Giao an anh 10 ca nam

GIÁO ÁN ANH 10 CẢ NĂM 2010

GIÁO ÁN ANH 10 CẢ NĂM 2010
... the book as samples: Năm học:2009 – 2 010 Page39 THPT Chợ Mới G.7 Teacher: Đồn Minh Phúc English group Lesson plan 10 Hanh went to Long Bien Lower-secondary school.She had 10 subjects to learn ... your writing - Prepare next lesson LANGUAGE FOCUS Năm học:2009 – 2 010 Page10 THPT Chợ Mới Teacher: Đồn Minh Phúc D.P: D.T: English group Lesson plan 10 Period:6 Unit A DAY IN THE LIFE OF E.LANGUAGE ... learnt - Prepare Unit lesson4 WRITING Năm học:2009 – 2 010 Page18 THPT Chợ Mới Teacher: Đồn Minh Phúc English group D.P:29/08/09 D.T: Lesson plan 10 Period :10 Unit SCHOOL TALKS D WRITING I.OBJECTIVE:...
 • 204
 • 246
 • 1

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)

Giáo Án Tin 10 ( Cả Năm)
... TOÁN VÀ THUẬT TOÁN - Giáo viên đưa thí dụ, toán theo quan niệm toán học, toán theo Khái niệm toán: quan niệm tin học, từ dẫn dắt học sinh đến - Ví dụ 1: tìm nghiệm phương trình khái niệm toán tin ... bảng điểm - Bài toán việc ta muốn máy tính thực Hai thành phần toán: - Input: thông tin có (giả thiết – thông tin vào) - Output: thông tin cần tìm từ Input (kết luận – thông tin ra) Hoạt động ... QUẢN LÝ TẬP TIN Tập tin thư mục: a Tập tin đặt tên tập tin: - Tập tin (file) gọi tệp, tập hợp thông tin ghi đĩa từ, băng từ, … tạo thành đơn vị lưu trữ hệ điều hành quản lí Mỗi tập tin có tên...
 • 52
 • 448
 • 6

Giáo án Văn 10 cả năm

Giáo án Văn 10 cả năm
... trình Ngữ văn THCS, văn học phát triển văn học dân tộc -Giữa văn học chữ Hán văn học chữ Nôm có điểm giống trung đại Việt Nam có khác phận văn học nào? 1 -Văn học chữ Hán: -Hoàn cảnh chữ Hán xuất ... mạng tháng Tám năm 1945 +Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỷ XX 1 -Văn học trung đại ( Văn học từ kỉ X đến hết kỉ XIX ) -Đây văn học viết chữ Hán chữ Nôm *Các tác phẩm chữ Hán tiêu ... -Chuẩn bò mới: Làm văn – Miêu tả biểu cảm văn tự V-RÚT KINH NGHIỆM VI-CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM: Tiết 24 Ngày soạn : 18 /10/ 07 Làm văn Ngày dạy: 22 /10/ 07 MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM TRONG VĂN TỰ SỰ A/-MỤC...
 • 157
 • 423
 • 3

giáo án anh 8 cả năm hay

giáo án anh 8 cả năm hay
... procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: Oral test: - Give back the testing papers New lesson: A Warm- up: Getting started: - Ss look at the picture on P. 38 and write the names of the ... 28 - By the end of the lesson, Ss will be able to use USED TO to talk about the things they used to II Preparation: - Textbook III Teaching procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: ... understand the text and get specific information 38 II Preparation: - Textbook III Teaching procedure: Organization: - Date : .8A: 8B: 8C: Oral test: - Homework correction New lesson:...
 • 151
 • 473
 • 1

Giáo án Anh 8 cẩ năm (Đúng PPCT)

Giáo án Anh 8 cẩ năm (Đúng PPCT)
... Thảo 25 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009  You can……… Thank you very much Lê Xn Thảo 26 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 4/Reinforcement: ... Language focus Do exercise , page80 ,81 Lê Xn Thảo 50 Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 Date of preparation: Date of teaching: Period :84 UNIT 13:FESTIVAL LANGUAGE FOCUS ... Trường THCS Thượng Giáo Giáo án Anh Văn Năm h ọc: 20 08 - 2009 5.Homework: • Rewrite the letter beginning with: “Nam’s grandparents are delighted that he………………………” • Do exercises ,8 page 63 ...
 • 77
 • 235
 • 0

Giáo án Anh 9 (cả năm cực hot)

Giáo án Anh 9 (cả năm cực hot)
... nine 04 821 4076 0540845 832 091 03433 565 05 1182 6 699 071 8 39 737 08 557 1313 0240 653 199 033 612 300 091 276 95 98 Production Name Hoa Nam Survey Telephone numbers 0 39 854 874 038 834 670 ... Năm học: 2008-20 09 Giáo án Anh - Lê Văn Hng - Trờng THCS Mỹ Châu * Checking: Slap the board ăn sáng Đánh Thức dậy rửa mặt Mặc quần áo Đi học Presentation text: C1 P 49 - T models ... Prepare C2-4 (P28 - 29) IV Teacher's self - evaluation and remark Period 12 Unit two:At school C2 - (P28 - 29) Năm học: 2008-20 09 Giáo án Anh - Lê Văn Hng - Trờng...
 • 216
 • 368
 • 2

Giáo án Anh 6 Cả năm

Giáo án Anh 6 Cả năm
... about their timetable: Time 6. 00 6. 05 6. 15 6. 30 Work get up wash get have face dressed breakfa st - Ask the S to ex in their worbook - Prepare the next lesson REMARK: Giáo viên: Trần Tun - Give ... with prepositions D: DRAW EXPERIENCE: Ngày tháng 12 năm 2007 Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 6: Period 36 PLACES C3,5 AROUND THE HOUSE I Objectives: By the ... tháng 12 năm 2007 PERIOD 38 th Giáo viên: Trần Tun Trờng THCS Sinh Long N Hang Tuyờn Quang UNIT 7: Period 39th: YOUR HOUSE A1: IS YOUR HOUSE BIG? I: Objectives: Giáo viên: Trần Tun Ngày tháng...
 • 151
 • 156
 • 0

Giao An ANh 8 Ca nam Hay > Moi xem va gop y

Giao An ANh 8 Ca nam Hay > Moi xem va gop y
... emigrate = to go another country to live ( xuat canh, di cu) Read their answers aloud and copy (emigrant:: nguoi xuat canh,song dinh cu o nc ngoai) III/ * - to transmit ( translation )Truyen phat tin ... Things you - paint the house can not - Call on some Ss to talk with Can - Listen and correct mistakes if any I/ Language focus : 1 Reflexive pronouns - Set the scene You your homework and no ... customer telephoned the Thanh Cong Delivery Service on may 11 just twelve o,clock The customer,s name was Mr Nam , and he wanted to speak to Mrs Van Mrs Van was in a meeting and could not come to...
 • 227
 • 508
 • 3

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010

GIÁO ÁN ANH 6 CẢ NĂM TV 2010
... 44) - Yêu cầu học sinh nhận xét tr- Nhận xét: trờng tranh thứ = 40 = ờng tranh - Yêu cầu học sinh đoán xem tranh trên, tranh nông thôn, tranh thành phố - Giới thiệu hôm ta học + Cách tả đặc điểm ... Cầm lên vài vật nói vật VD: It is Lans pen nhỏ có tầng Trờng tranh thứ lớn Trờng tranh thứ lớn có tầng Đoán: Tranh 1: nông thôn Tranh 2: thành phố Listen and remember Answer the teachers question ... lời: Đánh răng, rữa mặt, ăn sáng, học nhà - Listen and remember - Quan sát đoán: Get up: Ngủ dậy Get drssed: mặc quần áo Brush his teeth: đánh Wash his face: rửa mặt Have v breakfast: ăn sáng Go...
 • 153
 • 155
 • 0

GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM 2010

GIÁO ÁN ANH 7 CẢ NĂM 2010
... page from ? It is from a telephone directory * How to read the telephne numbers : eg : 2 37 789 224 203 72 1 577 843 881 Stop after reading the code and then read every three numbers 22 : two two ... a) The one at number 27 questions given b) The one at number 79 T: call some Ss to answer the questions c) The one at number 79 Ss: raise the hand to d) The one at number 27 T: play the tape for ... nervous, happy and prep on School year 2008 2009 Directed by: Vu Viet Ha 17 Khánh Phú secondary school English lesson plan7 Skill : Listening and speaking Complete the registration form c Teaching...
 • 154
 • 286
 • 2

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM TV 2010

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM TV 2010
... tra lại phần đoán - Yêu cầu học sinh so sánh đáp án với bạn - Yêu cầu học sinh cho đáp án & so sánh với kết dự đoán bảng Giáo viên bật lại băng điểm mà học sinh cha thống đáp án Đáp án: A: Banyan ... Teaching aids: Sách giáo khoa, tranh ảnh IV Teaching procedure The Ts activities The Ssactivities Warm up Ngời soạn: Lý Lan Anh -giáo viên trờng THCS Trần Đăng Ninh 29 Giáo án Anh - Một học sinh ... học sinh đọc to câu trả lời & giải thích .Giáo viên đa đáp - So sánh câu trả lời án Ngời soạn: Lý Lan Anh -giáo viên trờng THCS Trần Đăng Ninh 43 Giáo án Anh Sandra uses the Internet to get information...
 • 88
 • 153
 • 0

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010

GIÁO ÁN ANH 9 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010
... Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching absent students 9D 19/ 9/06 9E 19/ 9/06 Teacher ,s activities Step : warm up ( 7m) Hangman - Draw strokes on the ... Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching 9D 26 /9/ 06 9E 26 /9/ 06 Teacher ,s activities Students, activities Step : new lesson Activity : • Matching ... 17 /9/ 06 I Aims : By the end of the lesson , ss will be able to Write a personal letter II Teaching aids : text book, III Procedure : Step : organization : Class date of teaching 9D 20 /9/ 06 9E...
 • 104
 • 213
 • 1

giao an anh 6 ca nam

giao an anh 6 ca nam
... *Asking about name ? What's your name? Eg1:What is your name? ? Who can find the question asking My name is Hoa and answering about name in the Eg2: What is her/his name? dailogue? Her/his name is ... board to greet each others and ask about the name, the age * Answers: ss go on the board and make a dialouge Ex: Hello, My name is Lan What is your name? Hi, Lan My name is Mai How old are you? ... Chất Lượng Cao Mai Sơn phone number: 0127742 763 9 Giáo án tiếng Anh Năm học: 2009 – 2010 Pays attention to pronunciation and stress - Calls some Ss to read new words again ? Can you make an example...
 • 281
 • 170
 • 0

GIÁO ÁN ANH 8 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010

GIÁO ÁN ANH 8 CẢ NĂM CHI TIẾT 2010
... He said Mrs Van could reach him at 88 4 84 6 Preparing date: Teaching date: Unit Our past Period 21 lesson : Getting started Listen and read 34 Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn ... Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan II Matching the phrases with their meanings A B Hold on Is six thirty all right ? Where is it on ? A bit far from a.Nó đợc chi u ... questions Open pairs Work in groups Listen and copy Giáo án Tiếng Anh - Trờng THCS Hải lộc - GV:Nguyễn Thị Thu Lan Teaching date: Period 28 unit Study habits lesson : Speak A / Aims and Objectives...
 • 131
 • 176
 • 0

Xem thêm