Câu hỏi nhận đinh dúng sai Luật hành chính

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... pháp định doanh nghiệp vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, ko thấp vốn điều lệ Sai Vế đầu sai: áp dụng cho số ngành: vàng, chứng khoán, bảo hiểm… Sai vốn pháp định vốn điều lệ khác Luật quy định ... Google: Sai, Về bất cập Luật phá sản hành, kể đến quy định Điều 2, quy định Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản doanh nghiệp gặp khó khăn bị thua lỗ hoạt động kinh doanh sau áp dụng biện...
 • 10
 • 22,254
 • 161

Câu hỏi nhận định đúng sai Luật dân sự

Câu hỏi nhận định đúng sai Luật dân sự
... gian pháp luật quy định từ thời điểm đến thời điểm khác:  SAI, thời hạn không pháp luật quy định (Đ149) 44 Quan hệ pháp luật dân tồn quy phạm pháp luật dân trực tiếp điều chỉnh:  SAI, tập quán, ... nghĩa vụ dân loại thời hiệu:  SAI, kết thúc thời hạn mà chủ thể hưởng quyền dân miễn trừ nghĩa vụ dân thời hiệu (Đ155) (theo thầy nói ĐÚNG) 23 Quan hệ pháp luật dân tồn quy phạm pháp luật dân trực ... quan hệ nhân thân luật dân điều chỉnh:  SAI, luật dân điều chỉnh áp dụng tập quán nguồn luật 47 Mọi cá nhân có quyền tham gia xác lập hợp đồng hợp tác để thành lập tổ hợp:  SAI, tổ viên tổ hợp...
 • 6
 • 15,161
 • 422

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh

hệ thống câu hỏi nhận định đúng sai luật kinh doanh
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... pháp định doanh nghiệp vốn doanh nghiệp phải có để thành lập, ko thấp vốn điều lệ Sai Vế đầu sai: áp dụng cho số ngành: vàng, chứng khoán, bảo hiểm… Sai vốn pháp định vốn điều lệ khác Luật quy định ... không thấp vốn pháp định chức kg phải ngược lại bạn nói Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Sai, Theo khoản 22 điiều quy định Doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp Nhà nước...
 • 6
 • 1,682
 • 20

Tìm hiểu án lệ và nghề luật sư của hệ thống pháp luật anh Câu hỏi nhận định đúng sai

Tìm hiểu án lệ và nghề luật sư của hệ thống pháp luật anh Câu hỏi nhận định đúng sai
... 35-36 Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang 21 Giáo trình Lý luận Nhà nước Pháp luật, NXB Tư Pháp Bài viết “Nghiên cứu so sánh nguồn luật án lệ hệ thống pháp luật nước Anh ... xe Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang 24 Nguồn tham khảo: http://www.baongoc.vn/news/pdf/an-le-o-cac-nuoc-bai-1-co-che-xet-xu-linh-hoat2528.pd Tìm hiểu án lệ nghề luật ... 28 27 Giáo trình Luật So Sánh – ĐH Luật Hà Nội 2009, Tr 260 28 Giáo trình Luật So Sánh – Michael Bogdan, NXB Kluwer, Tr 106 Tìm hiểu án lệ nghề luật hệ thống pháp luật Anh Trang Như vậy...
 • 25
 • 352
 • 6

20 câu hỏi nhận định đúng sai pps

20 câu hỏi nhận định đúng sai pps
... vệ pháp luật thứ yếu Ví dụ giải khiếu nại tố cái, CQNN định nhằm bảo vệ pháp luật Hoạt động hành nn mang tính chủ động, sáng tạo tuyệt đối Sai, => "không thể chủ động, sáng tạo phạm vi, khuôn khổ ... trở thành chủ thể QHPL hành Đúng, họ trao quyền họ trở thành chủ thể quản lý 10 Quy phạm pháp luật hành quan nhà nước trung ương ban hành có hiệu lực phạm vi toàn quốc Sai, đạo luật thủ đô pháp ... thủ đô pháp lệnh thủ đô có hiệu lực với thủ đô mà Nghị định phủ hiệu chỉnh địa giới xã 11 Nghị Đảng cộng sản Việt Nam nguồn Luật hành Sai, bám vào khái niệm nguồn -> văn qui phạm luật hành chính,...
 • 7
 • 4,392
 • 82

Câu hỏi nhận định đúng hoặc sai về luật ngân sách nhà nước

Câu hỏi nhận định đúng hoặc sai về luật ngân sách nhà nước
... nhà nước có thẩm quyền định dự toán ngân sách nhà nước cấp xã (SAI) 51- Kiểm toán nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chi ngân sách nhà nước (SAI) 54- Quĩ dự trữ tài trung ương ... thu ngân sách địa phương (SAI) 49- Quĩ dự trữ tài ngân sách trung ương ngân sách cấp tỉnh trích lập từ khoản thu nằm dự toán (SAI) 50- Hội đồng nhân dân cấp Huyện quan nhà nước có thẩm quyền định ... dư ngân sách trung ương (SAI) 55- Ủy ban thường vụ Quốc Hội quan có thẩm quyền định cụ thể tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu cấp ngân sách (SAI) 56- Số tăng thu tiết kiệm chi ngân sách nhà nước...
 • 7
 • 377
 • 4

Nhan dinh dung sai luat kinh te

Nhan dinh dung sai  luat kinh te
... Tất hộ kinh doanh phải đặt đăng ký tên riêng với quan nhà nước có thẩm quyền? Sai Vì hoạt động kinh doanh có điều kiện cần phải… Hộ kinh doanh kinh doanh địa điểm Sai, hộ kinh doanh đc kinh doanh ... viên cty Sai Vì thành viên góp vốn k Thành viên hợp danh cty HD có quyền tự góp vốn vào DN khác Sai Vì TV HD k đc quyền nhân danh cá nhân or nhân danh người khác thực kinh doanh ngành, nghề kinh ... hoạt động kinh doanh Sai Tv hợp danh quyền quản lý công ty nhân danh công ty tiến hành hoạt động kinh doanh dăng kí Tv góp vốn không đựoc tham gia quản lí công ty, không đựoc tiến hành kinh doanh...
 • 10
 • 3,525
 • 133

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT NGÂN HÀNG

NHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT NGÂN HÀNG
... ngân sách SAI Khoản Điều Nghị định số 60/2003/NĐ-CP quy định: “Bội chi ngân sách nhà nước bội chi ngân sách trung ương xác định chênh lệch thiếu tổng số chi ngân sách trung ương tổng số thu ngân ... ngân sách SAI Điều 16 Luật NSNN 2002 quy định nhiệm vụ, quyền hạn UBTVQH là: Căn vào nghị Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước phân bổ ngân sách trung ương năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, định ... quy định pháp luật Trong đó, tài dân cư phận cấu thành chủ yếu ngân sách nhà nước thông qua khoản thu thuế, phí lệ phí Câu 46: NSNN đạo luật NS thường niên ĐÚNG Ngân sách nhà nước đạo luật, ngân...
 • 10
 • 10,739
 • 29

Nhận định đúng sai luật đất đai

Nhận định đúng sai luật đất đai
... với đất Toà án nhân dân giải quyết; 11.Căn xác lập QSDĐ người sử dụng đất sở làm phát sinh quan hệ pháp luật đất đai CHE DO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI Gía đất nhà nước quy định làm xác định ... nước; giá đất tính giá trị quyền sử dụng đất Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất UBND cấp Sai Theo điều 37 Luật đất đai UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông ... khiếu nại đất đai Sai Ngoài có chủ thể khác theo quy định Luật khiếu nại tố cáo (điều 165 nghị định 181) Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải tranh chấp đất đai mà đương có định giao đất CQNN có...
 • 18
 • 14,454
 • 305

Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Pháp Luật đại cương hệ Trung Cấp

Tổng hợp câu hỏi nhận định môn Pháp Luật đại cương hệ Trung Cấp
... dân Câu 18: Ý thức pháp luật cấu thành từ: Ý thức pháp luật thông thường, ý thức pháp luật có tính lý luận khoa học ý thức pháp luật nghề nghiệp Trả lời: Sai Vì ý thức pháp luật cấu thành từ hệ ... tưởng pháp luật tâm lý pháp luật Câu 19: Một quy phạm pháp luật khuyết yếu tố: Giả định, quy định chế tài Trả lời: Sai Vì theo nguyên tắc quy phạm pháp luật bao gồm đủ yếu tố, nhiên, trường hợp ... thức pháp luật Trả lời: Sai Vì văn quy phạm pháp luật có tập quán pháp tiền lệ pháp Câu 23: Tiền lệ pháp hình thành từ quan lập pháp Trả lời: Sai Vì thành lập từ quan tư pháp, hành pháp Câu 24:...
 • 8
 • 5,023
 • 119

Bài tập án phí luật tố tụng dân sự và câu hỏi nhận định kinh tế luật

Bài tập án phí luật tố tụng dân sự và câu hỏi nhận định kinh tế luật
... triệu án sơ thẩm bị hủy bị đơn đồng ý việc rút đơn nguyên đơn, tòa sơ thẩm xét xử, tốn chi phí kết Phúc thẩm A 50% x 200,000 46 CÂU NHẬN ĐỊNH THƯỜNG GẶP TRONG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Mọi tranh chấp kinh ... nguyên đơn ( Điều 57 Luật tố tụng dân sự) Nguyên đơn vụ án dân người khởi kiện, người cá nhân, quan, tổ chức khác Bộ luật quy định khởi kiện để yêu cầu Toà án giải vụ án dân cho quyền lợi ích ... dưỡng dù tòa án chấp nhận hay không chấp nhận người yêu cầu chịu án phí Sai theo khoản điều 375 blttds Sai khoản điều 159 blttds ĐỀ THI LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ- (2013-2014) I Những nhận định sau hay...
 • 22
 • 8,161
 • 92

Nhận định đúng sai luật Tố tụng Hình sự

Nhận định đúng sai luật Tố tụng Hình sự
... bị hại nhân chứng vắng mặt phiên HĐXX phải định hoãn phiên tòa 32 Tòa án xét xử theo khung hình phạt tội danh mà VKS truy tố 33 Khi VKS rút định truy tố Tòa án phải đình vụ án 34 Khi KSV thành ... thân thuộc với KSV phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi 22 Thẩm phán phân công giải vụ án có mối quan hệ thân thuộc với KSV phải từ chối tiến hành tố tụng bị thay đổi 23 Khi có tranh chấp thẩm ... có quyền truy tố tội danh mà VKS nhận thấy có 29 Khi vụ án KLĐT, VKS nhận thấy tình tiết chưa làm rõ có quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung 30 Khi bị cáo vắng mặt phiên HĐXX phải định hoãn phiên...
 • 4
 • 4,593
 • 66

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính
... phần nguồn luật hành chính) 51.Thẩm phán chủ toạ phiên tiến hành xử phạt vi phạm hành phải áp dụng theo thủ tục hành Đúng, hoạt động quản lý hành nhà nước, QĐ tiến hành theo thủ tục hành quy định ... 52 Văn nguồn luật hành đồng thời định hành Sai, nguồn LHC quy phạm luật Hiến pháp, quy phạm luật luật tổ chức phủ, luật tra, luật khiếu nại, tố cáo… 53 Thanh tra Chính phủ quan hành nhà nước ... 2008; Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004) 27 Quan hệ quan hành nhà nước cá nhân quan hệ pháp luật hành Sai – Vì có quan hệ pháp luật khác quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng giải vụ án hành chính, ...
 • 8
 • 44,313
 • 1,603

Câu hỏi và đáp án môn Luật Hành Chính

Câu hỏi và đáp án môn Luật Hành Chính
... quan hệ pháp luật hành Câu 19 : Quan hệ pháp luật mà bên chủu thể quan hành nhà nước mà quan hệ pháp luật hành Câu 20: Văn quản lý hành đạo quan hành nhà nước ban hành Câu2 1: Chỉ quan hành nhà ... 32: Hết thời hiệu thi hành định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành định xử phạt vi phạm hành thi hành Câu 33: Mọi văn quản lý hành nhà nước nguồn luật hành Câu 34: Người lao động ... nhà nước Câu 35: Người nước Việt Nam hưởng quy chế pháp lý hành cách thống Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành thực không hành động Câu 37: Mọi nghị định phủ ban hành nguồn luật hành Câu 38:...
 • 46
 • 11,216
 • 52

câu hỏi ôn tập môn về luật hành chính

câu hỏi ôn tập môn về luật hành chính
... Nhà nước Câu 5: Nguồn Luật hành – Hướng hoàn thiện + Khái niệm: Nguồn luật hành loại nguồn pháp luật, tức cái, hình thức chứa quy phạm pháp luật hành Theo pháp luật nước ta, nguồn pháp luật nói ... ban hành định hành chính, quan ban hành VBQPPL HC Chấp hành làm pháp luật + Khái niệm áp dụng: Áp dụng sử dụng pháp luật + Mối quan hệ chấp hành áp dụng: Thể 03 phương diện Thứ nhất, Không ... thức ít/ không mang tính pháp lý Ý nghĩa phân biệt – Xem tập Câu 7: Trình tự xử lý cán công chức, viên chức – Xem tập Câu 8: Vì cán công chức VN từ chức? Tự trả lời Câu 9: Vị trí pháp lý Chính phủ...
 • 14
 • 628
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập nhận định đúng sai kinh tế vĩ môbài tập nhận định đúng sai môn luật kinh tếcâu hỏi nhận định đúng sai môn luật doanh nghiệpcâu hỏi nhận định đúng sai luật doanh nghiệpnhan dinh dung sai luat hinh su 1nhan dinh dung sai tu phap quoc tenhân định đúng sai luật thương mainhận định đúng sai kiểm toánnhận định đúng sai luật lao độngnhan dinh dung sai hinh sucâu hỏi nhận định đúng sai luật thương mại 1 có đấp áncau hoi nhan dinh dung sai luat kinh doanh bat dong sancâu hỏi nhận định đúng sai môn luật ngân hàngnhận định đúng sai luật chứng khoánbài tập nhận định đúng sai luật thương mạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn