Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO xí nghiệp khảo sát và xử lý nền móng

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát xây dựng USCO nghiệp khảo sát xử nền móng

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – USCO xí nghiệp khảo sát và xử lý nền móng
... USCO- nghiệp khảo sát xử móng Chương Thực trạng công tác lưu trữ nghiệp Chương Báo cáo kết thực tập Chi nhánh Công ty cổ phần Khảo sát xây dựng USCO- nghiệp khảo sát xử móng đề ... chức Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát xây dựng USCO nghiệp khảo sát xử móng Sơ đồ cấu tổ chức Chi nhánh công ty cổ phần khảo sát xây dựng USCO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY BAN KIỂM ... chức lao động Văn thư Lưu trữ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG USCO - XÍ NGHIỆP KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ NỀN MÓNG 2.1 Hoạt động quản Cũng nhiều...
 • 57
 • 311
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CHI cục lưu TRỮ sở nội vụ TỈNH HOÀ BÌNH

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CHI cục lưu TRỮ sở nội vụ TỈNH HOÀ BÌNH
... Văn thư - Lưu trữ CHƯƠNG 3: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP TẠI CHI CỤC VĂN THƯ – LƯU TRỮ TỈNH HOÀ BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 3.1 Báo cáo công việc làm thời gian thực tập Chi cục Văn thư Lưu trữ ... CỤC VĂN THƯ LƯU TRỮ - SỞ NỘI VỤ TỈNH HOÀ BÌNH 1.1 Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội Vụ tỉnh Hoà Bình 1.1.1 Lịch sử hình thành Hoà Bình ... lưu trữ Chi cục Văn thư Lưu trữ Qua gần hai tháng thực tập Chi cục Văn thư- Lưu trữ tỉnh thuộc Sở Nội Vụ Hoà Bình làm công việc mà qua lý thuyết em học để vận dụng vào thực tế trình thực tập...
 • 36
 • 130
 • 2

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CHI cục văn THƯ lưu TRỮ TỈNH bắc GIANG

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CHI cục văn THƯ – lưu TRỮ TỈNH bắc GIANG
... tác lưu trữ vô quan trọng Riêng thân sinh viên tới thực tập Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Bắc Giang xin mạnh dạn đưa kiến nghị sau: 3.2.1 Đối với Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Bắc Giang - Tăng ... tố cáo xử lý vi phạm pháp luật văn thư, lưu trữ; - Thực báo cáo, thống kê văn thư, lưu trữ; - Sơ kết, tổng kết công tác văn thư, lưu trữ; - Thực công tác thi đua, khen thư ng văn thư, lưu trữ ... lý Văn thư - Lưu trữ Trung tâm Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ 1.1.2 Vị trí, chức , nhiêm vụ quyền hạn Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Bắc giang 1.1.2.1 Vị trí chức năng: a Chi cục Văn thư - Lưu trữ...
 • 62
 • 113
 • 1

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Chi cục văn thư lưu trữ

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Chi cục văn thư – lưu trữ
... Chi Cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Yên Bái xem phụ lục số 1) Lãnh đạo Chi cục: Chi cục Văn thư - Lưu trữ Chi cục trưởng không 02 Phó chi cục trưởng; Chi cục trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ chịu ... máy Chi cục Văn thư- Lưu trữ vào hoạt động ổn định Trước thành lập Chi cục Văn th Lưu trữ, phận lưu trữ (gồm 02 biên chế) có chức thực quản lý Phông Lưu trữ UBND tỉnh, nay, Chi cục Văn thư- Lưu trữ ... tố cáo sử lý vi phạm pháp luật văn thư lưu trữ; + Thực sơ kết, tổng kết, báo cáo, thống kê công tác văn thư, lưu trữ văn thư lưu trữ theo quy định; +Thực công tác thi đua, khen thư ng văn thư lưu...
 • 28
 • 218
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Khoa Văn thư Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Khoa Văn thư – Lưu trữ trường Đại học Nội vụ Hà Nội
... K16 Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Nội Phông lưu trữ Trường Đại Học Nội Vụ Nội thành lập năm 1991 với phát triển trường Kho lưu trữ Trường bố trí tầng nhà tầng Trường, kho lưu trữ ... tin học công tác văn thư- Lưu trữ Dương Thị Loan 21 Lớp: TC HCVP K16 Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Nội Vị trí chức Khoa Văn thư - Lưu trữ đơn vị thuộc Trường Đại học Nội vụ Nội ... tác văn thư 2.2.1 Tìm hiểu mô hình tổ chức văn thư quan Mô hình tổ chức công tác văn thư Trường Đại học Nội vụ Nội Phòng văn thư trường Đại học nọi vụ Nội tổ chức theonhifnh thức văn thư tập...
 • 58
 • 321
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Phòng nội vụ huyện lạng giang

