Bộ đề trắc nghiệm sinh học

bộ đề trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học

bộ đề trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học
... loài tự nhiên; ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ( DỰA THEO DĨA CD - BỘ GỐC) Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề 10 Đề 11 Đề 12 Đề 13 Đề 14 Đề 15 Đề 16 Đề 17 Đề C A A E C C D B D ... A D B A C E C D A A Â E E B E A C A E C C B A B A B C C A A 18 Đề 19 Đề 20 Đề 21 Đề 22 Đề 23 Đề 24 Đề 25 Đề 26 Đề 27 Đề 28 Đề 29 Đề 30 B D A A A E C B D A D C C A E C A E D E C A C E A E B E B ... B Thể đơn bội; C Thể dị bội; D Thể đa bội đồng nguyên; E Thể lưỡng bội; Bài 7: Trường hợp thể lai mang NST loài dạng lưỡng bội Di truyền học gọi là: A Thể đa bội cân; B Thể song nhị bội; C Thể...
 • 42
 • 268
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm sinh học 12 cơ bản - chương V - Di truyền học doc

Bộ đề trắc nghiệm sinh học 12 cơ bản - chương V - Di truyền học doc
... 4: Đột biến gen xảy sinh v t nào? A Sinh v t nhân sơ B Sinh v t nhân thực đa bào C Sinh v t nhân thực đơn bào D tất lồi sinh v t Bộ đề trắc nghiệm sinh 12 chuẩn sinh học V nh Long Câu 5: Trong ... B v t ni, vi sinh v t C v t ni, trồng D trồng, vi sinh v t Câu 4: Phương pháp gây đột biến nhân tạo sử dụng phổ biến nhóm sinh v t nào? A Vi sinh v t động v t B Thực v t vi sinh v t C Thực v t ... thực nghiệm D Tạo ưu lai Câu 9: V phương pháp gây đột biến nhân tạo đặc biệt có hiệu v i vi sinh v t? A V việc xử lí vi sinh v t khơng tốn nhiều cơng sức thời gian B V vi sinh v t dễ dàng việc...
 • 84
 • 892
 • 10

bộ đề trắc nghiệm sinh học cả năm

bộ đề trắc nghiệm sinh học cả năm
... nhit ti u cho sinh trng vi sinh vt l mc nhit m ú : a Vi sinh vt bt u sinh trng b Vi sinh vt bt u gim sinh trng c Vi sinh vt dng sinh trng d Vi sinh vt sinh trng mnh nht Vi sinh vt no sau õy ... Sng kớ sinh khụng bt buc b Sng hoi sinh c Sng cng sinh d Sng kớ sinh bt buc c im sinh sn ca vi rut l: a Sinh sn bng cỏch nhõn ụi b Sinh sn da vo nguyờn liu ca t bo ch c Sinh sn hu tớnh d Sinh sn ... Kớ sinh b Cng sinh c Hoi sinh d C a,b,c u ỳng 11 a y l t chc cng sinh gia nm vi sinh vt no sau õy ? a Nm nhy b.ng vt nguyờn sinh c.To hoc vi khun lam d.Vi khun lam hoc ng vt nguyờn sinh 12 Nm sinh...
 • 55
 • 154
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm Sinh học 11 chương 2

Bộ đề trắc nghiệm Sinh học 11 chương 2
... chỉnh tập tính bẩm sinh Câu 25 0: a/ Tập tính sinh sản Câu 25 1: c/ Phần lớn tập tính bẩm sinh Câu 25 2: b/ Điều kiện hoá đáp ứng Câu 353: b/ Phần lớn tập tính học tập Câu 354: d/ Học khôn Câu 355: ... vào mùa sinh sản Câu 345: Học ngầm là: a/ Những điều học cách ý thức mà sau động vật rút kinh nghiệm để giải vấn đề tương tự b/ Những điều học cách có ý thức mà sau giúp động vật giải vấn đề tương ... triển Câu 27 4: Cung phản xạ diễn theo trật tự nào? a/ Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin  Bộ phận phản hồi thông tin b/ Bộ phận tiếp nhận kích thích  Bộ phận...
 • 14
 • 254
 • 1

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN
... tiêu hoá học hoá học b/ Ở dày tiêu hoá học hoá học c/ Ở miệng tiêu hoá học hoá học d/ Ở ruột non tiêu hoá học hoá học Câu 140: Sự tiêu hoá thức ăn thú ăn cỏ nào? a/ Tiêu hoá hoá học ... chiếu sáng thì: a/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh tím b/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ hiệu quang hợp ánh sáng đơn sắc màu xanh tím c/ Anh sáng đơn sắc màu đỏ ... C3 Câu 82: Điểm bù ánh sáng là: a/ Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp lớn cường độ hô hấp b/ Cường độ ánh sáng mà cường độ quang hợp cường độ hô hấp c/ Cường độ ánh sáng mà cường độ quang...
 • 145
 • 1,738
 • 0

BỘ đề TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG

BỘ đề TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG
... nhƣ sữa số lỗi sách Trắc nghiệm Sinh học đại cương Quyển sách Trắc nghiệm Sinh học đại cương đƣợc biên soạn cập nhật đầy đủ câu trắc nghiệm tổng hợp chƣơng trình Sinh học đại cƣơng Khối kiến ... – Đại học Võ Trƣờng Toản (khoa Y) 28 A Đơn bội, lƣỡng bội B Đơn bội, đơn bội C Lƣỡng bội, lƣỡng bội D Lƣỡng bội, đơn bội Câu 142: Ý nghĩa sau không với giảm phân? A Tạo giao tử mang NST đơn bội ... cần thiết cho sinh học Với lần tái này, mong có nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ bạn sinh viên, thầy cô để sách Trắc nghiệm Sinh học đại cương đƣợc hoàn thiện có ích cho công việc học tập tham...
 • 165
 • 468
 • 0

bộ đề trắc nghiệm sinh hóa y học

bộ đề trắc nghiệm sinh hóa y học
... 183 Enzym Phosphatase Alcalin (PAL), việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh gan mật, áp dụng để chẩn đoán bệnh sau: A U xơ tiền liệt tuyến B Loãng xương, nhuyễn xương C Ung thư tiền liệt tuyến D Suy thận ... cứu định lượng thông số sau: A Enzym sGOT B Enzym sGPT C Bilirubin toàn phần D Bilirubin trực tiếp E Enzym Amylase 185 Khi nghi ngờ bệnh nhân bị suy thận Xét nghiệm xác ta nên làm là: A Urê máu ... 248.Enzym LDH có giá trị chẩn đoán nhồi máu tim đến muộn A Đúng B Sai 249.Các nguyên nhân g y tan huyết dẫn đến vàng da tăng bilirubin loại trực tiếp A Đúng B Sai 250.Trong enzym, CK-MB enzym tăng...
 • 12
 • 304
 • 0

Đề trắc nghiệm Sinh học

Đề trắc nghiệm Sinh học
... phát sinh sống giai đoạn kéo dài là: Chọn câu trả lời đúng: A Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học B Giai đoạn tiến hoá sinh học C Giai đoạn tiến hoá hoá học D Giai đoạn tiến hoá tiền sinh học sinh ... đường hoá học chứng minh công trình thực nghiệm: Chọn câu trả lời đúng: A Thí nghiệm S Milơ năm 1953 B Thí nghiệm Menđen năm 1864 C Tạo côaxecva phòng thí nghiệm D Tạo thể sống phòng thí nghiệm ... Tốc độ sinh trưởng giảm, thời gian phát dục rút ngắn 10, Khả tự điều chỉnh lại nguồn thức ăn, nơi loài sinh vật gọi là: Chọn câu trả lời đúng: A Cân quần thể B Cân sinh học C Giới hạn sinh thái...
 • 16
 • 567
 • 1

54 bo de Trac nghiem dai hoc rat co ban va hay

54 bo de Trac nghiem dai hoc rat co ban va hay
... MgO 26 Trong phân tử CO2 , số cặp electron dùng chung A B C D 27 Cho chất NO2, CO2 , SiO2, HF phân tử có liên kết cộng hóa trị phân cực A NO2 B HF C SiO2 D CO2 28 Với phân tử CO2 phát biểu sau ? ... phân tử H2, CO2 , Cl2, N2, phân tử chất đợc hình thành liên kết đơn ? A H2 CO2 B Cl2, N2 C H2 Cl2 D CO2 , N2 Trong phân tử NH4Cl bao gồm liên kết cộng hóa trị? A B C D Trong phân tử CO2 bao gồm ... phân tử N2, CO2 Cl2 đúng? A N2 có liên kết ba, CO2 có hai liên kết đơn Cl2 có liên kết đôi B N2 có liên kết ba, CO2 có hai liên kết đôi Cl2 có liên kết đơn C N2 có liên kết đôi, CO2 có hai liên...
 • 255
 • 346
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm Khoa học của CN Lê Văn Hoà

Bộ đề trắc nghiệm Khoa học của CN Lê Văn Hoà
... DINH DƯỢNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG Trong số thức ăn đây, thức ăn không chứa chất bột đường? a Khoai lang b Gạo c Ngô d Tôm Nêu vai trò chất bột đường ... thể bò bệnh  c Nhiệt độ ngày trời nóng 100 C  d Nước chất lỏng khác nở nóng lên co lại lạnh  Nêu số ví dụ vật nóng lên lạnh ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ... BÀI 59 – 60 – NHU CẦU CHẤT KHOÁNG VÀ KHÔNG KHÍ CỦA THỰC VẬT Nối ý bên trái với ý bên phải cho phù hợp a Lúa, ngô, cà chua Cần nhiều ka-li b Cà rốt, khoai lang, cải củ Cần nhiều ni-tơ c Cây đay,...
 • 34
 • 1,636
 • 33

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 36
... phần trăm khối lượng N X 15,7303% O X 35,955% Biết X tác dụng với HCl tao muối (R gốc hiđrocacbon) tham gia phản ứng trùng ngưng X có công thức cấu tạo sau đây? Chọn đáp án A B C D A B Đáp án : (D) ... 14553 X kim loại hoá trị II Y kim loại hoá trị III Tổng số proton, nơtron electron nguyên tử X 36 nguyên tử Y 40 Kim loại X, Y kim loại sau đây? Chọn đáp án A Ca Al B Mg Cr C Mg Al D A Đáp án ... màng ngăn) Khối lượng NaOH thu bao nhiêu? Biết hiệu suất trình điện phân 90% Chọn đáp án A 18g B 36g C 26g D 46g Đáp án : (B) Bài : 14549 Cho 7,4g hỗn hợp axit hữu no đơn chức tác dụng với lượng...
 • 7
 • 288
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 76
... nghiệm, người ta tiến hành thí nghiệm kim loại với đặc Biện pháp xử lí tốt để khí tạo thành thoát gây ô nhiễm môi trường Chọn đáp án A nút ống nghiệm khô B nút ống nghiệm tẩm nước C nút ống nghiệm ... Đáp án : (B) Bài : 7327 Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế từ hoá chất đây? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 7326 Để điều chế phòng thí nghiệm hoá chất cần sử dụng Chọn đáp án ... trường Chọn đáp án A nút ống nghiệm khô B nút ống nghiệm tẩm nước C nút ống nghiệm tẩm cồn D nút ông nghiệm tẩm dung dịch Đáp án : (D) Bài : 7322 loãng thể tính oxi hoá tác dụng với chất đây? Chọn...
 • 6
 • 242
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 113
... xây sát sâu tới lớp sắt bên xảy trình: Chọn đáp án A bị ăn mòn hóa học B bị ăn mòn điện hóa C Sn bị ăn mòn điện hóa D bị ăn mòn điện hóa Đáp án : (D) Bài : 24273 Hai rượu X, Y có công thức phân ... 24278 Cho phương trình hóa học phản ứng sau: Hai phản ứng chứng tỏ Chọn đáp án chất: A Có tính bazơ tính khử B Có tính axit tính khử C Có tính lưỡng tính D Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử ... mol Chọn đáp án A 4,48 lit B 6,72 lit C 8,96 lit D 2,24 lit Đáp án : (B) Bài : 24269 Khi xà phòng hóa tristearin ta thu sản phẩm là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) glixerol glixerol glixerol etanol...
 • 6
 • 218
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38
... vào dung dịch M (trong số đây)? Chọn đáp án A 79% B 80% C 85% D A, B, C sai Đáp án : (B) Bài : 14 538 Đun nóng a gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức với thu 13,2g hỗn hợp ete có số mol 2,7g Biết phân...
 • 7
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề trắc nghiệm sinh học 12bộ đề trắc nghiệm sinh học 11bộ đề trắc nghiệm sinh học đại cươngbộ đề trắc nghiệm sinh học 10 nâng caobo de trac nghiem sinh hoc dai cuong a1bộ đề trắc nghiệm sinh học 11 có đáp ánbộ đề trắc nghiệm sinh học 11 chương 2bộ đề trắc nghiệm sinh học 11 chương 3bộ đề trắc nghiệm sinh học 11 chương 4bộ đề trắc nghiệm sinh học 11 chương 1bộ đề trắc nghiệm sinh học 12 có đáp ánbộ đề trắc nghiệm sinh học 7bộ đề trắc nghiệm sinh học 10 cơ bảnđề trắc nghiệm sinh học 12cấu trúc đề trắc nghiệm sinh họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