uống chất dinh ... thực phẩm t, n, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - Độ xác – Precision Biểu thị qua kết phân tích 01 người thực số người khác thực phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp phân tích thiết bị phân tích...
 • 31
 • 264
 • 1

bài giảng Phân tích thực phẩm

bài giảng Phân tích thực phẩm
... 5 Phân tích thực phẩm gì? Tại phải phân tích thực phẩm? Các bước quy trình phân tích Thành phần thực phẩm Lựa chọn phương pháp phân tích Nội dung học phần Tài liệu tham khảo 30/04/2014 Phân tích ... tồn phân tích thực phẩm (01 tiết) • Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm (02 tiết) • Chủ đề 3: Đánh giá cảm quan thực phẩm (08 tiết) • Chủ đề 4: Phân tích số thành phần vơ thực ... Văn Hợp (2010), Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thủy sản, NXB KHKT TS Nguyễn Thuần Anh (2013), BG thực hành phân tích thực phẩm Hà Dun Tư (2010), Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, NXB KHKT...
 • 350
 • 403
 • 3

bài giảng phân tích thực phẩm

bài giảng phân tích thực phẩm
... an tồn phân tích thực phẩm Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm Chủ đề 3: Đánh giá cảm quan thực phẩm Chủ đề 4: Phân tích số thành phần vơ thực phẩm Chủ đề 5: Phân tích số ... mẫu? Phƣơng pháp xử lý mẫu thực phẩm chuẩn bị phân tích? Quy định lấy mẫu ngun liệu, sản phẩm thực phẩm Chủ đề 2: Kỹ thuật lấy mẫu, xử lý mẫu phân tích thực phẩm thực phẩm „ 2.1 Một số khái niệm ... thành phần hữu thực phẩm Chủ đề 6: Kiểm nghiệm số sản phẩm thực phẩm ngun liệu phụ dùng chế biến thực phẩm Mo dau „ • TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách, giáo trình Phân tích kiểm nghiệm thực phẩm thuỷ sản...
 • 551
 • 214
 • 3

bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng và trung cấp

bài giảng phân tích thực phẩm cho hệ cao đẳng và trung cấp
... điển: phân tích trọng lượng chuẩn độ thể tích Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ 1.5.Lựa chọn phương pháp phân tích Lựa chọn phương pháp phân tích dựa vào ... tiêu dùng 1.3 Phân loại phương pháp phân tích thực phẩm Phân tích định tính phương pháp cho phép nhận biết chất, cấu trúc, thành phần có mẫu phân tích thực phẩm nhờ vào thiết bị phân tích hay phản ... 1.2 Mục đích phân tích thực phẩm Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá loại thực phẩm có đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất thành phần dinh dưỡng theo qui định Phân tích thực phẩm nhằm...
 • 116
 • 484
 • 3

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2

bài báo cáo thực hành phân tích thực phẩm nhóm 2
... nh bng sau: Becher Dung dch N 20 ppm (ml) 0.1 0.3 0.6 0.9 1 .2 Nc ct ln 2. 9 2. 7 2. 4 2. 1 1.8 m pH = (ml) 2 2 2 Thuc th Nessler 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 12 18 24 N (g) Sau ú o quang bc súng ... tip): 2NH3 + H3BO3 = (NH4)2B4O7 + 5H2O (NH4)2B4O7 + 2HCl + 5H2O = 4H3BO3 + 2NH4Cl Hoc cú th s dng H2SO4 0.1N d, chun lng H2SO4 d bng dung dch NaOH 0.1N ( phng phỏp giỏn tip): 2NH3 + H2SO4 = ... m1 = 1,08g m2 = 1,08g mnc = 1,08g Th tớch dung dch Na2S2O3 tiờu tn: V1 = 4 ,2 ml V2 = 4,1 ml VB = 0,1 ml Ch s peroxide (mgH2O2/Kg) Vi mu th nht : (mgH2O2/Kg) Vi mu th hai : (mgH2O2/Kg) Vy ch s...
 • 37
 • 6,365
 • 10

bài giảng phân tích thực phẩm

bài giảng phân tích thực phẩm
... HỌC Phân tích thực phẩm phân tích thực phẩm? Tại phải phân tích thực phẩm? Các bước quy trình phân tích Thành phần thực phẩm Lựa chọn phương pháp phân tích Nội dung học phần Tài liệu tham khảo Thực ... Phân tích thành phần hóa học thực phẩm + Phân tích định tính: kết cho biết có mặt hay khơng tiêu hóa học cần phân tích mẫu + Phân tích định lượng: kết cho biết số lượng cụ thể chất cần phân tích ... Thực phẩm, lựa chọn vấn đề đặt Dinh dưỡng nhiều hay ít? Hấp dẫn hay hơng hấp dẫn? An tồn hay khơng an tồn? Mua hay khơng mua? Phân tích thực phẩm là: Phân tích tính chất vật lý, cảm quan thực phẩm: ...
 • 360
 • 915
 • 2

Bài giảng phân tích thực phẩm ppt

Bài giảng phân tích thực phẩm ppt
... hàng loạt công nghiệp thực phẩm CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TRO Tro thành phần thực phẩm sau nung cháy hết phần hữu Tro thực gồm loại muối khoáng có thực phẩm Trong trường hợp thực phẩm có lẫn chất bẩn ... nước phân tích AAS, ICP (khá sạch) H2SO4 Hợp kim Al, Mg, Fe, Cr Thép không gỉ Đun CaSO4 HNO3+ HCl Hợp kim bền Mẫu nước phân tích AAS, ICP Đun (chứa chất khó oxy hóa) HNO3+ H2SO4 Mẫu nước phân tích ... độ xác Tính thể tích dung dịch vừa pha cần dùng để pha thành dd chuẩn có nồng độ yêu cầu (thực giống mục ba )ở CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM 2.1 Ý nghĩa việc định lượng ẩm thực phẩm Độ ẩm (hàm lượng...
 • 87
 • 172
 • 2

Câu hỏi và bài tập phân tích thực phẩm

Câu hỏi và bài tập phân tích thực phẩm
... Sn2+ dung dịch Fe3+ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG SẮC KÝ Câu 1: Để đánh giá phân giãi hai cấu tử mẫu chạy sắc ký, người ta dựa đại lượng ? Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới thông số ? Câu 2: Nêu phương ... họa? Câu 5: Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy detector FID Câu 6: Hãy phân tích yếu tố ảnh hưởng đến độ nhạy detector ECD Câu 7: Phân tích tính ưu điểm buồng tiêm theo chế độ PTV Câu ... O + 2CH3COOK + H2O I2 + Na2S2O3 = NaI + Na2S4O6 b/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHẦN QUANG PHỔ VÀ PHỔ UV-VIS Phần Câu hỏi: Sự khác biệt xạ điện từ dựa vào đặt điểm nào? + I2 Hiện tương giao thoa ánh ứng...
 • 52
 • 854
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 2442 QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 2227 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 2805 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An GiangQuyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 56 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến TreQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 2948 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự toán kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 1366 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3690 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020Quyết định 58 2016 QĐ-UBND về quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An