Bài giảng tư vấn cơ bản

bài giảng nội dung bản của luật đầu và nghị định 108-2006nđ-cp - ts. đỗ nhất hoàng

bài giảng nội dung cơ bản của luật đầu tư và nghị định 108-2006nđ-cp - ts. đỗ nhất hoàng
... Che - Bo KHDT PHM VI IU CHNH CA LUT U T Đầu trực tiếp Đầu gián tiếp Đầu tư nhân Đầu kinh doanh vốn nhà nước Đầu nước vào Việt Nam Đầu từ Việt Nam nước 3/28/2014 Vu Phap Che - ... Che - Bo KHDT NGH NH 108/N-CP THAY TH CC VN BN Ngh nh 24/2000/N-CP ngy 31/7/2000 quy nh chi tit Lut u t nc ngoi ti Vit Nam Ngh nh 27/2003/N-CP ngy 19/3/2003 sa i, b sung Ngh nh 24/2000/N-CP Ngh ... cao Ngh nh 51/1999/N-CP ngy 08/07/1999 quy nh chi tit Lut Khuyn khớch u t nc 3/28/2014 Vu Phap Che - Bo KHDT NGH NH 108/N-CP THAY TH CC NGHI NH (TIP THEO) Ngh nh s 35/2002/N-CP ngy 29/3/2002 sa...
 • 79
 • 390
 • 0

Bài giảng Lập trình bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 2: Máy tính điện tử và xử lý thông tin
... tin NỘI DUNG  Thông tin xử thông tin máy tính điện tử   Xử thông tin tự động máy tính điện tử   Khái niệm thông tin, độ đo thông tin, mã hoá thông tin Tin học công nghệ thông tin Máy ... điện tử xử thông tin Thảo luận   Kiến trúc chung MTĐT Quá trình xử thông tin máy tính điện tử 46 Máy tính điện tử xử thông tin CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Hãy làm rõ mối liên hệ khái niệm thông ... Máy tính điện tử   Nguyên Von Neumann  Bộ nhớ  Các thiết bị vào –  Bộ xử  Quá trình thi hành lệnh  Kiến trúc chung máy tính điện tử Các hệ máy tính điện tử Máy tính điện tử xử thông...
 • 49
 • 373
 • 2

Bài giảng Lập trình bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự

Bài giảng Lập trình cơ bản bài 8: Mảng, con trỏ và xâu ký tự
... Mảng, trỏ xâu tự Phép toán trỏ (tt) 33 Mảng, trỏ xâu tự Phép toán trỏ (tt)  Mỗi lần trỏ tăng trị, trỏ đến ô nhớ phần tử  Mỗi lần trỏ giảm trị, trỏ đến ô nhớ phần tử đứng trước  Tất trỏ ... hai chiều Mảng, trỏ xâu tự Mục tiêu học  Tìm hiểu trỏ sử dụng trỏ  Cách sử dụng biến trỏ toán tử trỏ  Gán giá trị cho trỏ  Phép toán trỏ  So sánh trỏ Con trỏ mảng chiều  Con trỏ mảng ... gives unsigned hexadecimal*/ } } 38 Mảng, trỏ xâu tự Con trỏ mảng chiều-ví dụ tt 39 Mảng, trỏ xâu tự Con trỏ mảng đa chiều  Mảng hai chiều định nghĩa trỏ trỏ tới nhóm mảng chiều liên tiếp...
 • 67
 • 1,597
 • 4

Bài giảng điều dưỡng bản i các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i các phẩm chất cá nhân của người điều dưỡng  GV vũ văn tiến
... I U DƢỠNG CƠ BẢN I CÁC PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƢ I I U DƢỠNG GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I Có t i mà đức ngư i vô dụng Có đức mà t i làm khó Hồ Chí Minh GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN ... ngƣ i ĐD nhằm đạt đƣợc l i ích t i đa cho ngƣ i bệnh GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I BA PHẨM CHẤT CÁ NHÂN CỦA NGƯ I I U DƯỠNG ĐẠO ĐỨC TRÍ TUỆ MỸ HỌC GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I ĐẠO ... VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I PHẨM CHẤT TRÍ TUỆ CỦA NGƢ I I U DƢỠNG Khôn ngoan công tác Khả quan sát đánh giá ngƣ i bệnh Khả nghiên cứu c i tiến Kỹ thành thạo GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I...
 • 23
 • 1,054
 • 1

