Đề thi trắc nghiệm sinh học

Đề thi trắc nghiệm sinh học

Đề thi trắc nghiệm sinh học
... học sinh tài năng, sinh viên tài năng, học sinh giỏi, sinh viên giỏi thích hợp công tác nhận dạng, tuyển chọn, đào tạo tài trường phổ thông đại học, tài học sinh tài học tập học sinh giỏi gọi học ... khoa học Mỹ Nước Mỹ đến kỷ 19 ý đến vấn đề giáo dục học sinh tài năm 1920 có tới 2/3 thành phố lớn Hoa Kỳ thực chương trình giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Trong suốt kỷ 20 giáo dục học sinh ... có 38 bang Hoa Kỳ có đạo luật giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài có 28 bang đáp ứng đầy đủ cho việc giáo dục học sinh giỏi, học sinh tài Khái niệm học sinh tài Mỹ định nghĩa theo nhiều cách...
 • 114
 • 2,715
 • 5

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

BỘ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
... Đánh giá sai nguồn gốc loài tự nhiên; ĐáP áN Bộ Đề TRắC NGHIệM ÔN THI ĐạI HọC MÔN SINH HọC ( DựA THEO DĩA CD - Bộ GốC) Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề 10 Đề 11 C A A E C C D B D E E A E E D B A C ... C Thể dị bội; D Thể đa bội đồng nguyên; E Thể lỡng bội; Bài 7: Trờng hợp thể lai mang NST loài dạng lỡng bội Di truyền học gọi là: A Thể đa bội cân; B Thể song nhị bội; C Thể lỡng nhị bội; D Thể ... Sinh vật đợc sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô cơ; C Sinh vật đợc sinh từ hợp chất hữu cơ; D Sinh vật đợc sinh nhờ tơng tác hợp chất vô hữu cơ; E Sinh vật đợc sinh từ hợp chất vô đờng hoá học; Bài 10:...
 • 52
 • 2,651
 • 32

250 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC

250 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC
... của: a Sự tiến hóa hóa học b Sự tiến hóa sinh học c Hợp chất hữu d Vỏ Trái đất 152.Trong công nghệ sinh học, đối tượng thường sử dụng làm để sản xuất sản phẩm sinh học là: a Vi khuẩn b ... nhân lí học, hóa học rối loạn trình sinh lí d rối loạn trình sinh lí, hóa sinh tế bào 180.Đột biến gen làm tăng số khóm, tăng số hạt ở lúa Trân Châu lùn là đột biến a có lợi cho sinh vật ... kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng c Cặp sinh đôi có nhóm máu tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng d Cặp sinh đôi có giới tính tức có kiểu gen, chứng tỏ cặp sinh đôi trứng 179.Các...
 • 26
 • 957
 • 4

Đề thi Trắc Nghiệm sinh học 10 GDTX cấp THPT

Đề thi Trắc Nghiệm sinh học 10 GDTX cấp THPT
... Động vật D Tế bào Vi Khuẩn - HẾT -GIÁO VIÊN RA ĐỀ LÊ QUỐC VẸN Trang 3/3 - Mã đề thi SH10 ... Câu 29: Chức lục lạp là: A Hô hấp B Hô hấp quang hợp C Quang hợp D Bài tiết Trang 2/3 - Mã đề thi SH10 Câu 30: Chất Strôma có loại bào quan nào? A Lục lạp B Ti thể C Không bào D Lizôxôm Câu 31: ... quan có ở: A Tế bào Thực vật B Tế bào Vi khuẩn C Tế bào Động vật D Tế bào Nấm Câu 19: Cấp độ tổ chức sống thấp sinh vật A Phân tử B Tế bào C Cơ thể D Quần thể Câu 20: Mô do… A Các bào quan hợp lại...
 • 3
 • 1,056
 • 10

Gốc đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương

Gốc đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương
... pháp: a Sinh học, b Lý học, c Hóa học, d Cả kiện 85 Trường ĐHKHTN TP HCM biệt hóa thành công tế bào mỡ: a Từ tế bào gốc tủy, b Từ tế bào gốc phôi, c Từ tế bào gốc trung mô, d Từ tế bào gốc nội ... xương đặc 73 Sinh sản hữu tính có hình thức: a Thụ tinh ngoài, b Mẫu sinh, c Phụ sinh, d Tất kiện Thụ tin ta thấy loài ếch, ếch đẻ trứng ếch tưới tinh trùng lên trứng Mẫu sinh, sinh từ mẹ, ta ... thư, tế bào ung thư môt tế bào tăng sinh không kiểm soát Vì ung thư tổn thương DNA bệnh lý gen 29 Khối u từ tế bào gốc sớm tế bào gốc muộn khác nhau: a.Ở vị trí sinh khối u, b.Ở lứa tuổi người bệnh,...
 • 19
 • 17,079
 • 88

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC HK 2 RẤT HAY

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC HK 2 RẤT HAY
... trống có phương án mà em cho : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang /4 … Mã đề 113 ... nguyên sinh C vi khuẩn, nấm, tảo D nấm, tảo, động vật nguyên sinh ****************************** HẾT ******************************* Trang /4 … Mã đề 113 Phiếu trả lời trắc nghiệm : • Học sinh ... hồng cầu C bạch cầu D tế bào tim 24 Số NST tế bào kỳ trình nguyên phân A n NST kép B n NST đơn C 2n NST đơn D 2n NST kép 25 Khi có ánh sáng giàu CO2, loại vi sinh vật phát triển môi trường với...
 • 4
 • 1,325
 • 29

Đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương potx

Đề thi trắc nghiệm sinh học đại cương potx
... C 200 D 250 32 Nếu có 10 NST tế bào vừa xong giảm phân, số nhiễm sắc thể 2n sinh vật là: A B 10 C 20 D 40 33 Nhóm sinh vật có NST gồm phân tử ADN dạng vòng tròn: A Vi khuẩn B Thực vật C Động ... Thuyết di truyền nhiễm sắc thể dựa nhiều chứng cứ, trừ A Sự liên kết gen B Hoán vị gen có sở tế bào học C Số nhóm liên kết gen = n nhiễm sắc thể D Hiện tượng trội – lặn cặp tính trạng 21 Kiểu tác ... truyền đạt thông tin cho mARN gọi là: A hoạt hóa axit amin B giải mã C Sao mã D tự nhân đôi 30 Nhóm sinh vật có vật chất di truyền ARN? A virut B.vi khuẩn C thực vật D Động vật 31 Một đoạn ADN chứa...
 • 6
 • 3,231
 • 109

DE THI TRAC NGHIEM SINH HOC:Các dạng sống & Trao doi chat - nang luong

DE THI TRAC NGHIEM SINH HOC:Các dạng sống & Trao doi chat - nang luong
... chất lợng chi phối hoạt động sinh sản sinh vật; D Trao đổi chất lợng chi phối hoạt động cảm ứng - vận dụng sinh vật E Tất Câu 59: Kết trình trao đổi chất vật vô sinh là: A Vật giữ nguyên chất; ... 76: Trao đổi chất lợng trình có liên quan mật thi t với nhau, vì: A Trao đổi chất luon kèm với trao đổi lợng, không tách rời nhau; B Trao đổi chất lợng chất hoạt động sống sinh vật; C Có trao ... Câu 58: Nói trao đổi chất lợng điều kiện tồn phát triển thể sống vì: A Trao đổi chất lợng đặc trng sống khác với vật không sống B Nhờ trao đổi chất lợng mà thể sinh vật lớn lên đợc; C Trao đổi chất...
 • 27
 • 385
 • 2

DE THI TRAC NGHIEM SINH HOC: Sinh truong va phat trien

DE THI TRAC NGHIEM SINH HOC: Sinh truong va phat trien
... phân chia sinh sản sinh vật thành hình thức: A Sinh sản vô tính sinh sản hữu tính; B Sinh sản vô tính sinh sản dinh dỡng; C Sinh sản dinh dỡng sinh sản hữu tính; D Sinh sản hữu tính sinh sản bào ... Câu 131: Sinh vật lỡng tính sinh vật: A Chỉ có loại quan sinh sẩn sinh loại giao tử đực cái; B Mang quan sinh sản đực riêng biệt thể; C Cha có quan sinh sản riêng biệt mà giai tử đựoc sinh từ ... sinh sản bào tử; E Sinh sản vô tính, sinh sản hữu tính tiếp hợp; Câu 122: Hình thức sinh sản sau thuộc hình thức sinh sản vô tính ? A Sự phân đôi; B Sinh sản dinh dỡng; C Sinh sản bẳnhg bào tử;...
 • 14
 • 415
 • 4

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC: HỆ PHƯƠNG TRÌNH pdf

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC: HỆ PHƯƠNG TRÌNH pdf
...  Tìm hệ thức nghiệm x, y hệ không phụ thuộc a  x  by  ac  c Bài17: Cho hệ PT:  bx  y  c  Tìm a cho tồn c để hệ nghiệm với mọ b II HỆ ĐỐI XỨNG:  x y  y x  30 Bài1: Giải hệ: 1) ... Bài 11: Tìm m để phương trình sau có nghiệm: x  3(m  x )2  m  x  xy  y  2m  Bài 12: Cho hệ  2 x y  y x  m  m 1) Chúng minh với m hệ nghiệm 2) Tìm m để hệ nghiệm ... m Bài : Cho hệ  2 x  y  m 1) Giải hệ với m = 2) Tìm m để hệ nghiệm  x  y  xy  3m  Bài 3: Tìm m để hệ sau có nghiệm  2  x  y  xy  m   x  y  xy  m  Bài 4: Cho hệ  2 x y...
 • 5
 • 255
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Sự nhân đôi potx

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Sự nhân đôi potx
... Chọn đáp án A ADN nhân đôi theo nguyên tắc “bán bảo toàn” B Phân tử ADN nhân đôi lần tạo ADN C Trong nhân đôi ADN, loại T mạch gốc liên kết với loại G môi trường D ADN nhân đôi dựa vào khuôn ... Enzim ADN – pôlimeraza C Xảy dựa vào ADN mẹ D Cả A, B, C Đáp án : (A) Bài : 5576 Mục đích tự nhân đôi ADN là: Chọn đáp án A Tạo nhiều tế bào B Làm tăng lượng tế bào chất tế bào C Chuẩn bị cho ... án A 300000 chu kỳ B 150000 chu kỳ C 400000 chu kỳ D 200000 chu kỳ Đáp án : (A) Bài : 5578 Tự nhân đôi ADN gọi trình: Chọn đáp án A Phiên mã B Tự C Giải mã D Sao mã Đáp án : (B) Bài : 5577 Yếu...
 • 12
 • 301
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Liên kết hoá trị giữa các đơn phân docx

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Liên kết hoá trị giữa các đơn phân docx
... Trong phân tử ARN vận chuyển, có loại liên kết hoá học sau đơn phân? Chọn đáp án A Liên kết hoá trị liên kết hiđrô B Liên kết hoá trị liên kết peptit C Liên kết peptit liên kết hiđrô D Liên kết ... peptit B Liên kết peptit liên kết hoá trị C Liên kết hoá trị D Liên kết hoá trị liên kết hiđrô Đáp án : (C) Bài : 5628 Câu có nội dung sai câu sau là: Chọn đáp án A ARN cấu tạo từ loại đơn phân khác ... Phân tử ARN thông tin C Phân tử ARN ribôxôm D Các loại ARN khác Đáp án : (B) Bài : 5629 Loại liên kết hoá học luôn có đơn phân phân tử ARN là: Chọn đáp án A Liên kết hiđrô liên kết peptit B Liên...
 • 15
 • 347
 • 2

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Nguyên phân pptx

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Nguyên phân pptx
... đáp án A Nguyên phân B Giảm phân thụ tinh C Nguyên phân, giảm phân thụ tinh D Thụ tinh nguyên phân Đáp án : (A) Bài : 5754 Hixtôn tên gọi thành phần sau nhiễm sắc thể? Chọn đáp án A Gen phân tử ... tạo từ trình nguyên phân có số lần hợp tử Số lần nguyên phân hợp tử là: Chọn đáp án A lần B lần C lần D lần Đáp án : (D) Bài : 5772 Một hợp tử nguyên phân lần Vào kì lần nguyên phân cuối cùng, ... 5749 Trạng thái sợi nhiễm sắc xuất kì sau trình phân bào? Chọn đáp án A Kì đầu nguyên phân B Kì trung gian nguyên phân C Kì sau giảm phân I D Kì giảm phân II Đáp án : (B) Bài : 5748 Số lượng nuclêôtit...
 • 31
 • 586
 • 5

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Cá thể trong quần thể tự phối pps

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Cá thể trong quần thể tự phối pps
... truyền học, quần thể phân chia thành: Chọn đáp án A Quần thể loài quần thể khác loài B Quần thể năm quần thể nhiều năm C Quần thể địa lí quần thể sinh thái D Quần thể tự phối quần thể giao phối Đáp ... Hacđi – Vanbec nghiệm cho quần thể B Quần thể tự phối phận quần thể giao phối C Sau trình tự phối, quần thể trở thành quần thể giao phối D Định luật Hacđi – Vanbec tác dụng chọn lọc tự nhiên Đáp ... 5839 Điểm thể quần thể tự phối là: Chọn đáp án A Không xảy giao phối ngẫu nhiên B Thi u mối quan hệ thích ứng lẫn mặt sinh sản C Ít bộc lộ tính chất tổ chức tự nhiên so với quần thể giao phối D...
 • 23
 • 395
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Menđen pptx

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Menđen pptx
... đáp án A Không di truyền B Chỉ di truyền qua sinh sản hữu tính C Không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng D Di truyền qua sinh sản hữu tính qua sinh sản sinh dưỡng Đáp án : (D) Bài : 5874 Đột biến ... bào mang kiểu gen Aaa thuộc thể đột biến sau đây? Chọn đáp án A Dị bội 2n + hay tam bội 3n B Dị bội 2n + hay tứ bội 4n C Dị bội 2n – D Thể nhiễm Đáp án : (A) Bài : 5925 Tế bào bắp (2n = 20) nguyên ... : 5922 Đặc điểm trồng đa bội chẵn là: Chọn đáp án A Không có khả sinh sản sinh dưỡng B Có quan sinh dưỡng to lớn C Không có khả sinh sản vô tính D Cả A, B, C Đáp án : (B) Bài : 5921 Trong số thể...
 • 25
 • 314
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm sinh học 12bộ đề thi trắc nghiệm sinh họcngân hàng đề thi trắc nghiệm sinh họcđề thi trắc nghiệm sinh học lớp 8đề thi trắc nghiệm sinh học 8đề thi trắc nghiệm sinh học 10 học kì 1de thi trac nghiem sinh hoc dai cuongđề thi trắc nghiệm sinh học 10đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hk2đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hk1đề thi trắc nghiệm sinh học 10 hkiđề thi trắc nghiệm sinh học 10 học kì 2đề thi trắc nghiệm sinh học đại cươngđề thi trắc nghiệm sinh học lớp 12đề thi trắc nghiệm sinh học 11 học kì 2Bài 13. Bài toán dân sốBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 4. Liên kết các đoạn văn trong văn bảnDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmUnit 16. The wonders of the worldBài 3. Tính chất hoá học của axitTuần 3. Thương vợ.Dự án rạp chiếu phiêu tuy hòa centerUnit 13. HobbiesUnit 13. HobbiesTuần 1. Vào phủ chúa Trịnh (Thượng kinh kí sự)Unit 12. The Asian GamesUnit 11. Sources of energyUnit 11. Sources of energyUnit 01. My new school. Lesson 6. Skills 2Lập và thẩm định dự án bắn súng sơnUnit 9. The post officeGIẢI bài TOÁN ĐỘNG học NGƯỢC CHO TAY máy TRÁNH vật cản BẰNG MẠNG NƠRONPHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG của NHIỆT độ ĐỈNH PISTON đến sự HÌNH THÀNH cặn LẮNG BUỒNG đốt ĐỘNG cơ DIESELBáo cáo thẩm định tín dụng cho vay công ty xi măng bỉm sơn