LUẬT CHỨNG KHOÁN

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào

Đề 4 (HK CK) Đánh giá pháp luật về chào bán chứng khoán tại Việt Nam và tìm hiểu pháp luật chứng khoán hiện hành đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn ở Việt Nam đến mức độ nào
... tư chứng khoán chuyên nghiệp; Bài tập học kỳ môn Luật chứng khoán b.Dưới 100 nhà đầu tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp II .Pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1 .Pháp luật chào bán chứng ... pháp hình thức thực việc chào bán chứng khoán Việc đưa chứng khoán từ nơi phát hành đến với người có nhu cầu mua chứng khoán có nhiều cách thức khác Chào bán chứng khoán công chúng chào bán chứng ... trước chào bán chứng khoán riêng lẻ Thứ ba: Phân phối chứng khoán III .Đánh giá pháp luật chào bán chứng khoán Việt Nam 1.Ưu điểm Trong thời gian qua, hoạt động chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chứng...
 • 13
 • 614
 • 2

Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

Định hướng xây dựng luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
... Các giải pháp kiến nghị xây dựng Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 83 4.1 Xác định phạm vi đối tợng điều chỉnh Luật Chứng khoán mối quan hệ thống với lĩnh vực pháp ... trờng chứng khoán Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 2.1 Những đặc trng Luật Chứng khoán Những đặc trng Luật Chứng khoán đặc điểm để phân biệt Luật Chứng khoán luật khác, ... hình lĩnh vực chứng khoán TTCK lại đợc vào quy định pháp luật hình Luật Chứng khoán lĩnh vực pháp luật khác có liên quan nh pháp luật kinh tế, pháp luật dân sự, pháp luật hình pháp luật hành có mối...
 • 108
 • 282
 • 0

Tìm hiểu về chế tài áp dụng khi xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán, nhận xét và đề xuất pháp lý

Tìm hiểu về chế tài áp dụng khi xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán, nhận xét và đề xuất pháp lý
... này, nên pháp luật hầu coi hình phạt với mức phạt cao Trong số trường hợp áp dụng hình phạt tù hai Quy định pháp luật chế tài áp dụng xử vi phạm pháp luật chứng khoán 2.1 Các chế tài hành ... đồng, bị xử phạt hành 170 triệu đồng 3.3 Nhận xét nhóm chế tài xử vi phạm pháp luật chứng khoán 3.3.1 Đối với chế tài hành - Về mức xử phạt vi phạm hành TTCK,trong thời gian qua nhiều hành vi thao ... đề xuất lên Bộ Tư pháp truy tố tội phạm bị can Hiện nay, theo pháp luật Vi t Nam hành, UBCKNN quyền điều tra hành vi vi phạm pháp luật hình Trong trình thực nhiệm vụ tra trình xử vi phạm pháp...
 • 14
 • 387
 • 2

Luật chứng khoán

Luật chứng khoán
... qun lý qu u t CK Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán Công ty chứng khoán Môi giới tự doanh bảo lãnh phát hành tư vấn đầu tư chứng khoán lưu ký chứng khoán => B nghip v qun lý danh mc u t theo ... trường Chng I: Nhng quy nh chung Quản lý nhà nước chứng khoán TTCK Cơ quan quản lý nhà nước Bộ Tài Chính phủ Các Bộ, ngành địa phương Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Khái niệm Nhiệm vụ quyền hạn ... cụng chỳng Ngha v ca t chc phỏt hnh Chng II: Cho bỏn chng khoỏn cụng chỳng Khỏi nim: Chào bán chứng khoán công chúng chào bán CK theo mt cỏc phng thc sau: Thụng qua phng tin thụng tin i chỳng...
 • 64
 • 262
 • 1

Đinh hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

Đinh hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
... Các giải pháp kiến nghị xây dựng Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 83 4.1 Xác định phạm vi đối tợng điều chỉnh Luật Chứng khoán mối quan hệ thống với lĩnh vực pháp ... trờng chứng khoán Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 2.1 Những đặc trng Luật Chứng khoán Những đặc trng Luật Chứng khoán đặc điểm để phân biệt Luật Chứng khoán luật khác, ... hình lĩnh vực chứng khoán TTCK lại đợc vào quy định pháp luật hình Luật Chứng khoán lĩnh vực pháp luật khác có liên quan nh pháp luật kinh tế, pháp luật dân sự, pháp luật hình pháp luật hành có mối...
 • 108
 • 251
 • 0

184 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

184 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong ,mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
... Các giải pháp kiến nghị xây dựng Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 83 4.1 Xác định phạm vi đối tợng điều chỉnh Luật Chứng khoán mối quan hệ thống với lĩnh vực pháp ... trờng chứng khoán Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 2.1 Những đặc trng Luật Chứng khoán Những đặc trng Luật Chứng khoán đặc điểm để phân biệt Luật Chứng khoán luật khác, ... nhiệm hình lĩnh vực chứng khoán TTCK lại đợc vào quy định pháp luật hình Luật Chứng khoán lĩnh vực pháp luật khác có liên quan nh pháp luật kinh tế, pháp luật dân sự, pháp luật hình pháp luật hành...
 • 108
 • 213
 • 0

262 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác

262 Định hướng xây dựng Luật chứng khoán trong mối quan hệ với các lĩnh vực pháp luật khác
... Các giải pháp kiến nghị xây dựng Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 83 4.1 Xác định phạm vi đối tợng điều chỉnh Luật Chứng khoán mối quan hệ thống với lĩnh vực pháp ... trờng chứng khoán Luật Chứng khoán mối quan hệ với lĩnh vực pháp luật khác 2.1 Những đặc trng Luật Chứng khoán Những đặc trng Luật Chứng khoán đặc điểm để phân biệt Luật Chứng khoán luật khác, ... hình lĩnh vực chứng khoán TTCK lại đợc vào quy định pháp luật hình Luật Chứng khoán lĩnh vực pháp luật khác có liên quan nh pháp luật kinh tế, pháp luật dân sự, pháp luật hình pháp luật hành có mối...
 • 108
 • 209
 • 0

237 Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam

237 Định hướng và giải pháp xây dựng Luật chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ phù hợp trong hệ thống pháp luật Việt Nam
... luật Chứng khoán với Pháp luật hành 64 Pháp luật chứng khoán Pháp luật hình 65 66 67 70 74 Chơng III: định hớng giải pháp xây dựng luật chứnG khoán đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hệ thống ... nguyên tắc xây dựng Luật Chứng khoán để đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp hệ thống pháp luật Việt Nam 82 3.1 Tính toàn diện 82 83 3.2 Tính đồng 82 3.3 Tính phù hợp ... trọng hệ thống pháp luật Việt Nam Hệ thống pháp luật Việt Nam tổng thể quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội thống với đợc phân định thành chế định pháp luật, 12 ngành luật, lĩnh vực pháp luật...
 • 108
 • 354
 • 0

tính khả thi của Luật chứng khoán trước yêu cầu bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư

tính khả thi của Luật chứng khoán trước yêu cầu bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư
... bảo vệ quyền lợi nhà đầu CHƯƠNG I ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG LUẬT CHỨNG KHOÁN Bản chất đầu chứng khoàn quyền lợi nhà đầu thị trường chứng khoán ... Vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu luật chứng khoán 2.1 Sự cần thi t phải bảo vệ quyền lợi nhà đầu thị trường chứng khoán Bảo vệ quyền lợi nhà đầu gì? Theo từ điển Tiếng Việt, bảo vệ hiểu ... NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH KHẢ THI CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN TRƯỚC YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN LỢI NHÀ ĐẦU TƯ Ban hành quy định công nhận quyền nhà đầu thị trường chứng khoán Có thể thấy đời Luật chứng khoán tạo...
 • 60
 • 260
 • 0

chế tài áp dụng khi xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán

chế tài áp dụng khi xử lý vi phạm pháp luật chứng khoán
... nhóm môn Luật chứng khoán Nội dung I Tìm hiểu chung vi phạm chế tài áp dụng xử vi phạm pháp luật chứng khoán Khái niệm, đặc điểm vủa vi phạm pháp luật chứng khoán Vi phạm pháp luật chứng khoán ... phạm pháp luật luật chứng khoán 1.1 Ưu điểm chế tài áp dụng xử vi phạm pháp luật luật chứng khoán Hệ thống văn pháp xử phạt vi phạm luật hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán ... giá chứng khoán đó, tùy loại Nếu vi phạm bị xử phạt theo pháp luật dân III Nhận xét đề xuất nhóm chế tài áp dụng xử vi phạm pháp luật chứng khoán 1.Nhận xét nhóm chế tài áp dụng xử vi phạm...
 • 13
 • 372
 • 1

Luật Chứng khoán

Luật Chứng khoán
... phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 20 Môi giới chứng khoán việc công ty chứng khoán làm ... niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán việc niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán nước Điều 41 Giao dịch chứng khoán Giao dịch chứng khoán Sở giao ... động giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán Tạm ngừng, đình huỷ bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung...
 • 91
 • 168
 • 1

Luật chứng khoán

Luật chứng khoán
... phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán 20 Môi giới chứng khoán việc công ty chứng khoán làm ... niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán việc niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán nước Điề u 41 Giao dịch chứng khoán Giao dịch chứng khoán Sở ... động giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán Tạm ngừng, đình huỷ bỏ giao dịch chứng khoán theo Quy chế giao dịch chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán, Trung...
 • 54
 • 161
 • 0

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, BỘ TÀI CHÍNH VỀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC, BỘ TÀI CHÍNH VỀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN
... khai báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán, báo cáo ban giám đốc Ngoài ra, công ty đầu tư phải báo cáo hàng năm tình hình kiểm soát nội bộ, mức tập đoàn Báo cáo hàng quý áp dụng công ty có tài ... Theo Bộ nguyên tắc quản lý thị trường chứng khoán Tổ chức Quốc tế Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) điều kiện thành lập, quản lý an toàn tài chính, tiêu cảnh báo công ty chứng khoán nằm Các ... định pháp luật công ty chứng khoán d Kinh nghiệm Anh Quốc: UBCK ban hành Cẩm nang quy định hướng dẫn công ty chứng khoán tuân thủ thực kinh doanh Cẩm nang có tất 11 nguyên tắc e Kinh nghiệm Pháp: ...
 • 17
 • 335
 • 1

Xem thêm