KHÓA LUẬN: TÌNH BẠN TRONG THƠ PHẠM HỔ VIẾT CHO THIẾU NHI

Thế giới hình tượng trong thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi

Thế giới hình tượng trong thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi
... tinh thn trỏch nhim cao, mt ý thc mun mang li nhiu nim vui hn cho cỏc em: Cui cựng, Phm H ó nhn thy rng: Cn tỡm v thiờn nhi n ly thiờn nhi n lm cht liu sỏng tỏc cho thiu nhi 1.2.3 Vit cho cỏc em ... ch lm nhim v: Cho, ni ang núng R ngi i ch (R) Cũn ụi que an, di ngũi bỳt ca tỏc gi, hin lờn nh mt ngi ch c gia ỡnh bit quan tõm chm súc, lo lng cho mi ngi M cho Khn en cho b o p cho m o m cho ... Th ca Phm H vit cho thiu nhi mang nhiu nột ỏng yờu, nht l nhng bi th vit v thiờn nhi n Qua bc tranh thiờn nhi n ca cõy c, hoa lỏ, chi xanh lc bic, bm ong tung tng.Phm H ó gi cho cỏc em lũng yờu...
 • 55
 • 691
 • 2

Đặc sắc về phương diện nghệ thuật của thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi

Đặc sắc về phương diện nghệ thuật của thơ phạm hổ viết cho thiếu nhi
... nhỏ đến cách thức viết thơ cho thiếu nhi Phạm Hổ Vấn đề này, tập trung giải chương sau khóa luận 11 Chương ĐẶC SẮC VỀ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT CỦA THƠ PHẠM HỔ VIẾT CHO THIẾU NHI Nhà văn Đức Véc ... nét đặc sắc phương diện nghệ thuật thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi qua khẳng định đóng góp to lớn ông phát triển Văn học thiếu nhi Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Để thực đề tài: Đặc sắc phương diện ... lớn thơ Phạm Hổ việc bồi đắp tâm hồn cho mầm non đất Qua đề tài này, mong muốn khai thác sâu phương diện nghệ thuật thơ Phạm Hổ viết cho thiếu nhi đồng thời thấy nét đặc sắc phong cách Phạm Hổ...
 • 45
 • 3,051
 • 8

Tư tưởng và nghệ thuật trong thơ huy cận viết cho thiếu nhiviết về thiếu nhi

Tư tưởng và nghệ thuật trong thơ huy cận viết cho thiếu nhi và viết về thiếu nhi
... 1: T tng th Huy Cn vit cho thiu nhi v vit v thiu nhi Chng 2: c sc ngh thut th Huy Cn vit cho thiu nhi v vit v thiu nhi CHNG NI DUNG TRONG TH HUY CN VIT CHO THIU NHI V VIT V THIU NHI Lê Thanh ... cỏc em Tu chung li nhng trang th cho cỏc em, Huy Cn ó c gng xõy dng cho thiu nhi mt th gii tinh thn phong phỳ v y mu sc Bng ti nng, s nhit huyt ca mỡnh vi thiu nhi Huy Cn ó thc s thnh cụng v lm ... rt nhiu tỏc phm hay sng c vi thi gian Gn lin vi nhng a tinh thn ú l tờn tui nhng nh th sỏng tỏc cho thiu nhi nh: Vừ Qung, Phm H, Thy Ngc, Quang Huy, nh Hi, Xuõn Qunh, Huy Cn 1.2 Trong s ú Huy...
 • 49
 • 258
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi từ phương diện chủ đề và nghệ thuật

Khoá luận tốt nghiệp thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi từ phương diện chủ đề và nghệ thuật
... Thơ Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương diện chủ đề Chương 2: Thơ Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương diện nghệ thuật N I DUNG NHVI T CHO THI NHI NHÌN T 1.1 Xuân Qu N CH t cho ... khuôn khổ khóa luận, thông qua đề tài: Thơ Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương diện chủ đề nghệ thuật, tham vọng đưa hết ý kiến bàn bạc sáng tác Xuân Quỳnh đóng góp nhà thơ thơ văn Việt ... cho thân trình giảng dạy cho học sinh Tiểu học M uy Nghiên cứu thơ viết cho thiếu nhi Xuân Quỳnh hai phương diện chủ đề nghệ thuật Qua đó, thấy giá trị đóng góp nữ sĩ cho lĩnh vực thơ thiếu nhi...
 • 67
 • 177
 • 0

Nghệ thuật thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi qua tập thơ bầu trời trong quả trứng

