Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... CHƯƠNG THUỶ ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Thuỷ điện vừa nhỏ cấu sử dụng lượng 1.1.1 Thuỷ điện vừa nhỏ 1.1.1.1 Quy mô nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ Các nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ nhà ... nhiên liệu nhà máy nhiệt điện Chính mức độ cấp thiết việc ngăn ngừa thích ứng với biến đổi khí hậu mà đề tài Lợi ích nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam Với ... GIÁ LỢI ÍCH CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÀO CAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.10 Theo tiêu chí kinh tế 1.10.1 Từ việc bán điện thành phẩm Lợi ích từ việc bán điện tính...
 • 62
 • 842
 • 2

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa & nhỏ tỉnh lào cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu việt nam

Lợi ích của các nhà máy thuỷ điện vừa & nhỏ tỉnh lào cai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở việt nam
... thủy điện Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 46 2.5 Quy hoạch bổ sung thủy điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai 47 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH CỦA CÁC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÀO CAI TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI ... độ cấp thiết việc ngăn ngừa thích ứng với biến đổi khí hậu mà đề tài Lợi ích nhà máy thuỷ điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai bối cảnh biến đổi khí hậu Việt Nam Hệ thống Website : Thông tin Liên hệ - ... Điều kiện kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai thuận lợi đầu tư vào thủy điện vừa nhỏ 39 2.2 Hiện trạng nhà máy thủy điện vừa nhỏ tỉnh Lào Cai 2.3 Nhu cầu điện tỉnh Lào Cai đến năm 2010 41 45 2.4...
 • 8
 • 546
 • 1

Biến đổi khí hậu việt nam chỉ đạo chiến lược của undp

Biến đổi khí hậu ở việt nam chỉ đạo chiến lược của undp
... chảy…Những tượng coi BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VN Sự thật là: • Biến đổi khí hậu người gây giải thích trước mắt cho xu hướng quan sát khí hậu • Khoa học trí biến đổi khí hậu người gây – bất ... Ảnh hưởng đến lượng mưa • Mực nước biển dâng lên • Lũ lụt, hạn hán, cháy rừng • Mất đa dạng sinh học • Các hệ sinh thái bị phá hủy Chiến lược thích ứng Việt Nam: Rủi ro cao biến đổi khí hậu Rủi ... đứng mình, khí hậu ổn định hàng kỷ chí hàng thiên niên kỷ • Nhiệt độ cuối kỷ thứ 20 cao thời điểm vòng triệu năm gần đây, 10s hàng triệu năm Ảnh hưởng cuả biến đổi khí hậu: • Ảnh hưởng đến sông...
 • 4
 • 2,094
 • 11

Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam pdf

Ứng dụng một số phương pháp tính toán các chỉ số về biến đổi khí hậu tại Việt Nam pdf
... áp dụng giải pháp thích ứng; khả thích ứng mức độ mà hệ thống làm giảm thiệt hại tác động tiêu cực BĐKH Xij − Sau số hóa, tiêu đặt trọng số không để tính số DBTT Thể qua cách tính sau: o Phương ... chung, với cách tính số DBTT cho kết khác Các số DBTT không sát với số thiệt hại có tương đồng dao động đồ thị Trên biểu đồ, đường đồ thị số DBTT tính theo cách cách có tương đồng với đường số thiệt ... để ứng phó giảm thiểu tác động từ BĐKH tới đời sống, kinh tế - xã hội tỉnh nói riêng nước nói chung Trong trình tính toán cho thấy, với cách tính dùng để tính số thiệt hại Còn tính số DBTT sử dụng...
 • 7
 • 621
 • 2

BIẾN đổi KHÍ hậu VIỆT NAMcác GIẢI PHÁPỨNG PHÓ và các GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ

BIẾN đổi KHÍ hậu ở VIỆT NAM và các GIẢI PHÁPỨNG PHÓ và các GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ
... Nam S ngy nng núng thp k 1991 - 2000 nhiu hn, nht l Trung B v Nam B; Ma trỏi v ma ln d thng xy nhiu hn, ni bt l cỏc t ma thỏng 11 H Ni v lõn cn cỏc nm 1984, 1996, 2008 Bin i khớ hu Vit Nam ... BN BIN I KH HU CHO VIT NAM 11/3/2009 Nhim v CTMTQG BKH 1) Trờn c s cỏc nghiờn cu ó cú v ngoi nc, u nm 2009 hon thnh vic xõy dng cỏc kch bn BKH Vit Nam, c bit l nc bin Nam dõng, trờn c s ú cỏc ... 1977-2006 2020-2049 2071-2100 11/3/2009 Bin i khớ hu Vit Nam Bóo vi cng mnh xóy nhiu hn ng i ca bóo cú xu th dch chuyn vờ vờ phớa Nam va bóo dch chuyn vo va cỏc thỏng cui nm Cumulative tracks...
 • 25
 • 1,487
 • 18

Tổng quan về biến đổi khí hậu Việt Nam và đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu Việt Nam

Tổng quan về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và đánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chỉ tiêu thống kê phản ánh biến đổi khí hậu ở Việt Nam
... ÁNH GIÁ NHU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh biến ... CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 33  2.1 ánh giá nhu cầu xây dựng hệ thống tiêu thống tiêu thống phản ánh ... DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ PHẢN ÁNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM I TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM 1.1 Những biểu biến đổi khí hậu Việt Nam Số liệu khí hậu 161...
 • 38
 • 293
 • 2

đánh giá biến đổi khí hậu việt nam bằng các chỉ số biến đổi khí hậu luận văn ths. khoa học khí quyển và khí tượng

đánh giá biến đổi khí hậu ở việt nam bằng các chỉ số biến đổi khí hậu luận văn ths. khoa học khí quyển và khí tượng
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRỊNH HOÀNG DƢƠNG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VIỆT NAM BẰNG CÁC CHỈ SỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành : Khí tƣợng Khí hậu học ... 1.3 Về số biến đổi khí hậu đƣợc sử dụng để đánh giá biến đổi khí hậu Cho đến nay, để mô tả đánh giá biến đổi khí hậu có nhiều loại chỉ số biến đổi khí hậu sử dụng, chỉ số cực đoan khí hậu (Climate ... số biến đổi khí hậu 17 ́ 2.2.1 Chỉ số biến đổi khí hậu khu vực RCCI 17 2.2.2 Chỉ số biến đổi khí hậu CCI 22 CHƢƠNG 3: ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DƢ̣A TRÊN HAI CHỈ SỐ BIẾN ĐỔI...
 • 90
 • 225
 • 0

Đánh giá biến đổi khí hậu việt nam dựa trên chỉ số khí hậu cực đoan của IPCC

Đánh giá biến đổi khí hậu ở việt nam dựa trên chỉ số khí hậu cực đoan của IPCC
... pháp tính toán số khí hậu cực đoan, phương pháp xử lý số liệu;(3) Đề xuất số khí hậu cực đoan áp dụng cho Việt Nam sử dụng số đánh giá biến đổi khí hậu cực đoan sở số khí hậu cực đoan IPCC Chƣơng ... nghiệp nghiên cứu nội dung: Đánh giá biến đổi khí hậu Việt Nam dựa số khí hậu cực đoan IPCC với mục tiêu: 1) Đánh giá biến đổi cực đoan khí hậu quy mô nước khứ thông qua số liên quan đến nhiệt độ ... khí hậu bản, tượng cực đoan quan trắc để đánh giá mức độ biến đổi khí hậu Một số khác đánh giá biến đổi khí hậu yếu tố trung bình khí hậu phân tích xu biến đổi, … Các nghiên cứu gần dùng số khí hậu...
 • 76
 • 150
 • 0

ĐÁNH GIÁ BIẾN đổi KHÍ hậu VIỆT NAM BẰNG các CHỈ số BIẾN đổi KHÍ hậu

ĐÁNH GIÁ BIẾN đổi KHÍ hậu ở VIỆT NAM BẰNG các CHỈ số BIẾN đổi KHÍ hậu
... 1980-1999 1.3 Về số biến đổi khí hậu sử dụng để đánh giá biến đổi khí hậu Cho đến nay, để mô tả đánh giá biến đổi khí hậu có nhiều loại số biến đổi khí hậu sử dụng, số cực đoan khí hậu (Climate Extremes ... nghiên cứu để hoàn thiện số CCI 26 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DỰA TRÊN HAI CHỈ SỐ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Như trình bày, mức độ biển đổi khí hậu xác định nhiều số biến đổi khí hậu Trong luận văn trình ... 14 2.1.2 Số liệu mô khí hậu 14 2.2 Phương pháp tính toán hai số biến đổi khí hậu 17 2.2.1 Chỉ số biến đổi khí hậu khu vực RCCI 17 2.2.2 Chỉ số biến đổi khí hậu CCI ...
 • 88
 • 129
 • 0

nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên đối tượng cây xoan ta (melia azedazach l.) bằng công nghệ gen thực vật

nghiên cứu tăng cường khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường trên đối tượng cây xoan ta (melia azedazach l.) bằng công nghệ gen thực vật
... CHỐNG CHỊU VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN MÔI TRƢỜNG BẤT LỢI CỦA THỰC VẬT 1.2.1 Cơ chế chống chịu điều kiện môi trƣờng bất lợi Điều kiện bất lợi từ môi trƣờng sống - stress (điều kiện bất lợi phi sinh học ... khả chống chịu điều kiện bất lợi môi trƣờng đối tƣợng Xoan ta (Melia azedarach L.) công nghệ gen thực vật 4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung: Thông qua công nghệ chuyển gen để nghiên ... trƣờng bất lợi thực vật Proline axít amin đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều tính chống chịu điều kiện môi trƣờng bất lợi thực vật Ở nhiều loài thực vật khác hàm lƣợng proline tăng lên cao gặp điều kiện...
 • 157
 • 400
 • 1

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG LŨ CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CỦA VIỆT NAM THÍ ĐIỂM TẠI TỈNH AN GIANG

TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG CHỐNG LŨ CHO CÁC HỘ NGHÈO TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CỦA VIỆT NAM THÍ ĐIỂM TẠI TỈNH AN GIANG
... chương trình: Môi trường Năng lượng cho Phát triển Bền vững Tên dự án: Tăng cường khả chống cho hộ nghèo khu vực ĐBSCL, Việt Nam Thí điểm tỉnh An Giang Mã số dự án: Thời gian thực hiện: 11/1 – ... phủ Việt Nam công tác quản lí giảm nhẹ khu vực đồng sông Cửu Long “Sống chung với An Giang tỉnh đầu nguồn ĐBSCL, thường bị ngập sâu thời gian dài tỉnh khác vùng ĐBSCL Với mức nước ... công trình công cộng ước tính 2,4 tỷ đồng1 Sự cần thiết việc tăng cƣờng khả chống cho hộ nghèo khu vực ven sông, biển đất liền tỉnh An Giang ĐBSCL: Các hộ nghèo sống nhà tồi tàn, móng thấp đất...
 • 22
 • 173
 • 0

Xem thêm