CHƯƠNG VI GANG GRAPHIT

TL on tap CNXH CHƯƠNG VI.doc

TL on tap CNXH CHƯƠNG VI.doc
... dn ng ca CN M-Ln v s lónh o ca CS thỡ phong tro CMVN mc dự n rt mnh m song u ln lt tht bi, cỏch mng Vit nam ng trc giai on khng hong v ng li lónh o Trong bi cnh ú NGUYN TT THNH i tỡm ng cu nc, ... dng nhõn thy s khỏc bit v bn cht ca CNXH so vi XHTB v tin TB ú l mt xh tt p m loi ngi ang ti Mc dự bi canht hin CNXH ang gia on thoỏi trũa Song s sp ca CNXH Liờn Xụ v ụng u khụng phi thuc ... vy giai on CNXH mi thc hin nguyờn tc phõn phi lm theo nng lc hng theo lao ng, cũn giai on CNCS thc hin nguyờn tc phõn phi lm theo nng lc hng theo nhu cu Chỳng ta cú th so sỏnh giai on ny tng...
 • 27
 • 407
 • 0

Bài giảng xác suất thống kê chương VI

Bài giảng xác suất thống kê chương VI
... điểm chủ trương dùng giá trị để thay cho tham số θ chưa biết tổng thể Thông thường giá trị chọn thống ˆ θ mẫu ngẫu nhiên x µ s2 < − > σ ps < − > p Ước lượng khoảng • Khoảng tin cậy độ tin ... biết phương sai • Khoảng tin cậy phương sai phân phối chuẩn • Ước lượng khoảng tin cậy tham số thống p điều kiện cỡ mẫu lớn Ước lượng cỡ mẫu • Cho toán ước lượng trung bình tổng thể • Cho toán...
 • 5
 • 1,119
 • 44

Giáo trình toán rời rạc chương VI

Giáo trình toán rời rạc chương VI
... nhỏ Bài toán dẫn toán tìm khung nhỏ Bài toán tìm khung nhỏ có thuật toán hiệu để giải chúng Ta xét hai số thuật toán vậy: thuật toán Kruskal thuật toán Prim 6.2.3 Thuật toán Kruskal:Thuật toán xây ... Bài toán tìm khung nhỏ nhất: Bài toán tìm khung nhỏ đồ thị số toán tối ưu đồ thị tìm ứng dụng nhiều lĩnh 88 vực khác đời sống Trong phần ta có hai thuật toán để giải toán Trước hết, nội dung toán ... phức tạp O(p2) 90 6.2.4 Thuật toán Prim: Thuật toán Kruskal làm vi c hiệu đồ thị dày (đồ thị có số cạnh m  n(n1)/2) Trong trường hợp đó, thuật toán Prim tỏ hiệu Thuật toán Prim gọi phương pháp...
 • 17
 • 617
 • 10

Giáo trình xác suất thống kê chương VI

Giáo trình xác suất thống kê chương VI
... ’ ’ a e o o e e ´ ’ ’` ’ ’ e ˜ c`n khao s´t Y th` kh´ hon thˆm ch´ khˆng thˆ’ khao ’ a ’ a ’ vi c khao s´t X th` dˆ o ¯´ e ı e ı o ’ a ı o e ´ ´ ´ ` s´t duoc Nguoi ta muˆn t` mˆi liˆn hˆ ... yi , n i=1 n i=1 n xy = xi yi , n i=1 xi yi ) x2 n = x n i=1 i ´ ’ th` nghiˆm cua hˆ c´ thˆ’ vi t lai duoi dang ı e e o e e ’ ’´ a= xy − x.y xy − x.y ; = − (x)2 s2 x x b= x2 y − x.xy x2 ... qui tuyˆn t´ mˆu yx = ax+b ınh a o e ınh o e ınh a ’ ’’ ’’ mˆt c´ch thuˆn loi hon v` thˆng qua vi c t` rXY ta da t´ sx , sy o a a ’ ’ ı o e ım ¯˜ ınh ’ ´ ii) Khi c´c gi´ tri cua X, Y kh´...
 • 14
 • 728
 • 4

