ỨNG DỤNG GIS VÀ PHẦN MỀM ENVIMAP GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP AMATA – LOTECO, ĐỒNG NAI

Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát chất lượng không khí khu công nghiệp AMATA

Ứng dụng công nghệ thông tin giám sát chất lượng không khí khu công nghiệp AMATA
... trao i thụng tin gia cỏc H thng thụng tin mụi trng khỏc Cung cp thụng tin cho cỏc t chc, cỏ nhõn cú nhu cu v thụng tin mụi trng Nhng li ớch ca H thng thụng tin mụi trng l: Tỡm kim thụng tin mụi trng ... AMATA 11 1.2.1 Gii thiu chung v khu vc nghiờn cu (Phng Long Bỡnh Thnh Ph Biờn Ho, tnh ng Nai) 11 1.2.2 Gii thiu v Khu cụng nghip LOTECO 13 1.2.3 Gii thiu v Khu cụng nghip AMATA ... trng mụi trng Khu cụng nghip LOTECO v AMATA 18 1.3 ỏnh giỏ tng quan bc xỳc v mụi trng ti hai KCN AMATA v LOTECO 25 Chng 27 MT S C S Lí LUN THC TIN XY DNG PHN MM 27 2.1 H thng thụng tin mụi trng...
 • 126
 • 472
 • 1

Xây dựng mô hình giám sát môi trường không khí khu công nghiệp Biên Hòa 1 bằng kỹ thuật tin học

Xây dựng mô hình giám sát môi trường không khí khu công nghiệp Biên Hòa 1 bằng kỹ thuật tin học
... Trinh Xây dựng hình giám sát môi trường không khí KCN Biên Hòa I kỹ thuật tin học CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI VÀ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA I 1. 1 ... lòng chợ 1. 1.5.2 Hiện trạng môi trường công nghiệp Môi trường nước GHVH: TSKH Bùi Tá Long 22 SVTH: Lê Thị Út Trinh Xây dựng hình giám sát môi trường không khí KCN Biên Hòa I kỹ thuật tin học Tính ... 20 01 2002 2003 2004 2005 NHỊP TĂNG 01 – 03 (%) 2.080.068 2 .11 3.937 2 .14 9. 614 2 .18 5.694 2. 218 .900 1, 63 11 .638.6 71 13.057.773 14 .797. 614 16 . 812 .8 31 19 .16 6.620 13 ,28 2.520 .11 0 2. 611 .802 2.738 .10 3...
 • 157
 • 527
 • 0

Luận văn:XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1 BẰNG KỸ THUẬT TIN HỌC ppt

Luận văn:XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 1 BẰNG KỸ THUẬT TIN HỌC ppt
... Xây dựng hình giám sát môi trường không khí KCN Biên Hòa I kỹ thuật tin học CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI VÀ KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA I 1. 1 Điều ... 20 01 2002 2003 2004 2005 NHỊP TĂNG 01 – 03 (%) 2.080.068 2 .11 3.937 2 .14 9. 614 2 .18 5.694 2. 218 .900 1, 63 11 .638.6 71 13.057.773 14 .797. 614 16 . 812 .8 31 19 .16 6.620 13 ,28 2.520 .11 0 2. 611 .802 2.738 .10 3 ... lòng chợ 1. 1.5.2 Hiện trạng môi trường công nghiệp Môi trường nước GHVH: TSKH Bùi Tá Long 22 SVTH: Lê Thị Út Trinh Xây dựng hình giám sát môi trường không khí KCN Biên Hòa I kỹ thuật tin học Tính...
 • 157
 • 347
 • 0

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NAM SÔNG HƯƠNG

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ KHU VỰC NAM SÔNG HƯƠNG
... chất lượng không khí đô thị Nam sông Hương Dự đoán xu hướng biến đổi chất lượng không khí đô thị Nam sông Hương II ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ Đối tượng Không khí đô thị khu vực ... Bụi (mg/m3) Phương pháp thực hiện: a/ Phương pháp thu thập số liệu: - Thu thập thông tin, tìm tài liệu liên quan đến chất lượng không khí đô thị chương trình giám sát chất lượng không khí năm gần ... tiếng ồn có 6/7 điểm quan trắc (Đàn Nam Giao) vượt QCVN 26:2010/BTNMT từ 1.1 đến 1.3 lần, từ cho thấy chất lượng Môi trường không khí Thành Phố Huế khu vực Nam Sông Hương bị ô nhiễm; - Nồng độ bụi...
 • 32
 • 340
 • 1

Bài giảng ứng dụng gis phần mềm mapinfo thành lập bản đồ

Bài giảng ứng dụng gis và phần mềm mapinfo thành lập bản đồ
... n s d ng MapInfo 8.5 S u t m by thientam189 Các b ớc th nh lập đồ phần mềm Mapinfo Cũng giống nh ph ơng pháp truyền thống, trình biên tập v th nh lập đồ máy tính nói chung v phần mềm Mapinfo nói ... Chọn hiển thị v không Trong phần mềm Mapinfo có công cụ cho phép ng ời sử dụng xây dựng biểu đồ ( nội dung phụ ngo i đồ) Bao gồm loại biểu đồ : Theo diện (area), biểu đồ chiều (3D ),thanh ngang ... lên đồ Sự phong phú ph ơng pháp tạo đồ chuyên đề phần mềm Mapinfo cho phép ng ời sử dụng ho n to n thể tất đối t ợng địa lý ( Tự nhiên - kinh tế xã hội ) lên đồ ph ơng pháp khác nhau, đảm bảo độ...
 • 22
 • 214
 • 0

Ứng dụng gis phần mềm mapinfo thành lập bản đồ

Ứng dụng gis và phần mềm mapinfo thành lập bản đồ
... d n s d ng MapInfo 8.5 S u t m by thientam189 Các bớc thnh lập đồ phần mềm Mapinfo Cũng giống nh phơng pháp truyền thống, trình biên tập v thnh lập đồ máy tính nói chung v phần mềm Mapinfo nói ... Chọn hiển thị v không Trong phần mềm Mapinfo có công cụ cho phép ngời sử dụng xây dựng biểu đồ ( nội dung phụ ngoi đồ) Bao gồm loại biểu đồ : Theo diện (area), biểu đồ chiều (3D ),thanh ngang ... MapInfo 8.5 S u t m by thientam189 Các phơng pháp thể đồ Mapinfo Các hình dới giới thiệu bớc thực tạo đồ chuyên đề ( Create thematic map ) để thể nội dung lên đồ Sự phong phú phơng pháp tạo đồ...
 • 22
 • 304
 • 0

Ứng dụng GIS mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum

Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông đăk bla, tỉnh kon tum
... “ Ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông Đak-Bla tỉnh Kon Tum 1.2 Mục tiêu - nội dung đề tài Với mục tiêu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực ... xác nhận hình SWAT để hình hóa chất lượng nước lưu vực sông Sandusky 2.6.2 Việt Nam  Nguyễn Thanh Tuấn (2011) ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu ... có hạn nên đề tài ứng dụng công nghệ GIS hình SWAT để đánh giá chất lượng nước mặt theo số thông số chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTNMT lưu vực sông Đak -Bla, tỉnh Kon Tum CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 91
 • 496
 • 0

ứng dụng gis trong quản lý môi trường. nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ

ứng dụng gis trong quản lý môi trường. nghiên cứu thí điểm tại khu công nghiệp trà nóc, thành phố cần thơ
... trên, nghiên cứu Ứng dụng GIS quản môi trường nước khu công nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ có n hĩa nhằm giúp n ười quản cập nhật, truy xuất thôn tin li n uan đến môi trường KCN Trà ... NGHIÊN CỨU  Đề t i triển khai nghiên cứu khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ  Đề tài tập trung xây dựn CSDL đưa c c iải pháp quản nhằm hỗ trợ công tác quản l môi trường nước khu công nghiệp ... QT08 QT16 2.1 Các thành phần hệ thốn thôn tin địa GIS 10 3.1 Sơ đồ khu công nghiệp Trà Nóc Trà Nóc 2, Thành phố Cần Thơ 13 3.2 Lĩnh ực hoạt động doanh nghiệp khu công nghiệp Trà Nóc, năm 2013...
 • 64
 • 215
 • 0

Xây dựng Webgis phổ biến thông tin ô nhiễm môi trường không khí khu công nghiệp đến cộng đồng

Xây dựng Webgis phổ biến thông tin ô nhiễm môi trường không khí khu công nghiệp đến cộng đồng
... ngư i dân tr l i môi trư ng xung quanh khu công nghi p 2.2.1 Ch t lư ng môi trư ng không khí t i khu dân cư t p trung Ngu n th i gây ô nhi m môi trư ng không khí khu v c ô th khu dân cư ch y u ... d a d li u môi trư ng không khí khu công nghi p a bàn t nh Bình Phư c ng th i h tr nhà qu n lý công tác qu n lý môi trư ng thông qua vi c c p nh t d li u tr c n, cung c p thông tin môi trư ng ... môi trư ng ang di n bi n ph c t p, n n s n xu t công nghi p không ng ng gia tăng, gây nh hư ng x u bi t môi trư ng không khí Do n môi trư ng xung quanh, c thù c a môi trư ng khí bi n c ng không...
 • 112
 • 396
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng PLC phần mềm WINCC để điều khiển giám sát vận hành trạm biến áp 110kv

Nghiên cứu ứng dụng PLC và phần mềm WINCC để điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kv
... u n giám sát v n hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 PLC S7-300 Chương 4: K t qu v n hành mô hình ñi u n giám sát v n hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 PLC S7-300 1.2.5 Thu th p d li u thông s v n hành ... ngõ vào Vì v y có th dùng WinCC PLC ñ l p trình ñi u n giám sát v n hành TBA h th ng ñi n Vi t Nam CHƯƠNG XÂY D NG, L P Đ T MÔ HÌNH ĐI U KHI N VÀ GIÁM SÁT V N HÀNH TBA 110kV DÙNG WINCC 6.0 VÀ PLC ... v n hành TBA Xu t phát t th c t gi ng d y c a b n thân, qua th i gian h c t p nghiên c u tác gi ch n ñ tài Nghiên c u ng d ng PLC ph n m m WinCC ñ ñi u n giám sát v n hành tr m bi n áp 110kV ...
 • 14
 • 704
 • 1

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng PLC phần mềm WINCC để điều khiển giám sát vận hành trạm biến áp 110kV pot

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ứng dụng PLC và phần mềm WINCC để điều khiển và giám sát vận hành trạm biến áp 110kV pot
... trình PLC Chương 3: Xây d ng, l p ñ t mô hình ñi u n giám sát v n hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 PLC S7-300 Chương 4: K t qu v n hành mô hình ñi u n giám sát v n hành TBA 110kV dùng WinCC 6.0 PLC ... ngõ vào Vì v y có th dùng WinCC PLC ñ l p trình ñi u n giám sát v n hành TBA h th ng ñi n Vi t Nam CHƯƠNG XÂY D NG, L P Đ T MÔ HÌNH ĐI U KHI N VÀ GIÁM SÁT V N HÀNH TBA 110kV DÙNG WINCC 6.0 VÀ PLC ... v n hành TBA Xu t phát t th c t gi ng d y c a b n thân, qua th i gian h c t p nghiên c u tác gi ch n ñ tài Nghiên c u ng d ng PLC ph n m m WinCC ñ ñi u n giám sát v n hành tr m bi n áp 110kV ...
 • 14
 • 492
 • 1

Ứng dụng PLC phần mềm Win cc để giám sát nhiệt độ để giải quyết vấn đề nhiệt độ của lò nhiệt.

Ứng dụng PLC và phần mềm Win cc để giám sát nhiệt độ để giải quyết vấn đề nhiệt độ của lò nhiệt.
... Những chế làm cho WinCC đối tác dễ hiểu, dễ truyền tải môi trường Windows Để xây dựng giao diện HMI phần mềm WinCC cấu hình phần cứng phải bao gồm thiết bị PLC S7-xxx cấu hình phần cứng tối thiểu ... Chương 3: THIẾT KẾ GIAO DIỆN GIÁM SÁT 3.1.1 Tìm hiểu WINCC WinCC (Window Control Center) phần mềm tạo dựng hệ SCADA HMI mạnh hãng SIEMENS dùng phổ biến giới Việt Nam WinCC có mặt nhiều lĩnh vực sản ... tính hiệu Analog để truyền thiết bị điều khiển (PLC, vi điều khiển…) Trong đề tài chúng em chọn nghiên cứu cặp nhiệt điện để đo trực tiếp nhiệt độ sấy CHƯƠNG THIẾT KẾ PHẦN MỀM ĐO LƯỜNG TRÊN...
 • 37
 • 1,799
 • 0

ỨNG DỤNG GIS PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN lý sử DỤNG đất bền VỮNG

ỨNG DỤNG GIS và PHÂN TÍCH đa TIÊU CHUẨN (MCA) TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI đất ĐAI PHỤC vụ QUẢN lý sử DỤNG đất bền VỮNG
... Thị i TÓM TẮT Với mục tiêu Ứng dụng GIS phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) đánh giá thích nghi đất đai Trong đề tài sử dụng phương pháp đánh giá thích nghi đất đai bền vững FAO (1993b), đánh giá ... phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) 2.3 Ứng dụng GIS – MCA đánh giá thích nghi đất đai bền vững 2.3.1 Ứng dụng GIS – MCA với kỹ thuật AHP - IDM đánh giá thích nghi đất đai Trong đánh giá đất đai, nhiều ... (2007) nhấn mạnh quan điểm đánh giá đất đai phải đánh giá đất đai bền vững , có nghĩa mục tiêu đánh giá đất phục vụ quản sử dụng đất bền vững Phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) với kỹ thuật AHP –...
 • 104
 • 724
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu của giám sát chất lượng không khímạng lưới giám sát chất lượng không khíphí giám sát chất lượng không khíphân loại giếng giám sát chất lượng nước ngầmphân loại hạng giám sát chất lượng nướcxây dựng hệ thống giám sát chất lượng nước hệ thống công trình thủy lợi bắc nam hàxây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn tcvn iso 140012010 cho công ty tnhh công nghệ cao ức thái khu công nghiệp long thành đồng naigiải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí do công nghiệp2 5 kết quả quan trắc chất lượng không khí khu dân cư gần công ty cổ phần xi măng bỉm sơn năm 2011áp dụng mô hình isc3 để tính toán chất lượng không khí khu vực cà ná ninh thuậnluận văn tìm hiểu html5 và css3 ứng dụng phát triển phần mềm vẽ tranh tô màu trực tuyếnứng dụng gis và phương pháp phân tích đa chỉ tiêu xác định vị trí bãi chôn lấp chất thải rắn cho quận thủ đức tp hồ chí minhứng dụng gis và viễn thám để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã cao kỳ huyện chợ mới tỉnh bắc kạn1000 mạch điện tử ứng dụng trong một phần mềmbg ứng dụng gis và mapinfoĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây