Bài giảng nhân cách và sự hình thành nhân cách

Bài giảng Slide TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 6: NHÂN CÁCH SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

Bài giảng Slide TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 6: NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
... sống, phụ thuộc vào cách sống, Sự hình phản ánh điều kiện sống hình ảnh sống người thành tính cách Sự kết hợp mang tính đặc thù • Sự kết hợp khác tạo nên nét tính cách khách Sự kết hợp thuộc ... điển hình cá biệt Tính cách nhân chịu chế ước xã hội 2.2 Đặc điểm đặc trưng tính cách • Nội dung: Thái độ cá nhân thực • Hình thức: Phương thức hành động, kiểu hành vi Nội dung hình thức • Hình ... cách xử sự, đặc điểm hành vi xã hội người (A.G Côvaliốp) Tính cách mang tính ổn định bền vững, tính thống đồng thời mang tính độc đáo, riêng biệt, điển hình cho cá nhân Vì thế, tính cách cá nhân...
 • 16
 • 798
 • 4

YẾU TỐ GIÁO DỤC SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH

YẾU TỐ GIÁO DỤC VÀ SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH
... ảnh hưởng yếu tố giáo dục đến yếu tố khác, trình phát triển giáo dục ảnh hưởng yêu tố nhân đên nhân cach C/ YẾU TỐ GIÁO DỤC VÀ SỰ HÌNH THÀNH, Candies4216.@yahoo.com.vn Trang Các nhân tố ảnh hưởng ... giáo dục, coi giáo dục vạn Bởi nhân cách người chịu chi phối nhiều yếu tố khác Vai trò giáo dục phát triển nhân cách Theo thuyết tiền đỉnh(thuyết sinh học) Sự phát triển nhân cách yếu tố di truyền ... hội Trong trình hình thành phát triển nhân cách, giáo dục giữ vai trò chủ đạo, Điều thể sau: + Giáo dục vạch nội dung chiều hướng phát triển nhân cách tổ chức cho nhân cách phát triển theo nội...
 • 38
 • 9,744
 • 18

Tài liệu NHÂN CÁCH SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH pdf

Tài liệu NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH pdf
... III Nhân cách hình thành nhân cách Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- V SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH Các nhân tố chi phối hình thành nhân cách GIÁO DỤC TẬP THỂ HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP Phần III Nhân cách ... Cường độ nhân cách Tính cách Khí chất Tính chất, phong cách nhân cách Phần III Nhân cách hình thành nhân cách Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- Xu hướng nhân cách động nhân cách a Xu hướng nhân cách Là thuộc ... bảo hoạt động có kết Phần III Nhân cách hình thành nhân cách Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- b Các mức độ lực THIÊN TÀI TÀI NĂNG NĂNG LỰC Phần III Nhân cách hình thành nhân cách Nguyễn Xuân Long- ĐHNN-...
 • 43
 • 1,649
 • 8

NHÂN CÁCH SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH potx

NHÂN CÁCH VÀ SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH potx
... nh Tớnh giao lu Tớnh tớch cc Phn III Nhõn cỏch v s hỡnh thnh nhõn cỏch NGUYN TH H * Tính thống nhân cách Biu hin Nhõn cỏch l mt cu trỳc tõm lý, l tng th thng nht ca cỏc thuc tớnh tõm lý xó hi, ... cỏ nhõn ú chớnh l s thng nht gia tõm lý, ý thc vi hot ng, giao tip ca nhõn cỏch * Tính ổn định nhân cách Nhõn cỏch bao gm t hp nhng thuc tớnh tõm lý tng i n nh v bn vng to thnh b mt tõm lý xó hi...
 • 54
 • 431
 • 0

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ sự hình thành của vùng kinh tế

slide bài giảng môn kinh tế vùng - chương 3: phân công lao động theo lãnh thổ và sự hình thành của vùng kinh tế
... tồn hình thái kinh tế - xã hội với mức độ tính chất ngày tỉ mỉ I Phân công lao động theo lãnh thổ 1.2 Phân công lao động theo lãnh thổ PCLĐXH biểu hình thức bản: Ø PCLĐ theo ngành: phân chia lao ... lãnh thổ khác hệ thống kinh tế thống tùy theo mức độ phát triển lực lượng sản xuất 4/14/2011 I Phân công lao động theo lãnh thổ 1.3 Phân công theo lãnh thổ hình thành Vùng KT p Vùng kinh tế: ... Ø Là phận kinh tế lãnh thổ đặc thù kinh tế quốc gia Ø Là hình thức biểu đặc biệt phân công lao động theo lãnh thổ điều kiện kinh tế hàng hóa phát triển (SX hàng hóa CMH hình thành Vùng KT) Ø...
 • 17
 • 718
 • 5

LUẬN VĂN: Văn hóa sự hình thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay pot

LUẬN VĂN: Văn hóa và sự hình thành nhân cách trẻ em (Trước tuổi đi học) ở nước ta hiện nay pot
... cách trẻ em (Trước tuổi học) nước ta nay" làm luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành lý luận lịch sử văn hóa (Trong luận văn này, thuật ngữ "nhân cách trẻ em" xin hiểu "trẻ em trước tuổi học", ... Nhận thấy nước ta chưa có công trình chuyên nghiên cứu vấn đề "Văn hóa hình thành nhân cách trẻ em (trước tuổi học) nước ta nay" , hy vọng luận văn nêu vấn đề, hướng nghiên cứu văn hóa học, để ... đồng", hình thành "nhân cách trẻ em" - tức nói đến hình thành "văn hóa nhân" trẻ em Như vậy, luận văn sử dụng hai nghĩa từ văn hóa Để tiếp cận đối tượng nghiên cứu, đề tài phân tích văn hóa góc...
 • 80
 • 544
 • 3

bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu

bài giảng lịch sử 7 bài 2 sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âu
... BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng Trong trình Xã hội phong kiến xuất tồn bộc lộ châu hạn chế Âu? Hoàn ... nhà điêu khắc thiên tài BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển ... xây dựng giới quan vật BÀI 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU TRUNG ĐẠI CHÂU ÂU Phong trào văn hóa Phục hưng - Nguyên nhân: + Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển...
 • 22
 • 1,359
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Nhân cách sự hình thành phát triển nhân cách (The Personality and personality’s taking shape development)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách (The Personality and personality’s taking shape development)
... động + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Uznatze + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách B G Ananiev + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách L X Vưgôtxki + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Lêônchiep 1.3 Cách tiếp ... văn hoá" trình, hình thành phát triển nhân cách 1.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Tâm lý học hoạt động 1.2.1 Nhân cách người góc nhìn triết học Mác 1.2.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách số nhà nghiên ... Erikson nhân cách 1.3.3 Cách tiếp cận Tâm lý học hành vi nhân cách 1.3.3.1 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Watson Skinner 1.3.3.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Albert Bandura Julian Rotter 1.3.4 Cách...
 • 8
 • 271
 • 0

luận văn Nhân cách sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam

luận văn Nhân cách và sự hình thành nhân cách theo các nhà tâm lý học Việt Nam
... tâm học người ta ý đến vấn đề sau nhân cách, chất nhân cách, cấu trúc nhân cách yếu tố hình thành nhân cách, chế hình thành nhân cách, phương pháp nghiên cứu nhân cách, vị trí tâm học nhân ... Nguyễn Ngọc Bích Tâm học nhân cách chưa có định nghĩa nhân cách cách thống Song cách hiểu người Việt Nam nhân cách theo mặt sau đây: Nhân cách hiểu người có đức tài tính cách lực người cú ... đề: Tâm học nhân cách trẻ em không ông để ý đến cách thoả đáng Vì vậy, luận nhân cách ông không tránh khỏi sơ lược quan niệm Gestal 2.3 Tâm học nhân văn nhân cách Trường phái tâm học...
 • 56
 • 714
 • 7

Nhân cách sự hình thành nhân cách

Nhân cách và sự hình thành nhân cách
... hình thành phát triển nhân cách b nhân tố định trực tiếp hình thành phát triển nhân cách c nhân tố có ảnh hởng trực tiếp hình thành phát triển nhân cách d nhân tố chi phối hình thành phát triển nhân ... tính thống tính ổn định nhân cách b tính ổn định nhân cách c tính tích cực tính giao tiếp nhân cách d Cả a, b c Câu 7: Khi phân loại nhân cách, vào kiểu sau: a Phân loại nhân cách theo định hớng ... ngời thờng đợc diễn dới nhiều hình thức phong phú, sinh động biến đổi vai trò thời kì phát triển nhân cách nhân d Sự hình thành phát triển nhân cách ngời phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo giai...
 • 8
 • 104
 • 0

Quan điểm của Nho giáo về nhân cách sự hình thành nhân cách

Quan điểm của Nho giáo về nhân cách và sự hình thành nhân cách
... Thị Biên – K21 Cao học GDMN Chương Quan điểm Nho giáo nhân cách hình thành nhân cách Bản chất nhân cách Thành phần nhân cách Động lực hình thành phát triển nhân cách KẾT LUẬN Page Nguyễn Thị Biên ... Thị Biên – K21 Cao học GDMN Chương Quan điểm Nho giáo Nhân cách hình thành Nhân cách Bản chất nhân cách Nhân cách không bẩm sinh hình thành, Mạnh Tử nói: Nhân chi sơ tính thiện, tính tương cập, ... cứu Nhằm làm rõ quan điểm Nho giáo nhân cách hình thành nhân cách người, từ đưa học kinh nghiệm Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nhân cách, hình thành nhân cách - Phạm vi...
 • 31
 • 107
 • 1

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam
... cho hình thành kinh tế tri thức II Một số vấn đề chung kinh tế tri thức Khái niệm kinh tế tri thức Kinh tế tri thức sản phẩm trực tiếp cách mạng khoa học công nghệ đại Nền kinh tế dần đợc hình thành, ... trng kinh tế tri thức 10 Tác động xu phát tri n kinh tế tri thức đến quan hệ kinh tế quốc tế 12 III- Việt Nam với xu hình thành phát tri n kinh tế tri thức 14 Kinh tế tri thức ... thông tin tri thức Dới số đặc trng kinh tế tri thức: - Tri thức, đặc biệt khoa học công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp Nhờ cách mạng khoa học -công nghệ đại, hàng lọat công nghệ cao...
 • 23
 • 978
 • 3

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại và sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam
... cho hình thành kinh tế tri thức II MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NỀN KINH TẾ TRI THỨC Khái niệm kinh tế tri thức Kinh tế tri thức sản phẩm trực tiếp cách mạng khoa học công nghệ đại Nền kinh tế dần hình ... công nghệ đại, bắt đầu vào khoảng từ sau đại chiến giới lần thứ hai Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại mở đầu công nghệ thông tin (CNTT) CNTT nhân lõi cách mạng khoa học công nghệ đại, phản ... nghệ: - Công nghệ -5% 15% 2% 10% 2% 10% 2% 10% thông tin -Công nghệ sinh học -Công nghệ lượng -Công nghệ biển học - Công nghệ 1% 5% 1% 5% - Công nghệ vật liệu - Công nghệ 5% không gian Công nghệ...
 • 25
 • 326
 • 3

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au
... hội , thương nhân lập thương hội Đ Thành thị đời t o điều kiện cho kinh tế hàng hoá giản đơn phát triển Tiết Bài : Sự suy vong chế độ phong kiến hình thành chủ nghĩa tư châu Âu Vì có phát ... tư sản vô sản Về trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến Về kinh tế : Hình thức kinh doanh tư đời Quan hệ sản xuất TBCN hình thành ? Tư sản bóc lột ... Giao việc nhà : Học thuộc câu hỏi cuối sách gi o khoa ( trang ) Làm tập lại tập học sinh ( trang ) Chuẩn bị : Cuộc đấu tranh giai cấp tư sản chống phong kiến Sưu tầm tranh ảnh văn hoá Phục...
 • 13
 • 972
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: di truyền và sự hình thành phát triển nhân cáchbài giảng giáo dục và sự phát triển nhân cáchnhân cách và sự hình thành nhân cáchnhân cách và sự hình thành nhân cách của học sinhsơ đồ nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cáchphần iii nhân cách và sự hình thành nhân cáchcon nguoi va van de xa hoi hoa vai tro gia dinh va su hinh thanh nhan cachgia dinh vn va su hinh thanh nhan cach con nguoi trong doi moi cua dat nuoc hien naynhân cách và sự hình thành nhânnguyên nhân và sự hình thành các chủng tộchình ảnh bài giảng năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng vật lí lớp 9vùng thích nghi và sự hình thành loài trong các bài toán đa phương thứcvùng thích nghi và sự hình thành loài trong bài toán đơn phương thứcbài 1 khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa mác lêninđoạn 3 tạo nhân pyrimidin của purin và sự hình thành impTuần 8. Đôi giày ba ta màu xanhTừ vựng toán tiếng anh 1Tuần 7. Lời ước dưới trăngTập tục quả trứng phục sinh phát xuất từ đâu và có ý nghĩa gìĐề cương thực báo cáo tốt nghiệp: Quản trị kinh doanhPhải lý giải hiện tượng mộ trống như thế nàoMùa chay sao lại là mùa bốn mươiTuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyệnNói rằng đức giêsu đã phục sinh hoặc nói rằng thiên chúa đã phục sinh đức giêsu cách nào đúng hơn100 number theory problemsTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔNđồ án về hiển thị tốc độ động cơNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPHỏi đáp 7 đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhChương trình chi tiết môn xây đáHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờSỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCHỏi đáp 11 dấu thánh giá mang ý nghĩa gìĐồ án công nghệ chế tạo máy