Giáo trình: Toán rời rạc - Đại học Thái Nguyên - chương VI

Giáo trình: Toán rời rạc - Đại học Thái Nguyên - chương VI
... ∅ - [18,C] - [16,C] [4,C]* [∞,A] A,C (A,C) - [18,C] - [9,E]* - [14,E] A,C,E (A,C) (C,E) - [18,C] - - - [8,D]* A,C,E,D (A,C) (C,E) (E,D) - [18,C]* - - - - A,C,E, D,F (A,C) (C,E) (E,D) (D,F) - - ... nhỏ Bài toán dẫn toán tìm khung nhỏ Bài toán tìm khung nhỏ có thuật toán hiệu để giải chúng Ta xét hai số thuật toán vậy: thuật toán Kruskal thuật toán Prim 5.2.3 Thuật toán Kruskal: Thuật toán ... xấu cho phép toán chèn (insertion), xóa (deletion),và tìm kiếm (search) Các đ - en đồng cấu 2-3 -4 Ngược lại, cho 2-3 -4 , có đ - en với thầnh phần liệu theo thứ tự Các phép chèn xóa 2-3 -4 tương đương...
 • 33
 • 490
 • 5

Bài giảng Phương Pháp Tính - Chương VI

Bài giảng Phương Pháp Tính - Chương VI
... 23 ) Dừng trình tính k) k− ui(+1 − ui(+1 1) < ε ; ε - sai số cho phép Đối với vi+ 1 tính tương tự Phương pháp Runge-Kutta Đặt u0 = η1 ; v0 = η2 ; Biết ui, tính ui+1; biết vi, tính vi+ 1 theo công ... ui*+1 , vi* +1 ) ; h vi +1 = vi + g ( xi , ui , vi ) + g ( xi +1 , ui*+1 , vi* +1 ) ; ] ui*+1 = ui + h f ( xi , ui , vi ) ; vi* +1 = vi + h.g ( xi , ui , vi ); Để nâng cao độ xác nghiệm, biết ui, vi, ... tính: );Cho y’ = f(x, y x0 ≤ x ≤ X ; y(x0) = η ; - Ấn định số khoảng chia n; - Tính h = (x – x0)/n ; - Tính xi = x0 + ih; - Đặt u0 = η - Tính ui+1 = ui + h.f(xi,ui) với i = 0, 1, 2, , n ; -...
 • 20
 • 596
 • 12

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VI.doc

Sinh học phân tử - CHƯƠNG VI.doc
... DNA on terminator mRNA 5-CCCAGCCCGCCTAATGAGCGGGCTTTTTTT -3 3-GGGTCGGGCGGATTACTCGCCCGAAAAAAA-5 5-CCCAGCCCGCCUAAUGAGCGGGCUUUUUUU -3 5-CCCA G Hỡnh thnh cu trỳc kp túc UUUUUUU -3 C C G C G C G G C C ... to protein V c im quỏ trỡnh sinh tng hp DNA v RNA DNA -Xy quỏ trỡnh phõn chia t bo - Cú tớnh n nh cao, m bo truyn t nguyờn b gen - iu hũa ca gen ớt b chi phi - Gen sinh vt nhõn tht ch yu nm ... u gii phúng hp cht cao nng NDP c Giai on kt thỳc - Xy ti trỡnh t kt thỳc c thự (specific terminator sequence) phân tử DNA khuôn - hu ht cỏc sinh vt tin nhõn, tn cựng ca mRNA u cú trỡnh t 5UUUUUUA...
 • 14
 • 499
 • 9

