Học lịch sử qua di sản

Học lịch sử qua ô chữ docx

Học lịch sử qua ô chữ docx
... cháu tốt, môn lịch sử, không nhớ kiện, không ham thích học môn Tôi tìm hiểu sách môn lịch sử cháu thấy khô khan quá, từ nghĩ phải cho môn lịch sử trở nên gần gũi, khiến người học thích học, thích ... học thích học, thích tìm hiểu lịch sử, kích thích trí tò mò người học Trước đó, Ba nhiều lần cộng tác với tờ báo diễn đàn lịch sử mạng ô chữ liên quan đến lịch sử, văn hóa Việt Nam nước Được ... huynh có học lớp Bắc Giang viết thư cho anh sau đọc sách ô chữ lịch sử dành cho học sinh Người cha muốn anh hướng dẫn để ông dạy tìm hiểu say mê lịch sử từ nhỏ Nhiều phụ huynh, giáo viên, học sinh...
 • 3
 • 132
 • 1

Dạy học Lịch Sử qua kênh truyền hình

Dạy học Lịch Sử qua kênh truyền hình
... Phương pháp dạy học qua kênh hình sách giáo khoa lịch sử lớp 2.1 Kênh hình sách giáo khoa lịch sử lớp ? Kênh hình sách giáo khoa lịch sử lớp bao gồm loại : đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử nhà ... “Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6’’ giữ vị trí quan trọng việc dạy học lịch sử, làm cho việc dạy học lịch sử phong phú, sinh động, kích thích hứng thú học tập phát triển ... ảnh cung cấp cho học sinh kiến thức Lịch sử Phương pháp khai thác kênh hình sách giáo khoa lịch sử số cụ thể Bài Sơ lược môn lịch sử Mục Học lịch sử để làm ? Hình 1: Một lớp học trường làng xưa...
 • 12
 • 128
 • 0

giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh

giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tieát dạy lịch sử địa phương lớp 8 về truyền thống đấu tranh của nhân dân tây ninh
... làm thế để giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tiết dạy lịch sử địa phương truyền thống đấu tranh nhân dân Tây Ninh: Tạo cho học sinh hứng thú học tập lịch sử địa phương, học sinh tích cực ... tài: Giúp học sinh hứng thú học lịch sử qua tiết dạy lịch sử địa phương lớp truyền thống đấu tranh nhân dân Tây Ninh ” Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lịch sử địa phương lớp truyền thống đấu tranh ... bậc truyền thống đấu tranh nhân dân Tây Ninh giúp học sinh hứng thú học tập, bồi dưỡng lòng u q hương, tự hào dân tợc: - Để làm bậc truyền thống đấu tranh nhân dân Tây Ninh thơng qua tiết dạy...
 • 18
 • 416
 • 2

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đề cương môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 – Cách mạng xã hội chủ nghĩa
... tư doanh miền Bắc +Đường lối chung Cách mạng hội chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc *Đại hội III Đảng (9/60) đề đường lối xây dựng chủ nghĩa hội miền Bắc đấu tranh thống Tổ quốc ... lời môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 7) Tổng kết kháng chiến chống Mỹ , cứu nước- Thắng lợi học kinh nghiệm, ), NXB, CTQG, HN, 1995 8) 70 năm Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, NXB, ... b ài giảng Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nx b, ĐHQG, HN, 20 01 4) L ịch s Đ ảng c ộng sản Vi ệt Nam, tập (1954- 1975 ), NXB, CTQG, HN, 1996 5) Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, tập, NXB, CTQG,...
 • 4
 • 504
 • 1

Các bước xây dựng Kế hoạch dạy họcsử dụng Di sản văn hóa phi vật thể

Các bước xây dựng Kế hoạch dạy học có sử dụng Di sản văn hóa phi vật thể
... hiệu việc sử dụng di sản văn hóa phi vật thể dạy học 21 Để sử dụng di sản văn hóa phi vật thể dạy học cách hiệu chiều sâu, trợ giúp từ cán văn hóa nhà nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể cần ... thông Hướng dẫn bước tiến hành xây dựng kế hoạch học nội khóa sử dụng di sản văn hóa phi vật thể lớp học, bảo tàng nơi di sản văn hóa tồn Khi sử dụng hướng dẫn cần vận dụng cách linh hoạt, ... Các bước xây dựng Kế hoạch dạy học sử dụng Di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội - 2014 UNESCO/ Ngụy Hà Nghề thêu người Dao Sa Pa, tỉnh Lào Cai Giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể sản phẩm...
 • 84
 • 133
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT môn học LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT môn học LỊCH sử ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM
... 12 13 14 TÊN HỌC PHẦN - Chương trình khung đào tạo chuyên ngành lịch sử Đảng - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương trình bản) - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Chương trình Đại học thứ hai, ... Tên môn học tiết HT - Lịch sử sử học 60 - Lịch sử Việt Nam I 45 - Lịch sử Việt Nam II 45 - Lịch sử giới I 45 - Lịch sử giới II 45 - Dân tộc học đại cương 45 - Phương pháp nghiên cứu khoa học ... điểm sử học cách mạng Việt Nam CHƯƠNG VI SỬ HỌC VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY I Sử học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954 Hoàn cảnh lịch sử Thành tựu hạn chế chủ yếu II Sử học Việt Nam 1954 - 1975 Sử học...
 • 130
 • 180
 • 1

Đề cương môn học Lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án

Đề cương môn học Lịch sử đảng cộng sản việt nam có đáp án
... tổ chức cộng sản Việt Nam - Đông - An Dưong cộng sản Đảng; Nam Cộng sản Đảng; - Đông Dương Cộng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức Cộng sản nước ta vòng tháng chứng tỏ xu thành lập Đảng cộng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành động Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng - Đảng cộng sản Việt Nam bước ngoặt vĩ đại lịch sử cách mạng Việt Nam; phản ánh thống tư tưởng, ... đặt tên Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam ? Cưong lĩnh trị Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh xác định rõ ràng đắn phương hướng chiên lược cua cách mạng Việt Nam: - Về tính chất: cách mạng Việt Nam cách...
 • 48
 • 194
 • 0

THĂNG LONG HÀ NỘI VỊ THẾ LỊCH SỬDI SẢN VĂN HÓA

THĂNG LONG HÀ NỘI VỊ THẾ LỊCH SỬ VÀ DI SẢN VĂN HÓA
... Trfi'n Vu; vl dinh, din cd dinh Yen Thdi, din Hai Bfi TrUng, din Ngoc Sdn, din Phfl Dong Hdu het cac di tich vdt the cdn lai tUdng ddi nguyen gd'c va todn ven ddn Ifi mgt sd kien triic thdi Phap thuoc ... da cd mgt sd cU dfin nUdc ngofii din budn ban sinh sdng nhu ngudi Chfim, ngudi Hdi, ngUdi Hoa, ngUdi Nhfit vfi tfl thd ky XVII cd ca thUdng didm ngUdi Anh, ngUdi Hfi Lan Thfing Ijong - Ke Ch...
 • 25
 • 154
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở

sáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở
... SỬ DỤNG DI TÍCH CÁCH MẠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 03 sở lý luận .03 sở thực tiễn 06 2.1 Thực trạng di tích lịch sử, di tích cách mạng nước ... biệt việc thực nhiệm vụ cách mạng II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN CỦA VIỆC SỬ DỤNG DI TÍCH CÁCH MẠNG TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ sở lý luận Lịch sử thân thực khách quan, ... sử dụng di tích cách mạng dạy học lịch sử trường THCS Nêu hình thức, biện pháp, phương pháp sử dụng có hiệu di tích cách mạng dạy lịch sử, nhằm nâng cao hiệu dạy học lịch sử tình hình Sáng kiến...
 • 35
 • 572
 • 4

skkn tổ chức cho học sinh tham quan thực tế các di tích văn hóa và làng nghề để nâng cao hiệu quả dạy - học lịch sử địa phương ninh thuận

skkn tổ chức cho học sinh tham quan thực tế các di tích văn hóa và làng nghề để nâng cao hiệu quả dạy - học lịch sử địa phương ninh thuận
... thực tế áp dụng hình thức dạy học này, rút số kinh nghiệm đúc kết thành đề tài Tổ chức cho học sinh tham quan thực tế di tích văn hóa làng nghề để nâng cao hiệu dạy- học lịch sử địa phương Ninh ... học sinh Hình thức dạy học áp dụng hiệu dạy lịch sử địa phương, phần lịch sử kinh tế - văn hóa Tuy nhiên, theo tiến hành để dạy học tất phần lịch sử địa phương (lịch sử cách mạng, lịch sử kinh tế, ... hoạch tham quan thực tế cho học sinh (mục đích, yêu cầu, cách thức …) - Tổ chức cho học sinh thực tế - Tổ chức cho học sinh báo cáo kết chuyến đi, học tập, rút kinh nghiệm - GV đánh giá kết thực học...
 • 11
 • 1,056
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua bài học lịch sử

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua bài học lịch sử
... PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013-2014 Tên sáng kiến kinh nghiệm: GIÁO DỤC LÒNG YÊU NƯỚC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI HỌC LỊCH SỬ Họ tên tác giả: Đặng ... dạy học lịch sử giáo dục lòng yêu nước cho học sinh trường phổ thông, thân giáo viên dạy môn Lịch sử lâu nên có số kinh nghiệm giảng dạy, nên xin mạnh dạn trình bày số vấn đề “ Giáo dục lòng yêu ... kết lịch sử lòng yêu nước, TS Sử học Nguyễn Văn Khoan - Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng: “Dạy Sử chất dạy cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; phải truyền lửa yêu nước...
 • 20
 • 2,463
 • 33