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Phòng nội vụ huyện lạng giang
... 11, c i l chõu Lng thuc l Bc Giang Nm 1407, chõu Lng i thnh ph Lng Giang, gm 02 chõu: Chõu Lng Giang v chõu Thng Hng, cai qun 10 huyn, ú cú huyn Bo Lc chớnh l t Lng Giang ngy v mt phn ca huyn Lc ... Trng phũng ST: 0240.3638.767 Email: noivu_langgiang@bacgiang.gov.vn ng Trn Ngc Chi Chc v: Phú Trng phũng ST: 0240.3881.030 Email: chitn_langgiang@bacgiang.gov.vn ng Nghiờm ỡnh Tuõn Chc v: Phú Trng ... Trng phũng ST: 0240.3786.289 Email: tuannd_langgiang@bacgiang.gov.vn ng V Th Lan Chc v: Phú Trng phũng ST: 0240.3786.289 Email: lanvt_langgiang@bacgiang.gov.vn *Chc nng, nhim v, quyn hn Trỡnh y...
 • 35
 • 345
 • 4

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại TAND THÀNH PHỐ UÔNG bí

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại TAND THÀNH PHỐ UÔNG bí
... VỀ TAND THÀNH PHỐ UÔNG BÍ Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Tòa án nhân dân Thành phố Uông 1.1 Lịch sử hình thành hành TAND Thành phố Uông Uông Thành phố ... 24 tháng 12 năm 2012 việc thực chế độ báo cáo thống kê công tác Văn thư- Lưu trữ theo QĐ 13 Báo cáo thống kê sơ công tác Lưu trữ tài liệu lưu trữ TAND Thành phố Uông năm 2014 III Một số sách ... năm 03 Tập báo cáo thống kê công tác Thi hành án năm 2011 Tòa án nhân dân Thành phố Uông Vĩnh viễn 04 Tập báo cáo TAND Thành phố Uông hoạt động Tòa án năm 2011 Vĩnh viễn 05 Tập báo cáo sơ...
 • 48
 • 253
 • 3

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại UBND huyện bình liêu

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại UBND huyện bình liêu
... lưu trữ UBND huyện Bình Liêu phông lưu trữ mở nên tài liệu hình thành chủ yếu văn UBND huyện Hiện kho lưu trữ UBND huyện Bình Liêu quản lý 13 phông, có 01 phông lưu trữ HĐND UBND huyện Bình Liêu ... trạng công tác lưu trữ UBND huyện Bình Liêu Chương 3: Báo cáo kết thực tập UBND huyện Bình Liêu đề xuất, kiến nghị Sinh viên: La Thị Hằng Lớp: CĐ Lưu trữ học K6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Trường ... liệu” nộp lưu vào kho lưu trữ huyện Bình Liêu cho báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong trình thực tập phòng Nội Vụ UBND huyện Bình Liêu em Phòng tạo nhiều điều kiện cho em để em tiếp xúc thực hành...
 • 42
 • 1,465
 • 14

Báo cáo thực tập Văn thư Lưu trữ tại Viện STTNSV

Báo cáo thực tập Văn thư Lưu trữ tại Viện STTNSV
... thực tập ngành nghề” Báo cáo thực tập gồm có phần sau: Chương I Giới thiệu tổng quan Viện ST&TNSV Chương II Khái quát thực trạng công tác Lưu trữ Viện STTNSV Chương III Báo cáo kết thực tập Viện ... tác văn thư Viện) giúp đỡ em trình thực tập làm báo cáo thực tập giải đáp cách cụ thể, chi tiết rõ ràng, tỉ mỉ cho em vấn đề thắc mắc Trong thời gian thực tập tháng em xin trình bày Báo cáo thực ... - Thực chế độ bảo hiểm tài liệu lưu trữ tài liệu lưu trữ đặc biệt quý, - Lưu trữ Viện có trách nhiệm trực tiếp quản lý kho lưu trữ thực chế độ bảo quản thư ng xuyên tài liệu kho Viện ST&TNSV thư ng...
 • 36
 • 261
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn
... tác văn thư, lưu trữ Ủy ban Nhân dân huyện 3.1 Hệ thống hoá văn quản lí Ủy ban nhân dân huyện công tác văn thư, lưu trữ Hiện nay, công tác văn thư lưu trữ Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn thực ... dân Ủy ban Nhân dân huyện - Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện có chức tham mưu, tổng hợp, giúp việc Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện; tổ chức hoạt động Hội đồng Nhân dân Ủy ... ban Nhân dân huyện Lục Ngạn văn ban hành đảm bảo theo quy định chung nhà nước Các văn ban hành nhiều định Ủy ban Nhân dân; định Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, có công văn, kế hoạch, thông báo Ủy ban...
 • 51
 • 300
 • 1

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Bảo tàng hà nội

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Bảo tàng hà nội
... tác Văn thư Bảo tàng Nội Việc quản lý, đạo CTVTđược thực theo quy định Nhà nước văn Bảo tàng Nội ban hành Trong thời gian thực tập em khảo sát s văn đạo CTVT mà Bảo tàng Nội áp dụng, văn ... học Lưu trữ học 12B Báo cáo thực tập Trường Đại học Nội vụ Nội Để kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Nội, dự án xây dựng bảo tàng Nội thực với số tiền đầu tư lớn, Bảo tàng Nội nằm ... Lưu trữ học 12B Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Toan Trường Đại học Nội vụ Nội 20 Lớp Đại học Lưu trữ học 12B Báo cáo thực tập Nguyễn Thị Toan Trường Đại học Nội vụ Nội 21 Lớp Đại học Lưu trữ...
 • 41
 • 103
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Bộ nội vụ

