nguyen van mao chan ke bao ve bo

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án bảo vệ bờ sông lô từ cầu chả ra đến bờ sông lô thuộc tổ 21 phường hưng thành, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang

Đánh giá công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng dự án kè bảo vệ bờ sông lô từ cầu chả ra đến bờ sông lô thuộc tổ 21 phường hưng thành, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quang
... hội thành phố Tuyên Quang - Đánh giá trạng sử dụng đất đai - Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt dự án bảo vệ bờ sông từ cầu chả đến bờ sông thuộc tổ 21 phường Hưng Thành, thành ... phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang" 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá công tác BT & GPMB dự án bảo vệ bờ sông từ cầu chả đến bờ sông thuộc tổ 21 phường Hưng Thành, ... thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất - Kết thực công tác bồi thường giải phóng mặt dự bảo vệ bờ sông từ cầu chả đến bờ sông thuộc tổ 21 phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh...
 • 72
 • 381
 • 0

ỨNG XỬ CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG KẾT CẤU BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỨNG XỬ CỦA CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRONG KẾT CẤU KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC QUẬN 2 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 20 12, pp 28 4 -28 6 ĐẶNG HỮU CHINH “Nghiên cứu kết cấu đất yếu bảo vệ chống sạt lở - Khu vực Thanh Đa Tp Kết luận Hồ Chí Minh , Luận văn thạc sỹ, ĐH Bách khoa Tp Hồ Khi phân ... ngang đầu cọc có giá trị lớn giảm dần theo Tạp chí KHCN Xây dựng - số 2/ 2014 Chí Minh, 20 04 Hồ sơ thiết kế, khảo sát địa chất công trình bảo vệ sông Sài Gòn, quận – Tp Hồ Chí Minh, 20 12 WILLIAM ... chiều dài m Kết cấu kích thước cụ thể xem hình 20 Tạp chí KHCN Xây dựng - số 2/ 2014 KẾT CẤU - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Hình Mặt cắt ngang kết cấu 2. 2 Kết quan trắc Căn hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công...
 • 10
 • 264
 • 1

Đánh giá hiệu quả môi trường 2 dự án bảo vệ bờ sông lô và sông gâm thuộc tỉnh tuyên quang

Đánh giá hiệu quả môi trường 2 dự án kè bảo vệ bờ sông lô và sông gâm thuộc tỉnh tuyên quang
... sông sông Gâm ñối với môi trường so sánh tính phù hợp, khả thi dự án 1 .2. 2 Yêu cầu - Mô tả, khái quát nội dung dự án xây dựng bảo vệ bờ sông ñoạn qua Thành phố Tuyên Quang bảo vệ bờ sông ... Sự cố môi trường hậu 86 4.5 ðánh giá ưu - nhược ñiểm dự án 87 4.5.1 Dự án bảo vệ sông 87 4.5 .2 Dự án bảo vệ sông Gâm 88 4.6 So sánh tính hiệu dự án công ... chống sạt lở bảo vệ bờ sông Gâm ñoạn qua thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang - Bình ñồ khu vực thực dự án sông sông Gâm 2. 4 Khái quát chung dự án 2. 4.1 Dự án bảo...
 • 122
 • 75
 • 0

Giải pháp tăng công tác quản lý chi phí xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý công trình nạo vét và bảo vệ bờ sông hòa binh, huyện tiên lũ, tỉnh hưng yên

Giải pháp tăng công tác quản lý chi phí xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư tại ban quản lý công trình nạo vét và kè bảo vệ bờ sông hòa binh, huyện tiên lũ, tỉnh hưng yên
... qu n chi phí xây d ng giai đo n th c hi n đ u t t i Ban qu n công trình n o vét b o v b sông Hoà Bình huy n Tiên L , t nh H ng Yên c a tác gi tác gi ti p c n công tác qu n chi phí ... n công tác l p, qu n chi phí đ u t xây d ng công trình Qu n chi phí thi công xây d ng công trình ph i đ m b o đ ch t l c y u t ng, ti n đ th i gian chi phí V n đ qu n chi phí d án xây ... nh công tác qu n xây d ng đ th c hi n t t công vi c qu n chi phí đ u t xây d ng công trình Qu n t t chi phí c a t ng giai đo n đ u t công vi c đ ki m soát qu n t t chi phí đ u t xây...
 • 108
 • 123
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý công trình đê bảo vệ bờ sông

Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý công trình đê kè bảo vệ bờ sông
... trình đê bảo vệ bờ sông cần thiết Vì đề tài Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp công trình đê bảo vệ bờ sông đề tài thiết thực có ý nghĩa thực tiễn cao từ làm sở cho nghiên cứu nhằm ... vệ bờ sông Phạm vi nghiên cứu: Các dạng kết cấu công trình đê, bảo vệ bờ khả thi áp dụng cho công trình đê, bảo vệ bị xói lở Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Dùng phƣơng pháp nghiên cứu ... bảo vệ bờ sông nhằm mục đích chọn đƣợc công trình bảo vệ bờ sông kết cấu hợp để đảm bảokinh tế kỹ thuật Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu: Công trình đê bảo vệ...
 • 95
 • 232
 • 0

Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờchắn sóng

Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ và chắn sóng
... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Kw : hệ số lấy theo bảng 2-5 với vw = 16,1m/s Tra bảng ta được: Kw = 2,1.10-6 αw : Góc hợp hướng gió với pháp tuyến đường bờ Từ bình ... 16,12.310,8 cos 20 9,81.(20,5 + 0,5.∆hset ) → ∆hset = 0,77 m 2.2.2 Mực nước lan truyền sóng ∇ lan truyền sóng = ∇MNCTK + ∆hsét = 0,5 + 0,77 = 1,27 m Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 2- ...
 • 2
 • 609
 • 7

Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng

Thiết kế môn học công trình bảo vệ bờ và đê chắn sóng
... 34 Thiết kế môn học: Công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng Chương : Xác định cao trình đỉnh đê, kích thước thềm đá 8.1 Cao trình đỉnh đê Cao trình đỉnh đê xác định cho thoả mãn điều kiện thông số sóng ... theo bảng 2.1- Xác định xuất bảo đảm thông số sóng công trình thuỷ “ trang 18, giáo trình Công trình đê chắn sóng bảo vệ bờ biển TS Đào Văn Tuấn” Với công trình đê chắn sóng mái nghiêng có gia cố ... 50 Thiết kế môn học: Công trình bảo vệ bờ đê chắn sóng Từ kết ta tìm tâm trượt nguy hiểm hệ số K Kết tính toán lập thành bảng: Bảng 1.2 Bảng tính toán hệ số kmin Vị trí Đầu đê Thân đê Gốc đê...
 • 47
 • 492
 • 0

Thuyết minh tính toán thủy văn bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Thuyết minh tính toán thủy văn Kè bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
... bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Chương Giới thiệu chung 1.1 Mở đầu Công trình bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy ... 742,2 Thuyết minh tính toán thủy văn TKKTTC Công trình bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Chương Tính toán đặc trưng thủy văn ... thực địa bàn tỉnh Tuyên Quang Thuyết minh tính toán thủy văn TKKTTC Công trình bảo vệ chống sạt lở hai bờ sông Phó Đáy khu vực thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 1.3 - 1.4...
 • 9
 • 596
 • 6

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3. 2) g L λ® = g L 3. 1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 131 71,5 Vw 16,1 g.L 9,81 .31 0800 = = 11780,8 Vw 16,12 g d 9,81.20,5 ... = 20,5 = 0 ,37 6 54,56 3. 2.2 Phân vùng sóng khởi điểm Vì sóng khởi điểm sóng nước sâu nên ranh giới sóng khởi điểm vùng có độ dốc i < 0,001 (hình vẽ) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- ...
 • 3
 • 520
 • 16

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3.2

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 3.2
... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Chiều dài trung bình λd sóng xác định theo công thức sau: g T 2.π (3.2) g L λ® = g L 3.1.4 Chiều cao sóng với suất đảm bảo i% Chiều cao sóng với suất đảm bảo ... liệu thời gian gió thổi nên lấy t = 21600s Ta có: Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 3- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng g t 9,81.21600 = = 13171,5 Vw 16,1 g.L 9,81.310800 = = 11780,8 ... 3.1.6 Phân vùng sóng khởi điểm Khi xác định tham số sóng khởi điểm sóng nước sâu, sóng nước nông, ta cần xác định ranh giới vùng sóng khởi điểm Vẽ mặt cắt dọc theo phương gió - Nếu sóng nước sâu...
 • 3
 • 466
 • 5

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 5

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 5
... 0,01 0,0 15 Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng ku 0, 75 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ ... kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bảng 2.8 Xác định ku Độ dốc đáy 0,01 ku 0,0 15 0,02 0,0 25 0,03 0,0 35 0,04 0,0 45 0, 05 0, 75 i 0,63 0 ,56 0 ,5 0, 45 0,42 0,4 0,37 0, 35 n - số lần sóng đổ lấy ... học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Hình 2.3 Đồ thị xác định ηc,sur Ta có h1% g T d λd = 20 ,5 = 0,3 75 54 ,56 = 0,016 Suy tra đồ thi ta ηc , sur h1% = 0,64 ⇒ηc , sur = 0,64.h1% = 0,64 .5, 717 = 3, 658 (...
 • 5
 • 463
 • 8

