CÂU HỎI ÔN TẬP DỰ TOÁN

câu hỏi ôn tập dự toán

câu hỏi ôn tập dự toán
... phép +-10% +-5% Dự toán lập để dự trù kinh phí xây dựng công trình, định phê duyệt chi phí xây dựng công trình Câu hỏi 7: Tôi cần chuẩn bị tài liệu cho công việc lập dự toán? Căn vào dự án đầu tư ... doanh nghiệp xây dựng dự tính trước dự toán xây dựng công trình - Bản chất thu nhập chịu thuế tính trước lợi nhuận định mức tính vào dự toán chi phí xây dựng công trình nhằm dự trù phần chi phí ... ván thép Câu 6: phân biệt TMĐT vs dự toán Chỉ tiêu Nội dung chi phí Căn lập TMĐT Dự toán gồm nội dung dự toán thêm Chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý nội dung GPMB dự án, tư vấn, khác, dự phòng...
 • 12
 • 266
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)

CÂU HỎI ÔN TẬP AN TOÀN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU ( có đáp án)
... p, q (N = p*q) v (n) = (p - 1)* (q - 1) 14 Ly mt giỏ tr b thuc vnh thng d (n) v l nguyờn t cung vi (n) Tc l UCLN(b, (n)) = Tớnh giỏ tr a = b-1 mod (n) tc l a*b = mod (n) ú a: L khúa mt (private) ... (mod p) = 2913 (mod 5987)= 4087 r = 1647 b Mó hoa x = 122 (y1,y2) = (gr mod p, hr * x mod p) = (2 1647, 40871647 *122) = (9 55,3764) c Gii mó (y1,y2)= (9 55,3764) x = d(y1,y2) = y2 * (y1a)-1 (mod ... toán sử dụng) Bức thông điệp đầu vào x Băm thông điệp h(x) (sử dụng thuật toán băm) Bản băm z = h(x) Ký số băm y = sigK(z) sử dụng khóa bí mật ng ời gửi Dữ liệu cần gửi, bao gồm: (x, y) 50 S hm...
 • 55
 • 408
 • 1

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38

Bộ câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế-K38
... ngân hàng phát hành 20 Bộ chứng từ thể bề mặt phù hợp với điều kiện L/C” có nghĩa gì? a Bộ chứng từ chân thực không giả mạo b Bộ chứng từ không mâu thuẫn với tiêu chuẩn quốc tế nghiệp vụ ngân ... ngân hàng B thông báo cho ngân hàng A biết điều b Ngân hàng phát hành phải thông báo sửa đổi qua ngân hàng A c Ngân hàng phát hành thông báo sửa đổi qua ngân hàng B yêu cầu họ thông báo cho ngân ... phụ c UCP 500 ngăn cấm thị dạng 12 Trong số câu sau, câu đúng? Bằng việc mở L/C người nhập chắn rằng: a Các chứng từ nhận chân thực b Anh ta phải toán chứng từ phù hợp nghiêm ngặt với điều khoản...
 • 6
 • 1,239
 • 43

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán cản bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 2,162
 • 34

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 1,420
 • 19

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2

Câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bản 2
... túi Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan nhỏ Không nhỏ 20 0 Nổ mìn buồng nhỏ (hình ống) Không nhỏ 20 0 (2) Nổ mìn lỗ khoan lớn Theo thiết kế không- nhỏ 20 0 (3) Nổ mìn lỗ khoan lớn có tạo túi Không nhỏ ... mái bê tông cốt thép làm trần; phải có lớp cách nhiệt, mái nhà kho phải làm vật liệu không cháy Có lợp ngói phibrôximăng 33 34 d) Nền nhà sàn nhà phải đảm bảo luôn khô Nền phải cao mặt kho 20 cm ... 2. 3 Nếu sở xây dựng nhà kho bảo quản chung vật liệu nổ nhóm khác phải tuân theo điều 2. 1.7 TCVN 4586 : 1988 2. 4 Những kho vật liệu nổ tạm thời sử dụng năm thực theo phụ lục TCVN 4586 : 1988 2. 5...
 • 6
 • 1,029
 • 7

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP THANH TOÁN QUỐC TẾ
... thông dễ dàng hơn, đặc biệt các nghiệp vụ chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay vốn, chiết khấu … tại NHTM Khái niệm toán quốc tế vai trò toán quốc tế kinh tế? a Khái niệm: Thanh ... Incoterms thay cho hợp đồng mua bán quốc tế, phần hợp đồng mua bán quốc tế Ôn tập toán quốc tế Trang 5/13 Hungbato Lưu hành nội bộ ĐH07KT - Hạn chế sử dụng tập quán, thói quen thương mại hình ... XK không giao hàng, giao hàng không đúng thời gian - Nhà XK giao hàng không đúng chủng loại và chất lượng  Đối với nhà XK: - Sau nhận hàng, nhà NK không thể hoặc không toán...
 • 13
 • 1,237
 • 12

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP thanh toán quốc tế

HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP thanh toán quốc tế
... khoản L/C c/ Sẽ không gặp rủi ro toán Bài 14 Anh (chị) lựa chọn câu trả lời câu sau đây: Đối với sửa đổi L/C a/ Người hưởng lợi có quyền chấp nhận phần sửa đổi b/ Người hưởng lợi không quyền chấp ... 50.000 USD, nên phản kháng VCB dọa đưa Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam kiện Quan điểm bạn vấn đề nào? Bài Anh (chị) lựa chọn câu trả lời câu sau đây: Bộ chứng từ sai sót là: a/ Xuất trình chứng ... phát hành L/C không hủy ngang nhập 3.000MT bột theo yêu cầu công ty TNHH B Hà Nội Công ty ký qũy mở L/C với giá trị 20% giá trị L/C Ngân hàng A nhận chứng từ đòi tiền người hưởng lợi toán 100% trị...
 • 10
 • 1,084
 • 1

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ty m, cụng ty hoc chi nhỏnh ca Thanh toỏn cỏc dch v: tin cc phớ ti, bo him, pht bi thng Phơng thức nhờ thu phiếu trơn không đợc áp dụng nhiều toán mậu dịch, không đảm bảo quyền lợi cho ngời ... không đảm bảo quyền lợi cho ngời bán, việc nhận hàng ngời mua hoàn toàn tách rời khỏi khâu toán, ngời mua nhận hàng không trả tiền chậm trễ trả tiền Đối với ngời mua áp dụng phơng thức có điều bất ... tớnh bt buc v tớnh lu thụng Khỏc Tiờu Bn cht Thi hn Thanh toỏn Lut quc t 1931) Vn kin y ban lut thng t Lut VN Sộc L lnh rỳt tin vụ iu kin Thanh toỏn xut trỡnh Cụng c Geneve 1931 (ULC (ULB1930)...
 • 64
 • 524
 • 2

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN pps

CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TOÁN CĂN BẢN pps
... 16 Mục tiêu kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ ? 17 Trung thực kiểm toán khác với trung thực kế toán hay không ? Giải thích ? 18 Có ý kiến cho ... kết cuối kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nước kiểm toán nội ? 41 Hãy phân tích giải thích kết luận sau : + IR tăng CR tăng + DR giảm số lượng chứng kiểm toán tăng 42 Có loại báo cáo kiểm toán ? ... tổ chức kiểm toán tiến hành ? 43 Trong trình thực kiểm toán kiểm toán viên có quyền thay đổi chương trình kiểm toán cho sát với tình hình thực tế đơn vị không ? Tại sao? 44 Anh chị hiểu câu nói...
 • 4
 • 469
 • 3

Câu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệp

Câu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệp
... 341, 342… Câu 5: Tại kế toán HCSN lại sử dụng tài khoản 336? Cho ví dụ? Câu 6: TK336 sử dụng trường hợp nào? Cho ví dụ? Chương 4: Câu 1: Nguồn hình thành nguồn KPHĐ? Nguyên tắc kế toán nguồn ... hoạch toán TK câp Câu 2: Nội dung khoản chi hoạt đông? Câu 3: Nguyên tắc chi hoạt động? (hoạch toán chi tiết) Câu 4: Giải thích TK661 lại mở chi tiết cấp theo niên độ? Câu 5: Căn để lập mẫu B02? Câu ... dung, kết cấu tài khoản 152, 153, 005 Câu 18: Trong trường hợp vừa tính hao mòn, vừa tính khấu hao? Sửa chữa lớn tài sản cố định có làm tăng, giảm nguyên giá hay không? Câu 19: Kế toán kinh phí toán...
 • 3
 • 4,057
 • 7

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: Theo UCP 500, UCP 600ch ng t ch ng t tài ch ng t sau ây: a/ Bill of lading b/ Bill of exchange c/ Invoice Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: ... cơng ty ã b phá s n, giám c b tr n V y, b n gi i thích v n th nào? Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: Ngân hàng xu t trình ch ng t (Ngân hàng ph c v ngư i xu t kh u) g i ch ng t ... b n Fax Ngư i xu t kh u có c quy n u ki n nhà Nk khơng? T i sao? Bài Anh (ch ) l a ch n câu tr l i úng câu sau ây: V n ơn hồn h o c hi u: a/ Là m t v n ơn phù h p v i i u ki n i u kho n c a L/C...
 • 10
 • 84
 • 0

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế

câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tế
... ngoại tệ chờ đợi tỷ giá biến động phù hợp cho doanh nghiệp Câu Ưu điểm nhược điểm phương thức toán toán quốc tế? Phương thức toán quốc tế toàn trình, cách thức nhận – trả tiền giao dịch mua bán ... gian định 2.2 Ưu điểm - Thanh toán đơn giản quy trình nghiệp vụ dễ dàng - Tốc độ nhanh chóng (nếu thực T/T) + Chi phí toán TT qua ngân hàng tiết kiệm toán LC + Bên mua không bị đọng vốn ký quỹ ... hay quy định quốc gia 2.3 Nhược điểm - Phương thức nhờ thu trơn áp dụng toán tiền hàng không đảm bảo quyềm lợi cho hai bên nhà xuất nhà nhập việc nhân hàng toán tách rời sử dụng toán phí nhờ...
 • 11
 • 88
 • 0

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán có đáp án chi tiết

17 câu hỏi ôn tập kiểm toán có đáp án chi tiết
... toán; Kết thúc kiểm toán Tuy nhiên, kiểm toán tổ chức kiểm toán độc lập thực khâu xử lý thư mời kiểm toán ký kết hợt đồng kiểm toán kiểm toán NN KTNB Câu 5: Tổ chức kiểm toán NN chức cung cấp ... tham khảo Kiểm toán - 2013 Kiểm toán - 2014 Câu 22: Trình bày mối quan hệ RRTT, RRKS với công việc kiểm toán KTV (phạm vi kiểm toán, phương pháp kiểm toán …& khối lượng công việc kiểm toán) Trả ... chung để đánh giá chất lượng công việc KTV thực trình kiểm toán - Là để đvị kiểm toán n~ ng # liên quan phối hợp trình kiểm toán sử dụng kết kiểm toán Chương 2: Các tổ chức kiểm toán hoạt động...
 • 50
 • 220
 • 1

100 câu hỏi ôn tập môn toán lớp 7

100 câu hỏi ôn tập môn toán lớp 7
... A C D C D D D B C A A D D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 D B A D D D B B C B D A ... 5 1 B a  a a  1 a 1 5 A C D Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D ... vuông B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vuông cân Câu 40: Tìm x, biết: x   x  16 D C  x  14 xy A x  B x  11 C x  12 D x  10 Câu 41: Số học sinh hai lớp 7A 7B tỉ lệ Số học sinh lớp 7B...
 • 16
 • 385
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn tập môn toán học kì 2 lớp 11câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 2câu hỏi ôn tập môn toán học kì 1câu hỏi ôn tập môn toán lớp 11 học kì 1câu hỏi ôn tập thanh toán quốc tếcâu hỏi ôn tập kế toán hành chính sự nghiệpcâu hỏi ôn tập kế toán quản trịcâu hỏi ôn tập kiểm toán tài chínhcâu hỏi ôn tập môn toán lớp 4 kỳ 2câu hỏi ôn tập chương toán lop 7câu hỏi ôn tập thanh toán quốc têcâu hỏi ôn tập kế toán tài chính 1câu hỏi ôn tập kiểm toán căn bảncâu hỏi ôn tập kiểm toán nội bộcâu hỏi ôn tập kế toán ngân hàngNghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Bát Giác Liên (Podophyllum tonkinense Gagnep) làm cơ sở cho việc bảo tồn loài thực vật quý hiếm tại xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang”.nghiêm cứu một số đặc điểm cây bình vôiKhu vực châu á thái bình dương đang được nâng tầm là động cơ cho sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế toàn cầuhóa vô cơ- nướcPhân tích tính tất yếu trong quản trị đa văn hóa của hãng unileverTính tất yếu của quản trị đa văn hóa khi ngân hàng BIDV tham gia thị trường tài chính quốc tếTiểu luận cao học MÔN: QUẢN LÝ LƯU VỰC Chuyên đề: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG LƯU VỰC SÔNG KÔNHÀ THANH, XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC, HẠN CHẾ TRONG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHTuyệt phẩm công phá giải nhanh chủ đề vật lý tập 3 phiên bản mới nhấtTuyên tập ôn trọn bộ vật lý dùng cho ôn thi đh THPT năm 2018 có đáp ánQuản lý đấu thầu mua sắm thiết bị xây dựng tại tổng công ty điện lực dầu khí việt namgiao an lich su 8 tua 1,2 (1)Tính toán tường vây tầng hầmMột số kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn tại trường THPT tĩnh gia 2Tạo hứng thú môn học và phát triển năng lực học sinh bằng việc gắn kiến thức hóa học vào thực tiễnThông qua kể chuyện nhân vật lịch sử giúp học sinh hứng thú trong việc học bộ môn lịch sử lớp 12 ở trường THPTNâng cao đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân huyện Mỹ Hào, giai đoạn 2017 – 2020Chinh phục đề thi thpt quốc gia môn Sinh HọcĐồ án tốt nghiệp kĩ sư xây dựng dân dụng và công nghiệpbài thảo luận thứ 5 cá nhân hợp đòng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngFAMILY AND FRIENDS SPECIAL EDITION Grade 2 PMB unit 1 6 pdf