40 đề thi thử môn vật lý

15 đề THI THỬ môn vật đề số 3

15 đề THI THỬ môn vật lý  đề số 3
... AN MA DE 13: 1C 2A 3B 4D 5A 6D 7C 8B 9B 10D 11C 12C 13D 14D 15C 16D 17B 18A 19D 20A 21B 22B 23B 24A 25B 26D 27A 28C 28B 30 C 31 A 32 D 33 A 34 C 35 A 36 B 37 C 38 D 39 C 40A BANG A : 41C 42A 43C 44D 45B ... đầu cuộn dây bao nhiêu? A 100 V 30 V B 30 V C 100 V 20 V D 20 V Câu 31 : Chọn câu sai Một vật dao động điều hòa A vận tốc ln ln hướng vị trí cân B li độ vật biến thi n điều hòa theo thời gian C ... khung dao động tần số riêng khung là: A kHz B 5,1 kHz C 21 kHz D 15 kHz Câu 33 : Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp Các giá trị R, L, C khơng đổi mạch có tính cảm kháng, tăng tần số nguồn điện áp...
 • 5
 • 460
 • 2

Đề thi thử môn Vật 2014(đề số 1)

Đề thi thử môn Vật Lý 2014(đề số 1)
... TH ( THÍ SINH KHÔNG ðƯ C S D NG TÀI LI U TRONG KHI THI ) http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí ð THI TH ð IH CS ðÁP ÁN ð THI TH 10 A D D A A D C C A C 11 12 13 14 15 16 17 ... C B Năng lư ng ñi n trư ng lư ng t trư ng bi n thi n tu n hoàn theo m t t n s chung C Dao ñ ng m ch LC dao ñ ng t lư ng ñi n trư ng t trư ng bi n thi n qua l i v i D Năng lư ng t trư ng t p trung ... ng t trư ng t p trung cu n c m L http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí ð THI TH ð IH CS Câu 22: Trong thí nghi m v giao thoa ánh sáng c a Y-âng, hai khe sáng cách 0,8mm...
 • 6
 • 379
 • 6

Đề thi thử môn vật trường THPT Minh Khai

Đề thi thử môn vật lý trường THPT Minh Khai
... với ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I NĂM HỌC: 2013 – 2014 ĐÁP ÁN CHI TIẾT DAO ĐỘNG CƠ Câu 1: Một vật dao động điều hoà với biên độ A vật A tỉ lệ với biên độ dao động B hai lần động vật li độ x ... lần vật li độ x = ± D lần động vật li độ 3 A x=± Facebook.com/ThiThuDaiHoc www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 2: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T, với phương trình li độ x = A cos(ωt + π / 3) Vật ... lượng vật, độ cứng lò xo gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm B khối lượng vật độ cứng lò xo C chiều dài lắc gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm D khối lượng vật chiều dài lắc Câu 6: Một vật...
 • 16
 • 398
 • 2

Đề thi thử môn vật trường THPT chuyên KHTN 2014 (mã đề 163)

Đề thi thử môn vật lý trường THPT chuyên KHTN 2014 (mã đề 163)
... sinh âm phụ thuộc vào đặc tính vật tần số biên độ B Độ cao đặc tính sinh âm phụ thuộc vào đặc tính vật tần số lượng âm C Độ to đặc tính sinh âm phụ thuộc vào đặc tính vật mức ... điện cực đại C Năng lượng điện trường lần lượng từ trường D Năng lượng từ trường lần lượng điện trường http://facebook.com/ThiThuDaiHoc www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com Câu 29: Trong thí ... qua điểm treo song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều vectơ cường độ điện trường cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trọng trường g góc 54o buông nhẹ cho lắc dao động điều...
 • 7
 • 1,091
 • 19

Đề thi thử môn vật trường THPT Thanh Thuỷ

Đề thi thử môn vật lý trường THPT Thanh Thuỷ
... sinh: Số báo danh…………………… ĐềThiThửĐạiHọc chấm com Trang 6/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – http://facebook.com/ThiThuDaiHoc ĐÁP ÁN THI THỬ LẦN ĐỀ 132 D B A D B D C D 12 13 14 ... số điểm C Có điểm D Có điểm ĐềThiThửĐạiHọc chấm com Trang 5/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – http://facebook.com/ThiThuDaiHoc Câu 43: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 250g lò ... phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f2 Tỉ số A B ĐềThiThửĐạiHọc chấm com f2 là: f1 C 2,5 D 1,5 Trang 4/7 - Mã đề thi 132 www.DeThiThuDaiHoc.com – http://facebook.com/ThiThuDaiHoc Câu 34: Sóng...
 • 7
 • 608
 • 10

10 đề thi thử môn vật

10 đề thi thử môn vật lý
... R = 100 Ω , λa D −4 10 ( F ) , L = ( H ) u AB = 200 cos100πt (V ) Bi u 2π π th c n áp gi a hai đ u n tr R A u R = 100 cos (100 πt − π )(V ) C u R = 100 cos (100 πt − π )(V ) B u R = 100 cos (100 πt ... A H B D C 3T D He 10 Câu 15: M t m u ch t phóng x Rađôn ch a 10 nguyên t phóng x H i có phân t phân rã m t ngày? (T = 3,8 ngày) A 1,67 .109 B 1,67 .101 0 C.1,76 .109 D.1,97 .101 0 Câu 16: Con l c ... lư ng A 17 eV B 10, 2 eV C eV D -10, 2 eV Câu 23.Cư ng đ dòng n qua ng phát tia Rơnghen 10mA S electron đ n đ p vào đ i âm c c phút ; A 1,875 101 9 B 1,875 .101 8 C 1,875 .101 6 D 1,875 101 5 Câu 24.Giao...
 • 35
 • 212
 • 0