Giáo trình xác suất thông kê - Chương VI

Giáo trình xác suất thông kê - Chương VI
... qui d.nh nhusau: ¯ e` a a ¯´ a o ı a u e ¯i ’ ’` ’ X Y 0.90 -0 ,30 1,22 0,10 1,32 0,70 0,77 -0 ,28 1,30 0,25 1,20 0,02 1,32 0,37 0,95 -0 ,70 0,45 0,55 1,30 0,35 1,20 0,32 Trong X, Y l` c´c dˆ lˆch ... thuc o o e ım a ’ ’ a= xy − x.y n( xy) − ( x)( y) = s2 n( x2 ) − ( x)2 x b = y − a.x Ch´ y u´ -bb-error = ´ ´ D ’` a u o a ¯ e’ ’ ¯ uong gˆp kh´c nˆi c´c diˆm (x1 , y1 ), ` (x2 , y2 ) , , ... ’ ’ a e o o e e ´ ’ ’` ’ ’ e ˜ c`n khao s´t Y th` kh´ hon thˆm ch´ khˆng thˆ’ khao ’ a ’ a ’ vi c khao s´t X th` dˆ o ¯´ e ı e ı o ’ a ı o e ´ ´ ´ ` s´t duoc Nguoi ta muˆn t` mˆi liˆn hˆ...
 • 14
 • 470
 • 2

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương VI: DVD PLAYER ( Digital Video Disc Player )

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương VI: DVD PLAYER ( Digital Video Disc Player )
... sau: F (U , V ) = N −1 N −1 ( x + 1) u.π cos ( y + 1) v.π C ( u ) C ( v ) ∑∑ f ( x, y ) cos 2N 2N N x =0 y =0   C (u ) , C (v ) =  1  u, v = u, v ≠ Phép DCT ngược hay gọi IDCT : f ( x, y ) = ... = N N −1 N −1 ∑∑ C ( u ). C ( v ) F ( u, v ) cos u =0 v =0 ( x + 1) uπ cos ( y + 1) vπ 2N Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng 2N Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 93 Trong đó: ... (2 ,6GB) SGH blue Digital LD DVD- Audio book DVD- R (4 ,7G) DVD- RAM (4 ,7G) DVD RW (4 ,7GB SGH blue đọc blue laser phát triển poineer đĩa phát triển từ digital LD ( laser digital ) Sau thời gian, pioneer...
 • 15
 • 604
 • 11

Kiến thức ngân hàng Chương VI

Kiến thức ngân hàng Chương VI
... gần nước (c) phương thức toán quốc tế: + chuyển tiền (khách hàng yêu cầu ngân hàng chuyển cho khách hàng nhận hay qua ngân hàng người nhận) + phương thức uỷ thác thu: nhờ ngân hàng (nhờ thu không ... kiện khách hàng lệnh cho ngân hàng trích tiền từ tài khoản trả cho người cầm séc có công ước quốc tế bảo vệ giấy chuyển tiền: giấy uỷ nhiệm khách hàng lập gởi ngân hàng yêu cầu ngân hàng chuyển ... ngoại hối ngân hàng chuyển tiền điện, nhanh xác tỷ giá thư hối (ngân hàng chuyển tiền thư) + tỷ giá thức (nhà nước công bố sở ngang giá vàng, dùng tham khảo chính) + tỷ giá cố đònh (phạm vi biến...
 • 5
 • 255
 • 0

CHƯƠNG VI: THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

CHƯƠNG VI: THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
... vi mua phc Hnh vi mua tỡm kim s a dng Cỏc nhón hiu khỏc ớt Hnh vi mua m bo hi hũa Hnh vi mua thụng thng Hỡnh 6.4 Cỏc dng hnh vi mua ca ngi tiờu dựng ã Hnh vi mua phc Ngi tiờu dựng cú hnh vi mua ... nh mua v hnh vi sau mua Nh vy, tin trỡnh quyt nh mua ca ngi tiờu dựng ó bt u trc vic mua thc s din v cũn kộo di sau mua í thc Tỡm kim ỏnh giỏ Quyt nh Hnh vi v nhu cu thụng tin cỏc phng ỏn mua ... hnh vi mua hi hũa (mua sm nhng loi sn phm t tin, ớt mua, cú nhiu ri ro v cỏc nhón hiu ớt cú s khỏc bit ), hnh vi mua tỡm kim s a dng (thay i nhón hiu tỡm kim s a dng ), hnh vi mua thụng thng (mua...
 • 24
 • 1,743
 • 9

Bảo hiểm du lịch Chương VI.pdf

Bảo hiểm du lịch Chương VI.pdf
... nghiên cứu dòng chảy không ổn định cột áp thay đổi từ từ, tức khoảng thời gian ngắn coi cột áp tác dung lên lỗ không đổi áp dụng công thức tính dòng chảy ổn định khoảng thời gian ngắn Ở toán thường...
 • 11
 • 215
 • 0