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 6

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 6
... ứng ϕ1 , ϕ - góc hợp BKS đập tương ứng x xác định theo công thức rút gọn 22TCN 22 2-9 5 b=120 m; φ1= 76, 30 ;φ2=72,40 ; r1=172.6m; r2=287,4m→x=41 ,6 m - Xác định giao điểm tia đường mặt sóng (điểm ... 22 2-9 5 (tương đương nhau) Cho ri vài giá trị ta xác định biên nhiễu xạ tương ứng Xác định BNX1 r1=172,6m (r1=O1A )→l1=144,7m Xác định BNX2 r2=287,4 m →l2=152,4 m - Vẽ tia sóng (chiều cao sóng ... ;β =-2 7.π/180;r=2 36. 3m →a=1,21.1 0-3 Kdif,φ=0,451 - Xác định hệ số ϕ c theo công thức dùng đồ thị 22TCN 22 2-9 5   ϕc =    l1 + l 2 1 + K dif ,ϕ + − K dif ,ϕ  b   ( )    =0 ,65 3   ...
 • 4
 • 391
 • 14

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 7

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 7
... =max (7, 84;0,4.(3+1,5)) =7, 84 m HTK - chiu cao súng thit k dS - chiu sõu ngang trc thm ỏ Chọn chiều rộng thềm trớc b1 = 8m > 6m Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 ( 3- 0) Thiêt kế môn học công trình bảo vệ ... t hoc ton b nm t Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bi n Thm trc ỏ m (0,5 0,6)b Cng Thm sau (0,3ỏ 0,4)b m Hỡnh 3- Kt cu m ỏ Khi chn s b kớch thc ca ... Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng nh = 0,6 H1/3 + HWL H1/3=Hs:chiu cao súng dỏng k H1%= Hs =3,92m nh ờ=0,6.3,92+0,5=+3.85m...
 • 4
 • 382
 • 12

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 4

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 4
... Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 20.5 6.633 15.5 6.512 10.5 6 .46 4 5.5 6.271 0.015 0.015 0.015 0.0 14 0.138 9 .44 6 0.135 9.211 0.13 8.771 0.125 8. 342 2 Ta lấy ... h1% = 2,28.2 ,41 2 = 5,717 (m) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 4- Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bước sóng truyền từ vùng nước sâu vào vùng nước nông tra theo đồ thị 2-6 d với λ d ... 2 .41 2 7.501 10. 24 0.88 2.21 2.68 2 .41 2 12.57 12 .45 0.93 2.0 04 2.6 2 .41 2 11.69 4. 2.2 Xác định chiều dài sóng biến dạng Suất đảm bảo tính toán chiều cao sóng hệ sóng lấy theo bảng 2-1 Với công trình...
 • 5
 • 529
 • 9

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 8

Công trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng - Chương 8
... 0,7 ( 3- 0) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng 8. 3.Nội dung tính toán: 8. 3.1.Tải trọng sóng đổ a vị trí cần tính toán công trình nằm vùng sóng đổ nên ... cr hsur ( 3- 0) Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Trong ú: hsur - chiu cao súng ; dcr - sõu lõm gii Hỡnh 3-1 8 Ti trng súng a, Thm ỏ t - b, thm ỏ ... 2chkd sh 2kd ( 3- 0) ( 3- 0) Trong ú: hdif - chiu cao súng nhiu x; kl - h s ly theo bng 3-5 Sv:Hoàng Quốc Bình- CTT46 ĐH2 Thiêt kế môn học công trình bảo vệ bờ chắn sóng Bng 3-5 Xỏc nh h s kl...
 • 7
 • 447
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: kè bảo vệ bờ biểnkè bảo vệ bờ1 22 các hình thức kè bảo vệ bờ và mái đêcác điều kiện làm việc của kè bảo vệ bờ sôngcác dạng hư hỏng phổ biến của kè bảo vệ bờ sôngnhững tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xây dựng kè bảo vệ bờ sôngdoc van lop 3 ke ve mot viec de bao ve bon hoakè mềm lát mái bảo vệ bờ 270m kè lát mái kết hợp 1000m rồng hộ châncông trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóngcông trình bảo vệ bờ biển và đê chắn sóng chương 7nghiên cứu nguyên nhân gây mất ổn định và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông đuống tỉnh bắc ninhluận văn thạc sỹ nghiên cứu ứng dụng công nghệ cừ bản bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông bờ biển ở đồng bằng sông cửu longtiêu chuẩn thiết kế công trình bảo vệ bờ sôngtiêu chuẩn thiết kế công trình bảo vệ bờvấn đề cải tạo bảo vệ và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đấtTìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đóNhân với số có một chữ sốThực hành vẽ hình chữ nhậtVẽ hai đường thẳng song songVẽ hai đường thẳng vuông gócDown load quyết định CV i s 1271Giáo án tiếng anh 12skkn rèn kĩ NĂNG đọc ĐÚNG CHO học SINH lớp 2”Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtKinh nghiệm dạy học môn toán theo mô hình trường học mới VNEN cho lớp 5Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”skkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (tt)4g lte và phương án triển khai tại tỉnh Hòa Bình (tt)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (LV thạc sĩ)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨNNghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (tt)Giáo án vật lý nâng cao lớp 11TB Quytrinh Daydu.pdf TB Quytrinh Daydu