giao an toan 11 CB đs GT 11 đỗ văn hào

Giáo án Toán 11

Giáo án Toán 11
... I trung điểm đoạn MM' nằm đờng thẳng ' cố định Giáo viên: Hà Ngọc Long Trờng THPT Trần Khát Chân IV Đáp án Đề kiểm tra học kỳ I Môn: Toán - Lớp 11 Nâng cao A Phần trắc nghiệm Mỗi câu 0,5 điểm ... chữ số đôi khác nhau? A 1260 B 1250 C 1280 D 1270 Câu 7: Giới hạn dãy: Un = A - B C D Không đáp án Câu 8: Cho tam giác ABC phép đổi hình f Biến điểm A thành A, điểm B thành B, điểm C thành điểm ... B Thiết diện tam giác C Thiết diện ngũ giác D Thiết diện ngũ giác B Phần tự luận: (5 điểm) Câu 11: Giải phơng trình: Cos 3x - cos 5x = sin 2x Câu 12: Ba ngời săn A, B, C độc lập với nổ súng vào...
 • 5
 • 488
 • 4

Giáo án Toán 11 (nâng cao)

Giáo án Toán 11 (nâng cao)
... tiết học áp dụng tính chất để giải số tập IV Bài 1/ Bài tập 1: GV Nêu tập 1: Hãy chọn phơng án phơng án ã cho câu sau: a) Hàm số y=tan( cosx) không xác định : (A) x=0; (B) x=0 x= ; (C) x=k ... (B)R\{ k (D) R\{ k2 k Z }; k Z }; k Z }; HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) D b) C 2/ Bài tập 2: c) B Đoàn Văn Vịnh ... đoạn [c) y= sinx đoạn [- ; 2 ; ]; ]; ; ] HS Suy nghĩ giải tập HS Trình bày đáp án, có giải thích lý chọn phơng án GV Chính xác vấn đề Hớng dẫn trả lời: a) 1; b) 0; -1 c) - ; -1 3/ Bài tập 3:...
 • 12
 • 2,378
 • 31

giao an toan 11 co ban

giao an toan 11 co ban
... (SBC) b)Tìm giao điểm I đường thẳng SO với mặt phẳng (P) giao điểm K đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định giao tuyến mặt phẳng (P) với mặt phẳng (SAD) mặt phẳng (SDC) d)Xác định giao điểm ... a)Xác định I = AN ∩ (SBD) J = MN ∩ (SBD) b)Tính tỉ số ; 9.Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang đáy lớn AB.Gọi I J trung điểm SB SC a)Xác định giao tuyến (SAD) ∩ (SBC) b)Tìm giao điểm SD với ... ta làm sau Bước 1:Dựng giao tuyến α với mặt hình chóp Bước 2:Giới hạn đoạn giao tuyến phần giao tuyến nằm mặt xét hình chóp Tiếp tục hai bước với mặt khác hình chóp đoạn giao tuyến khép kín tạo...
 • 10
 • 571
 • 10

Bài giảng Giao an Toan 11 co ban chuong1

Bài giảng Giao an Toan 11 co ban chuong1
... GPT tan x + tan x + ữ = tan ( 3x 1) = tan x 1ữ x = x + k x = + k , k Z 10 b) tan x + tan x + ữ = tan x + tan x + = tan x tan x = tan x tan a + tan b Chỳ ý: tan ( ... Nghim ca PT tan x = tan ? a) tan x = tan x = + k , k Z Gv: Tng quỏt: tanf(x) = tang(x)?; Tng quỏt: tan f ( x) = tan g ( x) f ( x) = g ( x) + k Gv: tan x = tan x = ? b) tan x = tan x = ... ý: = cos 2 b) cos 3x = cos x = cos c) cos x = Chỳ ý: khụng phi l giỏ tr c bit d) cos( x + 600 ) = Chỳ ý n v o www.vntoanhoc.com x = +k ,k Z 1 c) cos x = x = arccos + k , k Z 3 d) cos(...
 • 30
 • 400
 • 2

Giáo án toán 11 nâng cao doc

Giáo án toán 11 nâng cao doc
... giải số toán đơn giản liên quan đến giới hạn hàm số - Biết vận dụng đònh lí giới hạn hàm số có SGK để tính giới hạn hàm số đơn giản II-THIẾT BỊ –ĐỒ DÙNG DẠY HỌC- TÀI LIỆU DẠY HỌC: 1Giáo viên ... 3n − 3) lim 7) lim 6) lim( 2n + − 2n − ) 8) lim ( n + 3n + − n + ) 3n + 2n − 9) lim( n + − n + ) 11) lim 3n + 2n − n 3n − 13) lim 3n − n + 4n − n 3n − 15) lim  4n + n + − n   10) lim    2n ... ( n + − n − 1) n − 2n + − n n +1 n(3 − n + n) 4n + − 2n 2 2 n 8) lim(1+ + ( ) + + ( ) ) 3   11) lim 9 + + + + 3n −3    14) lim n − 1( n + − n ) 3) lim(n+ − n ) 6) lim + + + n 2n + n −...
 • 10
 • 433
 • 5

Giáo án toán 11 đầy đủ

Giáo án toán 11 đầy đủ
... trại hè tồn quốc Nhà trường định chọn HS tiên tiến lớp 11A1 lớp 11B4.Hỏi nhà trường có cách chọn, biết lớp 11A1 có 24 HS tiên tiến lớp 11B4 có 12 HS tiên tiến.? KQ: 24 +12 =36( cách chọn) Nhận ... -Học sinh có thái độ nghiêm túc, say mê học tập, biết quan sát phán đốn xác, biết quy lạ quen II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Giáo viên: giảng, SGK, STK, dụng cụ dạy học - Học sinh: xem cũ, ... kiểm tra điều -Giáo viên phát phiếu học tập u cầu nhóm thảo luận trả lời -Giáo viên nhận xét -Ta gọi cách xếp chỉnh hợp chập -Vậy chỉnh hợp chập k n phần tử -Tìm cơng thức chỉnh hợp -Giáo viên hướng...
 • 70
 • 420
 • 2

Giáo án Toán 11 cả năm chuẩn mới 2011-2012

Giáo án Toán 11 cả năm chuẩn mới 2011-2012
... DAo T~O BEN TRE DE CHXNH rune Cau 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hl10NG DANCHAM DE THI TUYEN SINH VAo LOP 10 TRUNG HQC PHO TH6NG NAM HQC 2 011- 2012 Mon: TrENG ANH Dapan Di~m pHAN...
 • 153
 • 287
 • 11

giao an toan 11 đại số hoàn chỉnh năm 2011 - 2012

giao an toan 11 đại số hoàn chỉnh năm 2011 - 2012
... = tan x TRƯỜNG THPT SỐ TƯ NGHĨA GIÁO ÁN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 BAN CƠ BẢN HĐGV - ònh nghóa sgk -Tập xác đònh? -HĐ2 sgk ? -Thế hs chẳn, lẻ ? -Chỉnh sửa hồn thiện HĐGV -HĐ3 sgk ? -Chỉnh sửa hoàn ... : - Công thức nhò thức Niu-tơn - Tam giac Pa-xcan 2) Kỹ : - Biết công thức nhò thức Niu-tơn , tam giác Pa-xcan - Tính khai triển nhanh chóng cộng thức Niu-tơn tam giác Pa-xcan 3) Tư : - Hiểu ... không gian mẫu : 1) Phép thử : (sgk) Hoạt động : Không gian mẫu HĐGV -HĐ1 sgk ? -Không gian mẫu ? -Chỉnh sửa hoàn thiện -VD1 sgk ? -VD2 sgk ? -VD3 sgk ? -Kết xảy ? HĐHS - ọc HĐ1 sgk -Trả lời -Nhận...
 • 93
 • 258
 • 5

Giáo án toán 11 full chuẩn ktkn

Giáo án toán 11 full chuẩn ktkn
... số lượng giác để giải toán liên quan Thái độ: − Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ ... Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng ... Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập học III HOẠT ĐỘNG DẠY...
 • 55
 • 535
 • 2

Giáo án toán 11 đầy đủ

Giáo án toán 11 đầy đủ
... Gi¸o ¸n ®¹i s 11 – h×nh häc 11 c¬ b¶n chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc 2 011- 2012 liªn hƯ ®t 01689218668 Ngày dạy : Tiết : Bài 1: HÀM ... Gi¸o ¸n ®¹i s 11 – h×nh häc 11 c¬ b¶n chn kiÕn thøc kü n¨ng míi n¨m häc 2 011- 2012 liªn hƯ ®t 01689218668 Ngày dạy : Tiết 3: Bài 1: HÀM ... cotx 3.Thái độ  Xây dựng tư lôgíc, linh hoạt, biến lạ quen  Cẩn thận xác tính toán, lập luận, vẽ đồ thò II Chuẩn bò: Giáo viên: SGK, mô hình đường tròn lượng giác, thước kẻ, compa, máy tính Học...
 • 153
 • 537
 • 10

GIÁO ÁN TOÁN 11 TRỌN BỘ CHUẨN KIẾN THỨC MỚI 2013-2014

GIÁO ÁN TOÁN 11 TRỌN BỘ CHUẨN KIẾN THỨC MỚI 2013-2014
... niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng giác lớp 10 III HOẠT ĐỘNG ... niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ Học sinh: SGK, ghi Ôn tập kiến thức học lượng giác lớp 10 III HOẠT ĐỘNG ... số lượng giác để giải toán liên quan Thái độ: − Biết phân biệt rõ khái niệm vận dụng trường hợp cụ thể − Tư vấn đề toán học cách lôgic hệ thống II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Giáo án Hình vẽ minh hoạ...
 • 55
 • 275
 • 9

Giáo án Toán 11 -Đại số - Ban A - Nâng cao

Giáo án Toán 11 -Đại số - Ban A - Nâng cao
... xét câu trả lời HS - Đọc SGK nâng cao trang 111 - u cầu HS đọc SGK nâng ĐL2 cao trang 111 ĐL2 - Nghe hiểu nhiệm vụ - Trả lời câu hỏi - Phát biểu điều nhận xét - Chia nhóm u cầu nhóm 1,3 làm BT1, ... cố: Viết khai triển cần hàng thứ tam giác Pascal II.Tam giác Pascal: Quy luật : SGK/66 Bảng tam giác Pascal VD:Khai triển (x-1)8 Nhận xét: Các số hàng thứ n tam giác Pascal dãy gồm n +1 số C n , ... minh Đlý (SGK trang 117 ) ; Trả lời H2 B 5- Lời giải VD3 (SGK trang 118 ) B 6- Đ lý (SGK trang 118 ) B 7- Lời giải tốn mở đầu sau đl (VD4 - SGK trang 118 ) B 8- Lời giải tập H3 trang 119 2- Chuẩn bị HS...
 • 64
 • 170
 • 0

Giáo án toán 11 kì 1 cơ bản

Giáo án toán 11 kì 1 cơ bản
... định lý Viét ta có: t1+t2+t3 = ; t1.t2+t2.t3+t3.t1 = ; 16 - 13 - t1.t2.t3 = a 16 Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết - 14 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 2/9/2 012 Bài 3: Một số phương ... Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết 11 - 29 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 15 /10 /2 012 Bài : Cơng thức nhị thức Niutơn I.Chuẩn kiến thức kỹ 1. Kiến thức - Nhằm củng cố, khắc sâu kiến thức tổ hợp cơng ... 0, 1, 2, 3, 4)? 1 Từ chứng minh rằng: C 11 = C64C50 + C63C5 + C62C52 + C6C53 + C60C54 - 32 - Trường THPT Hồng Đức Giáo án tự chọn 11 Ngày soạn : Tiết 12 - 33 - GV : Nguyễn Văn Vĩnh 15 /10 /2 012 ...
 • 63
 • 257
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án toán 11 bản wordgiáo án toán 11 cơ bảngiao an toan 11giáo án toán 11 hình họcgiáo án toán 11 cơ bản 3 cộtgiáo án toán 11 cơ bản haygiáo án toán 11 ncgiáo án toán 11 trần sĩ tùnggiáo án toán 11 chuẩngiáo án toán 11 theo chuẩngiáo án toán 11 nâng caogiáo án toán 11 cơ bản mớigiáo án toán 11 đầy đủgiáo án toán 11 cơ bản mới nhấtgiáo án toán 11 fullChương trình y tế quốc giaA practical handbook of speech codersQUẢN lý BV, NHÂN sự y tếTạo chủng vi khuẩn e coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩmBáo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyệnGiáo trình hệ điều hànhTRANG sức của PHỤ nữ VIỆT ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHBài dịch môn đầu tư và tài trợ bất động sản hoạt động bảo lãnh vay thế chấp bất động sảnTiểu sử thánh vinh sơn Phạm Hiếu LiêmVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Muc luc CSCNMTTài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) baoquanwww.causeweb.org repository Minitab Minitabtutorial.docwebpages.sdsmt.edu djensen IENG%20486 Materials Lab02.doc3 Variable Types, LevelsMau don dang ki lam KLTNIndia GuideCroatia AD_Croatia