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương VI

Giáo trình Marketing xuất khẩu Chương VI
... chuyên vi n, chuyên vi n chính, chuyên vi n cao cấp + Với khối kỹ thuật có ngạch: Kỹ thuật vi n, kỹ sư, kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp + Với khối cán kinh tế có ngạch: Nhân vi n chuyên môn, kinh tế vi n, ... yêu cầu công vi c để định người + Đảm bảo quản lý mặt khoảng cách không gian số lượng người + Bố trí xen kẽ lao động có trình độ cao với lao động có trình độ thấp + Phân công công vi c tổ phải ... vi c tổ phải đảm bảo cho khâu hoàn thành công vi c đồng thời gian dài để tổ chức lao động ổn định b) Tổ chức trình nơi làm vi c *Khái niệm - Nơi làm vi c khoảng không gian cần thiết để bố trí,...
 • 13
 • 221
 • 0

Marketing nhà hàng - khách sạn Chương VI

Marketing nhà hàng - khách sạn Chương VI
... rộng đa dạng mạng lưới bao gồm khả giúp cho khách hàng đặt chỗ sở lưu trú Những nàh trung gian phân phồi sản phẩm lu7j trú thông thường bao gồm: - Các nhà kinh doanh lữ hành Họ thường ký hợp đồng ... lớn - Sản phẩm lưu trú bán thông qua nhiều thể loại đại lý lữ hành khác nhau: nhà bán buôn, nhà bán lẻ,… Những đối tác có mối quan hệ trực tiếp với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú thông qua vi c ... ty lữ hành không bán sản phẩm Điểm ưu tiên quan trọng vi c lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh lữ hành với tư cách nhà trung gian phân phối chỗ nhà trung gian đảm bảo ổn định tương đối đặn Một sở...
 • 3
 • 655
 • 8

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN & MT” + Tham gia dự thi báo chí về Tài nguyên và Môi trường năm 2012.

Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN & MT” + Tham gia dự thi báo chí về Tài nguyên và Môi trường năm 2012.
... thi; Nhà trường khuyến khích, tạo điều kiện, ghi nhận thành tích, đơn vị, cá nhân để xét TĐ.KT Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng kỷ miệm chương “Vì nghiệp TN MT” đăng ký tham dự thi Báo chí ... thi Báo chí TN MT năm 2012, gửi Ban TĐ.KT Truyền thống trước ngày 08 tháng năm 2012 (Đ/c Nguyễn Đức Huy: Phó Phòng HCTH – Trưởng Ban TĐ.KT Truyền thống) để tổng hợp Báo cáo Nhà trường xét Nơi nhân: ... HCTH – Trưởng Ban TĐ.KT Truyền thống) để tổng hợp Báo cáo Nhà trường xét Nơi nhân: - Các đơn vị trường; - Lưu VT; Ban TĐ.KT HIỆU TRƯỞNG Hoàng Ngọc Quang ...
 • 2
 • 683
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kt 1 tiết chương iv đs và gt 11ncnhững ưu điểm và tồn tại về công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty xây dựng 48bạn cũng có thể sử dụng các lệnh tạo liên kết links để việc trình diễn thêm linh hoạt và tài liệu của ta không bị quá dài bạn nhớ đưa cách trình diễn trở về kiểu kích hoạt bằng taykhác biệt giữa thuê vận hành và thuê tài chính xem so sánh của thầyđề xuất một số giải pháp và kiến nghị về vấn đề nâng cao năng suất lao động tại công ty cổ phần hanoi red tourst̉ổng quan tài lịêu trong nươc và ngoài nước về vấn đề nghiên cứulý thuyết và bài tập về mệnh đề quan hệtải phần mềm hỗ trợ xem phim không bị giậtchính sách của đảng và nhà nước về vấn đề tôn giáosự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mònquan điểm của đảng và nhà nước về vấn đề dân tộccuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhbài 21 sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mònke lai 1 buoi sinh hoat lop va thao luan ve van de the nao la nguoi ban totgiáo án hóa 9 bài 21 sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mònchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả