Kế hoạch tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày 8

Tổ chức hội thi nấu an chào mừng ngày quốc tế phụ nữ

Tổ chức hội thi nấu an chào mừng ngày quốc tế phụ nữ
... www.violet.vn/honquan TM BAN HIIOI.{G VU CHU TICH no,t xA ugI cHU rvcnia vrpr NAM cONcDoANcu Huveg HON eUAN CQNG DQcISP- Tr5 - H4nh Phtlc EON V[: ., ngdy ndm 201I thdng CB DANH SACTT - GV - NV DTI THI NAU AN ... III.THOI GIAN, DlA DIEM: Thli gian: Uit O6utt 07 h 00 ngdry0S/3/Z0tl - Tir 07 h 00 - 07h 15': hgp trucmgdodn - Tt 07 h 15'- 07h45': khaimacHQithi - Tt 07 h 45 - 08h 00: c5c dQinhan vi trinSu, ban tnmg ... diOm(le phantrinh bdy cho ttmg m6n dn vd ci bdn 6n); t - Thuydttrinh hay, h6p dAn:1di6m; - Chdtluqng m6n 6n ngon, giiu chit dinh du6ng vir an toirnthuc phAm: diOm.; - Dim bio dringgi6i han 800.000d...
 • 4
 • 391
 • 1

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHÀO MỪNG NGÀY 22 tháng 12

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHÀO MỪNG NGÀY 22 tháng 12
... môn, GVCN sở kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua, phối hợp thực có hiệu - Kế hoạch phải triển khai đến toàn thể CBGV, học sinh nhà trường từ ngày đến hết tháng 12 năm 2009 B Nội dung kế hoạch 1 Thời ... binh nhà trường) Tổ Văn + Đoàn trường C Tổ chức thực - Đoàn trường phối hợp với tổ Văn, tổ sử vào đạo Chi - BGH xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động - GVCN, tập thể Chi đoàn vào kế hoạch thực - Các ... - Tổ chức hoạt động ngoại khóa, văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm - Các hoạt động góp phần rèn luyện cho em tư tưởng trị, phẩm chất đạo đức, có ý thức vươn lên học tập - Công đoàn, Đoàn niên, tổ...
 • 10
 • 1,760
 • 15

Kế hoạch tổ chức Hội thi an toàn giao thông

Kế hoạch tổ chức Hội thi an toàn giao thông
... hội thi, nội dung, câu hỏi, tiêu chí chấm điểm văn có liên quan đến hội thi Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo hội thi - Chuẩn bị kinh phí điều kiện, sở vật chất đảm bảo Hội thi ... thể thông báo sau) - Thi vòng trung kết: Hội trường UBND huyện V- KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI Từ nguồn kinh phí hỗ trợ tuyên truyền ATGT năm 2014 VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1- Cấp huyện: - Xây dựng, ban ... GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC THI: Thời gian: - Vòng cụm tháng 8/ 2014 (Sẽ có thông báo chia đơn vị cụ thể sau) - Vòng chung kết tháng 9/2014 Địa điểm: - Thi vòng cụm: Tại Hội trường UBND xã, thi ...
 • 2
 • 301
 • 0

Kế hoạch tổ chức hội thi tin học trẻ TP. hồ chí minh lần 19 năm 2010

Kế hoạch tổ chức hội thi tin học trẻ TP. hồ chí minh lần 19 năm 2010
... hội thi, xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch, Tháng 4 /2010: Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, thể lệ hội thi; đạo tổ chức thi, xét chọn trường Từ ngày 02 đến 16/ 5 /2010: Tổ chức Hội thi Tin học trẻ ... …………………………… học sinh trường, BÍ THƯ đủ điều kiện dự thi Hội thi tin học trẻ năm 2010 (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) Ký tên (Ghi rõ họ tên đóng dấu) 12 HỘI THI TIN HỌC TRẺ TP HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 19 NĂM 2010 ... diễn Hội thi quận - huyện từ ngày 02/5 đến 16/5 /2010 Hội thi Tin học trẻ Thành phố khai mạc ngày 12/6 /2010 Lễ tổng kết trao giải Hội thi Tin học trẻ Thành phố: ngày 20/6 /2010, địa điểm Tổ chức Hội...
 • 13
 • 841
 • 12

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2012

Kế hoạch Tổ chức Hội thi kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2012
... dự thi dự thi đúng đối tượng, số lượng và thời gian theo yêu cầu của Ban tổ chức Trên Kế hoạch tổ chức Hội thi kỹ ứng dụng công nghệ thông tin công tác chuyên môn quan quản nhà nước ... 10 Tổ chức tổng kết Hội thi Tháng 11 Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT Sở TT&TT Ban Tổ chức HT VII KINH PHÍ THỰC HIỆN Nguồn kinh phí đảm bảo cho tổ chức ... cho Hội thi Tháng 11 năm 2012: Tiến hành tổ chức Hội thi Cụ thể: STT Công việc Thời gian Đơn vị thực Sở TT&TT Xây dựng kế hoạch chi tiết cho Hội thi Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ giúp...
 • 5
 • 812
 • 0

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi Kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước năm 2011

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi Kỹ năng ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn đối với các cơ quan quản lý nhà nước năm 2011
... sơ đăng ký dự thi đúng đối tượng và thời gian yêu cầu của Ban tổ chức Trên kế hoạch tổ chức Hội thi kỹ ứng dụng CNTT công tác chuyên môn quan quản nhà nước năm 2011 Sở Thông tin ... (ra đề, coi thi và chấm thi) , tổ giúp việc cho hội thi; chuẩn bị market, giấy mời, chủ trì tổ chức họp có liên quan tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Hội thi và các công tác liên quan đến ... chỉnh kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ, xét điều kiện dự thi Tháng năm 2011: Tiến hành tổ chức Hội thi, cụ thể: STT Công việc Xây dựng thông qua thể lệ, kế hoạch chi tiết cho hội thi Làm công văn...
 • 7
 • 626
 • 2

Kế hoạch tổ chức hội thi đố vui mừng 20-11

Kế hoạch tổ chức hội thi đố vui mừng 20-11
... biết xã hội khác - Mỗi giáo viên nộp 05 câu hỏi môn phụ trách cho ban tổ chức Thời gian, đối tượng đòa điểm - Thời gian: Tổ chức ngày từ 7h00 ngày 14/11/2009 - Đối tượng: Là đội viên, thi u niên ... 30.000 đ Giải khuyến khích: 20.000đ Biện pháp thực * Đối với Liên đội: - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động, tham mưu dự toán kinh phí tổ chức trình ban giám hiệu - Phối hợp với Công đoàn, Đoàn ... chuẩn bò, âm thanh, trang trí… * Đối với chi đội - Thành lập đội tuyển tham gia dự thi - Tổ chức tập luyện, chuẩn bò trang phục, chuẩn bò tiết mục văn nghệ chào mừng Đây hoạt động có ý nghóa giáo...
 • 3
 • 2,701
 • 13

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG - Trường Tiểu học Hồng Quang - năm học 10-11

Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG - Trường Tiểu học Hồng Quang - năm học 10-11
... chiều - Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2010, trởng ban giám khảo th kí tổng hợp công bố kết 2/ Địa điểm : Tại số lớp khu trung tâm Trờng Tiểu học Hồng Quang Nơi nhận: Hiệu trởng (Kiểm tra) Các tổ trởng ... làm công tác giảng dạy năm học 2010 2011 (Gồm 18 đồng chí có danh sách kèm theo) B.Thời gian, địa điểm : 1/ Thời gian : - Ngày 23 ; 30 tháng 10 ngày tháng 11 năm 2010, ngày thi tiết gồm tiết buổi ... - Mỗi đồng chí giáo viên dự thi gắp phiếu nhận tên môn dạy trớc buổi dạy tuần - Thực dạy đối tợng tất học sinh lớp chủ nhiệm (Riêng giáo viên chuyên...
 • 2
 • 414
 • 0

Kế hoạch tổ chức hội thi tài năng thanh lịch

Kế hoạch tổ chức hội thi tài năng thanh lịch
... phầ n 2: 20 điể m c Phầ n 3: Thi khiế u: Các thi sinh tham gia dư ̣ thi có thể cho ̣n mô ̣t hình thức sau: - Năng khiế u sư pha ̣m: Thi sinh tham gia thi thiế t kế tiế t da ̣y bằ ... chức thi theo vòng: - Vòng 1: Gồ m tấ t cả các thi sinh tham gia dư ̣ thi và phải tham gia dư ̣ thi qua phầ n (thi trang phu ̣c trường ho ̣c – công sở, thi kiế n thức và phầ n thi ... sở: Tiế n hành thi vòng, gồ m có phầ n: - Thi trang phu ̣c trường ho ̣c, công sở - Thi kiế n thức: Thi ứng xử tình huố ng sư pha ̣m, hoă ̣c thi trắ c nghiê ̣m - Thi khiế u Cấ...
 • 3
 • 576
 • 2

Bài soạn ke hoach to chuc hoi thi ve dep doi vien

Bài soạn ke hoach to chuc hoi thi ve dep doi vien
... Mỗi đội dự thi cử 02 em (01 nam, 01 nữ) trình diễn trang phục tuyên truyền môi trường kèm theo thuyết trình sản phẩm Vòng 4: Thi ứng xử: - Mỗi đội dự thi bốc thăm câu hỏi BTC đề ... Trên kế hoạch tổ chức hội thi “Vẻ đẹp đội viên” năm học 2009 – 2010 liên đội trường THCS Liên Hà BGH nhà trường TPT Đội Võ Tá Thạch CÂU HỎI VÒNG Câu 1: Em có cảm nghó hội thi này? Nếu đạt giải cao ... Vòng 4: Thi ứng xử: - Mỗi đội dự thi bốc thăm câu hỏi BTC đề cử đại diện đội lên trả lời (Lưu ý: Bài thuyết trình đội tự viết đưa cho người dẫn chương trình đọc) IV Cơ cấu giải thưởng dự trù kinh...
 • 5
 • 944
 • 3

Kế hoạch tổ chức hội thi học sinh thanh lịch 26-3-2010

Kế hoạch tổ chức hội thi học sinh thanh lịch 26-3-2010
... chấm gồm: trang phục phù hợp 5đ; khiếu 15đ; nghệ thuật biểu diễn 10đ Trên kế hoạch thể lệ hội thi “HỌC SINH TÀI NĂNG THANH LỊCH TRƯỜNG THPT MAI SƠN” năm 2010 BCH đoàn trường đề nghị chi đoàn, đoàn ... thí sinh vào dự thi vòng chung khảo - Chương trình, thể lệ phần thi: Phần 1: Tự giới thi u : 15 điểm Trong khoảng thời gian 1-2 phút, hai thí sinh tự giới thi u Các tiêu chí chấm cho phần thi ... giới thi u 10đ, tác phong 5đ, giọng nói 5đ Phần 2: “Thời trang tuổi học trò”: 30 điểm Các thí sinh trình diễn loại trang phục: - Trang phục bắt buộc: Nữ sinh mặc áo dài(màu sắc tự chọn), nam sinh...
 • 3
 • 819
 • 6

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Người nội trợ khéo tay” và “ Trò chơi dân gian”

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “ Người nội trợ khéo tay” và “ Trò chơi dân gian”
... tham gia dự thi Người nội trợ khéo tay” Trò chơi dân gian” 3/ Kinh phí dự thi, lại đội tự lực Trên kế hoạch tổ chức Hội thi Người nội trợ khéo tay” Trò chơi dân gian” năm ... nhất thành lập đội dự thi xã - Sau kết thúc hội thi sẽ tổ chức liên hoan chỗ 2/ Trò chơi dân gian”: a/ Nội dung: 1/ Trò chơi “Ai khéo hơn” - Dụng cụ cho mỗi đội tham gia: 30 bóng ... GIẢI THƯỞNG: a/ “Người nội trợ khéo tay” - 01 giải nhất: 300 000 đ - 01 giải nhì: 200 000 đ - 01 giải ba: 150 000 đ - Giải khuyến khích: 100 000 đ b/ Trò chơi dân gian” - 01 giải nhất:...
 • 7
 • 379
 • 1

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2012-2013

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2012-2013
... trường - Chi khen thưởng cho giáo viên đạt giải Trên kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013, đề nghị tổ chuyên môn, giáo viên dự thi nghiêm túc thực Hiệu trưởng ... thi giáo viên dự thi tổ - Nghiêm túc thực nội quy Hội thi Thời gian tổ chức: - Tuần ….: Giáo viên tham gia thi lý thuyết dự thi giảng tiết dạy tự chọn (theo lịch ban tổ chức) - Tuần … : Các giáo ... gian diễn hội thi IV Tổ chức thực hiện: Nhiệm vụ tổ chuyên môn: - Các tổ chuyên môn phổ biến Điều lệ thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường cho giáo viên dự thi - Nộp danh sách giáo viên dự thi cho...
 • 3
 • 178
 • 0

báo cáo lập kế hoạch tổ chức hội thi bán hàng cho sản phẩm sữa anlene của công ty fonterra năm 2014

báo cáo lập kế hoạch tổ chức hội thi bán hàng cho sản phẩm sữa anlene của công ty fonterra năm 2014
... tiếp + quảng cáo (online) Gđ định: bán hàng trực tiếp + khuyến Gđ đánh giá: mar trực tiếp + quảng cáo + pr B – PHẦN THỰC HÀNH LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI BÁN HÀNG CHO CÔNG TY SỮA NĂM 2014 LOGO ... quảng cáo: khách mời Thúy Hằng LẬP KẾ HoẠCH TỔ CHỨC HỘI THI BÁN HÀNG  Xây dựng mục tiêu  Xây dựng kế hoạch tổ chức  Xây dựng công tác chuẩn bị  Xây dựng ngân sách  Trình bày kế hoạch tổng ... SỮA NĂM 2014 LOGO LOGO BỐ CỤC TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SỮA LOGO GiỚI THI U CÔNG TY FONTERRA LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI BÁN HÀNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ Tổng quan thị trường sữa LOGO NG C TR Ạ THỰ A NH...
 • 60
 • 860
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch tổ chức cuộc thi nấu ănkế hoạch tổ chức hội thi an toàn giao thôngkế hoạch tổ chức hội thi nhà nông đua tàitổ chức hội thi nấu ănlap ke hoach to chuc hoi thi net dep doi vienke hoach to chuc hoi thi tuyen truyen mang nonlap ke hoach to chuc hoi thi nghi thuc doilap ke hoach to chuc hoi thi tuyen truyen mang nonkế hoạch tổ chức hội thi gia đình hạnh phúckế hoạch tổ chức hội thi đồ dùng dạy họckế hoạch tổ chức hội thi cắm hoakế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu về báckế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luậtkế hoạch tổ chức hội thi vẻ đẹp đội viênkế hoạch tổ chức hội thi văn nghệCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 48. Quả