BD HSG vật lí 8 THEO CHỦ đề vật lý 8 nguyễn văn hiếu

Ôn tập thuyết theo chủ đề vật 12 CB

Ôn tập lí thuyết theo chủ đề vật lí 12 CB
... khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon 13 C C u b»ng D u b»ng 12 12 khèi lỵng cđa mét h¹t nh©n nguyªn tư Cacbon khèi lỵng cđa mét nguyªn tư Cacbon 12 12 C C 7.6 Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng? ... thay đổi bước sóng thay đổi theo B Sóng âm sóng học dọc lan truyền mơi trường vật chất, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz gây cảm giác âm tai người 12 Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) ... Trắc nghiệm thuyết 12 GV: Trần Đình Toàn(0986.040.616) A Cïng tÇn sè B Cïng biªn ®é C LƯch pha 120 0 D C¶ ba ®Ỉc ®iĨm trªn 3.49 Trong c¸ch m¾c dßng ®iƯn xoay chiỊu ba pha ®èi xøng theo h×nh sao,...
 • 53
 • 403
 • 8

trắc nghiệm vật 12 theo chủ đề có đáp án

trắc nghiệm vật lí 12 theo chủ đề có đáp án
... loại ánh sáng định giá trị 15 Chiết suất môi trường gi trị A ánh sáng đơn sắc B lớn ánh sáng màu đỏ C lớn ánh sáng màu tím D nhỏ môi trường nhiều ánh sáng truyền qua 16 Một ánh sáng ... CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG Chủ đề 5.1 Tán sắc ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng Phát biểu sau sai? A Trong môi trường suốt, vận tốc sóng ánh sáng màu đỏ lớn ánh sáng màu tím B Vận tốc sóng ánh sáng đơn sắc ... lăng kính ló màu màu trắng? A Ánh sáng bị tán sắc B Ánh sáng đa sắc C Ánh sáng đơn sắc D Lăng kính khả tán sắc Phát biểu sau sai? A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc màu từ đỏ...
 • 46
 • 485
 • 0

Một số bài tập vật 11 theo chủ đề tuyển chọn từ đề thi Ô-lim-pích của các nước môn vật

Một số bài tập vật lí 11 theo chủ đề tuyển chọn từ đề thi Ô-lim-pích của các nước môn vật lý
... TS ng THPT A i C n (V nh Phúc) B B C D I A I’ B BÀI T P V T LÍ HAY CH N L C: PH N QUANG H C QUANG HÌNH H C 9.1 M t nh c t song song v i m t b n g cách 21cm, b n g có m t l h ng tròn bán kính 5cm ... b t u chuy n ng th ng u theo ph ng ngang Xác nh tung y3 c a i m D? Bi t gia t c tr ng tr ng g y A m,q B E C D O x B ng dây d n kim lo i, i n tr không k , t song song cách o n L=0,4m 8.2 Hai m ... sáng S t c cách th u kính 12cm N u sau ó ng i ta kéo th u kính th ng xu ng d i m t kho ng 3cm nh c a i m sáng S s d ch chuy n nh th nào? 9.3 M t ngu n sáng hình tròn ng kính 20cm cách m t t m...
 • 3
 • 195
 • 0

bài tập vật 10 theo chủ đề

bài tập vật lí 10 theo chủ đề
... ly c=10m phi i vi tc gim mt na so vi bỡnh thng Chủ đề: chuyển động rơI tự Dự thỡ nú quay! Galileo Galilei Bi 1: Mt vt ri t t cao 45m xung t Tớnh thi gian ri v tc ca vt va chm t Ly g = 10m/s2 ... ụ tụ bin thiờn theo thi gian theo th sau Hóy v 400 th gia tc v tc ca ụ tụ theo thi gian 150 200 Bi 5: Mt qu búng cú lng m=200g bay vi tc 15m/s O p vo mt bc tng v bt ngc tr li theo phng c vi ... Tớnh lng ca qu cu th hai Bi 10* : Mt qu búng cú lng m=200g bay vi tc 15m/s, theo phng hp vi phng nm ngang gúc 30o, p vo mt bc tng Qu búng bt tr li cng vi tc 10m/s, theo quy tc phn x gng Bit thi...
 • 19
 • 436
 • 0

luyện thi thuyết vật 12 theo chủ đề

luyện thi lý thuyết vật lí 12 theo chủ đề
... không đổi theo thời gian Nhận gia sư - dạy kèm - luyện thi ĐH chất lượng cao CLB luyện thi Xứ Thanh - Thạc sỹ vật lý_ Thầy gi|o: Ho{ng Xu}n T|m Luyện thi thuyết vật 12 theo chủ đề ĐT: 0986.805.725 ... dao động LC tưởng: Nhận gia sư - dạy kèm - luyện thi ĐH chất lượng cao CLB luyện thi Xứ Thanh - Thạc sỹ vật lý_ Thầy gi|o: Ho{ng Xu}n T|m Luyện thi thuyết vật 12 theo chủ đề ĐT: 0986.805.725 ... biến thi n sớm pha /2 dòng điện Nhận gia sư - dạy kèm - luyện thi ĐH chất lượng cao CLB luyện thi Xứ Thanh - Thạc sỹ vật lý_ Thầy gi|o: Ho{ng Xu}n T|m Luyện thi thuyết vật 12 theo chủ đề...
 • 103
 • 399
 • 1

TAI LIEU BD HSG VAT LY 8

TAI LIEU BD HSG VAT LY 8
... 40t + 32t = 180 => 72t = 180 => t = 2,5 VËy : - Hai xe gỈp lóc : + 2,5 = 9,5 (giê) Hay giê 30 - Qu·ng ®êng tõ A ®Õn ®iĨm gỈp lµ :SAE = 40 2,5 =100km §ỉi 18 cm = 0, 18 m C©u 18cm DÇu 18 cm B A A ... st t¹i A vµ B lµ cét chÊt láng g©y lµ b»ng nhau: PA = PB Hay dd 0, 18 = dn (0, 18 - h)  80 00 0, 18 = 10000 (0, 18 - h) 1440 = 180 0 - 10000.h => 10000.h = 360 => h = 0,036 (m) = 3,6 ( cm) VËy : ... t¹i mét chç nªn t1 = t2= t vµ S1 = S2 18 + 18t = 114 – 30t t=2(h) Thay vµo (1 ) ta ®ỵc : S = 18 + 18 = 48 ( Km ) VËy xe gỈp lóc : + = h vµ n¬i gỈp c¸ch A 48 Km V× ngêi ®i bé lóc nµo còng c¸ch ngêi...
 • 54
 • 1,643
 • 3

On tap Li 12 theo chu de - HOT[1].5753 pptx

On tap Li 12 theo chu de - HOT[1].5753 pptx
... vật cách vật 122 ,5(cm) a- Xác đònh vò trí vật, ảnh độ phóng đại ảnh b- Thấu kính cố đònh, dòch chuyển vật AB xa thấu kính dọc theo trục Hỏi ảnh dòch chuyển c- Vật AB cố đònh, dòch chuyển thấu ... gõ giây B (chu kì dđ B 2s)con lắc B dđ nhanh lắc A chút nên có lần 2con lắc cđ & trùng với VTCB chúng(gọi lần trùng phùng).Quan sát thấy lần trùng phùngliên tiếp cách 590 giây a- tính chu kỳ dđ ... chuyển khoảng 20(cm) 1/ Hãy xác đònh vò trí vật vả ảnh lúc đầu sau di chuyển 2/ Cho S dòch chuyển lại gần gương theo đường thẳng Hỏi ảnh S' dòch chuyển nào? 3/ Giữ S cố đònh, cho gương dòch chuyển...
 • 76
 • 196
 • 0

Tuyển tập Đề&ĐA-BD-HSG Vật

Tuyển tập Đề&ĐA-BD-HSG Vật lý
... _ 0.5 1.0 0.5 U R 0.5 R b 0.5 0.5 0.5 Tuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật THCS phòng gd- đt Đề khảo sát chọn đội tuyển HSG Năm học 2007 2008 Môn : Vật Thời gian 150 phút (Không kể thời gian ... nhúng vật vào nớc lực kế P2 Cho biết khối lợng riêng không khí D 1, khối lợng riêng nớc D2 Tính khối lợng khối lợng riêng vật kim loại Hết 41 Tuyển tập đề bồi dỡng HSG môn Vật THCS ... đợc ảnh vật có độ cao lần vật, ảnh chiều ảnh ngợc chiều với vật Dùng cách vẽ đờng tia sáng từ vật đến ảnh qua thấu kính, tính khoảng cách a tiêu cự thấu kính Câu 6: (1,0 điểm) Treo vật kim...
 • 111
 • 176
 • 0

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000

Bài dự thi Dạy học theo chủ đề tích hợp môn Ngữ văn 8 Thông tin trái đất năm 2000
... Bao bỡ ni lụng thun tin, li gn nh, vỡ th c dựng, chng vic gỡ m s c Vn dựng bao bỡ ni lụng Nhng cn hn ch, ch dựng tht cn thit Cõu 4(0,5 im): Vn bn '' Thụng tin v ngy Trỏi t nm 2000 '' ch yu s dng ... gia cỏc hot ng tuyờn truyn, ng mi ngi bo v thi n nhiờn Thỏi : Yờu thi n nhiờn, tớch cc bo v thi n nhiờn; bit phn i nhng hnh vi phỏ hoi thi n nhiờn - GDCD 8: Gúp phn xõy dng np sng húa cng ng dõn ... da , ng Phong Nha Bi mi Gii thiu bi: (Chiu Slide 3) Ngun ụ nhim mụi trng quan trng nht l rỏc thi, bao gm rỏc thi cụng nghip v rỏc thi sinh hot Trỏch nhim x lớ rỏc thi cụng ngip thuc v cỏc nh...
 • 50
 • 21,181
 • 296

GIAO AN DIA LI 10 THEO CHỦ DE

GIAO AN DIA LI 10 THEO CHỦ DE
... nhiên li u, sản phẩm ngành CN nước TBCN phát triển Đang bị cạnh tranh khốc li t ngành vận tải ôtô - Nêu ưu, nhược điểm ngành vận tải đường ô tô - Vì ngành vận tải ô tô cạnh tranh khốc li t với ... - Anh có tỉ trọng xuất nhỏ tỉ trọng nhập => Anh nhập siêu - Cana đa có tỉ trọng xuất lớn tỉ trọng nhập => Cana đa xuất siêu c/ Tính cán cân xuất nhập khẩu: Nước Hoa Kỳ CHLB Đức Nhật Bản Pháp Anh ... Pháp đứng thứ nhất, thứ Tây Ban Nha, thứ Hoa Kỳ, thứ Trung Quốc, thứ Anh -Doanh thu từ khách du lịch Hoa Kỳ Trung Quốc đứng thứ nhất, thứ Tây Ban Nha, thứ Pháp, thứ Anh 11) Hãy tính cự ly vận chuyển...
 • 21
 • 260
 • 0

Tài liệu BD HSG vật lớp 9 toàn tập ( cơ học, điện học, nhiệt học)

Tài liệu BD HSG vật lý lớp 9 toàn tập ( cơ học, điện học, nhiệt học)
... quãng đường mà nhà thể thao bơi được .( xem đề thi HSG tỉnh năm 199 6- 199 7) (BD HSG lớp 9- 9/ 3/14) 15 Tài liệu BD HSG Vật lớp toàn tập ( học, Điện học, Nhiệt học) 1.2.5 Cho đồ thị chuyển động ... ⇒v1/v2=t2/t1=2/3 (1 ) mặt khác ∆t (v1 − v2) = ∆s ⇒ v1-v2=5:1/3=15 (2 ) từ (1 ) (2 ) ⇒ v1=30km/h,v2=45km/h (BD HSG lớp 9- 9/ 3/14) 11 Tài liệu BD HSG Vật lớp toàn tập ( học, Điện học, Nhiệt học) b quảng ... chiếc? (BD HSG lớp 9- 9/ 3/14) 35 Tài liệu BD HSG Vật lớp toàn tập ( học, Điện học, Nhiệt học) 2.6 Một hộp kín (gọi hộp đen) chứa toàn điện trở, điện trở nối với chốt A,B,C nhô Đo điện trở...
 • 56
 • 2,770
 • 10

Giáo án BD HSG vật 9

Giáo án BD HSG vật lý 9
... lên (N) F < P vật chìm F = P vật lơ lửng (P trọng lợng vật) F > P vật II- Bài tập: (I)- Bài tập định luật Pascal - áp suất chất lỏng Phơng pháp giải: Xét áp suất vị trí so với mặt thoáng chất lỏng ... bi dng HSG mụn Vt lp b) Gọi P trọng lợng ván, coi hệ thống vật nhất, hệ thống cân ta có T + T = P + Q => 3.T = P + Q => P = T Q => P = 180 420 = 120N Vậy lực ngời nén lên ván 420N ván có trọng ... Trng THCS Vnh Tin Chng trỡnh bi dng HSG mụn Vt lp Đòn bẩy cân lực tác dụng tỷ lệ nghịch với cánh tay đòn: F l1 = P l2 Trong l1, l2 cánh tay đòn P F ( Cánh tay đòn khoảng cách từ điểm tựa đến...
 • 38
 • 750
 • 6

Một số bài toán cực trị trong mạch điện không phân nhánh R, L, C BD HSG vật lớp 12 (hay)

Một số bài toán cực trị trong mạch điện không phân nhánh R, L, C BD HSG vật lý lớp 12 (hay)
... L c Một số toán c c trị mạch điện không phân nhánh R, L, C- BD Vật 12 PHẦN 2: MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ C C TRỊ TRONG MẠCH NỐI TIẾP R,L ,C Bài toán 1: Mạch c R thay đổi Cho mạch điện xoay chiều RLC ... B R C R Đào Thị Loan – Trường THPT Yên L c 41 D 3R Một số toán c c trị mạch điện không phân nhánh R, L, C- BD Vật 12 C u 11: Cho mạch điện c điện trở R, tụ điện C, cuộn dây c độ tự c m ... mạch điện không phân nhánh R, L, C- BD Vật 12 Bài toán 3: Mạch R – L – C không phân nhánh gồm điện trở R, tụ điện C cuộn dây c m c độ tự c m L thay đổi M c vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều...
 • 45
 • 2,103
 • 4

Tài liệu BD HSG Vật

Tài liệu BD HSG Vật lý
... F bất ngờ vật vật chuyển động nhanh dần Vì vật chịu tác dụng lực F chiều chuyển động vật vật chịu tác dụng lực 1,00đ chuyển động nhanh dần Đổi 50cm3 = 5.10-5 m3 0,25đ Khối lượng vật: m= V.D ... lượng riêng vật vật có kích thước nhỏ nên ta coi gần vật rơi tới mặt nước chìm hồn tồn Gọi thể tích vật V khối lượng riêng vật D, Khối lượng riêng nước D’ h = 15 cm; h’ = 65 cm Khi vật rơi khơng ... tác dụng vào vật trọng lực P = 10DV Cơng trọng lực là: A1 = 10DVh Khi vật rơi nước lực ác si mét tác dụng lên vật là: FA = 10D’V Vì sau vật lên, nên FA > P Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước...
 • 57
 • 341
 • 1

Xem thêm