Nghệ thuật thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi qua tập thơ bầu trời trong quả trứng
... thut th Xuõn Qunh vit cho thiu nhi qua th Bu tri qu trng Mc ớch nghiờn cu Chỳng tụi i nghiờn cu ti nhm mc ớch l thy c nột c ỏo, mi l ngh thut th Xuõn Qunh vit cho thiu nhi Qua ú, nõng cao nng ... chớnh l ging iu t nhi n, dớ dm, tr trung vit nhng th cho thiu nhi Xuõn Qunh thng hay bt u bng nhng cõu th t nhi n, nhiu nh mt li núi thng: Bõy gi sp tt ri Con vit th gi b B bo ng nhc nhiu Ko b my ... Phộp lit kờ ó cho phộp ch tỏi hin li th gii chung quanh tr em t cao xa li gn, t gn li cao xa Va hỏt ru cho tr nghe, ch va thit lp mi quan h t nhi n, mt thit tõm hn tr i vi th gii xung quanh Mt tiu...
 • 104
 • 119
 • 0

Thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi từ phương diện chủ đề và nghệ thuật

Thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi từ phương diện chủ đề và nghệ thuật
... phương diện chủ đề Chương 2: Thơ Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi nhìn từ phương diện nghệ thuật NỘI DUNG Chương THƠ XUÂN QUỲNH VIẾT CHO THIẾU NHI NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN CHỦ ĐỀ 1.1 Xuân Quỳnh thơ viết cho ... Chương THƠ XUÂN QUỲNH VIẾT CHO THIẾU NHI NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN CHỦ ĐỀ 1.1 Xuân Quỳnh thơ viết cho thiếu nhi 1.1.1 Tiểu sử nghiệp 1.1.2 Thơ Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi – ... chủ đề nghệ thuật thơ Xuân Quỳnh Thông qua đề tài hy vọng giúp ích cho thân trình giảng dạy cho học sinh Tiểu học Mục đích nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu thơ viết cho thiếu nhi Xuân Quỳnh hai phương...
 • 68
 • 410
 • 4

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của Phạm Hổ_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH
... CHƯƠNG CÁI NHÌN TRẺ THƠ TRONG THƠ VIẾT CHO THIẾU NHI CỦA PHẠM HỔ 2.1 Cái nhìn trẻ thơ thơ viết cho thiếu nhi Phạm Hổ 2.1.1 Cái nhìn bầu bạn yêu thương Với người lớn nhận thức vị trí người giới tự nhi n ... yêu thơ ông đến em nhỏ, định chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp là: Cái nhìn trẻ thơ thơ viết cho thiếu nhi Phạm Hổ” Mục đích nghiên cứu Với đề tài Cái nhìn trẻ thơ thơ viết cho thiếu nhi Phạm ... thiếu nhi bao gồm văn học dành cho thiếu nhi sáng tác văn học em nhỏ Ở viết đề cập tìm hiểu sáng tác thơ viết cho thiếu nhi số đặc trưng riêng thể loại 1.2.2 Thơ viết cho thiếu nhi Thơ viết cho thiếu...
 • 41
 • 3,154
 • 41

Bước đầu khảo sát vốn từ vựng trong thơ Phạm Hổ

Bước đầu khảo sát vốn từ vựng trong thơ Phạm Hổ
... lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Với 140 bài thơ bước đầu khảo sát vốn từ vựng 140 thơ ông Từ rút nhận xét đặc điểm ngôn ngữ thơ Phạm Hổ xét phương diện từ vựng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp ... diệu thơ Phạm Hổ thơ viết cho thiếu nhi Một đặc điểm nghệ thuật thơ Phạm Hổ thể thơ đa dạng, số lượng câu chữ biến đổi linh hoạt… điều giúp cho thơ ông trẻ tiếp nhận Trên sở khảo sát vốn từ vựng ... tác giả Phạm Hổ không nhà thơ, mà dường ông nhà tâm lí tài năng, ông tỏ người có khả hiểu tâm lí trẻ Điều thể ngòi bút thơ Phạm Hổ Nếu đọc yêu thơ Phạm Hổ chắn nhận thấy thơ Phạm Hổm từ ngữ giản...
 • 37
 • 640
 • 2

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh

Vấn đề tính dục trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương dưới góc độ so sánh
... TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Chương 2: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT NỘI DUNG Chương 3: SO SÁNH VẤN ĐỀ TÍNH DỤC TRONG THƠ NÔM HỒ XUÂN HƯƠNG VỀ MẶT ... hiểu: Vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Trước có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương dừng mức độ khẳng định có yếu tố tục dâm thơ Nôm Hồ Xuân Hương ... thể vấn đề tính dục thơ Nôm Hồ Xuân Hương góc độ so sánh Về thơ Nôm Hồ Xuân Hương, dựa tài liệu Thơ Hồ Xuân Hương nhà nghiên cứu Nguyễn Lộc xác định có khoảng bốn mươi thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân...
 • 134
 • 1,586
 • 16

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ

Cái nhìn trẻ thơ trong thơ viết cho thiếu nhi của phạm hổ
... cựng vit cho nhi ng v v th gii t nhi n lm, bu bn gn gi vi tr nh nhng ó to cho mỡnh mt phong cỏch rt riờng.Vừ Qung a v thiờn nhi n nhiu hỡnh v, nhiu mu sc dng ng Phm H li say mờ cỏi hn nhi n ti ... dnh cho thiu nhi v sỏng tỏc hc ca chớnh cỏc em nh õy bi vit ca mỡnh tụi ch cp tỡm hiu nhng sỏng tỏc th vit cho thiu nhi cựng mt s c trng riờng ca th loi ny 1.2.2 Th vit cho thiu nhi Th vit cho ... CI NHèN TR TH TRONG TH VIT CHO THIU NHI CA PHM H 2.1 Cỏi nhỡn tr th th vit cho thiu nhi ca Phm H 2.1.1 Cỏi nhỡn bu bn yờu thng Vi ngi ln chỳng ta s nhn thc v v trớ ca ngi th gii t nhi n l rt rừ...
 • 41
 • 371
 • 2

Bước đầu khảo sát vốn từ vựng trong thơ Phạm Hổ

Bước đầu khảo sát vốn từ vựng trong thơ Phạm Hổ
... phát từ ngun nhân khơng thơng dụng từ ghép từ láy giao tiếp trẻ nhỏ, thơ mình, Phạm Hổ sử OBO OKS CO M dụng từ ghép từ láy Tất nhiên, xuất từ thơ nhằm mục đích mở rộng vốn từ cho em Trong thơ Phạm ... Những câu thơ giản dị, âm điệu vui tươi rộn ràng ngân lên lòng em Khảo sát từ vựng 2.1 Số lượng từ Chúng tơi tiến hành khảo sát 104 thơ “Tuyển tập Phạm Hổ Nhà thơ sử dụng 4743 từ "Bắt đầu từ thời ... http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Với 140 thơ bước đầu khảo sát vốn từ vựng 140 thơ ơng Từ rút nhận xét đặc điểm ngơn ngữ thơ Phạm Hổ xét phương diện từ vựng Phương pháp nghiên cứu OBO OKS CO M...
 • 40
 • 217
 • 0

Quả trứng và gà con trong thơ phạm hổ và xuân quỳnh

Quả trứng và gà con trong thơ phạm hổ và xuân quỳnh
... giải trứng nhà thơ thiếu nhi Việt Nam  Dẫn chứng thơ tiêu biểu :  Bài thơ “mười trứng tròn”  Tác giả Phạm Hổ  Bài thơ trứng  Tác giả Phạm Hổ  Bài thơ “Tại sinh ra”  Tác giả Xuân ... thức  Thương mẹ, đạp vỏ trứng Thế sinh ra  Vì mẹ mong chờ  Nên có  Tác giả Xuân Quỳnh Nhận xét cách lý giải trứng : Qua thơ thấy tác giả Phạm Hổ tác giả Xuân Quỳnh có cách lý giải ... Tác giả Phạm Hổ Bài thơ : Tại sinh Cục cục ta, cục tác  Ngày qua ngày khác  mái gọi hoài  Mà trứng hồng tươi  Vẫn nằm nguyên ổ  Đi kiếm ăn đó  Rồi trở ổ rơm  Đẻ trứng, lại gọi con Cục...
 • 18
 • 618
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp nghệ thuật thơ xuân quỳnh viết cho thiếu nhi qua tập thơ bầu trời trong quả trứngthê gioi hinh tuong trong tho pham hổ cho thieu nhiđặc điểm hình tượng trong thơ phạm hổdac sac nghe thuuat trong tho ho xuan huong viet cho thieu nhidac sac nghe thuat trong tho viet cho thieu nhi cua ho xuan huongthế giới trẻ thơ trong truyện viết cho thiếu nhi của võ quảng luận văn thạc sỹ ngữ vănthơ hồ chí minh viết cho thiếu nhithơ trần đăng khoa viết cho thiếu nhithơ văn hồ chí minh viết cho thiếu nhiđặc điểm truyện viết cho thiếu nhi của phạm hổđọc sắc nghệ thuậ trong thơ viết cho thiểu nhi của võ quảngkhong gian va thoi gian trong cac tac pham vo quang viet cho thieu nhithơ của trần đăng khoa viết cho thiếu nhinêu được một số từ ngữ về tình cảm của bác hồ dành cho thiếu nhi và tình cảm của các cháu thiếu nhi đối với bác bt1 biết đặt câu với từ tìm được ở bt1 bt2truyện về bác hồ dành cho thiếu nhiBài 4. Gia đình emM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S nTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang YangTi n tr nh m ph n gia nh p WTO c a Vi t Nam th c tr ng v tri n v ngQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)thiết kế tình huống dạy học định lý COSINM t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tVan ban sao luc 665 (CV 16047)Van ban sao luc 684 (CV 10369)M t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTODe kiem tra 1 tiet 11TNPhân công soạn thảo văn bản về đất đai, đầu tư, kinh doanh88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th oTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngTh c tr ng ho t ng t n d ng c a ng n h ng ngo i th ng chi nh nh Ba nh i v i khu v c kinh t t nh n