Chế tạo, nghiên cứu và khả năng ứng dụng của vật liệu perovskite có hệ số nhiệt điện trở dương

LUẬN án TIẾN sĩ vậtnghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 272
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... porous aSiC layer on which small deep columnar pores are straight from surface to bottom of aSiC thin film We found that when we anodic etched aSiC in dilute HF/H2O solution, the C in aSiC always ... Title: Research on fabrication technology, properties and applicability of nanoporous amorphous SiC materials Major: States Physic Code: 62440104 Full name: Cao Tuan Anh Date of Birth: 15/03/1979 Training ... mechanism of Si makes morphology of porous SiC layer to have columnar pores We have found that when we anodic etched aSiC in dillute HF/EG electrolyte, Si in aSiC would be etched through directly etching...
 • 2
 • 225
 • 1

Các hướng nghiên cứu khả năng ứng dụng động vật chuyển gen

Các hướng nghiên cứu và khả năng ứng dụng động vật chuyển gen
... vật chuyển gen giảm rõ rệt Tồn tạo động vật chuyển gen Hiên tượng thể khảm: thường xảy hệ Fo Nếu quan sinh dục không mang gen chuyển thi hệ không thừa hưởng gen chuyển Nếu quan sinh dục mô khảm ... Canada, Mỹ Singapo nghiên cứu chuyển gen hocmon tng trưởng cho cá hồi cách vi tiêm gen chuyển vào phôi đạt tỷ lệ thành công 6,2% cá chuyển gen Trong có dòng cá hồi chuyển gen năm tuồi tăng trọng ... hệ mang gen chuyển nằm khoảng 0-50% Hơn thế, gen chuyển ổn định qua vài hệ Đột biến chèn: gen chuyển sát nhập vào vị trí lẽ gen cần thiết cho phát triển thai thi nhng động vật chuỷển gen bán...
 • 40
 • 695
 • 5

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XÚC TÁC Ag,ZnO
... t-ợng, nội dung ph-ơng pháp nghiên cứu Mục tiêu luận văn nghiên cứu trình tổng hợp xúc tác Ag/ZnO có kích th-ớc nano mét khả ứng dụng Do vậy, tiến hành tổng hợp xúc tác Ag/ZnO từ muối kẽm nitrat ... QUả THảO LUậN 3.1 Kết nghiên cứu vật liệu ph-ơng pháp nhiễu xạ tia X Sau trình thực qui trình tổng hợp, tổng hợp đ-ợc tất dãy mẫu vật liệu Ag/ZnO, dãy gồm mẫu Ngoài để có mẫu so sánh tổng hợp ... hạt mixen, tổng hợp hóa ph-ơng pháp đốt cháy Vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp hóa học có tính đồng nhất, kích th-ớc hạt hình thái học tốt so với vật liệu đ-ợc tổng hợp ph-ơng pháp vật lý khuôn...
 • 71
 • 414
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, CÁC TÍNH CHẤT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XỐP NANO SiC VÔ ĐỊNH HÌNH

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO, CÁC TÍNH CHẤT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA VẬT LIỆU XỐP NANO SiC VÔ ĐỊNH HÌNH
... với vật liệu cSiC Riêng Việt Nam, nay, chưa có nhóm nghiên cứu nghiên cứu SiC xốp nhóm nghiên cứu Chính lựa chọn đề tài Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC ... nay, nghiên cứu SiC xốp (PSiC) chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn aSiC, có nghiên cứu kết nghiên cứu thu hạn chế, aSiC có gần đầy đủ tính chất ưu việt cSiC, vật liệu aSiC dễ chế ... mục đích nghiên cứu Chương 1: Tổng quan vật liệu SiC SiC xốp Chương 2: Công nghệ chế tạo vật liệu xốp chế ăn mòn xốp Chương 3: Nghiên cứu công nghệ chế tạo ăn mòn anốt làm xốp màng mỏng aSiC dung...
 • 28
 • 447
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính chất khả năng ứng dụng của ống nano carbon trong các thiết bị điện tử

Luận văn nghiên cứu tính chất và khả năng ứng dụng của ống nano carbon trong các thiết bị điện tử
... từ ống nano carbon Kết luận 36 Khoá luận trình bày cấu trúc, tính chất khả ứng dụng ống nano carbon Trong khoá luận đặc biệt sâu tìm hiểu tính chất điện tử ống nano carbon khả ứng dụng ống nano ... đợc Các tính chất học, tính chất nhiệt tính chất điện tử vô độc đáo Các tính chất ống nano carbon đợc định cấu trúc ống Tuỳ thuộc vào điều kiện xử lý mà tính chất ống nano carbon khác 1.4.1 Tính ... trung vào nghiên cứu cấu trúc, tính chất khả ứng dụng loại vật liệu Đặc biệt lĩnh vực đợc quan tâm nhiều tính chất điện tử khả ứng dụng ống nano carbon lĩnh vực điện tử Với nhu cầu tìm hiểu tính chất...
 • 41
 • 476
 • 2

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... dụng vật liệu TiCl4 rẻ tiền chế tạo màng nano TiO2 phẩm chất cao phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng Chương 4: NGHIÊN CỨU NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA MÀNG NANO TiO2 TiO2 bán dẫn vùng cấm rộng ... tự tạo, từ vật liệu rẻ tiền chế tạo thành công đưa vào ứng dụng vật liệu nano TiO2 Một số tổ hợp chế tạo thành công với tính chất mới, mở triển vọng thực tiễn việc nghiên cứu chế tạo ứng dụng ... hợp nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Tuỳ thuộc vào công nghệ vật liệu pha tạp mà tính chất quang quang điện màng hình thành khác dẫn tới khả ứng dụng màng thu khác Ưu điểm chế tạo màng bán dẫn...
 • 24
 • 276
 • 1

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titan
... điện màng nano TiO2 thu đƣợc Chƣơng 4: Nghiên cứu nâng cao khả ứng dụng màng nano TiO2 Nghiên cứu chế tạo màng oxyt bán dẫn đa thành phần sở nano TiO Nghiên cứu tính chất quang – điện màng chế ... 3: Nghiên cứu chế tạo màng nano TiO2 Chế tạo màng nano TiO2 phƣơng pháp sol-gel nhúng kéo phun nhiệt phân Khảo sát ảnh hƣởng điều kiện chế tạo lên tính chất cấu trúc màng TiO Một số tính chất ... đƣợc vào thực tiễn - Khảo sát tính chất vật liệu làm sở cho việc nghiên cứu nâng cao phẩm chất khả ứng dụng màng nano TiO2 theo hƣớng ứng dụng có nhu cầu thực tiễn với điều kiện khả thi - Đƣa vào...
 • 155
 • 342
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học khả năng ứng dụng của chủng vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của chủng vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium mangrovei PQ6
... VI N HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VI T NAM VI N CÔNG NGHỆ SINH HỌC Hoàng Thị Lan Anh NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA CHỦNG VI TẢO BIỂN DỊ DƯỠNG SCHIZOCHYTRIUM MANGROVEI ... cho vi c sản xuất DHA 59 3.1.3 Nghiên cứu đặc điểm sinh học số chủng thuộc chi 61 Schizochytrium tiềm 3.1.3.1 Một số đặc điểm hình thái điển hình 61 3.1.3.2 Một số đặc điểm sinh lý, sinh hóa chủng ... biệt chi Schizochytrium mới, hứa hẹn mang đến nhiều lợi ích thực tiễn cho đời sống người Chính vậy, thực đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học khả ứng dụng chủng vi tảo biển dị dưỡng Schizochytrium...
 • 191
 • 708
 • 5

Nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin khả năng ứng dụng chống ăn mòn

Nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin và khả năng ứng dụng chống ăn mòn
... glucozidaza, proteaza; nhúm enzym oxi húa kh gm catalaza, polyphenol oxidaza v peroxidazaTrong s cỏc enzym cú lỏ chố, enzym polyphenol oxidaza cú vai trũ quan trng quỏ trỡnh oxi húa nhúm catechin ca chố ... chố xanh c s dng lm ung Tuy nhiờn ngy nay, khuynh hng s dng chố xanh ch bin thc n rt c phỏt trin Cỏc loi bỏnh kem chố xanh, bỏnh gatụ chố xanh, kem chố xanh, thch chố xanh, mỡ n lin chố xanh, ... TRèNH TNG TC OXI HểA CA POLYPHENOL CHIT XUT T CHẩ XANH N POLYANILIN V KH NNG NG DNG CHNG N MềN LUN N TIN S HO HC H NI - 2013 M U S cn thit ca ti Do cú tớnh cht khỏng oxi húa mnh, polyphenol t...
 • 130
 • 1,016
 • 8

tóm tắt luận án nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin khả năng ứng dụng chống ăn mòn

tóm tắt luận án nghiên cứu quá trình tương tác oxi hóa của polyphenol chiết xuất từ chè xanh đến polyanilin và khả năng ứng dụng chống ăn mòn
... tng tỏc oxi húa ca polyphenol chit xut t chố xanh n polyanilin v kh nng ng dng chng n mũn Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ti l kho sỏt quỏ trỡnh tng tỏc oxi húa ca cỏc hp cht polyphenol ... chố xanh, vi in cc nn polyanilin quỏ trỡnh tng hp bng phng phỏp phõn cc in húa v kh nng chng n mũn ca polyphenol chố xanh Nhim v ca lun ỏn - Chit, tinh ch cỏc catechin, cafein t polyphenol chố xanh ... polyme dn polyanilin - Nghiờn cu tng tỏc oxi húa ca mt s cht phõn lp c t polyphenol chố xanh vi polyme dn in polyanilin Nhng úng gúp c bn ca lun ỏn - Cụng b cụng ngh mi phõn tỏch catechin chố xanh...
 • 36
 • 299
 • 0

