truyện kiều từ câu 805 1055

Tài liệu Khảo sát Truyện Kiều từ những câu thơ ''''dịch'''' Đường thi docx

Tài liệu Khảo sát Truyện Kiều từ những câu thơ ''''dịch'''' Đường thi docx
... việc dịch thơ Tuy nhiên, có số câu thơ tác phẩm ông xét theo khía cạnh câu thơ dịch từ Đường thi Chúng làm việc lượm lặt câu thơ nhằm nhìn "Truyện Kiều" Nguyễn Du góc độ Khảo sát thơ Kiều dịch ... Ông sử dụng thơ nhiều nhà thơ Đường Đỗ Mục, Bạch Cư Dị, Mạnh Giao, Lý Thương Ẩn, Thôi Hộ,… Nếu kể câu thơ mượn điển cố, điển tích Truyện Kiều có nhiều câu có chất liệu Đường thi Những câu như: Màu ... lạ thường Những câu thơ Nguyễn Du nồng nàn, tha thi t với thán từ (trong sao, ấm sao) Nhờ thơ lục bát mượt mà, câu thơ Đường mang đậm hồn thơ Việt Bài thơ Cầm sắt Lý Thương Ẩn thơ hay nhiều người...
 • 10
 • 388
 • 1

Nguyễn Du-Truyện Kiều (3254 câu thơ)

Nguyễn Du-Truyện Kiều (3254 câu thơ)
... Hán Nguyễn Du, tr 18 ^ Từ điển văn học (bộ mới) ghi: xuất thân từ giới bình dân (tr.1120) ^ Thứ tự sau: Nguyễn Trụ, Nguyễn Nễ (hơn Nguyễn Du tuổi), Nguyễn Du, Nguyễn Ức (kém Nguyễn Du tuổi) Nguyễn ... cho có lẽ Nguyễn Du viết Văn chiêu hồn trước Truyện Kiều, ông làm cai bạ Quảng Bình (18021812) Tác phẩm làm theo thể song thất lục bát, gồm 184 câu thơ chữ Nôm Ngữ văn 10 tập nhận xét: "Nguyễn Du ... tính sáng tạo Nỗi lòng Nguyễn Du Nỗi lòng Nguyễn Du phức tạp Để hiểu nó, nhà nghiên cứu văn học thường dựa vào Gia phả họ Nguyễn Tiên Điền tác phẩm ông (đặc biệt Truyện Kiều) để rút số nhận định...
 • 79
 • 2,374
 • 5

Dạy Truyện Kiều từ góc độ khai thác ẩn

Dạy Truyện Kiều từ góc độ khai thác ẩn
... Phân biệt ẩn dụ tu từ với hoán dụ tu từ ………………………………… 32 CHƢƠNG 2: DẠY TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC ĐỘ KHAI THÁC ẨN DỤHOÁN DỤ 2.1 Giới thuyết ẩn dụ- hoán dụ Truyện Kiều ………………… …….36 2.2 Xác định ẩn dụ- hoán ... pháp tu từ đƣợc dạy trƣờng phổ thông giúp ngƣời dạy giải đƣợc yêu cầu thực tiễn ngƣời học chuẩn bị hành trang để dạy Ngữ văn tƣơng lai Khi nghiên cứu Dạy Truyện Kiều từ góc độ khai thác ẩn dụ- ... tộc Khai thác ẩn dụ- hoán dụ Truyện Kiều nhằm tìm lõi phong cách Nguyễn Du lần thêm tiếng nói khảng định tài thơ nhà thơ- đại thi hào dân tộc 32 Chƣơng DẠY TRUYỆN KIỀU TỪ GÓC ĐỘ KHAI THÁC ẨN DỤ-...
 • 145
 • 426
 • 1

Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học

Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học
... phương pháp giúp học sinh chủ động, tích cực trình học tập tiếp nhận thưởng thức vẻ đẹp toàn vẹn tác phẩm văn học 2- Mục đích nghiên cứu Với đề tài: Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học , ... môn học tìm hiểu tác phẩm nghệ thuật ngữ văn, không đưa học sinh đến tiếp nhận tác phẩm đạt mục đích giáo dục Từ suy nghĩ đó, người viết đến với đề tài Tiếp nhận Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học ... hướng Thi pháp học phân tích hình thức nghệ thuật tác phẩm từ khám phá phương diện khác tác phẩm Với đề tài này, người viết sâu khai thác, tiếp nhận Truyện Kiều Nguyễn Du từ góc độ Thi pháp học...
 • 36
 • 655
 • 5

Ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa

Ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa
... 2095 Ngôn ngữ Thuý Kiều X Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ họ Đô Ngôn ngữ Tú bà Ngôn ngữ Thuý Kiều Ngôn ngữ Kiều 翠翠 Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác ... hoả) 2240 x 1503 Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ Thuý Kiều 3080 3025 1237 Ngôn ngữ tác giả X 2869 Ngôn ngữ Thuý Kiều Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ Thuý Kiều 1357 257 Ngôn ngữ tác giả X Ngôn ngữ Kim Trọng ... tươi son Ngôn ngữ Thuý Kiều 521 2089 17 Mặn tình cát lũy, lạt tình tao khang 1480 Ngôn ngữ Thuý Kiều Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ Tú bà Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ tác giả Ngôn ngữ Thuý...
 • 60
 • 388
 • 0

tóm tắt luận án Ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa (tiếng Việt)

tóm tắt luận án Ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa (tiếng Việt)
... pháp Truyện Kiều Trần Đình Sử, Tìm hiểu từ ngữ Truyện Kiều Lê Xuân Lít, Từ ngữ Việt từ ngữ Hán Việt ngôn ngữ nghệ thuật Truyện Kiều Nguyễn Thuý Hồng, Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa Lê ... lục, luận án chia thành 03 chương Chương MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA NHÌN TỪ QUAN NIỆM THẨM MỸ TRUNG ĐẠI 1 Ngôn ngữ với văn chương văn hóa 1.1.1 Ngôn ngữ văn chương từ góc nhìn văn hóa ... chức văn chương Chương HỆ THỐNG NGỮ LIỆU VĂN HÓA TRONG NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT TRUYỆN KIỀU 2.1 Tiếp nhận ảnh hưởng văn hóa Hán, bác học văn hoá Việt, bình dân hệ thống ngữ liệu ngôn ngữ nghệ thuật Truyện...
 • 28
 • 459
 • 1

Một số kinh nghiệm giúp học sinh Tiếp nhận và cảm thụ Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học trong trường THPT

Một số kinh nghiệm giúp học sinh Tiếp nhận và cảm thụ Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học trong trường THPT
... Một số kinh nghiệm giúp học sinh Tiếp nhận cảm thụ Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học trường THPT , người viết mong muốn hướng tới: - Làm rõ vài đặc điểm bật Thi pháp Truyện Kiều - Vận dụng Thi ... nhận cảm thụ Truyện Kiều từ góc độ Thi pháp học trường THPT với mong muốn có phương pháp giúp học sinh chủ động, tích cực trình học tập tiếp nhận thưởng thức vẻ đẹp toàn vẹn tác phẩm văn học ... thuật ngữ văn học, 307] Trong thực tế giảng dạy trường THPT, nhận thấy việc vận dụng Thi pháp học vào khai thác tác phẩm nhiều hạn chế trọng Để giúp học sinh tiếp nhận tác phẩm văn học, giáo viên...
 • 34
 • 263
 • 0

HÀNH TRÌNH TRUYỆN KIỀU TỪ THẾ KỶ XIX ĐẾN THẾ KỶ XXI

HÀNH TRÌNH TRUYỆN KIỀU TỪ THẾ KỶ XIX ĐẾN THẾ KỶ XXI
... Truyện Kiều, Vương ông ( bố Kiều) có họ mà tên (nguyên truyện có tên) ? Vương bà ai? Thúy Vân có thạo thơ phú ? Thúy Kiều quê đâu ? v.v Một công trình mang tính đối chiếu tỉ mỉ đến triệt để Truyện ... so sánh Truyện Kiều hôm đóng khung phạm vi so sánh tay đôi hai tác phẩm Truyện Kiều Kim Vân Kiều truyện, thân vay mượn sáng tạo Nguyễn Du nằm quĩ đạo văn hóa bao bọc xung quanh, Truyện Kiều sản ... đàn bạc mệnh nói chung Đổng Văn Thành xuất phát từ góc độ thể loại văn xuôi tự để nhìn Truyện Kiều khác với góc nhìn từ truyện thơ để xét đoán Kim Vân Kiều truyện số nhà nghiên cứu Việt Nam...
 • 8
 • 424
 • 0

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du từ câu đầu ...Vật này của chung

Phân tích đoạn trích Trao duyên trong Truyện Kiều của Nguyễn Du từ câu đầu ...Vật này của chung
... đầu lên tiếng Nàng nói: Chiếc vành với tờ mây giọng điệu cố giữ vẻ bình thản, đến câu: Duyên giữ, vật chung nghe có tiếng nấc nghẹn ngào Duyên duyên Thúy Vân với Kim Trọng, phần nàng kể hết Duyên ... tơ duyên đứt đoạn nên dù chưa kịp nghe hết giãi bày, thấu hiểu hết lòng chị Nhiều người thắc mắc Thúy Kiều không dùng từ nhờ mà lại dùng từ cậy? Không dùng từ nhận mà lại dùng từ chịu? Chính từ ... đưa cho em giữ hộ; chữ chung rõ, thể tâm lí có tính Kiều không đành lòng trao lại cho em Những chữ thể tình yêu Kiều với Kim Trọng nồng nàn, sâu sắc Tuy nhiên, Kiều trao duyên cho em, chứng tỏ...
 • 3
 • 778
 • 9

Nghiên cứu cách dịch cấu trúc sóng đôi trong truyện kiều của nguyễn du từ tiếng việt sang tiếng anh

Nghiên cứu cách dịch cấu trúc sóng đôi trong truyện kiều của nguyễn du từ tiếng việt sang tiếng anh
... ARTICLE Nghiên cứu cách dịch sóng đôi truyện Kiều Nguyễn Du từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh An Investigation into the Vietnamese – English translation of parallelism in Truyen Kieu by Nguyen Du Assoc ... (1805-1812) 2.2.4 Truyện Kiều Truyện Kiều (The Tale of Kiều) is the popular name given to Đoạn Trường Tân Thanh (“A New Cry From A Broken Heart”), an epic poem composed by Nguyễn Du circa 1810 It ... utilized by Nguyen Du in Truyện Kiều, has not been studied further Parallelism is utilized wonderfully by Nguyễn Du to compose a lot of beautiful verses that contribute to make Truyện Kiều a masterpiece...
 • 27
 • 194
 • 0

Sự giao thoa của tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

Sự giao thoa của tư tưởng nho giáo và phật giáo trong Truyện Kiều của Nguyễn Du
... tích Truyện Kiều, nhận thấy tưởng triết học bật tác phẩm tưởng Nho giáo tưởng Phật giáo Điều đặc biệt tác phẩm tưởng Nho giáo Phật giáo có đan xen với Nho giáo không Nho giáo nữa, Phật ... 3.3 Sự giao thoa tưởng Nho giáo Phật giáo Tác phẩm Truyện Kiều vừa tồn triết lí Nho giáo, vùa tồn triết lý Phật giáo (như khảo sát trên) , thân tác giả tiếp thu hai tưởng Nhưng Truyện Kiều, ... Kiều, tưởng Nho giáo Phật giáo không tồn cách biệt lập mà chúng có đan xen tưởng thiên mệnh nội dung Nho giáo Truyện Kiều không túy Nho giáo mà có thêm màu sắc Phật giáo Nhà thơ giải thích tư...
 • 7
 • 1,894
 • 15

Cấu trúc và chức năng của tiểu đối trong truyện kiều

Cấu trúc và chức năng của tiểu đối trong truyện kiều
... luận tiểu đối, với số liệu đầy đủ kiểu cấu trúc tiểu đối Truyện Kiều, vào phân tích kiểu cấu trúc tiểu đối để tìm chức giá trị nghệ thuật tiểu đối Truyện Kiều IV Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối ... tiểu đối Truyện Kiều khía cạnh hình thức cấu tạo, cụ thể xác định xem Truyện Kiều có kiểu cấu trúc tiểu đối Tiếp đó, đề tài vào phân tích vai trò chức kiểu cấu trúc tiểu đối dòng thơ Truyện Kiều ... dụng, có đối tiểu đối Luận văn chọn Cấu trúc chức tiểu đối Truyện Kiều làm đối tượng nghiên cứu Để tìm hiểu đầy đủ, rõ ràng kiểu loại cấu trúc tiểu đối chức chúng dòng thơ Truyện Kiều, luận...
 • 119
 • 1,311
 • 3

NGÔN TỪ VÀ THI PHÁP TRONG “THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN KIỀU

NGÔN TỪ VÀ THI PHÁP TRONG “THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN KIỀU
... từ thi pháp “Thời gian nghệ thuật Truyện Kiều Chương II: NGÔN TỪ VÀ THI PHÁP TRONG “THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN KIỀU” Trang Tiểu luận Thi pháp học Không người Việt Nam đến Truyện Kiều, ... vấn đề thi pháp “Thời gian nghệ thuật Trong triết học, thời gian hình thức tồn vật chất Trong tác phẩm nghệ thuật, thời gian phương thức tồn giới nghệ thuật Thời gian nghệ thuật thời gian mà ... người, không gian nghệ thuật, tác giả dành khoảng gần 20 trang sách để viết thời gian nghệ thuật Truyện Kiều Phương pháp nghiên cứu thời gian nghệ thuật thi pháp Truyện Kiều Khám phá thời gian nhiều...
 • 15
 • 1,383
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng phật giáo trong truyện kiềungôn từ nghệ thuật trong truyện kiềugiá trị tư tưởng truyện kiềugiá trị tư tưởng của truyện kiềunhững giá trị tư tưởng của truyện kiềunhững giá trị tư tưởng nổi bật của truyện kiềugiá trị cơ bản về tư tưởng của truyện kiềugiá trị nội dung tư tưởng của truyện kiềugiá trị tư tưởng và nghệ thuật của truyện kiềubài giảng điện tử truyện kiềutruyện ngắn chỉ có bạch tú cầu mới hiểutruyện kiều lớp 10 thư viện bài giảng điện tửthư viện bài giảng điện tử truyện kiềubài giảng điện tử truyện kiều phần tác giảvẻ đẹp ngôn từ nghệ thuật trong truyện kiềuPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại