ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CUỐI KÌ CÁC NĂM MÔN CHI TIẾT MÁY DHBKTPHCM

Đề thi đáp án Sinh học: Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người ppsx

Đề thi và đáp án Sinh học: Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người ppsx
... trình phát sinh loaiì người, nhân tố xã hội không phát huy tác dụng vào giai đoạn A) Vượn người hoá thạch B) Người tối cổ C) Người cổ D) Ngươi đại Đáp án A Câu 34 Trong trình phát triển loài người, ... người, nhân tố sinh học tác động giai đoạn A) Vượn người hoá thạch B) Người tối cổ người cổ C) Ngừơi đại D) Trong giai đoạn trình phát sinh loài người Đáp án D Câu 35 Nguyên nhân làm loài người ... phát triển loài người không A) Nhân tố xã hội giai đoạn người tối cổ, sau tác dụng mạnh mẽ đóng vai trò chủ đạo phát triển loài người B) Nhân tố sinh học đóng vai trò chủ đạo giai đoạn vượn người...
 • 7
 • 203
 • 0

Đề thi đáp án (cuối học II)Phân môn Lịch sử lớp 4

Đề thi và đáp án (cuối học kì II)Phân môn Lịch sử lớp 4
... cho thuyền buôn nước vào buôn bán - Về văn hoá, giáo dục : Cho dòch sách chữ hán chữ nôm; coi chữ nôm chữ thức quốc gia Ban bố “Chiếu lập học 6) điểm : Đáp án b 7) điểm Đáp án a ... lợi phụ nữ 2) điểm : a3; b 4; c 1; d2 3) điểm : Đáp án a 4) điểm : Nguyễn Huệ kéo quân Bắc, tiến vào Thăng Long, tiêu diệt quyền họ trònh, quân Nguyễn Huệ đến đâu, đánh thắng tới Năm 1786, nghóa ... ĐÁP ÁN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ 1) diểm : Thời hậu Lê vua Lê Thánh Tông cho đời luật có tên luật Hồng Đức Bộ luật bảo vệ quyền lợi...
 • 3
 • 13,558
 • 54

ĐỀ THI ĐÁP ÁN CUỐI HỌC 2 LỚP 5

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ 2 LỚP 5
... là: (0 , 25 ) 800 : = 20 0 (m) (0 ,5) Diện tích khu vườn hình vuông : (0 , 25 ) 20 0 x 20 0 = 40 000 ( m2) (0 ,5) 40 000 m2 = (0 , 25 ) Đáp số: 40 000 m2 ; (0 , 25 ) ĐỂ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP ... phân thích hợp vào chỗ chấm: (2 điểm – câu đạt 0 ,5 điểm) a) 9m6dm = 9,6 m b)2cm25mm2 = 2, 05 cm2 c )5 tấn562kg = 5, 5 62 d )57 cm9mm = 57 ,9 cm Đặt tính tính: ( điểm – câu đạt điểm) (2 điểm) Cạnh khu ... viết GV cho mức điểm 4 ,5 ; ; 3 ,5 ; ; 2, 5 ; ; 1 ,5 ; ; 0 ,5 Trường Tiểu học Sơn Hà KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, KHỐI Lớp : 5 …… NĂM HỌC 20 15 -20 16 Họ tên……………………………… Môn Khoa học ( Thời gian 40 phút...
 • 9
 • 1,648
 • 0

Đề thi đáp án học I Môn GDCD lớp 8 (mới)

Đề thi và đáp án học kì I Môn GDCD lớp 8 (mới)
... Bích B Tri huyện Thanh Ba C Hình Thượng Thư D Tên nhà giàu Hành vi sau thể rõ tôn trọng ngư i khác: A Giữ yên lặng bệnh viện B Cư i mỉa mai C Bật nhạc to đêm khuya Cư i to học Vi phạm sau vi phạm ... Tụ tập băng nhóm đánh B i học trể C Ngủ gật học D Vô lễ v i thầy cô Hành vi biểu sáng tạo : A Tự tìm cho phương pháp học B Thường xuyện học làm đầy đủ C Thực tốt nhiệm vụ giao D Làm theo thầy ... lí C Xa lánh không ch i v i bạn D Chỉ rõ sai giúp bạn sửa sai Câu : Biểu sau liêm khiét A Sống lành mạnh B Hám danh C Hám l i D Toan tính nhỏ nhen Câu : Hoạt động sau không thuộc lo i hoạt động...
 • 3
 • 908
 • 4

Đề thi đáp án học I Môn Địa lớp 6 (Đề 2)

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lớp 6 (Đề 2)
... nào?(2đ) ĐÁP ÁN ĐỊA A-Trắc nghiệm: M i câu cho 0,5 i m CẤU ĐÁP b c d b b b b b ÁN ĐÚNG B- Tự luận: Câu1: - Định nghĩa đồ (0,5đ) - Thu thập thông tin.(0,25đ) -Tính tỷ lệ, lựa chọn ký hiệu.(0,25đ) ... B Tự luận( 6 ) Câu 1: Bản đồ gì? Để vẽ đồ ngư i ta ph i làm công việc gì?(1đ) Câu 2: Kết chuyển động Tr i Đất quanh Mặt Tr i sinh tượng địa lí gì?(1đ) Câu 3: Dựa vào hình vẽ em hãy: ... tọa độ i m C D 30° 20° 10° 0° 10° 20° 30° b-Hướng từ O đến C từ O đến D hướng nào? 30° 20o 10° O D C 00 10° 20° 30° Câu4:Nêu rõ khác biệt cách đo độ cao tương đ i tuyệt đ i? Độ cao n i ghi đồ...
 • 2
 • 1,480
 • 3

Đề thi đáp án học I Môn Địa lớp 6 (Đề 3)

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lớp 6 (Đề 3)
... ………………………… B i : Đáp án Kí hiệu đồ dùng để biểu vị trí đặc i m đ i tượng địa lí đưa lên đồ(1đ) Ngư i ta thường biểu đ i tượng địa lí lên đồ lo i kí hiệu:Kí hiệu i m,kí hiệu đường,kí hiệu diện tích ... gì?Ngư i ta thường biểu đ i tượng địa lí đồ lo i kí hiệu nào? ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( _ _ _ i m ) Câu Ph .án A D B B D A B D A 11 12 D D C Phần : ( _ _ 4_ i m ) B i/ câu B i : Đáp án …HS ... TỰ LUẬN B i :Bản ( _ _4 _ i m ) 1.Bản đồ gì? Để vẽ đồ ngư i ta làm công việc gì? đồ, cách vẽ đồ (_ 2_ i m) B i5 :Kí hiệu đồ Cách biểu địa hình đồ (_ 2_ i m) B i :(_ _ i m) 2.Kí hiệu đồ dùng...
 • 3
 • 1,319
 • 3

Đề thi đáp án học I Môn Địa lý lớp 7 (Đề 2)

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lý lớp 7 (Đề 2)
... biển cắt xẻ, vũng, vịnh * Mật độ dân số: 818 triệu ngư i : 30 triệu km2 = 27 ngư i / km2 i m 1,0 i m 0,5 i m 0,5 i m ( m i ý 0,25 i m) 2,0 i m 1,0 i m ( m i ý 0,5 i m) 1,0 i m ( m i ... vực nhiệt đ i gió mùa B Vùng đồng đ i ôn hòa C Trang tr i, đồn i n D Vùng đ i n i, trung du N i có công nghiệp phát triến sớm gi i nước thuộc: A Đ i lạnh B Đ i ôn hòa C Đ i nóng D Vùng Địa Trung ... diện tích lớn Châu Phi là: A Nhiệt đ i ẩm B Xích đạo ẩm C Địa Trung H i D Hoang mạc Phần : TỰ LUẬN ( 6,0 i m ) B i : ( 1,0 i m) B i : (2,0 i m) Em cho biết hậu bùng nổ dân số gi i phát triển?...
 • 3
 • 711
 • 0

Đề thi đáp án học I Môn Địa lý lớp 8 (Đề 2)

Đề thi và đáp án học kì I Môn Địa lý lớp 8 (Đề 2)
... đ i Cận nhiệt Nhiệt đ i Xích đạo Cảnh quan rừng Tai Ga đặc trưng đ i khí hậu: Cận nhiệt lục địa A Ôn đ i lục địa B Nhiệt đ i lục địa C Nhiệt đ i gió mùa D A B C D Câu : Câu : Khí hậu nhiệt đ i ... Câu : Khí hậu nhiệt đ i gió mùa kiểu khí hậu i n hình khu vực A Ôn đ i B Cận nhiệt C Địa trung h i D nhiệt đ i Câu : Đỉnh n i cao châu Á gi i (Chô mô lung ma) nằm dãy: Thi n Sơn A Côn Luân B Nam ... B Phần : ( _ _ 4_ i m ) B i/ câu B i 12 Câu Đáp án i m i m : + Có hệ thống n i, sơn nguyên cao hiểm trở bồn địa rộng phân bố nửa phía tây Trung Quốc (0,5 i m) + Nhiều n i cao có băng hà bao...
 • 3
 • 1,170
 • 3

Đề thi đáp án học 1môn Ngữ văn lớp 9 (mới)

Đề thi và đáp án học kí 1môn Ngữ văn lớp 9 (mới)
... Du việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc.(0,5 điểm) - Diễn đạt trôi chảy, trình bày mạch lạc, sẽ.(0,5 diểm) Câu 3: (5 điểm) Đề có yêu cầu: 3.1 Ghi lại xác, đầy đủ khổ thơ cuối thơ "Ánh trăng" (Nguyễn Duy) ... rút học: (4,5 điểm) A Yêu cầu kỹ năng: (0,5 điểm) - Học sinh trình bày đủ phần: Mở - Thân - Kết - Bố cục mạch lạc, diễn đạt trôi chảy, sẽ, chữ viết rõ ràng B Yêu cầu kiến thức: (4 điểm) - Học ... hiểu ý thơ, phát nét đặc sắc nghệ thuật nội dung đoạn thơ - Từ giá trị tư tưởng ý thơ, học sinh rút học sống thi t thân cho Sau số định hướng: Cảm nhận: (3 điểm) a Về nghệ thuật: (1 điểm) - Thể...
 • 2
 • 1,047
 • 7

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(Đề 4)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 463
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(đề 5)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 5)
... dân số năm 20 01 Việt nam biết : Diện tích Việt nam 330.9 91 km2 dân số Việt nam : 78.700.000 người? Nêu nhận xét (2đ) ĐÁP ÁN Phần I (5 điểm) Câu Đáp án A C C A D B C D A 10 B Đáp án - Phân bố không ... lên cao lạnh Tất sai Câu Năm 2000, nước phát triển có tỷ lệ sinh 25%, tỷ lệ tử 8% Vậy tỷ lệ tăng tự nhiên là: A 17 % B 17 % C 1, 7% D 1, 5% Câu Đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa A Thời tiết ... mưa đủ để cối sinh trưởng - Do phát triển công nghiệp, động giao thông, hoạt động sinh hoạt người thải khói, bụi vào không khí 1 0.5 đ 0.5đ - Mật độ dân số số cư dân trung bình sinh sống đơn...
 • 3
 • 393
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(đề 6)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 6)
... Năm 20 01 châu Á có tỷ lệ sinh là: 20,9%o tỷ lệ tử 7,6%o Hỏi tỷ lệ gia tăng tự nhiên bao nhiêu? A 1, 33% B 13 ,3% C 20,9% Đ 13 3% PHẦN II TỰ LUẬN (7điểm Câu 7: Tính mật độ dân số năm 20 01 theo bảng ... năm 20 01 theo bảng số liệu đây? 1, 5đ) Tên nước Diện tích(km2) Dân số (Triệu người) Việt Nam 3309 91 78,7 Trung Quốc 9597000 12 73,3 In –đô-nê-xi -a 19 19000 206 ,1 Câu 8: Trình bày đặc điểm môi trường ... khí hậu tính thất thường thời tiết đới ôn hoà thể nào? (2đ) Câu 10 : Nêu thích nghi thực động vật môi trường hoang mạc? (1, 5đ) ĐÁP ÁN PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm) A A A A A A PHẦN II_TỰ LUẬN: ( 7đ...
 • 2
 • 344
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(đề 7)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 7)
... 20 01 Biết diện tích châu Phi 30 triệu km số dân 818 triệu người ( 0,5 điểm) Câu 4: Hãy vẽ sơ đồ thể tác động tiêu cực việc gia tăng dân số nhanh đơí nóng tài nguyên môi trường? (0,5 điểm) ĐÁP ÁN ... *Đặc điểm địa hình châu Phi (1, 5 điểm ): -Địa hình châu Phi đơn giản (0,25 đ) -Toàn lục địa khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m, chủ yếu sơn nguyên xen bồn địa thấp (0,75 đ) -Cao phía ... trường? (0,5 điểm) ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM:( đ ) Mỗi câu 0,5 đ Câu 1c câu 2c câu3b câu 4a Câu 5d câu 6c câu 7c câu 8d II/ TỰ LUẬN:(6 đ ) Câu 1: ( 2,5 đ ) * Đặc điểm đô thị hóa đới nóng ( đ ) -Trong năm...
 • 2
 • 300
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(đề 8)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 8)
... nóng tài nguyên môi trường (0.5 điểm) III/ ĐÁP ÁN: I/Trắc nghiệm: 1a 2a 3d 4a 5b 6b 8b 9c 10 d 11 a 12 c 13 b II\Tự luận: Câu 1: -Đặc điểm đô thị hoá (1 điểm) -Hậu đô thị hoá tự phát Câu 2: Tính ... gia tăng bình quân năm giới lên đến: A 1, 5% B 2% C 2 ,1% D 2,5% Câu 10 : Châu lục có nhiều siêu đô thị giới là: A Châu Âu B Châu Phi C Châu Mĩ D Châu Á Câu 11: Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it phân bố chủ yếu ... LUẬN: ( điểm) Câu 1: Trình bày đặc điểm đô thị hoá đới nóng Đô thị hoá tự phát gây hậu gì? (2 điểm) Câu 2: Tính mật độ dân số châu Phi năm 20 01 Biết số dân châu Phi năm 20 01 818 triệu người diện...
 • 2
 • 301
 • 0

Giáng sinh 08 Đề thi đáp án học 1 môn địa lý lớp 7(đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa lý lớp 7(đề 9)
... điểm) Câu : Hãy giải thích khí hậu châu phi nóng khô bậc giới ? ( điểm ) C.ĐÁP ÁN : I.TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm ) Câu Đáp án a b b Sai Khí hậu- Băng tuyết – Thực vật – Người II.TỰ LUẬN : ( điểm ) Câu ... vật hoang mạc phong phú Câu : Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ có dấu chấm( .) Đới lạnh lạnh, phủ quanh năm, Rất nghèo nàn, sinh sống II.TỰ LUẬN: ( điểm ) Câu : Hãy nêu đặc điểm bật ... chẽ mùa vụ -Có biện pháp phòng chống thi n tai, phòng trừ sâu bệnh Câu : ( 2điểm ) Vẽ sơ đồ Dân số tăng nhanh Kinh tế chậm phát triển Đời sống chậm cải thi n Tác động tiêu cực đến tài nguyên,...
 • 3
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi và đáp án toefl itp các nămđề thi va dap an cuối học kì 1 lớp 6đề thi và đáp án cuối học kì iiphân môn lịch sử lớp 4de thi va dap an cuoi hoc ki ii phan mon dia li lop 4đề thi và đáp án cuối học kì 2 phân môn lịch sử lớp 4 năm 2015de thi va dap an hoc ki 1 lop 4đề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 10 tham khảo trường thpt cao thắngđề thi và đáp án học kì 1 môn toán lớp 11 trường thpt nguyễn đức cảnhđề thi và đáp án của kì thi hsg môn vật lí của huyện hậu lộcđề thi và đáp án học kì 1 ngữ văn 9de thi va dap an hoc ki 1 lop 12 tinh thai binhđề thi và đáp án giáo viên dạy giỏi môn thể dục các nắmđề thi và đáp án học kì 2 lớp 9đề thi và đáp án toán khối d năm 2009đề thi và đáp án toán khối b năm 2003Calculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 12th edition pride test bankCalculus with applications 10th edition lial test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 14th edition lawrence test bankBusiness communication essentials 6th edition bovee test bankBusiness communication essentials 7th edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness data networks and security 9th edition panko test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness essentials 10th edition ebert test bankBusiness essentials sixth canadian edition 6th edition ebert test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness in action 7th edition bovee test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness ethics case studies and selected readings 8th edition jennings test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law texts and cases 13th edition clarkson test bankBusiness law the ethical global and e commerce environment 15th edition mallor test bank