đề thi thử môn vật hay lần 5

đề thi thử môn vật lý hay lần 5
... =1,117MeV/nuclon A Câu 35 A Sự thay đổi chu kì lắc nguyên nhân: T 1 T h Nhiệt độ:  t  2.10 5   17 ,5   1, 15. 104 ; Độ cao:  T 2 T R T T1 T2 h Vậy thay đổi chu kì tổng cộng:    1, 15. 10 4  ...  A  A  1,5A 2 Điện cực đại hf1  A  eV1 hay eV1  A Chiếu f2= f1+ f thì: hf  hf1  hf  A  eV2  A  e5V1  A  5. 0,5A  3,5A Chiếu f thì: hf  A  eVmax hf  A  e Vmax  3,5A  hf1  A ... 29 Vận tốc vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại A vật vị trí có li độ cực đại B gia tốc vật đạt cực đại C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao động cực đại Câu 30 Một vật dao động...
 • 11
 • 254
 • 0

Đề thi thử môn vật HSG cấp trường

Đề thi thử môn vật lý HSG cấp trường
... ĐIỂM CÁC YÊU CẦU ĐIỂM N1 Câu y N m ' P1 N M α x Fms P ' - Các lực tác dụng lên vật m: P1 , N1 Với N1 = P1cos α - với vật M: P + N1 + N ' + Fms = Ma (1) Chiếu (1) lên ox, oy: Ox: Psin α - Fms = ... 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 y N F x Fms 0,25 P - Các lực tác dụng lên vật: P1 , N1 , F, Fms - Khi vật cân bằng: P + N + F + Fms = (1) - Chiếu (1) lên ox, oy: - Ox: Fms - Fsin α = -...
 • 5
 • 340
 • 0

Đề thi thử môn vật năm 2012 THPT chuyên Hà Tĩnh potx

Đề thi thử môn vật lý năm 2012 THPT chuyên Hà Tĩnh potx
... biến thi n vuông pha với q B e biến thi n vuông pha với u C e biến thi n vuông pha với i D e biến thi n pha với φ Câu 41: Hiện tượng tán sắc ánh sáng tượng A giao thoa chùm ánh sáng trắng thi n ... λo = 0,5 µm D λo = 0,05 µm Câu 43: Đặc trưng sau đặc trưng vật âm ? A Độ cao B Mức cường độ âm C Âm sắc D Độ to Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 44: Trên mặt nước có hai nguồn sóng ngang tần số ... quan sát ? A 1,8 µm B 3,0 µm C 2,4 µm D 4,8 µm Trang 2/6 - Mã đề thi 132 Câu 17: Chọn kết luận sai Một lắc đơn dao động điều hòa Khi vật nặng qua vị trí cân người ta giữ cố định điểm dây treo Sau...
 • 7
 • 238
 • 0

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT - ĐỀ SỐ 1 pdf

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 1 pdf
... khe l 1mm, khong cỏch t hai khe ti mn l 2m B rng vựng giao thoa trờn mn l 1, 7cm S võn sỏng v võn ti vựng giao thoa l: A 15 võn sỏng v 16 võn ti B 16 võn sỏng v 15 võn ti C 17 võn sỏng v 18 võn ... Cõu 33: Vi 1, 2, ln lt l nng lng ca phụtụn ng vi cỏc bc x mu vng, bc x t ngoi v bc x hng ngoi thỡ A > > B > > C > > D > > Cõu 34: Cho: 1eV = 1, 6 .1 0 -1 9J; h = 6,625 .1 0-3 4J.s; c = 3 .10 8 m/s Khi ... electron 0, 511 MeV/c2 A 3,58 MeV B 1, 88 MeV C 3,47 MeV D 1, 22 MeV Cõu 38: Ban u cú mt mu Po 210 nguyờn cht, sau mt thi gian nú phúng x v chuyn thnh ht nhõn chỡ Pb206 bn vi chu kỡ bỏn ró 13 8 ngy...
 • 5
 • 290
 • 3

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT - ĐỀ SỐ 2 pot

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 2 pot
... = 0, 826 c D v = 0,866c đáp án 1B 2C 3D 4C 5A 6B 7D 8C 9B 10D 11B 12C 13D 14D 15A 16A 17B 18D 19C 20 C 21 C 22 B .23 D 24 B 25 D 26 D 27 C 28 C 29 B 30D 31A 32D 33B 34C.35A 36D 37C 38B 39D 40A 41C 42C 43B ... U0cos(100t - /2) (V) Khi t = 0,1 (s) dòng điện có giá trị -2 ,75 2 (A) Tính U0 A 22 0 (V) B 110 2 (V) C 22 0 2 (V) D 440 2 (V) Câu 21 :Tìm pháp biểu SAI điện từ trường biến thi n A Một từ trường biến thi n ... 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất Số NA = 6, 022 .1 023 A 23 33 kg B 24 61 kg C 23 62 kg D 22 63 kg PHẦN RIÊNG: Thí sinh làm phần: phần I phần II Phần I Theo chương...
 • 5
 • 244
 • 1

Xem thêm