chỉ thị sinh học môi trường

chất chỉ thị sinh học môi trường

chất chỉ thị sinh học môi trường
... yếu tố môi trường lên sinh vật tích tụ làm cho thị sinh học môi trường dẫn quan trọng cho việc thực phương pháp lý – hóa học 2.2 Vai trò thị sinh học xử lý ô nhiễm môi trường Xử lý môi trường ... sở thị sinh học môi trường 1.1.3.1 Cơ sở việc sử dụng sinh vật làm thị môi trường Thành phần loài quần xã sinh vật xác định yếu môi trường Tất thể sống chịu tác động yếu tố môi trường sống, môi ... 1.4 Dấu hiệu sinh học Dấu hiệu sinh học thể phản ứng sinh vật tác động chất ô nhiễm môi trường Có loại chính: • Dấu hiệu sinh lý- sinh hóa • Dấu hiệu sinh thái 1.4.1 Dấu hiệu sinh lý- sinh hóa Dấu...
 • 60
 • 5,075
 • 126

bài báo cáo chương 7 chỉ thị sinh học môi trường đất

bài báo cáo chương 7 chỉ thị sinh học môi trường đất
... 1.Oligochaeta 39 ,7 91,4 86,4 22,5 26,5 13,6 5 ,7 57, 7 66,6 16 ,7 2.Myriapoda 57, 5 2,3 10,1 6,2 11,9 28,6 3,2 7, 7 16 ,7 3.Sopoda 1,4 4 ,7 46,6 47, 8 45 ,7 57, 1 21,8 12,8 16 ,7 4.Araneida 1,4 1,4 8,9 1 ,7 2,9 8,1 ... Giun đất- nhóm thị sinh học môi trường đất II Thực vật thị thiếu thừa chất dinh dưỡng đất III Dấu hiệu ngộ độc dinh dưỡng thực vật IV Đánh giá khả sử dụng đất phèn qua thực vật thị I Giun đất ... giun đất vào vùng thiếu giun đất • Giun đất, xét thành phần loài biểu số lượng nhóm động vật không xương sống thị tốt cho chất lượng môi trường đất, cho độ phì nhiêu đất, cho nguồn gốc phát sinh...
 • 82
 • 4,039
 • 12

CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG docx

CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG docx
... GIÁM SÁT SINH HỌC ĐỐI VỚI KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC Những kim loại nặng thường gây ô nhiễm môi trường nước :Cu,Fe,Ni,Hg,Cr… Trong có Cu,Ni,Zn,Cr cần thiết sinh vật thủy sinh độc nồn độ ... ô nhiễm thị sinh học đuọc quan tâm nhiều Dựa vào sinh vật để phân tích hàm lượng kim loại thể nhũng sinh vật thủy sinh sông ,hồ biển thị sinh học tiềm năng:cá,động vật giáp sát,ốc,hến… Tác động ... • Công tác quy hoạch bảo vệ môi trường, khảo sát chất lượng nước dòng sông, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường chất thải rắn, lỏng độc hại; biện pháp làm cho môi trường thân thiện với người ...
 • 16
 • 542
 • 4

Chỉ thị sinh học môi trường pot

Chỉ thị sinh học môi trường pot
... niệm : 1) Chỉ thị sinh học: a) Chỉ thị sinh học: nghiên cứu loài sinh vật dùng để định mức chất lượng biến đổi môi trường b) Phân loại: Chỉ thị sinh học môi trường đất Chỉ thị sinh học môi trường ... III) Khái niệm thị sinh học sinh vật thị Một số loài sinh vật thị môi trường đất 1) Sinh vật thị đất phèn 2) Sinh thị đất mặn 3) Giun đất thị kim loại đất Ứng dụng sinh vật thị môi trường đất I) ... môi trường nước Chỉ thị sinh học môi trường không khí 2) Sinh vật thị: Sinh vật thị Là cá thể, quần thể hay quần xã có khả thích ứng nhạy cảm với môi trường định Các sinh vật thị loài, nhóm loài,...
 • 20
 • 1,444
 • 18

Tiểu Luận Chỉ Thị Sinh Học Môi Trường

Tiểu Luận Chỉ Thị Sinh Học Môi Trường
... định yếu tố môi trường Vd:thành phần sinh vật sống môi trường nước khác với môi trường nước mặn, … -Tất thể sống chịu tác động yếu tố môi trường sống, môi trường bị ảnh hưởng từ moi trường xung ... trạng môi trường hoạch định chiến lược bảo vệ môi trường Việc giám sát thị chất ô nhiễm môi trường đất giúp ta đánh giá chất lượng môi trường mực  Việc dùng sinh vật thị đánh giá môi trường nói ... đánh giá môi trường khác Đặc biệt thông qua việc khai thác khả tích tụ chất ô nhiễm sinh vật thị giá trị biểu thị tác động tổng hợp yếu tố môi trường lên sinh vật tích tụ làm cho thị sinh học MT...
 • 30
 • 764
 • 1

chỉ thị sinh học môi trường

chỉ thị sinh học môi trường
... sở thị sinh học môi trường 1.3.1 Cơ sở việc sử dụng thị sinh học môi trường Thành phần loài quần xã sinh vật xác định yếu môi trường Tất thể sống chịu tác động yếu tố môi trường sống, môi trường ... 1.2 Khái niệm môn học thị sinh học môi trường Đối tượng sinh vật sinh vật thị môi trường, loài ( loài thị) tập hợp loài ( nhóm loài thị) Các điều kiện sinh thái chủ yếu yếu tố vô sinh hàm lượng ... Tóm lại - Sinh vật thị liên quan mật thiết với môi trường - Các tập quán, đặc điểm sinh, lý, hóa sinh vật thị liên quan đến môi trường, đánh giá trạng môi trường, dự đoán thay đổi môi trường hoạch...
 • 43
 • 384
 • 0

Tiểu luận chỉ thị sinh học môi trường

Tiểu luận chỉ thị sinh học môi trường
... CỨU CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG 2.1 Các phương pháp giám sát sinh 2.2 Phương pháp sử dụng thị sinh học nghiên cứu ô nhiễm môi trường III CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG NƯỚC 3.1 Đặc điểm môi trường ... gây ô nhiễm 4.2 Sinh vật thị ô nhiễm môi trường không khí 4.3 Giám sát sinh học 4.4 Một số ví dụ thị môi trường không khí V- CHỈ THỊ SINH HOC MÔI TRƯỜNG ĐẤT 5.1 Đặc điểm môi trường đất vấn đề ... yếu tố môi trường lên sinh vật tích tụ làm thị sinh học môi trường dẫn quan trọng cho việc sử thực phương pháp lý, hóa học 4.2.2 Vai trò thị sinh học xử lý ô nhiễm môi trường - Xử lý môi trường...
 • 75
 • 1,974
 • 6

CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

CHỈ THỊ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
... KẾT LUẬN - Sinh vật thị liên quan mật thiết với môi trường - Các tập quán, đặc điểm sinh, lý, hóa sinh vật thị liên quan đến môi trường, đánh giá trạng môi trường, dự đoán thay đổi môi trường hoạch ... THỰC VẬT DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ GÂY NÊN Quan trắc ô nhiễm không khí sinh vật thị Những phương pháp sinh học để quan trắc ô nhiễm không khí xung quanh dựa nguyên lý sử dụng khu hệ sinh vật (biota) ... xuất HCl Ga, dầu, 800 không nở hoa liệu ô tô 2.Động vật người Ngược với thị sinh học, quan trắc sinh học sử dụng loài thực vật mẫn cảm mà sử dụng động vật Những loài thị sinh học điển hình với mẫu...
 • 15
 • 401
 • 0

tiểu luận chỉ thị sinh học môi trường: môi trường nước

tiểu luận chỉ thị sinh học môi trường: môi trường nước
... tố môi trường lên sinh vật tích tụ làm cho thị sinh học môi trường dẫn quan trọng cho việc thực phương pháp lý hoá học IV Tiêu chuẩn sử dụng sinh vật thị môi trường: Khi sử dụng sinh vật thị, ... (đặc điểm thứ sinh vật thị) Tính thị môi trường sinh vật thị thể bậc khác nhau: +Sinh vật thị- dấu hiệu sinh lí, sinh hóa, tập tính, tổ chức tế bào sinh vật thị +Quần thể sinh vật thị- cấu trúc ... chúng biểu thị điều kiện sinh thái môi trường sống nằm hay vượt giới hạn nhu cầu khả chống chịu sinh vật B-Nội dung: I Khái niệm 1.Khái niệm thị sinh học môi trường a Chỉ thị môi trường: ( Environmental...
 • 46
 • 415
 • 2

C1 đại cương về chỉ thị sinh học môi trường

C1 đại cương về chỉ thị sinh học môi trường
... hệ sinh học cảnh báo sớm xác định lan rộng ô nhiễm ví dụ điển hình sử dụng s loài cá để thị suy giảm chất lợng nớc 1.4 Dấu hiệu sinh học Dấu hiệu sinh học thể phản ứng (sinh học) sinh vật ... ví dụ điển hình nhóm thị môi trờng - - Một số loài chống chịu đợc xáo trộn môi trờng thị cho tuổi rừng Các sinh vt thị sử dụng đánh giá sinh thái (đặc biệt nhóm quần thể thị điều kiện khu vực ... điều kiện sinh thái môi trờng sống nằm hay vt giới hạn nhu cầu khả chống chịu đối tợng sinh vật Đối tợng sinh vật: sinh vật thị mụi trng, loài sinh vt tập hợp loài Các điều kiện sinh thái...
 • 71
 • 248
 • 0

C3 chỉ thị sinh học môi trường nước

C3 chỉ thị sinh học môi trường nước
... xuất, sinh yếu) - tiêu thụ phân huỷ, quần xã sinh vật nghèo cá thể nhng có giống trung gian loài, sinh khối nhỏ hoạt tính sinh học thấp II bẩn (hoại Tơng quan cân gia sinh vật sản xuất, tiêu sinh ... loài sinh vật cỡ lớn, phát triển mạnh vi khuẩn sinh vật lông tơ ăn vi khuẩn V Sinh vật sản xuất giảm mạnh, quần xã sinh vật giàu cá thể nhng nghèo loài, với sinh khối lớn hoạt tính sinh học cao, ... pháp đồ thị KNOPP, 1955 Sử dụng ký hiệu 0, , p để thể giá trị thị loài phát đợc hệ hoại sinh Trong 0, , p thể mức độ hoại sinh yếu ; , t ơng ứng cho hoại sinh , hoại sinh hoại sinh mạnh...
 • 58
 • 294
 • 0

C4 chỉ thị sinh học môi trường không khí

C4 chỉ thị sinh học môi trường không khí
... nh theo ph ng nm ngang nhng phõn b t theo ph ng thng ng v mt Hàm lợng trung bình không khí Chất khí % Thể tích % Trọng lợng N2 O2 Ar CO2 Ne He CH4 Kr N2O H2 O3 Xe 78,08 20,91 0,93 0,035 ... 0,43 1,46 0,4 0,02 0,35 0,18 Cấu trúc đặc trng khí khí phân tầng từ dới lên tầng đối lu, tầng bình lu, tầng trung quyển, nhiệt tầng ngoại Cấu trúc khí theo chiều thẳng đứng Cu trỳc ca khớ quyn ... (Triticum aestivum) 2.5 Biu hin cỏc chất gây ô nhiễm thứ sinh 2.5.1 Biu hin tỏc ng ca Amôniac: NH3 xâm nhập vào khí hậu cố sản xuất giao thông phát sinh từ việc xây dựng đờng ống dẫn trục đờng tổn...
 • 79
 • 563
 • 14

C5 chỉ thị sinh học môi trường đất

C5 chỉ thị sinh học môi trường đất
... so sánh số lợng loài sinh vt nhóm chức vùng định với vùng đối chứng Giun đất- nhóm động vật thị môi trờng đất 2.1 Vai trò giun đất môi trờng đất o Giun đất nhóm động vật đất tham gia tích cực ... tố thị để xác định nguồn gốc giai đoạn diễn sinh thái vùng Giun đất vật thị cho tính chất đất Giun đất có phần trăm số lợng sinh khối cao nhóm Mesofauna khác vùng đất cát ven biển, đất mặn đất ... rác thải sinh hoạt khoa học hiệu 2.2 Giun đất thị môi trờng đất xét thành phần loài số lợng, tốt cho độ phì nhiêu đất nhóm động vật không xơng sống thị o o o o o o o o o họ giun đất có vùng...
 • 17
 • 346
 • 1

C2 các phương pháp nghiên cứu chỉ thị sinh học môi trường

C2 các phương pháp nghiên cứu chỉ thị sinh học môi trường
... I CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT SINH HỌC Các phương pháp giám sát sinh học chia thành hai nhóm : -Nhóm phương pháp loài đơn lẻ - Nhóm phương pháp đa loài 1.1 Nhóm phương pháp loài đơn ... nhiễm Chỉ số sinh học TRENT Anh (1964) Chỉ số sinh học mở rộng Anh (1978) Chỉ số sinh học Pháp (1968) Điểm số CHANDLER's Anh (1970) Chỉ số sinh học chất lượng tổng thể (1982) Chỉ số sinh học Bỉ ... đá Có Nhóm Ô nhiễm hữu mạnh II PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC TRONG NGHIÊN CỨU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 2.1 Sử dụng số sinh học 2.1.1 Sử dụng CSSH giám sát môi trường  Shannon - Weiner sử dụng...
 • 32
 • 447
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chỉ thị sinh học môi trường nướctổng quan về chỉ thị sinh học môi trường nướcbài giảng chỉ thị sinh học môi trườngchỉ thị sinh học môi trường pdfchỉ thị sinh học môi trường lê văn khoachỉ thị sinh học môi trường không khíchỉ thị sinh học môi trường đấtgiun đất nhóm chỉ thị sinh học môi trường đấtchi thi sinh hoc moi truongbáo cáo chỉ thị sinh học môi trườngtiểu luận chỉ thị sinh học môi trườngtiểu luận chỉ thị sinh học môi trường không khítiểu luận chỉ thị sinh học môi trường nướcsách chỉ thị sinh học môi trườnggiáo trình chỉ thị sinh học môi trườngT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n I (1 300)520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Cv cua Dang uy 22082013Ke hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ng4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)52 (sau khi thong qua UBND tinh)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)