Quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại cục thuế tỉnh tuyên quang

Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc
... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH VĨNH PHÚC 90 4.1 Quan điểm, phƣơng hƣớng, mục tiêu Cục thuế tỉnh Vĩnh Phúc công tác quản thuế ... pháp hoàn thiện công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Kết luận Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Cơ sở luận công tác quản ... pháp hoàn thiện công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Phân tích đƣợc ƣu điểm, hạn chế đề giải pháp công tác quản thuế GTGT Quản hiệu thuế GTGT Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc...
 • 119
 • 237
 • 0

Hoàn thiện công tác quản thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Hoàn thiện công tác quản lý thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Tiền Giang
... đầu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ; Số thuế giá trị gia tăng đầu tổng số thuế giá trị gia tăng hàng hố, dịch vụ bán ghi hố đơn giá trị gia tăng; Số thuế giá trị gia tăng đầu vào ... tiếp giá trị gia tăng quy định sau: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng giá trị gia tăng hàng hóa, dịch vụ bán nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng; ... tích, đánh giá thực trạng quản thuế GTGT Cục thuế tỉnh Tiền Giang năm vừa qua từ đề xuất giải pháp nhằm giúp hồn thiện cơng tác quản thuế GTGT các Doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Tiền Giang 2.2...
 • 193
 • 280
 • 0

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN PHÁT ĐẠT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH BẾN TRE CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ ... phát từ yêu cầu đó, luận văn Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Bến Tre giúp cho quan thuế có định hướng công tác quản thuế DN địa bàn Phương pháp ... Cục thuế tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015- 2020 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Các nội dung liên quan đến công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Cục thuế tỉnh Bến Tre...
 • 157
 • 267
 • 0

quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh

quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế thành phố bắc ninh
... thiện quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục thuế thành phố Bắc Ninh 73 4.4.1 Quản chặt chẽ việc doanh nghiệp kê khai thuế, việc doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng ... công tác quản doanh nghiệp Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh 48 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 51 4.1 Tình hình thu thuế thuế gia trị gia tăng doanh nghiệp Thành phố Bắc Ninh giai đoạn ... Thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011- 2013 51 4.1.2 Tình hình thu thuế doanh nghiệp thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2011 – 2013 53 4.2 Đánh giá quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp...
 • 103
 • 188
 • 0

Giải pháp tăng cường quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện yên dũng

Giải pháp tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện yên dũng
... đánh giá thực trạng tìm giải pháp tăng cường quản thuế GTGT vấn đề vô thiết, em chọn đề tài: Gia i pháp tăng cường quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục thuế huyện Yên Dũng ... tiễn công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn huyện Yên Dũng Chi cục Thuế Yên Dũng quản Phạm vi nghiên cứu:Công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế Yên Dũng quản Phương pháp ... 1: Thuế GTGT công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Yên Dũng Chương 3: Giải pháp tăng cường quản thuế GTGT doanh...
 • 64
 • 41
 • 0

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN

PHÂN TÍCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN
... NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN ... thất nghiệp Chi cục thuế Cơ sở liệu Cơ quan thuế Cơ quan quản thuế Doanh nghiệp Dịch vụ Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp nhà nước trung ương Doanh nghiệp quốc doanh Giá trị gia tăng Giá tính ... CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN 33 1.4 Khái quát CCT TP Quy Nhơn 33 1.4.1 Quá trình hình thành phát triển CCT TP Quy Nhơn ...
 • 101
 • 103
 • 0

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp tăng cường quản thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An doc

TIỂU LUẬN: Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An doc
... I: Thu giá trị gia tăng quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh kinh tế Chương II: Thực trạng quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Nghệ An ... Một số giải pháp tăng cường quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Nghệ An Đề tài: số biện pháp tăng cường công tác quản thu thuế GTGT doanh nghiệp quốc doanh ... doanh nghiệp quốc doanh II Một số giải pháp tăng cường quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn tỉnh Nghệ An Thay đổi quy trình quản thu thuế tương lai quy trình quản...
 • 56
 • 360
 • 2

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh khánh hoà

thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh khánh hoà
... quản thu Giá trị gia tăng Doanh nghiệp quốc doanh Cục Thu tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản thu Giá trị gia tăng Doanh nghiệp quốc doanh Cục Thu tỉnh Khánh ... Luật Thu Giá trị gia tăng - Trình bày sơ lược quy trình quản thu Giá trị gia tăng Doanh nghiệp quốc doanh Cục Thu tỉnh Khánh Hòa - Đánh giá thực trạng công tác quản thu Giá trị gia tăng ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THẤT THU THUẾ VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU GIÁ TRỊ GIA TĂNG 1.1 Cơ sở luận thu Giá trị gia tăng 1.1.1 Giới thiệu chung thu Giá trị gia tăng ...
 • 107
 • 276
 • 1

Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh
... VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ QUỐC HÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản ... trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chương 4: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh ... đến công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh địa bàn thành phố Hạ Long - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thu thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh...
 • 104
 • 346
 • 0

quản thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình

quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp trên địa bàn quận tân bình
... chịu thu giá trị gia tăng khai thu giá trị gia tăng doanh thu hàng hoá, dịch vụ doanh thu hoa hồng đại hưởng + Doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực nộp hồ sơ khai thu giá trị gia tăng hoạt ... ứng với tài liệu hồ sơ thu phần cụ thể Thông tư * Khai thu giá trị gia tăng - Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thu giá trị gia tăng cho quan thu : + Người nộp thu nộp hồ sơ khai thu giá trị gia tăng ... 2% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thu suất thu giá trị gia tăng 10%) theo tỷ lệ 1% (đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thu suất thu giá trị gia tăng 5%) doanh thu hàng hoá, dịch vụ chưa có thu ...
 • 56
 • 115
 • 0

Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhcục thuế tỉnh thái nguyên

Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở cục thuế tỉnh thái nguyên
... hội tỉnh Xuất phát từ thực tiễn công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, tác giả ề tài: Hoàn thiện công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp quốc doanh cục thuế tỉnh Thái ... Chƣơng GI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 90 90 – 90 cục thuế tỉnh 90 4.1.3 Quan điểm hoàn thiện công tác quản thuế ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN CHÍ NAM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH CỤC THUẾ TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản...
 • 124
 • 686
 • 22

quản thu thuế giá trị gia tăng đới với doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại chi cục thuế thanh hóa

quản lý thu thuế giá trị gia tăng đới với doanh nghiệp nghiên cứu tình huống tại chi cục thuế thanh hóa
... tl, thue doanh thu khdng phu hgp nhugc diem co ban la: thue doanh thu tinh tren doanh thu ban hang, khong cd khdu tru thue d khau trudc dan den thu thue trung lap, thue trung len thue Thue doanh ... cua thue gia tri gia tang 14 1.3 Quan ly boat dgng thu thue gia tri gia tang 15 1.4 Cac phuang phap quan ly boat ddng thu thue gia tri gia tang ddi vdi doanh 17 nghiep 1.5 Md binh quan ly thue gia ... tdng: la gia tinh thue va thue suat Gid tinh thue: la can cu quan trgng dh xac dinh sd thul gia tri gia tang phai nop, nguyen tie chung xac dinh gia tinh thul la gia ban chua cd thul gia tri gia tang,...
 • 78
 • 130
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Đánh giá thực trạng Quản Thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Đánh giá thực trạng Quản lý Thuế Giá trị gia tăng đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay
... mạnh cạnh tranh xuất tăng thuế sát thuế nhập khẩu, mặt hàng tăng thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng chuyển sang thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, mặt hàng mà mức thuế nhập cao mức ... nghiệp) Như vậy, với mức thuế suất thuế nhập 33% thuế giá trị gia tăng 10%, với lô hàng gần 600 ghế chuyên dùng nêu trên, số thuế doanh nghiệp phải thực nộp tăng thêm 623 tỷ đồng so với mức 9,2 tỷ ... cho tất doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp lớn tập đoàn, tổng công ty Trên thực tế, doanh nghiệp phải tổng hợp liệu từ công ty vào báo cáo tài hợp Đối với doanh nghiệp có...
 • 22
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kiến nghị đổi mới quản lý hoạt động thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp tại cục thuế thanh hóathực trạng hoạt động quản lý thuế giá trị gia tăng đối với daonh nghiệp tại cục thuế thanh hóa trong thời gian vừa quasự cần thiết phải tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhcác phương pháp quản lý hoạt động thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệpmô hình quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệpnhững yêu cầu đặt ra phải đổi mới hoạt động quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệpnội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanhthực trạng công tác quản lý thuế gtgt đối với doanh nghiệp tại cục thuế thanh hóa trong thời gian quathực trạng công tác quản lý thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bắc gianggiá trị thương hiệu đối với doanh nghiệpnâng cao vai trò nhà nước trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp ở việt nam tỉnh hải dươngtổng quan quản trị chiến lược đối với doanh nghiệpbáo cáo thưc tập về chi phí sản xuất và tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất đá xây dựngđánh giá hiệu quả quy trình tín dụng mới nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thăng longnghiêncứu áp dụng tiêu chuẩn ăn theo hệ thống đánh giá giá trị dinh dưỡng thức ăn pdi ufl trong chăn nuôi bò sữa tại hà nội và tuyên quangthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuTiểu luận môn mạng NGN IPv6quy chuẩn về chất thải rắn nguy hạiQuy trình mua hàng của FPTxây dựng hệ thống quản lý thư viện hà nộiThiết kế mẫu cho các cuộc điều traXây dựng phần mềm quản lý siêu thịcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngthiết kế môn học xây dựng mặt đườngPhát triển nuôi trồng thủy sản ở thị trấn rạng đông, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhLỌC số và mã hóa BĂNG CONKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhtiêu chuẩn xây dựng frameworkGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuquy trình công nghệ gia công chi tiết dạng hộptâm lý hành vi người tiêu dùngđịnh lý số dư trung hoaCác hình thức tín dụng và lãi suất tín dụng liên hệ đến việt nam trong thời gian qua