tổng hợp nghiên cứu tính chất các phức chất hỗn hợp tạo thành trong hệ ion đất hiếm (iii)-dibenzoylmetan-bazơ hữu khả năng ứng dụng của chúng

tổng hợp và nghiên cứu tính chất các phức chất hỗn hợp tạo thành trong hệ ion đất hiếm (iii)-dibenzoylmetan-bazơ hữu cơ và khả năng ứng dụng của chúng
... Nghiên cứu khả thăng hoa phức chất rắn tổng hợp 4- Bước đầu khảo sát khả chiết NTĐH dung dịch hỗn hợp DBM - Phen clorofom ứng dụng để tách phân nhóm NTĐH 5- ứng dụng tạo phức chiết phức chất tạo thành ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Tổng họp nghiên cứu phức chất hỗn họp NTĐH canxi tạo vói DBM Phen 3.1.1 Phát tạo phức hỗn hợp hệ Ln3+ - DBM - P hen 46 46 1.2 Tổng hợp phức chất hỗn hợp ... 1- Tổng hợp phức chất hỗn hợp tạo thành hệ ion kim loại - DBM - Phen hệ ion kim loại - DBM - Dipy (kim loại bao gồm: NTĐH, Y Ca) - Nghiên cứu phức chất thu phương pháp hoá học vật lí khác 3- Nghiên...
 • 151
 • 384
 • 0

Nghiên cứu phương pháp cố định nấm men trên bã mía, khả năng ứng dụng của nó vào sản xuất rựơu vang

Nghiên cứu phương pháp cố định nấm men trên bã mía, và khả năng ứng dụng của nó vào sản xuất rựơu vang
... hướng nghiên cứu ứng dụng mía Một số nghiên cứu cố định vi sinh vật mía 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu phương pháp cố định nấm men mía, khả ứng dụng vào sản xuất rựơu ... sản xuất rựơu vang 1.3 NỘI DUNG NGIÊN CỨU: Để giải vấn đề trên, ta tiến hành bước: Khảo sát yếu tố ành hưởng trình cố định nấm men Khả ứng dụng nấm men cố định mía vào sản xuất CHƯƠNG 2: ... biện pháp: sử dụng nấm men cố định vào lên men rượu Phương pháp mục tiêu giữ tế bào nấm men chất mang, nhằm tăng hệu suất thu hồi giảm chi phí tinh Trên giới có nhiều phương pháp cố định áp dụng...
 • 137
 • 712
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: chế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titannghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họccần phải đưa ra những tài liệu nghiên cứu về những tính chất hoá học lý học và khả năng ứng dụng của chất phụ gianghiên cứu và tìm hiểu ứng dụng của khí sinh học biogas cho động cơ đốt trongđặc điểm và khả năng ứng dụng của lasercác ưu điểm và khả năng ứng dụng của ô xi lôcung ứng và khả năng ứng dụng của dầu thực vật thải 6ứng dụng của vật liệu vô cơứng dụng của vật liệu vô cơ trong doi songnghiên cứu sự tạo phức của aiiii với aluminon bằng phương pháp trắc quang và khả năng ứng dụng phân tíchnghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 12pyridylazo2naphtholpangdiiih2c2o4bằng phương pháp chiếttrắc quang và khả năng ứng dụng để phân tíchnghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvbs2 và khả năng ứng dụng tại việt namđồ án tốt nghiệp nghiên cứu truyền hình số vệ tinh theo tiêu chuẩn châu âu thế hệ thứ hai dvb s2 và khả năng ứng dụng tại việt namnghiên cứu công nghệ phát thanh số và khả năng ứng dụng tại việt namnghiên cứu công nghệ và khả năng ứng dụng mạng wll cdma tần số 450mhzGIÁO ÁN GDCD 6 TUẦN 11 HOẠT ĐỘNG T RẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHỦ ĐỀ THIÊN NHIÊN QUANH TACHUAN DAU RA Tieng Anh docUPBEAT ELEMENTARY STUDENT''''S PART 1- (P1-68)Bài 34. Bài luyện tập 6TỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGGiao an bai 3 sinh 10KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP cử NHÂN LUẬT bản sửa đổiGiáo án môn GDCD lớp 6 mô hình trường học mớiKH bai day hinh 6 truong hoc moiTrình bày nhân tố thành công đối với công tác quản trị tài chínhPhân tích và đánh giá vai trò của giám đốc tài chính trong các doanh nghiệp và sự cần thiết chức danh này trong DN VNBài 8. Gương cầu lõmBài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmTIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Unit 03. Music. Lesson 6. WritingSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 3 teachers book