HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CỦA ISUOG: SIÊU ÂM QUÍ 1 THAI KỲ

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx

Tài liệu Hướng dẫn thực hành Lập trình C trên Windows - SỬ DỤNG KỸ THUẬT DEVICE CONTEXT ẢO docx
... thư c vùng device context đích pPSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái vùng ảnh chép device context nguồn nSrcWidth, nSrcHeight Kích thư c vùng device context nguồn dwRop Chế ... device context đích pSrcDC Con trỏ đến device context nguồn xSrc, yScr G c trái vùng ảnh chép device context nguồn dwRop Chế độ chép ảnh nWidth nWidth (x, y) (xSrc, ySrc) 3.1 nHeight nHeight DC ... return CView::OnEraseBkgnd(pDC); } Build th c chương trình để xem thử hiệu vi c sử dụng memdc 2.3.4 Hàm BitBlt Hàm BitBlt lớp CDC c t c dụng chép nội dung bitmap từ device context nguồn sang device...
 • 8
 • 333
 • 1

Ebook hướng dẫn thực hành photoshop CS5 tập 2 phần 1 ths nguyễn công minh, đức hào

Ebook hướng dẫn thực hành photoshop CS5  tập 2 phần 1  ths nguyễn công minh, đức hào
... Export G iúi th iu Adobe Photoshop khụng ch cú th x lý thụng tin raster (cỏc pixel), m cũn cú th lm vic vi thụng tin vector (cỏc ng path) Photoshop 42 Chng 11 : S dng panel Paths lu tr thụng tin raster ... uick M ask v E d it in S ta n d a rd M ode cho n bn t c vựng chn m bn mun Chng 11 : S dng panel Paths 41 S dng panel Paths T ro n g ch ng n y b n s hc n h n g im c h ớn h sa u õy: M Tỡm hin nh ... truyn thng ca Photoshop Nhp panel C hannels Nhp nỳt S ave S electio n As C hannel Photoshop to mt mt n kờnh mi da vo cỏc vựng c chn ca ti liu knVk OiHXUV % 15 HB pg n a í * O 28 Chdng 10 : To cỏc...
 • 167
 • 68
 • 0

Hướng dẫn thực hành viễn thám với ENVI phần 1

Hướng dẫn thực hành viễn thám với ENVI  phần 1
... tin i kốm: header v cỏc ENVI file formats ENVI Remote Sensing ENVI Remote Sensing C u trỳc Raster c a d li u vi n Lines or rows (i) 18 10 15 17 20 15 16 18 17 18 20 21 22 20 22 Brightness value ... (0 511 ) 511 ) Thụng tin c p xỏm header file Thay i c p xỏm So sỏnh nh n d ng chi ti t cỏc i t ng c p xỏm khỏc T o nh c t l p (Density Slicing) cỏc 10 -bit 10 10 -bit (0 (0 10 23) 10 23) ENVI ... 4,4 ,1 = 24 Cụng ty T v n GeoVi t (www.geoviet.vn) 6 /17 Ngừ 13 9, Nguy n Ng c V , H N i Khúa o t o DUS-B: Mụ-un 6: H ng d n th c hnh vi n v i ENVI ENVI Remote Sensing 15 -17 thỏng 1, 2008 ENVI...
 • 8
 • 258
 • 0

nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử và xây dựng mô hình đào tạo công nhân tại chỗ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước

nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử và xây dựng mô hình đào tạo công nhân tại chỗ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước
... Viện nghiên cứu Da – Giầy Như việc đề xuất nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ... Đề tài: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất giầy nước Mã số: 04.10/RDBS/HĐ-KHCN thực ... ngày18/05/2010: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất giầy nước Mã số đề tài: 04.10/RDBS/HĐ-KHCN...
 • 226
 • 362
 • 0

Một số điểm mới trong hướng dẫn thực hành giảm cholesterol máu của hiệp hội tim mạch trường môn tim mạch hoa kỳ (AHA ACC ) 2013

Một số điểm mới trong hướng dẫn thực hành giảm cholesterol máu của hiệp hội tim mạch trường môn tim mạch hoa kỳ (AHA ACC ) 2013
... đầy đủ hướng dẫn thực hành tình lâm sàng cụ thể (bảng 1) Bảng Khuyến cáo 2013 ACC/ AHA kiểm soát cholesterol máu Thay đổi lối sống tích cực người Bắt đầu tiếp tục sử dụng liệu pháp statin trường ... biến cố tim mạch thuốc nhóm statin nhóm đối tượng sau: Có biểu lâm sàng bệnh tim mạch xơ vữa (hội chứng vành cấp, nhồi máu tim, đau thắt ngực ổn định, bệnh mạch vành mạch máu khác tái tưới máu, ... chu kỳ 130 TẠP CHÍ tim mạch học việt nam - số 69.2015 Chuyên đề khoa học (Tiếp bảng 1) Theo dõi định kỳ việc thay đổi lối sống sử dụng thuốc Có thể cân nhắc dùng thêm thuốc hạ mỡ máu statin số...
 • 7
 • 97
 • 0

Hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm theo hướng dẫn thực hành nuôi tốt hơn (BMP) trên địa bàn tỉnh sóc trăng

Hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm theo hướng dẫn thực hành nuôi tốt hơn (BMP) trên địa bàn tỉnh sóc trăng
... ng 46 n tích nuôi tôm sú chi m kho n tích nuôi tôm th chi m 33,77% di u mô hình nuôi tôm th chân tr ng ch nuôi c theo hình th c thâm canh mô hình nuôi tôm sú có nhi u hình th c nuôi bao g m thâm ... tr 2013 n tích nuôi tôm sú c a t kho ng 5,08% t ng di n tích nuôi tôm sú c nuôi tôm th chân tr ng c m c chi m 23,55% t ng di n tích c Theo k t qu th ng kê b ng 2.3 t ng di n tích tôm mà t nh thu ... tích nuôi tôm c a c i ti n, tôm r ng, tôm canh Mô hình qu ng canh c i ti n có m t 400- lúa, bán thâm canh thâm t th p (4-6 con/m2, m di n tích l n nh t mô hình (trên c nuôi ch y u hình nuôi tôm...
 • 76
 • 89
 • 0

Hướng dẫn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của một số quốc gia và đề xuất xây dựng khung hướng dẫn cho viêt nam

Hướng dẫn thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc của một số quốc gia và đề xuất xây dựng khung hướng dẫn cho viêt nam
... loạt hướng dẫn thực hành tốt trổng trọt, thu hái thu c WHO số quốc gia ban hành Các hướng dẫn bao gổm: EMEA/ HMPWP/31/99 Rev.3 Châu Âu (2002) [5], [8]; Nghị định số 32 v Thực hành tốt nuôi trồng ... hướng dẫn, tiêu chuẩn vể thực hành tốt trồng trọt, thu hái thu c hoàn toàn độc lập với đời hướng dẫn, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt Những hướng dân chung cho khu vực, áp dụng quốc gia riêng ... khảo gốc xây dựng khung Hướng dẫn GACP ỞViệt Nam Sau đây, văn hướng dẫn thực hành tốt phân tích vể cấu trúc nội dung bao gổm vàn hướng dẫn Châu Âu (2); Nghị định Trung Quốc (3); Hướng dẫn GACP-WHO...
 • 4
 • 488
 • 8

HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp với NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH (áp dụng cho HS khối 12)”

HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp với NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH (áp dụng cho HS khối 12)”
... dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học V liờn kt ó c to t trc nh sau: Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 14 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin ... ú GV hng dn li cho c lp Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 16 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Vi i tng hc sinh Yu: thc hin ... nh nõng cao cht lng b mụn, c bit vi Tin hc 12 Ng-ời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 23 SKKN - H-ớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học KIN...
 • 24
 • 176
 • 0

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH

skkn HƯỚNG dẫn THỰC HÀNH môn TIN học PHÙ hợp NĂNG lực của mỗi học SINH NHẰM NÂNG CAO kết QUẢ học tập môn TIN học của học SINH
... hot ng hc ca hc sinh trờn lp Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 12 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Chia nhúm hc sinh a dng, cỏc ... Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 14 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học Vi i tng hc sinh Yu: Bit to mu hi theo mu Vi i tng hc sinh ... khụng nh nõng cao cht lng b mụn, c bit vi Tin hc 12 Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nhung Trang 22 SKKN - Hớng dẫn thực hành môn Tin học phù hợp lực học sinh nhằm nâng cao kết học tập môn Tin học KIN NGH...
 • 23
 • 193
 • 0

Bài tập hướng dẫn thực hành ngôn ngữ C++

Bài tập hướng dẫn thực hành ngôn ngữ C++
... Nhận xét kết chương trình sau: 3/13 Thực hành Tuần 02 Thay đổi chương trình để thực yêu cầu đề 4/13 Thực hành Tuần 02 Bài tập thực hành tự làm: Sinh viên tự thực hành sau gửi kết qua email cho giáo ... Câu 01: Câu 02: Câu 03: Câu 04: 5/13 Thực hành Tuần 02 Câu 05: Câu 07: Câu 08: Câu 09: 6/13 Thực hành Tuần 02 Câu 10: Câu 11: Câu 13: Câu 14: Câu 15: 7/13 Thực hành Tuần 02 Câu 16: Phần 2: Exercise ... đầu cộng +1 điểm Sinh viên đến hết thời gian thực hành chưa hoàn thành xong -1 điểm • Mỗi sinh viên liệt kê kết file word Source tập đóng gói tất thành file nén Gửi qua Email: phuochai2012@gmail.com...
 • 13
 • 3,038
 • 7

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm

Hướng dẫn thực hành nhập môn công nghệ phần mềm
... project Window Application với tên project QLHS Thiết kế Form Nhập thông tin học sinh” hình sau: Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Thực cài đặt Để thao tác sở liệu sử dụng ADO.NET ta cần có ... (xử lý kiện Form_Load) thực thao tác sau: - Kết nối đến CSDL Access - Đưa danh sách lớp vào Combobox Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM b Xử lý kiện button Lưu: Sau nhập thông tin học sinh, ... Hướng dẫn Thực hành môn Nhập môn CNPM Chọ n Sau chọn hiển thị form cho phép thiết kế bảng sau: Cấu trúc bảng HOCSINH...
 • 6
 • 2,217
 • 37

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM

Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM
... Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM a Add thêm Form vào project Form add có tên mặc định Form2 b Thiết kế giao diện cho Form sau: Hướng dẫn thực hành Nhập môn ... kiện người dùng chọn vào button Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM - Xử lý kiện người dùng chọn vào button Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM - Như vậy, Form1 (form nhập thông tin học sinh) cần phải ... lượng chương trình, tránh Hướng dẫn thực hành Nhập môn CNPM trùng lắp thông tin trường LOP Chúng ta cần phải tạo table LOP Yêu cầu: a Tạo bảng LOP b Thiết kế cài đặt form nhập danh mục lớp học c...
 • 8
 • 567
 • 9

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN PTTK HTTT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN PTTK HTTT
... Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT Hướng dẫn sử dụng công cụ Thực thể Mối quan hệ Kế thừa  Mối kết hợp thực thể thực thể Giả sử ta có mối kểt hợp hai thực thể sau: SINHVIEN Thuoc LOPHOC ... KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư 18 Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư 19 Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT GVHD: ... chỉnh sửa thông tin thực thể như: tên thực thể, thuộc tính thực thể, rule,… GVHD: Lương Hán Cơ - Nguyễn Trần Minh Thư Khoa CNTT - ĐH KHTN - Môn PTTK HTTT o Để tạo thuộc tính thực thể sinh viên,...
 • 21
 • 542
 • 3

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TUẦN 2

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TUẦN 2
... Start/Programs/ Power Designer 32- bit/ Process Analyst Hướng dẫn sử dụng công cụ Phân rã xử lý Thực thể Qui trình xử lý Nguồn liệu Dòng liệu Bộ môn HTTTT Hướng dẫn môn PTTK HTTT III HƯỚNG DẪN THIẾT KÊ MỘT MÔ ... HTTTT Hướng dẫn môn PTTK HTTT Bộ môn HTTTT Hướng dẫn môn PTTK HTTT Mô hình xử lý cấp 2:  Phát triển mô hình xử lý Thanh toán hóa đơn: có nghĩa tinh chế ô xử lý số – Thanh toán hóa đơn  Hướng dẫn ... hóa đơn Mô hình xử lý cấp 1:  Hướng dẫn cách tạo: o Chọn biểu tượng thực thể, giữ chuột kéo thả vào lược đồ o Để thay đổi thông tin thực thể ta double-click vào thực thể cần thay đổi, cửa sổ...
 • 7
 • 482
 • 1

Hướng dẫn thực hành Excel 2003

Hướng dẫn thực hành Excel 2003
... bao gồm - 31 - Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 Giáo viên: Vũ Thế Khanh Toán tử so sánh Does not Contain Phần Ý nghĩa Không chứa, không gồm - 32 - Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 Giáo viên: ... Properties: Khai báo khổ giấy hướng in Lưu ý: Ta phải khai báo khổ giấy hướng in tương ứng với khổ giấy hướng in hộp thoại Page Setup OK Phần - 34 - Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 Giáo viên: Vũ Thế ... - 30 - Hướng dẫn thực hành MS- Excel 2003 Giáo viên: Vũ Thế Khanh - Sau lọc Dl thoả mãn điều kiện hiển thị bảng, ta sử dụng lệnh Copy lệnh Cut để chép di chuyển Dl thoả man điều kiện thành lập...
 • 36
 • 1,031
 • 14

Xem thêm