Bài giảng điều dưỡng bản i dấu sinh hiệu GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i dấu sinh hiệu  GV vũ văn tiến
... W.H.O) GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I HIỆU ÁP Hiệu áp: Là hiệu số huyết áp t i đa t i thiểu Huyết áp kẹp:  Hiệu áp 400C GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I NGUYÊN TẮC CHUNG KHI TIẾN HÀNH LẤY DẤU SINH HIỆU Th i i m lấy dấu hiệu sinh:  Kiểm tra thường quy: ngày lần tất bệnh nhân nằm viện  Đ i v i trường ... I U DƢỠNG CƠ BẢN I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU B I HỌC Sau học xong học sinh có thể: Nêu đƣợc kh i niệm dấu hiệu sống Biết cách nhận định thông số biểu chức sống Nêu đƣợc mối...
 • 30
 • 560
 • 2

Bài giảng điều dưỡng bản i lịch sử điều dưỡng GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i lịch sử điều dưỡng  GV vũ văn tiến
... I U DƢỠNG CƠ BẢN I LỊCH SỬ I U DƢỠNG GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU B I HỌC Trình bày đƣợc giai đoạn lịch sử ngành i u dƣỡng gi i Trình bày đƣợc giai đoạn lịch sử ngành i u ... nên lịch sử ngành i u dƣỡng GV VŨ VĂN TIẾN LỊCH SỬ I U DƢỠNG THẾ GI I TIỀN SỬ TRƢỚC CÔNG NGUYÊN SAU CÔNG NGUYÊN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN I U DƢỠNG HIỆN Đ I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I ... ngành i u dƣỡng  Năm 1860 , bà thành lập trƣờng i u dƣỡng Anh GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I BÀ TỔ NGÀNH I U DƢỠNG GV VŨ VĂN TIẾN Florence Nightingale 12/5/1820 – 13/8/1910 I U DƢỠNG CƠ BẢN...
 • 26
 • 395
 • 1

Bài giảng điều dưỡng bản i những nguyên lý điều dưỡng bản GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i những nguyên lý điều dưỡng cơ bản  GV vũ văn tiến
... III GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I Yêu cầu ĐD theo d i chăm sóc hoàn toàn liên tục Cấp I Cấp II ĐD theo d i chăm sóc có hỗ trợ cộng tác NB Ngƣ i bệnh tự chăm sóc Cấp III GV VŨ VĂN TIẾN I U ... nguồn gốc nguyên tắc i u dƣỡng 3.Ứng dụng nguyên i u dƣỡng vào công tác i u dƣỡng Việt Nam GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I Đ I CƢƠNG  i u dƣỡng Việt Nam kế thừa nguyên khoa học i u dƣỡng ... I U DƢỠNG CƠ BẢN I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU B I HỌC Sau học xong học sinh : 1.Phân tích đƣợc nguyên tắc i u dƣỡng định hƣớng cho nghề i u dƣỡng Việt Nam hiên 2.Nêu...
 • 41
 • 1,037
 • 3

Bài giảng điều dưỡng bản i quy trình điều dưỡng GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i quy trình điều dưỡng  GV vũ văn tiến
... mục tiêu mà mong muốn GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I NHẬN ĐỊNH CHẨN ĐOÁN I U DƯỠNG LẬP KẾ HOẠCH GV VŨ VĂN TIẾN THỰC HIỆN LƯỢNG GIÁ I U DƯỠNG CƠ BẢN I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I Quy ... trình chăm sóc Quy trình dạy học Quy trình quản lý… I U DƯỠNG CƠ BẢN I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I THU THẬP & XỬ LÝ THÔNG TIN CHẨN ĐOÁN I U DƯỠNG GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I ... đoán i u trị Không n i n i l i vấn đề, i u Sử dụng từ ngữ mà nhân viên y tế hiểu GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I Sự khác chẩn đoán i u dưỡng chẩn đoán i u trị I U TRỊ Mô tả bệnh I U DƯỠNG...
 • 39
 • 1,051
 • 0

Bài giảng điều dưỡng bản i thăm khám thể chất GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i thăm khám thể chất  GV vũ văn tiến
... I U DƢỠNG CƠ BẢN I Gv Văn Tiến I U DƢỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU B I HỌC Sau học xong học sinh có thể: Phân tích đƣợc mục đích thăm khám i u dƣỡng Trình bày đƣợc nguyên tắc thăm khám i u ... thông tiểu để theo d i nƣớc tiểu I U DƢỠNG CƠ BẢN I N I DUNG THĂM KHÁM I U DƢỠNG KHÁM TỪNG HỆ THỐNG  Hệ tuần hoàn  Hệ hô hấp  Hệ tiêu hóa  Giác quan… I U DƢỠNG CƠ BẢN I THĂM KHÁM I U DƢỠNG ... táo i m thấp i m I U DƢỠNG CƠ BẢN I BẢNG I M GLASGOW BIỂU HIỆN (mở mắt) I M Mở mắt tự nhiên Mở mắt tiếng động (g i lớn) Mở mắt kích thích đau Không đáp ứng I U DƢỠNG CƠ BẢN I BẢNG I M...
 • 38
 • 1,136
 • 1

Bài giảng điều dưỡng bản II nhu cầu dinh dưỡng chế độ ăn bệnh lý GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản II nhu cầu dinh dưỡng  chế độ ăn bệnh lý  GV vũ văn tiến
... điều hòa trình sinh hóa thể ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II Nhu cầu dinh dưỡng Nhu cầu lượng Nhu cầu dinh dưỡng Nhu cầu chất ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II NHU CẦU VỀ NĂNG LƯỢNG  Năng lượng cần cho chuyển hóa bản: ... dựng chế độ ăn bệnh Trình bày chế độ ăn bệnh ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II ĐẠI CƯƠNG NHU CẦU DINH DƯỠNG Trong thể người có trình trái ngược nhau: Đồng hóa Quá trình Dị hóa ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II Quá ... ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II GV VŨ VĂN TIẾN ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN II MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học xong học sinh có thể: Trình bày nhu cầu dinh dưỡng người chất lượng vai trò, tác dụng chất sử dụng làm thức ăn...
 • 83
 • 603
 • 0

Bài giảng Thú y bản : CÁC PHẢN ỨNG TỰ VỆ CỦA THỂ part 2 pdf

Bài giảng Thú y cơ bản : CÁC PHẢN ỨNG TỰ VỆ CỦA CƠ THỂ part 2 pdf
... Trynus, (1976), Sổ tay tra cứu dược, NXB Bông lúa, Moskva (Tiếng Nga) Khoa Chăn nuôi Thú y ĐHNL-Huế 23 Phạm Quang Trung Bài giảng Thú y MỤC LỤC Chương hai 12 CÁC PHẢN ỨNG TỰ VỆ ... ng y sẻ h y hoại xương khớp Tài liệu tham khảo: Thomas Carlyle Jones, (1983), Veterinary pathology 2. Daniel K Kusewitt, (20 01) Veterinary pathology, volume 38, p .20 -23 3.Vũ Công Hòe, (20 02) , ... Ghi ch : * EFC-A: y u tố hướng bặch cầu ưa axit phản vệ ( Eozinophil chemotactic factor of ânphylaxis) **RSS-A: Chất phản ứng chậm phản vệ (Slow reacting subtance of ânphylaxis) *** PAF: Y u tố...
 • 6
 • 184
 • 0

Bài giảng Thú y bản : CÁC PHẢN ỨNG TỰ VỆ CỦA THỂ part 1 pot

Bài giảng Thú y cơ bản : CÁC PHẢN ỨNG TỰ VỆ CỦA CƠ THỂ part 1 pot
... Trung Bài giảng Thú y Phòng tuyến bảo vệ - Hàng rào giới-vật lý hóa học Đ y phòng tuyến ngăn chặn tác nhân g y bệnh bên xâm nhập vaò thể hàng rào vật lý, hóa học, víinh vật, gọi phòng tuyến bảo vệ ... thể sống số sống thể chúng không gay hại thể mà tham gia bảo vệ thể trước công vi khuẩn g y bệnh Ở thể động vật trung bình, tổng tế bào thể khoảng 10 13, sô tế bào vsv sống cộng sinh lên tới 10 14 ... khả chống lại vi khuẩn cách hữu hiệu Trong thú y y học tiêm chủng cách g y viêm nhẹ, để sau thể sản xuất kháng thể chống lại vi khuẩn g y bệnh + Viêm đưa đến phản ứng mức t y theo địa, mà số trường...
 • 7
 • 275
 • 0

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 45 Bài giảng sinh học bản lớp 12 docx

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- Bài 45 Bài giảng sinh học cơ bản lớp 12 docx
... lũy? MR: Hệ sinh thái hệ thống sống khác có khả điều chỉnh cân sinh học chế: + Dân số sinh học + Sinh đòa hóa Bài 45: DÒNG NĂNG LƯNG TRONG HỆ SINH TH VÀ HIỆU SINH THÁI E XÂY DỰNG BÀI TẬP GV VD: ... dưỡng hệ sinh thái Bài 45: DÒNG NĂNG LƯNG TRONG HỆ SINH TH VÀ HIỆU SINH THÁI D PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC PHẦN KIẾN THỨC I Dòng lượng hệ sinh thái Phân bố lượng trên Trái Đất PP: SGK + HĐ - Ánh sáng ... Bài 45: DÒNG NĂNG LƯNG TRONG HỆ SINH TH VÀ HIỆU SINH THÁI A LÔGIC CỦA BÀI I Dòng lượng hệ sinh thái Phân bố lượng trên Trái Đất - Mặt trời cung cấp lượng chủ yếu cho sống - nh sáng mặt...
 • 15
 • 1,963
 • 6

Bài giảng điều dưỡng bản i hồ sơ người bệnh và cách ghi chép GV vũ văn tiến

Bài giảng điều dưỡng cơ bản i hồ sơ người bệnh và cách ghi chép  GV vũ văn tiến
... I U DƯỠNG CƠ BẢN I GV VŨ VĂN TIẾN I U DƯỠNG CƠ BẢN I MỤC TIÊU B I HỌC Sau học xong học sinh có thể: Nêu đƣợc tầm quan trọng hồ ngƣ i bệnh Liệt kê đƣợc quy định ghi chép hồ ngƣ i bệnh ... ghi thƣờng xuyên diễn tiến bệnh ngƣ i bệnh Đ i v i ngƣ i bệnh chăm sóc cấp III ghi t i thiểu lần ngày cần I U DƯỠNG CƠ BẢN I HƢỚNG DẪN GHI PHIẾU CHĂM SÓC Bệnh viện: Trường Đ i học i u ... trữ hồ ngƣ i bệnh Nêu đƣợc quy chế bệnh viện hồ ngƣ i bệnh công tác i u dƣỡng I U DƯỠNG CƠ BẢN I Đ I CƢƠNG Hồ bệnh nhân giấy tờ có liên quan đến trình i u trị chăm sóc ngƣ i bệnh...
 • 22
 • 197
 • 0

Bài giảng thống kê bản và phân tích số liệu PGS TS hoàng văn minh

Bài giảng thống kê cơ bản và phân tích số liệu  PGS TS hoàng văn minh
... thuộc xã? Thống Phân môn toán học có nhiệm vụ thu thập, phân tích, phiên giải trình bày số liệu Thống Số liệu đối tượng thống Biến số# Hằng số Các dạng số liệu (biến số) Số liệu định ... trung vị, mode, khoảng số liệu độ lệch chuẩn? 10 Thống mô tả biến định tính Tần số Tỷ lệ phần trăm 11 Thống Quần thể Chọn mẫu Thống suy luận Mẫu Thống mô tả Thống suy luận Ước lượng ... quần thể Thống Quần thể Chọn mẫu Thống suy luận Mẫu Thống mô tả Thống mô tả biến định lượng Đo lường độ tập trung (Location) Trung bình (mean) Trung vị (median) Mode Đo lường độ phân...
 • 25
 • 149
 • 1

Xem thêm