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử

Sáng kiến kinh nghiệm –đổi mới phương pháp dạy học lịch sử ở trường THPT qua một tiết dạy bằng giáo án điện tử
... THPT qua áp dụng tiết dạy giáo án điện tử Nhận thức đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học lịch sử 1.1.1 Tính phù hợp đổi phương pháp dạy học lịch sử : Dạy học lịch ... năm học trường THPT áp dụng chương trình sách giáo khoa cho học sinh lớp 10 lộ trình cải cách giáo 15 dục Vì đề tài “Đổi phương pháp dạy học lịch sử trường THPT qua tiết dạy giáo án điện tử ... THPT mở chuyên đề giảng dạy bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên môn lịch sử Một số vấn đề đổi nội dung phương pháp dạy học lịch sử trường THPT Việc cải cách, đổi phương pháp dạy học lịch sử đòi...
 • 88
 • 249
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TINH THẦN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI HỌC LỊCH SỬ

sáng kiến kinh nghiệm GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TINH THẦN ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC CHO HỌC SINH THÔNG QUA BÀI HỌC LỊCH SỬ
... SKKN: Giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước cho học sinh thông qua học lịch sử Từ yêu cầu đất nước, quê hương, cần nhận thức đóng góp tất tầng lớp công xây dựng ... Giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước cho học sinh thông qua học lịch sử 10 Khi học sinh tìm hiểu phong trào cần vương, giáo viên lồng ghép giáo dục đạo đức ... THCS Quang Trung - Đại Lộc - Quảng Nam SKKN: Giáo dục đạo đức cách mạng, tinh thần đóng góp xây dựng quê hương đất nước cho học sinh thông qua học lịch sử 15 -Giáo viên lịch sử phải gương sáng đạo...
 • 17
 • 296
 • 1

Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ x đến đầu thế kỉ XIX (lớp 10 THPT chương trình chuẩn) ở hà tĩnh

Sử dụng di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong dạy học lịch sử việt nam từ thế kỉ x đến đầu thế kỉ XIX (lớp 10  THPT  chương trình chuẩn) ở hà tĩnh
... thức lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX lớp 10 THPT (chương trình chuẩn)4 7 2.2 Các di sản văn hoá phi vật thể địa phương cần khai thác, sử dụng dạy học lịch sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu ... Nam kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX lớp 10 -THPT (chương trình chuẩn) 9 - Đề xuất hình thức, biện pháp sử dụng di sản văn hoá phi vật thể dạy học lịch sử Việt Nam lớp 10 từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX (chương ... dạy học lich sử Việt Nam từ kỉ X đến nửa đầu kỉ XIX (lớp 10 THPT - chương trình chuẩn) - Đề xuất số biện pháp sư phạm sử dụng di sản văn hóa phi vật thể Tĩnh dạy học lịch sử Việt Nam cho học...
 • 166
 • 438
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: skkn tao hung thu hoc lich su qua bai cuoc khang chien chong thuc dan phap xam luocsu dung di san van hoa trong day hoc lich susáng kiến kinh nghiệm sử dụng các di tích cách mạng tỉnh đăk lăk trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sởskkn sử dụng di sản văn hóa tront dạy học lịch sửsáng kiến kinh nghiệm giáo dục lòng yêu nước cho học sinh thông qua bài học lịch sửđánh giá kết quả học tập lịch sử của học sinh trong dạy học lịch sử việt namnâng cao hiệu quả bài học lịch sửsáng kiến kinh nghiệm dạy học lịch sử thptsáng kiến kinh nghiệm dạy học lịch sửsáng kiến kinh nghiệm trong dạy học lịch sửphương pháp học lịch sử hiệu quảcách học lịch sử nhanh và hiệu quảhọc lịch sử như thế nào là hiệu quảcách học lịch sử hiệu quảsáng kiến kinh nghiệm phương pháp dạy học lịch sửbáo cáo tốt nghiệp chuẩn đoánThe third test - English 6MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘKiểm tra 1 tiết lý 7 học kì 1ĐIỀU CHỈNH QUY HOACH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TỈNH BÌNH DƯƠNGÔn tập vật lý 11 - Từ trường14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 8 TPHCM NĂM 2016-2017KIỂM TRA 1 TIẾT 2017-2018 LẦN 1 ĐỀ 2co tac dung ba zơbai tập lớn cơ kết cấuTổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay lấy 9-10 trong cuộc thi THPT Quốc Gia năm 2017KIỂM TRA 1 TIẾT Năm 2017-2018Đề thi hsg tỉnh sinh học 9de thi hsg sinh 9đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 8 HK1 2017- 2018Bộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtkiem tra chuong 2Đề kiểm tra GDCD 8 1 tiết học kì 1Văn bản pháp quy Dinh muc KTKT TT45Văn bản pháp quy