Bài giảng phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ức trai thi tập

giá trị nội dung nghệ thuật trong tác phẩm hán sở tranh hùng

giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm hán sở tranh hùng
... 1.3 Tác phẩm 1.3.1 Tóm tắt tác phẩm Hán Sở tranh hùng 1.3.2 Giá trị tác phẩm Hán Sở tranh hùng CHƢƠNG 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TRONG HÁN SỞ TRANH HÙNG 2.1 Hiện thực xã hội Hán Sở tranh hùng 2.1.1 Tranh ... nghiên cứu Đề tài chọn Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Hán Sở tranh hùng Với đề tài này, yêu cầu đặt phải làm rõ giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Hán Sở tranh hùng Việc nghiên cứu phải ... đƣợc nội dung tác phẩm Từ đó, toát lên đƣợc giá trị nghệ thuật tác phẩm Ngoài ra, nghiên cứu đề tài phải thấy đƣợc vị trí nhƣ vai trò tác phẩm lịch sử dân tộc Trung Hoa Hán Sở tranh hùng tác phẩm...
 • 90
 • 215
 • 0

giá trị nội dung nghệ thuật trong tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu

giá trị nội dung và nghệ thuật trong tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu
... đời nghiệp thơ văn Nguyễn Đình Chiểu Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu cho đời Văn tế nghĩa cần Giuộc Đề tài Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu đề cập ... xoay quanh tìm hiểu Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu Phạm vi khảo sát chủ yếu tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu Bên cạnh trình ... thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu cách sâu sắc trọn vẹn Mục đích nghiên cứu Chọn đề tài Giá trị nội dung nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu ...
 • 74
 • 1,873
 • 2

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẨM QUAN ÂM THỊ KÍNH 13 2.1 Quan Âm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Âm Thị Kính lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chƣơng 3: GIÁ TRỊ NGHỆ ... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Âm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Âm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Âm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật tác phẩm Quan Âm Thị Kính NỘI DUNG Chương...
 • 50
 • 503
 • 1

Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẨM QUAN ÂM THỊ KÍNH 13 2.1 Quan Âm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Âm Thị Kính lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chƣơng 3: GIÁ TRỊ NGHỆ ... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Âm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Âm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Âm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật tác phẩm Quan Âm Thị Kính NỘI DUNG Chương...
 • 50
 • 369
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của truyện nôm quan âm thị kính
... thực tiễn nói thúc lựa chọn đề tài Tìm hiểu giá trị nội dung nghệ thuật truyện Nôm Quan Ảm Thị Kính cho khóa luận Lịch sử vấn đề Truyện Nôm Quan Ầm Thị Kính lưu truyền rộng rãi văn hóa Việt ... nội dung kết luận Ngoài phần mở đầu kết luận, phần nội dung chia theo bố cục chương: Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Giá trị nội dung tác phẩm Quan Ấm Thị Kính Chương 3: Giá trị nghệ thuật ... 2: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TÁC PHẲM QUAN ÂM THỊ K ÍN H 13 2.1 Quan Ẵm Thị Kính diễn tả bi kịch người phụ nữ 13 2.2 Quan Ấm Thị Kỉnh lí giải số phận ngưởi tư tưởng Phật giáo 19 Chương 3: GIÁ TRỊ NGHỆ...
 • 49
 • 138
 • 0

phân tích giá trị hiện thực nhân đạo của tác phẩm chí phèo

phân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm chí phèo
... quá!” Chính lập mưu đẩy Chí Phèo vào chỗ tù tội oan uổng sau sử dụng Chí Phèo tay sai đắc lực phục vụ cho lợi ích mưu đồ đen tối Không có Bá Kiến Chí Phèo, Chí Phèo không sản phẩm thống trị chí ... cũng liền với giá trị nhân đạo Tác phẩm xuất sắc, giá trị thẩm thấu, thống với nhau, khó tách rời Chí Phèo Nam Cao không nằm quy luật Bởi nội dung phản ánh (và tiếp nhận) - yêu thương, ... trọng hay căm ghét, khinh bỉ? Tách riêng hai giá trị làm phá vỡ gắn liền hữu chỉnh thể nghệ thuật thống Đọc xong tác phẩm Chí Phèo ta thấy gì? Mở đầu tác phẩm cảnh Chí Phèo ngật ngưởng đường vừa...
 • 6
 • 3,792
 • 27

Sáng kiến kinh nghiệm Khái quát giá trị nội dung nghệ thuật của Truyện Kiều

Sáng kiến kinh nghiệm Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều
... Nờn gi tờn tng on trớch v c sc t ngi ni bt, sau ú m rng bi 2: Nhận định giá trị t tởng sáng tác thi hào Nguyễn Du, có ý kiến cho rằng: Nguyễn Du ngời suốt đời khắc khoải ngời, lẽ đời. ( Nguyễn ... Hỏn Vit nhng ó c s dng nhiu ln v tr nờn quen thuc Qua hai cõu th, ngi c cú th hỡnh dung c mt ln nc thu vt, hỡnh dung c mt cnh cú ng nột, cú cnh vt xa gn õy t cnh l núi tỡnh, cnh c nhỡn qua ụi ... nh cha xut thõn t gỏi lng chi cho nờn cú mu da nhn nht, cú thõn hỡnh phỡ nn n kinh tm Trng THCS Yên Lạc 16 Sỏng kin kinh nghim Nguyễn Hữu Hùng + Mó Giỏm Sinh: l hc sinh ca trng Quc T Giỏm, úng...
 • 22
 • 523
 • 0

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.

Bài tiểu luận giữa kì chuyên đề văn học thời nguyễn Hãy phân tích giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật trong tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập” của Nguyễn Du.
... giá trị nội dung tập thơ chữ Hán Thanh Hiên thi tập chủ yếu giá trị thực Tập thơ phản ánh thực nghèo khổ, bệnh tật, buồn thương tác sống nhân dân thời loạn lạc nơi mà nhà thơ qua, đồng thời thể ... năng thi n phú mình, ông để lại cho đời tác phẩm bất hủ Thanh Hiên thi tập sáng tác chữ Hán Nguyễn Du thời gian từ ông ông Thái Bình năm đầu làm quan nhà Nguyễn Đây tập thơ chữ Hán nghiệp ... cảm xúc nhà thơ Mặc dù coi tập thơ thi n cảm xúc, suy tư, bàn trị, thời góp phần làm nên giá trị nghệ thuật tập thơ không kể đến điển tích, điển cố sử dụng linh hoạt đầy dụng ý thơ Có thể nói,...
 • 11
 • 397
 • 0

Bạch Đằng Giang Phú phân tích chữ Hán nội dung nghệ thuật

Bạch Đằng Giang Phú phân tích chữ Hán nội dung và nghệ thuật
... có ý nghĩa tổng kết lại chiến thắng Bạch Đằng thời giờ: "Giặc tan muôn thủa thái bình, Tại đâu đất hiểm, đức cao" Bạch Đằng giang phú Trương Hán Siêu phú chữ Hán tiếng bậc từ thời Trần lại đến ... sông Bạch Đằng Đoạn 2: Các bô lão kể lại chiến tích sông Bạch Đằng Đoạn 3: Các bô lão suy ngẫm bình luận nguyên nhân chiến thắng sông Bạch Đằng Đoạn 4: Lời ca bô lão khách 4.1 .Nội dung: Bài Phú ... thái thượng hoàng Thánh Tông cầm quân Bạch Đằng Giang phú tác phẩm xuất sắc Trương Hán Siêu, đồng thời tác phẩm tiêu biểu văn học yêu nước thời Lí - Trần, đỉnh cao nghệ thuật thể phú văn học xem...
 • 29
 • 198
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: rèn kĩ năng làm quen thể chí phân tích giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn tríchcâu 4 nêu giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa nguyễn minh châugiá trị nội dung và nghệ thuật của vội vànggiá trị nội dung và nghệ thuật của truyện kiềugiá trị nội dung và nghệ thuật của sang thuphân tích giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm chí phèonội dung và nghệ thuật của tác phẩm truyện kiềunội dung và nghệ thuật của tác phẩm văn họcgiá trị nội dung và nghệ thuật bài tràng giang•phan tich gia tri hien thuc va nhan dao trong tac pham vo chong a phu nội dung được trích dẫn từ 123doc vn cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namgiá trị nội dung và nghệ thuật bài chiều tốigiá trị nội dung và nghệ thuật bài lai tângiá trị nội dung và nghệ thuật bài việt bắcgiá trị nội dung và nghệ thuật bài vội vànggiá trị nội dung và nghệ thuật trong truyện kiềuBài 12. Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡngMột số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6Sử dụng bảng phụ trong việc dạy môn vật líOXI HOA KHU NHOM CHUCTuần 9. Nghe-viết: Thợ rènNGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỐI ƢUHướng dẫn học sinh nhận dạng và giải bài toán hỗn hợp trong hoá học 9PHÂN TÍCH NHÂN vật TRONG TRUYỆN NGẮNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘITuần 9. Điều ước của vua Mi-đátTBDiemTrungTuyenDot1 2016Nhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng song songVẽ hai đường thẳng song songHai đường thẳng song songGiáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIGiáo án tiếng anh 12skkn một số BIỆN PHÁP dạy tốt môn TIN họcMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạch