Công văn 12802/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O do Bộ Tài chính ban hành

Quyết định số 842007QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng do Bộ Tài chính ban hành.pdf

Quyết định số 842007QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng do Bộ Tài chính ban hành.pdf
... máy Đối với sở kinh doanh trò chơi thưởng khác Số lượng chủng loại máy chơi trò chơi thưởng (bao gồm máy chơi trò chơi điện tử thưởng máy chơi trò chơi thưởng khác): theo quy định ... cho nhiều người chơi lúc Các chủng loại máy nêu phải bảo đảm phù hợp với quy định Điều Quy chế quản tài hoạt động kinh doanh trò chơi thưởng ban hành kèm theo Quy t định số 91/2005/QĐ-BTC ... ký kinh doanh. ” Sửa đổi, bổ sung Điều 17 sau: “Điều 17 Về nhập máy tiến hành hoạt động kinh doanh Sau hoàn thành điều kiện nêu Điều 15 Quy chế này, sở kinh doanh thực việc nhập máy chơi trò chơi...
 • 4
 • 859
 • 0

QUY TẮC CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 1990.doc

QUY TẮC CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 1990.doc
... nước, Bộ Tài ban hành quy tắc chung - Quy tắc chung 1990 (QTC-1990) với Luật Hàng hải Việt Nam Quy tắc chung sở pháp lý chủ yếu điều chỉnh vấn đề bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vận chuyển đường biển ... Rủi ro bảo hiểm hàng hóa đường biển tàu mắc cạn, đâm vào nhau, hàng hư hỏng, thiếu hụt, trộm - Giá trị bảo hiểm: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển giá trị hàng hóa lúc bắt đầu bảo hiểm cộng ... định, tái bảo hiểm với 40 nước giới Năm 1965 Bảo Việt vào hoạt động, Bộ Tài ban hành quy tắc chung Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường biển Gần đây, để phù hợp với phát triển thương mại ngành hàng...
 • 21
 • 703
 • 4

QUY TẮC CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 1990

QUY TẮC CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH 1990
... nước, Bộ Tài ban hành quy tắc chung - Quy tắc chung 1990 (QTC -1990) với Luật Hàng hải Việt Nam Quy tắc chung sở pháp lý chủ yếu điều chỉnh vấn đề bảo hiểm hàng hoá xuất nhập vận chuyển đường biển ... Rủi ro bảo hiểm hàng hóa đường biển tàu mắc cạn, đâm vào nhau, hàng hư hỏng, thiếu hụt, trộm - Giá trị bảo hiểm: bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường biển giá trị hàng hóa lúc bắt đầu bảo hiểm cộng ... định, tái bảo hiểm với 40 nước giới Năm 1965 Bảo Việt vào hoạt động, Bộ Tài ban hành quy tắc chung Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường biển Gần đây, để phù hợp với phát triển thương mại ngành hàng...
 • 21
 • 349
 • 0

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do bộ xây dựng ban hành

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do bộ xây dựng ban hành
... thực Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Thông đạo việc tổ chức, xác định đơn giá nhân công, công bố làm sở lập, quản chi phí đầu xây dựng Mức lương đầu vào ... Điều Xác định đơn giá nhân công Đơn giá nhân công xác định theo công thức sau: GNC = LNC × H CB × t Trong đó: - GNC: đơn giá nhân công tính cho ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng - LNC: ... (LNC) công bố Phụ lục số Thông Bộ Xây dựng công bố điều chỉnh mặt giá nhân công xây dựng thị trường lao động có biến động so với đơn giá nhân công xác định theo hướng dẫn Thông Điều Xử lý...
 • 5
 • 153
 • 0

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG

20 đề THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH năm 2016 môn THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP vụ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
... tuổi ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG Thời gian làm bài: 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm ... năm 201 2 có nghĩa vụ ? A 02 nghĩa vụ B 03 nghĩa vụ C 04 nghĩa vụ D 05 nghĩa vụ ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG Thời gian làm ... sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung đăng ký lại ? A 03 ngày B 05 ngày C 07 ngày D 09 ngày ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH NĂM 201 6 MÔN THI TRẮC NGHIỆM NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG Thời...
 • 175
 • 249
 • 1

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính

công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính
... đoàn thể; - Sở Tài chính; - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; - Cục kiểm tra VB (Bộ TP); - Công báo; - Lưu: VT, PC DANH MỤC I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THEO THẨM QUY N ĐẾN NGÀY ... TỊCH DO BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ SOẠN THẢO BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2005 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quy t định số 31 QĐ/2006/QĐ-BTC ngày 31 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính) ... 27/12/2002 Bộ Tài hướng dẫn thực chế độ quản lý tài công ty xổ số kiến thiết 02/02/200 5Công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ...
 • 14
 • 313
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị tại địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng.doc

Hoàn thiện công tác quản lý chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị tại địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng.doc
... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản hoạt động chuyển quyền sử dụng đất địa phương Thị ... ổn định thị trường Trên số giải pháp nhằm nâng cao, hoàn thiện công tác quản chuyển quyền sử dụng đất địa bàn quận Thanh Khê Từ giúp cho công tác quản đất đai nói chung giao dịch đất đai ... động chuyển quyền sử dụng đất • Chương II: Phân tích thực trạng chuyển quyền sử dụng đất đô thị công tác quản địa bàn quận Thanh Khê 43 • Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện...
 • 44
 • 289
 • 1

Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Bộ Tài chính

Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Bộ Tài chính
... Căn kết điều tra, Bộ Tài xử theo thẩm quyền tuỳ theo mức độ vi phạm xử theo hình thức sau: + Đình việc thực giá hàng hoá, dịch vụ tổ chức, cá nhân độc quyền, liên kết độc quyền giá định; ... tổ chức, cá nhân độc quyền liên kết độc quyền phải mua, bán theo giá mua, giá bán trước liên kết độc quyền giá; + Xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định pháp ... hiệu phạm tội Bộ Tài Sở Tài chuyển hồ sơ cho quan có thẩm quyền xử theo quy định pháp luật - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không...
 • 2
 • 195
 • 0

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " potx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:
... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÔNG TÁC QUẢN ... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TẠI ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ 3.1 Một số giải pháp để nâng cao hiệu công tác quản hoạt động chuyển quyền sử dụng đất địa phương Thị ... QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 1.1 Chuyển quyền sử dụng đất 1.1.1 Khái niệm chuyển quyền sử dụng đất Là việc người có quyền sử dụng đất hợp pháp chuyển giao đất quyền sử dụng đất cho...
 • 45
 • 244
 • 0

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm cơ quan Bộ Tài chính tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm cơ quan Bộ Tài chính tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
... - KIỀU KHÁNH HÒA Tên đề tài: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” KHÓA LUẬN TỐT ... liên quan tới công tác BT&GPMB - Tình hình quản lý sử dụng đất Thịnh - Điều tra, đánh giá kết công tác bồi thường giải phóng mặt dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, ... bồi thường giải phóng mặt Dự án mở rộng, nâng cấp khu lưu niệm quan Bộ Tài Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang” 1.2 Mục đích - Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế hội địa phương...
 • 76
 • 187
 • 0

Công văn 317/TANDTC-TCCB năm 2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp

Công văn 317/TANDTC-TCCB năm 2016 về dự thi Thẩm phán cao cấp
... chọn Thẩm phán cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp Lưu ý: Các trường hợp làm hồ sơ dự thi Thẩm phán cao cấp theo Công văn số 175/TANDTC-TCCB ngày 08/4 /2016 Tòa án nhân dân tối cao làm ... vi thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng), đăng ký dự thi trúng tuyển xem xét bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp công tác Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng Về hồ sơ đăng ký dự thi Hồ sơ tham dự kỳ thi ... XIN DỰ THI THẨM PHÁN Kính gửi: Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp Tên (chữ in hoa): .Nam/Nữ: Ngày, tháng, năm sinh: Đơn vị công...
 • 5
 • 74
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trình hạch toán được thực hiện tương tự như chi nsnn bằng đồng việt nam theo tỷ giá hạch toán do bộ tài chính công bố hàng thángxử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của bộ tài chínhtuyển công chức cơ quan bộ tài chínhtuyển dụng công chức cơ quan bộ tài chínhkết quả thi công chức cơ quan bộ tài chínhđiều lệ mẫu công ty cổ phần bộ tài chínhcông ty áp dụng đầy đủ hệ thống tài khoản hiện hành do bộ tài chính quy định theo quyết định 15 btc ngày 20 3 2006sổ tscđ công ty nên áp dụng mẫu sổ tscđ và sổ theo dõi tscđ tại nơi sử dụng do bộ tài chính quy địnhbảng tính và phân bổ khấu hao tscđ công ty nên áp dụng cách lập bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ như mẫu do bộ tài chính quy địnhvề mặt pháp lý kiến nghị bộ tài chínhcác vấn đề liên quan tới công tác tổ chức thực hiện 1 về thời điểm đánh giá hiệu trưởngnên xin ý kiến của sở tài nguyên và môi trường về thời điểm xây dựng công thích hợp nhất và thông báo cho nhà thầu được biếttổ chức công đoàn việt nam qua các thời kỳquy định về thời điểm xuất hóa đơn gtgtquy định về thời điểm mở thừa kếCV ve viec chuyen doi VPCCT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu trong doanh nghi p th ng m i Kh o s t th c t t i c ng ty TNHH H ng HL m ph t nguy n nh n v gi i ph pM t s bi n ph p y m nh ho t ng ti u th s n ph m c ng ty Li n H p Th c Ph m H T yM t s bi n ph p nh m y m nh ho t ng ti u th s n ph m C ng ty Xi M ng B t S nTh c tr ng c ng t c h ch to n nghi p v xu t kh u h ng ho t i c ng ty tr ch nhi m h u h n C ng nghi p Kwang YangTi n tr nh m ph n gia nh p WTO c a Vi t Nam th c tr ng v tri n v ngth c tr ng v m t s gi i ph p thu h t u t v o c c khu c ng nghi p tr n a b n H N iTổng hợp lý thuyết hóa học 11thiết kế tình huống dạy học định lý COSINC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yVan ban sao luc 665 (CV 16047)Tuần 23. MRVT: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamNh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n yDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.docT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l ch