Giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới (chủ trương, thực hiện, đánh giá) phần 2

Vai trò của báo chí ngành giáo dục đào tạo trong thời kỳ đổi mới

Vai trò của báo chí ngành giáo dục và đào tạo trong thời kỳ đổi mới
... truyền báo chí ngành GD&ĐT 10 CHƢƠNG MỘT BÁO CHÍ CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI I CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƢỚC VÀ ĐỔI MỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Công đổi đất nƣớc Đổi – Một ... Đảng nhà nƣớc, ngành đổi giáo dục đào tạo, đổi họat động báo chí thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH - Nghiên cứu sở lý luận việc đổi giáo dục đào tạo việc đổi hệ thống báo chí ngành giáo dục - Thu thập ... thông tin kịp thời mặt đời sống giáo dục Đặc biệt, hệ thống báo chí ngành Giáo dục đào tạo (Báo Giáo dục & Thời đại, Tạp chí Giáo dục, Mạng giáo dục Edu.Net…) nhiều năm qua không ngừng đổi để phục...
 • 151
 • 487
 • 1

TÍNH TẤT YẾU CHỦ CHƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA

TÍNH TẤT YẾU VÀ CHỦ CHƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA
... 1.2 Chủ chương phát triển giáo dục đào tạo Đảng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước từ 1996 đến 2005 1.2.1 Định hướng phát triển giáo dục đào tạo Đại hội lần thứ VI (12/1986) Đảng ... thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội Muốn đất nước phát triển không phát triển giáo dục đào tạo 1.1.2 Mục tiêu, yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với nghiệp phát triển giáo dục đào ... khóa VII (1993) Về việc tiếp tục đổi nghiệp giáo dục, đào tạo Nghị TW khóa VIII (12/ 1996) Về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ đến...
 • 24
 • 596
 • 2

Tình hình kết quả công tác quan hệ quốc tế của ngành giáo dục đào tạo trong 10 năm đổi mới

Tình hình và kết quả công tác quan hệ quốc tế của ngành giáo dục và đào tạo trong 10 năm đổi mới
... làm công tác QHQT sở quan trọng bảo đảm thành công hiệu công tác 1.2 Những kết công tác quan hệ quốc tế Ngành Giáo dục đào tạo trong1 0 năm đổi mới: Tính đến hết năm 1997, Bộ Giáo dục Đào tạo ... nớc mở sở đào tạo Việt Nam Trong 10 năm vừa qua, thực chủ trơng Đảng đa dạng hoá loại hình đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị đợc Chính phủ cho phép mở số sở đào tạo quốc tế với nhiều hình thức ... nhận giáo viên tình nguyện quốc tế cho Bộ giáo dục Đào tạo đơn vị, sở Bộ quản lý - Để động viên khuyến khích công tác QHQT, đề nghị quan hữu quan không nên trừ vào ngân sách Nhà nớc dành cho giáo...
 • 21
 • 200
 • 0

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non

Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Điều lệ trường mầm non
... hành” Khoản Điều 16 sửa đổi, bổ sung sau: “ Hiệu trưởng Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm nhà trường, nhà trẻ công lập, công nhận nhà trường, nhà trẻ dân lập, thục theo ... nhà trường, nhà trẻ cán bộ, giáo viên trường và cấp có thẩm quyền đánh giá công tác quản lí các hoạt động và chất lượng giáo dục nhà trường theo quy định” Khoản Điều 17 sửa đổi, ... quy định trước trái với Thông này bị bãi bỏ Điều Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 3
 • 380
 • 0

thực trạng công tác tổ chức cán bộ của sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương đối với các trường trung học phổ thông

thực trạng công tác tổ chức cán bộ của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương đối với các trường trung học phổ thông
... động Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác tổ chức cán Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương trường trung học phổ thông Giả thuyết khoa học Công tác tổ chức cán Sở Giáo ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Phạm Khắc Thịnh THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 70 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Cơ sở lý luận công tác tổ chức cán...
 • 103
 • 174
 • 0

Thực trạng công tác tổ chức cán bộ của sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương đối với các trường trung học phổ thông

Thực trạng công tác tổ chức cán bộ của sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình dương đối với các trường trung học phổ thông
... động Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương 3.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác tổ chức cán Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương trường trung học phổ thông Giả thuyết khoa học Công tác tổ chức cán Sở Giáo ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Phạm Khắc Thịnh THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ... QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 70 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp 70 3.1.1 Cơ sở lý luận công tác tổ chức cán...
 • 20
 • 228
 • 0

Luận văn về mối quan hệ giữa văn hoá du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay

Luận văn về mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay
... trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Trình bày vấn đề lý luận văn hoá, du lịch, mối quan hệ văn hoá du lịch - Đánh giá giá trị nguồn lực văn hoá thực trạng giải mối quan hệ văn hoá du lịch thời kỳ đổi ... khách du lịch nội địa tăng nhanh Thực tế đặt nhiều vấn đề mẻ cho phát triển văn hoá mối quan hệ văn hoá du lịch Giữa văn hoá du lịch từ lâu có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ Văn hoá, sắc văn hoá dân ... nghiên cứu đề tài: "Mối quan hệ văn hoá du lịch thời kỳ đổi nước ta nay" (qua khảo sát thực tế địa bàn Hà Nội), có điều kiện nhận diện rõ phương diện lý luận mối quan hệ văn hoá du lịch, thực tiễn...
 • 108
 • 550
 • 0

LUẬN VĂN: Mối quan hệ giữa văn hoá du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay pdf

LUẬN VĂN: Mối quan hệ giữa văn hoá và du lịch trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay pdf
... trên, luận văn có nhiệm vụ sau: - Trình bày vấn đề lý luận văn hoá, du lịch, mối quan hệ văn hoá du lịch - Đánh giá giá trị nguồn lực văn hoá thực trạng giải mối quan hệ văn hoá du lịch thời kỳ đổi ... khách du lịch nội địa tăng nhanh Thực tế đặt nhiều vấn đề mẻ cho phát triển văn hoá mối quan hệ văn hoá du lịch Giữa văn hoá du lịch từ lâu có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ Văn hoá, sắc văn hoá dân ... nghiên cứu đề tài: "Mối quan hệ văn hoá du lịch thời kỳ đổi nước ta nay" (qua khảo sát thực tế địa bàn Hà Nội), có điều kiện nhận diện rõ phương diện lý luận mối quan hệ văn hoá du lịch, thực tiễn...
 • 108
 • 322
 • 0

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

TÌM HIỂU QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
... giáo dục - đào tạo Những quan điểm Đảng ta giáo dục - đào tạo thời kỳ đổi a Những quan điểm Đảng giáo dục - đào tạo b Quan điểm Đảng tiếp tục đổi nghiệp giáo dục - 4 đào tạo thời kỳ đẩy mạnh công ... vai trò quan trọng giáo dục - đào tạo, chọn vấn đề: "Tìm hiểu quan điểm đổi Đảng giáo dục - đào tạo tình hình phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa" làm ... công nghiệp hóa, đại hóa Đánh giá chung tình hình giáo dục - đào tạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa giải pháp để tiếp tục phát triển nghiệp giáo dục - đào tạo a Đánh giá chung giáo dục...
 • 17
 • 2,984
 • 23

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến nền kinh tế trí thức

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục và đào tạo trong nhà trường nhằm tiến nhanh đến nền kinh tế trí thức
... mức đến nghiệp giáo dục Để đất nớc ta nhanh chóng hoà nhập vào với phát triển chung giới Đảng nhà nớc ta phải quan tâm đến nghiệp giáo dục, phải có sách đổi để nâng cao hiệu biện pháp giáo dục ... họ,đặc biệt đội ngũ giáo viên phải có phơng pháp giảng dạy tốt chuyên môn cao. Hơn nữa, gánh nặng Đảng nhà nớc ngiệp giáo dục đào tạo đa đất nớc tiến nhanh đến kinh tế tri thức mà không làm nét ... công nghệ thông tin đại, đồng thời cần phải có biện pháp để đạt đến công giáo dục nhằm đa đất nớc tiến nhanh đến kinh tế tri thức 1) Đa tin học vào nhà trờng Ngày giới công nghệ thông tin đại phát...
 • 20
 • 322
 • 1

Nghiên cứu hỗ trợ giáo dục đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân thông qua việc học từ xa ứng dụng công nghệ thông tin

Nghiên cứu hỗ trợ giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực hạt nhân thông qua việc học từ xa và ứng dụng công nghệ thông tin
... cho cán Việt Nam thông qua đào tạo từ xa - Hỗ trợ sở giáo dục - đào tạo hạt nhân xây dựng lực đào tạo từ xa thông qua Dự án RAS 0064, hợp tác với Phòng Quản lý tri thức hạt nhân (NKM) IAEA kết ... giải pháp hỗ trợ đưa lộ trình bước áp dụng công nghệ thông tin đào tạo từ xa cho lĩnh vực lượng nguyên tử Nội dung nghiên cứu chủ yếu: - Cung cấp thông tin quảng bá hình thức học từ xa cho cán ... bước áp dụng công nghệ thông tin đào tạo từ xa cho lĩnh vực lượng nguyên tử - Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ - Hợp tác với IAEA quốc gia, tổ chức quốc tế khác việc chuyển giao tri thức hạt nhân cho...
 • 3
 • 283
 • 0

Phân cấp quản lý trong chi NSNN cho các đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng giải pháp

“ Phân cấp quản lý trong chi NSNN cho các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thực trạng và giải pháp
... UBND Thành phố Bộ GD-ĐT III Thực trạng chế quản chi NSNN cho đơn vị giáo dục đào tạo địa bàn thành phố Nội Quy trình phân cấp quản chi NSNN cho đơn vị GD-ĐT thành phố Nội Để thực ... LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHI NSNN CHO CÁC ĐƠN VỊ GD-ĐT I Phân cấp quản chi NSNN cho đơn vị giáo dục đào tạo Phân cấp quản 1.1.Khái niệm Ở tầm vĩ mô , Phân cấp quản kinh ... đơn vị Giáo dục Đào tạo Chương II: Thực trạng phân cấp quản chi NSNN cho đơn vị giáo dục đào tạo địa bàn thành phố Nội Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện trình phân cấp quản lý...
 • 59
 • 257
 • 0

phát triển năng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong các trường đại học

phát triển năng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường đại học
... ngừng nâng cao lực thân; (4) Tạo môi trường điều kiện để giảng viên phát triển lực – Xây dựng tổ chức học tập Hình 1: Năng lực giảng viên đại học Rõ ràng hệ thống đào tạo, bồi dưỡng phát triển giảng ... lý giáo dục đại học cao đẳng (đổi quản lý nhà nước giáo dục đổi quản lý hàn lâm nhà trường) (Báo cáo Sự phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học, Các giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo ... giáo dục đại học Việt Nam” Báo Tuổi trẻ, Ngày 23/12/2009) III Phát triển giảng viên nhân tố bách định việc nâng cao chất lượng dạy học phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt nam Để phát triển...
 • 9
 • 227
 • 2

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2009 - 2010 ĐỀ 3 pot
... tham số) Chứng minh : 7(x1  x )  x1 x  18 GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 DAKLAK NĂM HỌC : 2009 – 2 010 (Ngày thi : 26/06 /2009) - ****** Bài 1: 1/ PT: 5x  6x ... có nghiệm (x ; y) = (3; -3 ) Bài 2: 1/ A  (  2)  (  2)2          x  2/ a) ĐKXĐ:   x  1; 4;9  B ( x  2)( x  3)  ( x  1)( x  1)  x  ( x  1)( x  3) x  x  x   x 1 ... 2 : x 1  x -2 5 Bài 3: Gọi độ dài cạnh góc vuông bé x (m) (đ/k: x  ) Thì độ dài cạnh góc vuông lớn x + (m) Theo đề ta có PT:  x  8x  1 53  ; x 8 x 2x  51 2(x  8)  51 3 Giải PT : x1...
 • 4
 • 373
 • 0

Xem thêm