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Bộ nội vụ
... văn phòng Bộ Nội Vụ ông Nguyễn Tiến Thành, trưởng phòng Hành Văn thư- Lưu trữ tạo điều kiện cho em kiến tập Văn phòng Bộ Nội Vụ Sinh viên: Nguyễn Thị Hà Lớp: ĐH Lưu trữ học K1A Báo cáo thực tập ... ĐH Lưu trữ học K1A Báo cáo thực tập Trường Đại học Nội vụ Nội văn thư, lưu trữ theo quy định pháp luật; tổ chức kiểm tra công tác văn thư , lưu trữ đơn vị thuộc Bộ - Cán phòng Hành chính- Văn ... học K1A Báo cáo thực tập Trường Đại học Nội vụ Nội CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA BỘ NỘI VỤ 2.1 Hoạt động quản lý 2.1.1 Việc xây dựng, ban hành văn công tác lưu trữ Bộ Nội vụ Có thể...
 • 52
 • 69
 • 1

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại công tác lưu trữ của côngty CP lưu trữ việt nam

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại công tác lưu trữ của côngty CP lưu trữ việt nam
... phụ lục nội dung báo cáo có bố cục ba phần,cụ thể sau: • Phần1: Khảo sát công tác văn phòng công ty CP Lưu trữ Việt Nam • Phần 2: Tìm hiểu công tác lưu trữ côngty CP Lưu trữ Việt Nam • Phần 3: Kết ... văn phòng ( Phụ lục 04) PHẦN II CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC LƯU TRỮ CỦA CÔNG TY CP LƯU TRỮ VIỆT NAM 2.1 Khái quát chung công tác lưu trữ 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa củatài liệu lưu trữ ... tài liệu lưu trữ Bước 8: Tổ chức khai thác, sử dụng o Tổ chức nghiên cứu khoa học lưu trữ, đào tạo cán lưu trữ hợp tác quốc tế lưu trữ 2.2 Công tác lưu trữ công ty CP Lưu trữ Việt Nam Lưu trữ khâu...
 • 55
 • 175
 • 0

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Công ty bảo việt nhân thọ

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại Công ty bảo việt nhân thọ
... qua sơ đồ sau: Tập đoàn Bảo Việt Nhân thọ Tổng công ty Bảo việt Nhân Thọ Tổng công ty Bảo Việt Công ty Bảo Việt Nhân thọ Tuyên Quang Phòng Phát triển kinh doanh *) Ngoài có phòng bảo vệ 01 cán ... Tóm tắt thông tin Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ *Tập đoàn Bảo Việt Bảo việt tự hào doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ chứng khoán Việt Nam Hiện nay, Bảo Việt – thông qua đơn ... Là công ty thuộc Tập đoàn Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam nên phần mềm quản lí văn công ty chịu quản lý Tập đoàn Bảo Việt Muốn thực hiên khâu dùng thành thạo phần mền đòi hỏi cán văn thư kiêm lưu trữ...
 • 31
 • 231
 • 2

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CÔNG TY cổ PHẦN LIÊN DOANH đầu tư QUỐC tế KLF

Báo cáo thực tập văn thư lưu trữ tại CÔNG TY cổ PHẦN LIÊN DOANH đầu tư QUỐC tế KLF
... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF 1.1 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF (KLF GLOBAL) 1.1.1 Vị trí Chức Công ty cổ phần liên doanh đầu ... nhân thuộc Công ty cổ phần liên doanh đầu quốc tế KLF, tìm hiểu khảo sát thực tế tình hình công tác Văn thư - Lưu trữ công ty Thực tập Công ty KLF Global hội cho tiếp cận thực tế học hỏi kinh ... học Lưu trữ 12 A Báo cáo thực tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội CHƯƠNG II THỰC TIỄN CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF 2.1 Hoạt động quản lý công tác văn thư...
 • 39
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mau bao cao thuc tap van thu luu tru tại học viện hành chínhmau bao cao thuc tap van thu luu trubao cao thuc tap van thu luu tru ubndbao cao thuc tap van thu luu tru truong hocbao cao thuc tap van thu luu trubao cao thuc tap van thu luu tru ubnd xabáo cáo thực tập văn thư lưu trữbao cao thuc tap ke toan ve von bang tien cua cong ty co phan xay lap va thuong mai truong locde tai thuc tap van thu luu tru tai truong hocchi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần vận tải và cung ứng xăng dầu xí nghiệp kinh doanh xăng dầuhoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ vinacomin xí nghiệp vật tư vận tảithủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phầnthủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phầnthủ tục đăng ký chi nhánh công ty cổ phầnmột số giải pháp hoàn thiện chiến lược marketing trong kinh doanh bảo hiểm xe cơ giới tại chi nhánh công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex hưng yên docĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây