Lịch sử nhật bản thời kỳ đồ đá cũ nhật bản

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx

Bài giảng điện tử môn lịch sử: Nước ta thời kỳ bị đô hộ potx
... thay đổi tổ gi? hành nớc ta nh nào? Nhà lơng PA (Ngời Việt tự quản) LƯợC NƯớC TA THờI THUộC ƯờNG Tiết 26 Bài 23: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? * Tổ ... ntn chính sáchhộ nhà đô bóc lột nh đ ờng? nào? sách Chính bóc lột nhà ờng có gỡ khác so với thời trớc? Tiết 26 Bài 23: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? ... Bài 23 Tiết 26: nhng khởi nghĩa lớn kỉ vii-ix Dới ách đô hộ nhà ờng nớc ta có gỡ thay đổi? *Tổ chức hành chính: - Nhà ờng đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, đặt trụ sở Tống...
 • 16
 • 287
 • 0

thời kỳ đồ đáđồ đồng ở việt nam

thời kỳ đồ đá và đồ đồng ở việt nam
... cân đồng muôi đồng Mũi tên đồng nhỏ lao đồng nhạc đồng mũi lao đồng kiếm đồng Khung trang trí đồng Hai rìu đồng Vòng tay đồng ba mũi tên đồng dao găm đồng khoá thắt lng đồng chuông đồng khay đồng ... A Thời đại đồ đá A1 Thời đại đồ đá cũ I Thời đại đồ đá cũ giới 1.Sơ kì đồ đá cũ 2.Trung kì đồ đá cũ Hậu kì đồ đá cũ II Thời đại đồ đá Việt Nam Sơ kì đồ đá cũ 2.Trung kì đồ đá cũ Hậu kì đồ ... Hậu kì đồ đá cũ A2 Thời đại đồ đá I Thời đại đồ đá giới II Thời đại đồ đá Việt Nam Văn Hoá Hoà Bình A3 Thời đại đồ đá I Thời đại đồ đá giới II Thời đại đồ đá Việt Nam 1.Sơ kì đồ đá - Văn hóa...
 • 52
 • 328
 • 2

THỊ TỘC MẪU HỆ Ở GIAI ĐOẠN THỜI KỲ ÐỒ ÐÁ MỚI ppsx

THỊ TỘC MẪU HỆ Ở GIAI ĐOẠN THỜI KỲ ÐỒ ÐÁ MỚI ppsx
... độ mẫu quyền thành hai thời kỳ khác nhau: Chế độ mẫu quyền tảo kỳ tồn từ hậu kỳ thời đại đồ đá cũ đến sơ kỳ thời đại đồ đá ,dựa kinh tế nguyên thủy Chế độ mẫu quyền phát triển tồn trung kỳ thời ... 2 Sự phát triển chế độ công xã thị tộc mẫu hệ Chế độ mẫu quyền giai đoạn phát triển lịch sử mà tất dân tộc giới kinh qua Nó tồn thời gian dài (khoảng từ 000 đến 4.000 năm trước ... hội nảy sinh thời đại nguyên thủy, vào hậu kỳ thời đại đồ đá cũ Nguồn gốc chung nghệ thuật nguyên thủy thực tiển lao động sản xuất người Nó hình thức biểu nhận thức, tình cảm tư tưởng người qua...
 • 5
 • 212
 • 0

ĐỀ CƢƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về văn hóa tƣ tƣởng trong lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại

ĐỀ CƢƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về văn hóa tƣ tƣởng trong lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại
... văn hóa - tư tưởng lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại; yếu tố cấu thành, đặc trưng văn hoá Việt Nam, trình tiếp xúc giao lưu văn hóa Việt Nam lịch sử; hiểu, vận dụng lý giải tác động yếu tố văn ... tầng văn hóa Việt Nam truyền thống; tiếp xúc giao lưu văn hóa (Việt Nam với trung tâm văn hóa lớn phương Đông quốc gia khu vực); đặc trưng văn hóa tư tưởng Việt Nam truyền thống; tác động văn hóa ... gia, Hà Nội, 1999 Phan Đại Doãn: Một số vấn đề văn hóa làng xã Việt Nam lịch sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 Trần Văn Giàu: Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ kỷ XIX đến trước Cách mạng...
 • 4
 • 44
 • 0

LỊCH sử VIỆT NAM THỜI kỳ 1945 – 1946

LỊCH sử VIỆT NAM THỜI kỳ 1945 – 1946
... đề lịch sử Việt Nam thời 1945 -1946 B PHẦN NỘI DUNG PHẦN I LỰA CHỌN NỘI DUNG ÔN TẬP PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 1946 VẤN ĐỀ I: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 -1946 ... dung ôn tập phần lịch sử Việt Nam thời 1945 -1946 I, Nội dung Lịch Sử Việt Nam thời kỳ 1945 -1946 II Một số chủ đề chuyên sâu lịch sử Việt Nam thời 1945 -1946 Phần II Phương pháp kiểm tra ... ảnh hưởng chuyên đề LSVN thời kỳ 1945 1946 chương trình dạy học lớp chuyên sử Nội dung chuyên đề nhằm cung cấp cho học sinh kiến thức lịch sử Việt Nam thời 1945 1946, đảm bảo chuẩn kiến...
 • 20
 • 333
 • 0

1 biên niên lịch sử việt nam thời kỳ nguyên thủy

1 biên niên lịch sử việt nam thời kỳ nguyên thủy
... niên kỉ II đến thiên niên kỉ I TCN: Thời kì Vêđa lịch sử Ấn Độ Lịch sử Ấn Độ thời kỳ phản ánh tập kinh Vêđa nên gọi thời kỳ Vêđa Chủ nhân thời kỳ Vêđa người Arya di cư từ Trung Á vào Ấn Độ, sinh ... TCN: Thời kỳ Ai Cập hết bị chia cắt lại đến bị ngoại tộc thống trị (ở trên) Khoảng 2500 năm trước Thế kỷ VIII – IV TCN: Thời kỳ thành bang lịch sử Hy Lạp Là thời kỳ tồn Văn hóa Sa Huỳnh thuộc thời ... tr.CN) Theo Việt sử lược, Hùng Vương cự lại chối từ dụ dỗ áp lực ngoại giao Việt vương Câu Tiễn làm vua vùng Thế kỷ VIII – IV TCN: Thời kỳ thành bang lịch sử Hy Lạp Từ kỉ X – I TCN: Thời kỳ Ai Cập...
 • 32
 • 247
 • 0

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 1954 (chương trình nâng cao)

Giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 1954 (chương trình nâng cao)
... giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân dạy học lịch sử Việt Nam trường trung học phổ thông Chương 2: Xác định nội dung tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cần giáo dục cho học ... học sinh dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 trường trung học phổ thông Chương 3: Một số biện pháp giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam ... lý trên, chọn đề tài Giáo dục tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân cho học sinh trung học phổ thông dạy học lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945 - 1954 (chương trình nâng cao) làm luận văn thạc...
 • 11
 • 397
 • 3

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của chính sách đối ngoại thời kỳ minh trị (1868- 1912) đối với lịch sử nhật bản'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'vai trò của chính sách đối ngoại thời kỳ minh trị (1868- 1912) đối với lịch sử nhật bản'
... Vai trò lịch sử Nhật Bản, TR 74-80 Vai trò sách đối ngoại thời kỳ Minh Trị (1868- 1912) lịch sử Nhật Bản ho ng thị hải yến (a) Tóm tắt Nửa sau kỉ XIX đầu kỉ XX điểm "giao thời" dân tộc châu Lịch ... giá thành - bại sách đối ngoại quốc gia phải xem xét, đối chiếu với ba mục tiêu cố định Chính sách đối ngoại Nhật Bản thời kỳ Minh Trị (1868 - 1912) không nằm điều Vai trò sách đối ngoại mục tiêu ... ngang hàng với họ [7, tr.158] Rõ ràng, thành công có đóng góp lớn từ sách đối ngoại khôn ngoan Chính phủ Minh Trị Vai trò sách đối ngoại "mục tiêu ảnh hởng" Mục tiêu thứ ba mà sách đối ngoại quốc...
 • 8
 • 354
 • 2

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế XIX đến nửa đầu thế XX

Vai trò của các tổ chức độc quyền (zaibatsu) đối với lịch sử nhật bản từ cuối thế ký XIX đến nửa đầu thế ký XX
... HUYỀN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN (ZAIBATSU) ĐỐI VỚI LỊCH SỬ NHẬT BẢN TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới Mã số: 60.22.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Người ... hai chương với nội dung chính: Chương 1: Quá trình hình thành phát triển tổ chức độc quyền Nhật Bản (Zaibatsu) từ cuối kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX Chương 2: Vai trò tổ chức độc quyền (Zaibatsu) ... (Zaibatsu) phát triển lịch sử Nhật Bản NỘI DUNG Chương QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐỘC QUYỀN NHẬT BẢN (ZAIBATSU) TỪ CUỐI THẾ KỶ XIX ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX 1.1 Nhận thức chung...
 • 143
 • 1,239
 • 5

Tài liệu Các thời đại lịch sử Nhật Bản Phần 1 doc

Tài liệu Các thời đại lịch sử Nhật Bản Phần 1 doc
... “thần kì” Các triều đại Thiên hoàng từ 18 68: - 18 68 – 19 12 Thời Meiji - 19 12 – 19 26 Thời Taisho - 19 26 – 19 89 Thời Showa - 19 89 – Thời Heisei: Thiên hoàng Akihoto lên Thiên hoàng thứ 12 5 ... Quốc Nga, Nhật Bản trở thành cường quốc Nhật Bản bảo hộ Triều Tiên b Thời chủ nghĩa quân phiệt (19 12 – 19 45) - 19 12 Thiên hoang Meiji chết Thiên hoàng Taisho lên (19 12 – 19 26) Chấm dứt thời kỳ ... vào chiến định quyền lực (chiến tranh Gempei) 11 85 họ Minamoto chiến thắng - 11 91 Thiền tông du nhập vào Nhật Bản Phần Thời Kamakura (11 92 – 13 33) - 11 92 Yorimoto trở thành tướng quân (Shogun) thiết...
 • 4
 • 311
 • 2

Các thời đại lịch sử Nhật Bản pptx

Các thời đại lịch sử Nhật Bản pptx
... Fujiwara Thật từ năm 898 gọi thời kì Fujiwara Các tư tưởng, nghệ thuật từ Trung Quốc du nhập vào Nhật Bản Nhật Bản hoá Sự phát triển chữ viết Kana tạo thuận lợi văn học Nhật Bản thực - 794 Thiên hoàng ... Nara khởi công xây dựng có tên Heijokyo - 712 sử thi Kojiki (Cổ kí) viết tiếng Nhật - 718 sử thư Nihonshoki (Nhật Bản thư kỉ) hay Nihongi (Nhật Bản kỉ) viết Hán văn - Khoảng 760 Manyoshu (Vạn ... 1894 – 1895 chiến tranh Trung - Nhật - 1904 – 1905 chiến tranh Nga - Nhật Chiến thắng Trung Quốc Nga, Nhật Bản trở thành cường quốc Nhật Bản bảo hộ Triều Tiên b Thời chủ nghĩa quân phiệt (1912...
 • 7
 • 169
 • 0

