Đồ án tốt nghiệp thi công trung tâm thương mại bờ hồ (thuyết minh+bản vẽ)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ
... đàn hồi thép I = 28,46 (cm4): mômen quán tính ván khuôn SVTH: Bùi Quang Hiếu - Lớp 02X1B Trang : 157 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ [ f ] : độ võng giới hạn lấy theo TCVN 445 3-1 995 ... Hiếu - Lớp 02X1B Trang : 158 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ + Ống ngoài: có chiều cao l1=1,5m; F=8,64cm2; I=32,92cm4; r=1,95cm + Ống trong: có chiều cao l2=3, 3-0 ,1 8-0 ,05 5-0 ,0 8-1 ,5= ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ CHƯƠNG I: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN A.Phương án lựa chọn tính toán ván khuôn: I.Lựa chọn loại ván khuôn sử dụng: Trong...
 • 31
 • 665
 • 0

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG - TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH
... 77 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH CHƯƠNG TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ 78 6.1 Tải trọng gió 6.1.1 Tính toán thành phần tónh tải trọng gió 6.1.2 Tính toán ... ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 2.4 Trình tự tính toán kết cấu 12 CHƯƠNG TÍNH TOÁN HỒ NƯỚC MÁI 13 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 ... HOÀNG NAM 78 78 79 84 85 SVTH: CHU QUANG HUY-XD06A2 191 193 193 193 193 194 194 197 197 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 200 6-2 011 ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH 9.4.2.2 Theo tiêu cường độ đất...
 • 7
 • 660
 • 12

Đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm thương mại an bình

Đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm thương mại an bình
... trình Trung Tâm Thương Mại An Bình không tính toán đến khả chòu lực động đất kết cấu bên Trang Hồng Minh Tân – XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Nhằm tạo đường nét đại, không gian rộng ... XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Kết số dạng dao động công trình Phương X (mode 1) Trang 50 Hồng Minh Tân – XD1301D ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH Phương x(mode 4) Trang 51 ... Việc xây dựng nhà cao tầng đáp ứng nhu cầu đặc điểm sau 1.1.2 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH a) Tên công trình TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI AN BÌNH b) Đòa điểm xây dựng Công trình xây dựng BÌNH DƯƠNG...
 • 222
 • 329
 • 0

thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DÂN CƯ HƯNG ĐIỀN

thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ DÂN CƯ HƯNG ĐIỀN
... thép đai nhóm: MPa AI + ng độ chịu cắt tính toán Rsw = 26 175 MPa ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K52 – TRUNG TÂM TM VÀ DC HƯNG ĐIỀN toán Rb = + ng độ chịu kéo tính toán Rbt = Kích thước Tên ... 24 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K52 – TRUNG TÂM TM VÀ DC HƯNG ĐIỀN GVHDC: BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP DẦM (STORY2-KT) * Vật liệu sử dụng - Cấp độ bền bê tông: + ng độ chịu nén tính toán ... 30 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K52 – TRUNG TÂM TM VÀ DC HƯNG ĐIỀN GVHDC: BẢNG TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP DẦM (STORY8-10) * Vật liệu sử dụng - Cấp độ bền bê tông: + ng độ chịu nén tính toán...
 • 116
 • 311
 • 0

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc trung tâm thương mại và văn phòng đường lê hồng phong, hải phòng

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc trung tâm thương mại và văn phòng đường lê hồng phong, hải phòng
... MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHOA XÂY DỰNG - BỘ MÔN KIẾN TRÚC -* - THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG ĐƢỜNG LÊ HỒNG PHONG - HẢI PHÒNG ... trúc Tên đề tài: TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG ĐƢỜNG LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG Bùi Xuân Trƣờng – XD1401K – MSV : 1012109079 Page THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Nội dung yêu cầu ... THƢƠNG MẠI VÀ VĂN PHÒNG ĐƢỜNG LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH KIẾN TRÚC Sinh viên : BÙI XUÂN TRƢỜNG Ngƣời hƣớng dẫn : ThS.KTS NGUYỄN TRÍ TUỆ HẢI PHÒNG - 2015...
 • 22
 • 628
 • 3

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc trung tâm công nghệ đại học quốc gia hà nội

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc trung tâm công nghệ đại học quốc gia hà nội
... phòng học phòng học b 7200 phòng học 7200 phòng học wc nữ wc nam wc nam b wc nữ 17200 C 17200 C b B B 7200 phòng thực hành trung tâm chuyển giao công nghệ phòng nghiên cứu kho sách phòng kĩ thuật ... v trung tõm chuyn giao cụng ngh a 10 11 12 13 14 54600 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 2300 D D phòng đào tạo chất l-ợng cao phòng học phòng học b 7200 phòng học ... 12 4200 4200 14 4200 D D phòng học phòng học phòng quản lý s.v phòng học phòng làm v iệc giáo v iên phòng học b b wc nữ wc nam wc nam wc nữ C C B B b phòng thực hành phòng nghiên cứu th- v iện...
 • 213
 • 169
 • 0

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng: TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC

Thuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng: TRUNG TÂM ĐẶT MÁY VIETTEL HOÀ LẠC
... N TT NGHIP TRUNG TM T MY VIETTEL HO LC Chng KIN TRC 1.Tên công trình,địa điểm xây dựng 1.1.Tên công trình Tòa nhà đặt máy viettel 1.1.2 Địa điểm Lô đất b1-1, khu công nghệ cao hòa lạc, huyện ... trục trung hoà: Mf = Rb.bf.hf.(h0 - 0,5.hf) = 290x270x20x(46- 0,5x20) Mf =56376000 (kGcm)= 563760(kGm)=563,760(Tm) Có Mmax= 22,46 (Tm) < Mf=155,250 (Tm).Do trục trung hoà qua cánh, tính toán theo ... môi tr-ờng, ánh sáng, phòng cháy, chữa cháy - Kết cấu: (chiếm 45%) + Thiết kế kết cấu khung chịu lực điển hình + Tính toán cấu tạo thang + Tính toán cấu tạo sàn toàn khối + Tính toán thiết kế...
 • 207
 • 342
 • 0

Đồ án tốt nghiệp thi công nhịp cầu trươi ờ hương sơn hà tĩnh

Đồ án tốt nghiệp thi công nhịp cầu trươi ờ hương sơn hà tĩnh
... lng luụn tuõn th ý kin, yờu cu ca cỏc k s T giỏm sỏt E i thi cụng: 43 i thi cụng : L i thi cụng cu chuyờn nghip ó tng thi cụng cỏc cu trung v nh vi cỏc thit b chuyờn dựng v i ng cụng nhõn bc ... cn thit cú liờn quan n cụng tỏc thi cụng ng thi gii quyt cỏc mi quan h vi a phng v cỏc c quan hu quan Tp kt nhõn lc, thit b n cụng trng, xõy dng lỏn tri, kho tng, thi cụng bói ỳc cu kin bờ tụng ... hnh bờ tụng cỏc dm ngang liờn kt cỏc phin dm - Tip tc thi cụng cỏc nhp tip theo bng cỏch di chuyn giỏ ba chõn trờn h ng ray 1.3.4 Chn phng phỏp thi cụng kt cu nhp Do cu cú nhp L= 24 m thi cụng...
 • 65
 • 603
 • 0

đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm điều hành sân bay cát bi - hải phòng

đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm điều hành sân bay cát bi - hải phòng
... trình Trung tâm điều hành bay Cát Bi - Hải Phòng a im xây dng Ti Cát Bi Hải Phòng Chu t CÔNG TY C PHN XÂY DNG S II iu kin t nhiên khu t xây dng công trình iu kin a hình - a ni công trình xây dựng ... - c kiến thức cần thiết ngành nghề mà thân lựa chọn Sau 16 tuần làm đồ án tốt nghiệp, - c h-ớng dẫn Tổ môn Xây dựng, em chọn hoàn thành đồ án thiết kế với đề tài: Trung tâm điều hành bay Cát ... Phong 24 Trung tõm iu hnh sõn bay Cỏt Bi - Hi Phũng b).Trọng l-ợng t-ờng ngăn t-ờng bao che: -T-ờng ngăn hộ, t-ờng bao chu vi nhà dày 220 ; T-ờng ngăn phòng, t-ờng nhà vệ sinh dày 110 - c xây gạch...
 • 258
 • 349
 • 1

đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm giao dịch quốc tế - hà nội

đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm giao dịch quốc tế - hà nội
... lập nhằm xây dựng trung tâm giao dịch th-ơng mại quốc tế trung tâm thành phố Nội - c đồng ý phủ ủy ban nhân dân thành phố Nội chấp thuận Văn phòng Kiến trúc s- tr-ởng thành phố Nội, định ... lên quanh Nội, đặc biệt khu vực trung tâm thành phố Những tòa nhà cao tầng đem lại cho Nội nét đại thành phố lớn giới để lại ấn t-ợng mạnh mẽ nhà đầu t- n-ớc Nội trung tâm kinh tế, trị ... Trung tâm giao dịch quốc tế SV :NGUYN TIN DNG LP:XD1103 MSV:110766 Trang: Trung tâm giao dịch quốc tế Phần i kiến trúc công trình (10%) SV :NGUYN TIN DNG LP:XD1103 MSV:110766 Trang: Trung tâm...
 • 216
 • 137
 • 0

Đồ án tốt nghiệp tòa nhà trung tâm trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Võ Văn Ngân Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh

Đồ án tốt nghiệp tòa nhà trung tâm trường ĐH Sư phạm kĩ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh Võ Văn Ngân Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh
... c III TĨM T T D ÁN Ø Tên d án: u t xây d ng cơng trình tồ nhà trung tâm Ø Ch u t : Tr ng i H c S Ph m K Thu t TP H Chí Minh Ø a m: s – ng V n Ngân, qu n Th c, thành ph H Chí Minh Ø quan ch ... chung Thành ph H Chí Minh c Th t ng Chính ph phê t t i quy t nh s 123/Q -TTg ngày 16/5/1998, v trí Tr ng i h c S ph m K thu t TP H Chí Minh thu c khu c trung tâm c p khu v c v phía ơng b c c a Thành ... CƠNG TRÌNH Khu t d ki n u t xây d ng Tòa nhà trung tâm thu c khn viên c a Tr ng ng V n Ngân, ph ng Linh Chi u, qu n Th c trí u t xây d ng Tồ nhà trung tâm ã c xác nh quy ho ch chi ti t t l...
 • 152
 • 207
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG THIẾT KẾ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ
... Lớp 02X1B Trang : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ PHẦN II (50%) Nhiệm vụ : -Thiết kế sàn tầng 10 -Thiết kế dầm trục 2&4 sàn tầng 10 -Thiết kế khung trục C -Thiết kế lõi cứng GVHD SVTH ... Trang : 21 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ gian sang hệ thống khung- giằng Phương pháp thiết kế cho hệ kết cấu nhìn chung phức tạp, đặc biệt vấn đề thiết kế kháng chấn 5.Hệ kết cấu hình ... Trang : 206 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BỜ HỒ LỜI NĨI ĐẦU Ngày với xu hướng phát triển thời đại nhà cao tầng xây dựng rộng rãi thành phố thị lớn Trong đó, cao ốc kết hợp thương mại văn...
 • 207
 • 900
 • 1

Đồ án tốt nghiệp Thi công cọc khoan nhồi và tường vây

Đồ án tốt nghiệp Thi công cọc khoan nhồi và tường vây
... II Thi cụng cc khoan nhi: Cỏc phng phỏp thi cụng cc khoan nhi : Trờn th gii cú rt nhiu thit b v cụng ngh thi cụng cc khoan nhi nhng cú nguyờn lớ c s dng tt c cỏc phng phỏp thi cụng l : - Cc khoan ... Gu khoan m li khoan cú gn sn, hoc u khoan cỏnh v u khoan c ỏ kiu bỏnh xe, u khoan RRC - Gu khoan ghộp gia u khoan cỏnh v u khoan quay, cú th to l phm vi nham thch mm ==> Chn: Chn u khoan lỏ cú ... cỏch gia thi cụng gia panen liờn tip phi cỏch tm panen ó thi cụng trc + Thi gian thi cụng gia panen tng cnh phi 1ngy + Thi gian thi cụng giỏn on k thut (do lý trờn) l ớt nht + Nờn thi cụng...
 • 76
 • 1,052
 • 6

Đồ án tốt nghiệp thi công cốt thép (Phần thi công)

Đồ án tốt nghiệp thi công cốt thép (Phần thi công)
... (ván khuôn, cốt thép, bêtông) Thi công phần thân - Công tác bêtông cho công trình - Công tác chống thấm cho công trình Tổ chức thi công Lập tiến độ thi công biểu đồ nhân lực Lập tổng mặt thi công ... mssv:5748.43 - lớp 43x4 Đồ án tôt nghiệp - phần thi công Biện pháp lắp dựng: Đ-a đủ số l-ợng cốt đai vào cốt thép chờ, luồn cốt thép dọc chịu lực vào hàn với cốt thép chờ cột Sau san cốt đai dọc theo ... - phần thi công Ch-ơng i: thi công phần ngầm A Thi công cọc khoan nhồi I Công tác chuẩn bị - Thi công cọc khoan nhồi công nghệ đ-ợc áp dụng vào n-ớc ta năm trở lại Để thực đ-ợc việc thi công cọc...
 • 96
 • 132
 • 0

Đồ án tổ chức thi công trung tâm lưu trữ tài liệu cụm khí – điện – đạm cà mau

Đồ án tổ chức thi công trung tâm lưu trữ tài liệu cụm khí – điện – đạm cà mau
... KẾT CẤU CÔNG TRÌNH: 1.2.1 Quy hoạch: Tên công trình : Trung tâm lưu trữ tài liệu cụm Khí Điện Đạm Mau Địa điểm xây dựng công trình: Xã Khánh An, Huyện U Minh, Tỉnh Mau Quy mô công trình ... tường Hoàn thi n SVTH:Huỳnh Thị Thanh Minh LỚP 12KX1 Page Thuyết minh đồ án: Tổ chức thi công - Tổ chức hoàn thi n tổ hợp công nghệ ( trình) chủ yếu - Lập tổng tiến độ thi công - Tính toán điều ... phục vụ thi công thi t kế tổng mặt xây dựng + Cung cấp dự trữ vật liệu + Kho bãi, lán trại tạm, điện nước + Lập tổng mặt thi công 1.4.2 Phương hướng thi công tổng quát: Phương hướng tổng quát...
 • 90
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp thi công chínhthuyết minh đồ án tốt nghiệp xây dựng trung tâm đặt máy viettel hoà lạcđồ án tốt nghiệp phân tích thiết kế hệ thống quản lý hệ thống bán vé máy bay potthi công trung tâm thương mạitrung tâm thương mại bờ hồđồ án cầu bê tông dầm t căng truoc đại học gtvt thuyết minh bản vẽđồ án tốt nghiệp thị trường tiêu thụ sản phẩmđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp điện công nghiệpđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ môi trườngđồ án tốt nghiệp ngành công trình thủyđồ án tốt nghiệp nghành công nghệ ô tôđồ án tốt nghiệp ngành công trình thủy lợiđồ án tốt nghiệp khoa công nghệ thông tinđồ án tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật điệnMau C005_O Lenh chuyen tien 261110 To trinh Ban hanh Quy che Quan tri00 2016 AGSM Agenda VNVăn bản - Tài liệu | Trang chủ Phieu yeu cau CCTLGAY XUONG DUI - Bong CT (10-03-2014)Laparoscopic heminephrectomy (ttn)ICTHYOSIS K. Nội TH - 25.03.2014CSDH - K. Dinh dưỡng (14.01.2014)2.Mẫu số 01-7.GTGT ban hành TT 26-20156.Mẫu số TB02-AC ban hành TT26-2015Thông tư 105 quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KHCN) của doanh nghiệp (10.24KB)Thông tư 228 về trích lập dự phòng (20.48KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)QD 15.2006.QD-BTC ve che do ke toan trong doanh nghiepSách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Sách chế độ kế toán doanh nghiệp QD15 (1392.64KB)Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Unit11Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) UNIT 10Tài liệu tiếng anh - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) loimodau