Lịch sử việt nam - Sơ kỳ thời đại đồ đồng doc

Lịch sử việt nam - Sơ kỳ thời đại đồ đồng doc
... ảnh lịch sử Sử ca NỘI DUNG CHI TIẾT Thời kỳ lịch sử Sự kiện lịch sử Nhân vật lịch sử Di Tích lịch sử Bài viết lịch sử Phóng - Ký CHUYÊN ĐỀ TRANG TỔNG HỢP TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ Đếm ... ảnh lịch sử Sử ca NỘI DUNG CHI TIẾT Thời kỳ lịch sử Sự kiện lịch sử Nhân vật lịch sử Di Tích lịch sử Bài viết lịch sử Phóng - Ký CHUYÊN ĐỀ TRANG TỔNG HỢP TRÒ CHƠI Ô CHỮ TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ Đếm ... người Việt Thời kỳ từ kỷ thứ II TCN đầu Công nguyên thời kỳ tồn cấu văn minh Đông Sơn với mô hình kinh t - văn hóa nông nghiệp lúa nước cổ truyền kỳ thời đại đồ sắt Việt Nam Nền văn minh Việt...
 • 161
 • 1,156
 • 2

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).
... sõu biu tng nhõn vt lch s ging dy Tit 31, Bi 23: PHONG TRO YấU NC V CCH MNG VIT Sỏng Kin Kinh Nghim NAM T U TH K XX N CHIN TRANH TH GII TH NHT (SGK Lch s 11, Ban c bn) Hi vng nhng tụi nờu õy ... GII QUYT VN I Nhng thun li v khú khn dy Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) Thun li: õy l mt bi hc thuc v lch s ... khụ khan, khụng hp dn II T chc hc sinh hc Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) khc sõu biu tng v nhõn vt lch s GIO...
 • 28
 • 260
 • 0

thời kì tokugawa (1603 1868) và vai trò của nó đối với sự phát triển của lịch sử nhật bản

thời kì tokugawa (1603 1868) và vai trò của nó đối với sự phát triển của lịch sử nhật bản
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Trang THỜI KÌ TOKUGAWA (1603- 1868) VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ NHẬT BẢN Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã ... không nhỏ thời Tokugawa cho lịch sử Nhật Bản Vì ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu nên định chọn nghiên cứu đề tài Thời Tokugawa (1603- 1868) vai trò phát triển lịch sử Nhật Bản với mong muốn ... đất nước Nhật Bản thời Tokugawa - Vai trò quan trọng thời Tokugawa phát triển lịch sử Nhật Bản không chuẩn bị tiền đề cần thiết cho công Duy Tân Minh Trị mà giai đoạn sau LỊCH SỬ NGHIÊN...
 • 120
 • 308
 • 1

Thời kì tokugawa (1603 1868) và vai trò của nó đối với sự phát triển của lịch sử nhật bản

Thời kì tokugawa (1603  1868) và vai trò của nó đối với sự phát triển của lịch sử nhật bản
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Phạm Thị Trang THỜI KÌ TOKUGAWA (1603- 1868) VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ NHẬT BẢN Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã ... không nhỏ thời Tokugawa cho lịch sử Nhật Bản Vì ý nghĩa khoa học thực tiễn nêu nên định chọn nghiên cứu đề tài Thời Tokugawa (1603- 1868) vai trò phát triển lịch sử Nhật Bản với mong muốn ... đất nước Nhật Bản thời Tokugawa - Vai trò quan trọng thời Tokugawa phát triển lịch sử Nhật Bản không chuẩn bị tiền đề cần thiết cho công Duy Tân Minh Trị mà giai đoạn sau LỊCH SỬ NGHIÊN...
 • 20
 • 224
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử việt nam thời kỳ phong kiếnlịch sử việt nam thời kỳ bắc thuộclịch sử việt nam thời kỳ kháng chiến chống pháplịch sử việt nam thời kỳ kháng chiến chống mỹlịch sử việt nam thời kỳ nhà nguyễnlich su am nhac thoi ky phuc hung chu aulịch sử việt nam thời kỳ dựng nướclịch sử thế giới thời kỳ cận đạilịch sử việt nam thời kỳ cổ đạilịch sử việt nam thời kỳ chống pháplịch sử việt nam thời kỳ pháp thuộclịch sử việt nam thời kỳ văn lang âu lạclịch sử việt nam thời kỳ chống mỹthời kỳ đồ đáthời đại đồ đá cũchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học